Ga naar inhoud

Laptopje is ziek


Aanbevolen berichten

Je opende in het verleden al meerdere topics over malware, maar je voltooide er helaas weinig ... deze keer wel ? ;)

 

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.png RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je 
hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een 

.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Mijn welgemeende excuses voor het niet afronden van eerdere hulp pogingen. Ik kwam er niet aan toe om het eens op te pakken. Dank voor uw inzet!

 

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by MEVABA at 2015-04-19 14:58:25
Microsoft Windows 8.1 
System drive C: has 827 GB (93%) free of 890 GB
Total RAM: 3977 MB (42% free)
 
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 14:58:32, on 19-4-2015
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17416)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Sitecom\Common\RaUI.exe
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\PHotkey\HCSynApi.exe
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\trend micro\MEVABA.exe
 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=226786&Mkt=nl-NL&Src=WD8&Tid=000328B0&OHP=www.google.com&OSP=
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer_For_P2G8] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CLVirtualDrive] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe" /R
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Service] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_9C0EF1B550EAA51B1561E2C8C00DBBFB] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window
O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /AUTO
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #0] C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe  --extensions-on-chrome-urls --test-type --load-extension="c:\Program Files\Google\Chrome\Application\Extensions\chrome\app\37.1329.15.30" --load-component-extension="c:\Program Files\Google\Chrome\Application\Extensions\chrome\man" --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session
O4 - Startup: OpenOffice.org 3.4.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files (x86)\Sitecom\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btSendToObject.htm
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-154551-44482-15/4 (file missing) (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-154551-44482-15/4 (file missing) (HKCU)
O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {2F56DCAA-153B-4479-B4E2-547405B34FB9} - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btSendToPage.htm (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar Bluetooth - {2F56DCAA-153B-4479-B4E2-547405B34FB9} - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btSendToPage.htm (HKCU)
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PHotkey\ASLDRSrv.exe
O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Motorola Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe
O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Motorola Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe
O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe
O23 - Service: CyberLink PowerDVD 10 MS Service - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: GFNEX Service (GFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe
O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Ralink Registry Writer (RalinkRegistryWriter) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files (x86)\Sitecom\Common\RegistryWriter.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
 
--
End of file - 12278 bytes
 
======Listing Processes======
 
 
 
 
 
wininit.exe
 
winlogon.exe
 
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS
"dwm.exe"
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
"C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe"
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\ASLDRSrv.exe"
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe"
C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe"
dashost.exe {627e0076-11bf-4c9b-a0e08a5c0e4358d5}
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"
"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe"
"C:\Program Files (x86)\Sitecom\Common\RegistryWriter.exe"
"C:\Program Files (x86)\SMA\Sunny Explorer\SMA.Multicasting.IGMP.QuerierService.exe"
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
 
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
 
C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
taskhostex.exe 
"\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" 
igfxEM.exe 
igfxHK.exe 
igfxTray.exe 
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\PHotkey.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.26.9\GoogleCrashHandler.exe"
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\MsgTranAgt.exe"
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\MsgTranAgt64.exe"
ATouch64
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\MyWiMax.exe"
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\POSD.exe"
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /FORPCEE4
"C:\Program Files (x86)\PHotkey\GPMTray.exe"
"C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshellex.dll",TrayApp
"C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe"
"C:\Program Files (x86)\Sitecom\Common\RaUI.exe" -s
"C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe"
"C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe" -quickstart
"C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe" "-quickstart" "-env:OOO_CWD=2C:\\Program Files (x86)\\OpenOffice.org 3\\program"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe" 
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe" 
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe" /s
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" 
"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.26.9\GoogleCrashHandler64.exe"
HCSynApi.exe
"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE" 
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
taskhost.exe $(Arg0)
"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe" /starttray
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe" "C:\Users\MEVABA\Desktop\Offerte Roos SolarWatt.pdf"
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe" --channel=4608.0.1462116912 --type=renderer  "C:\Users\MEVABA\Desktop\Offerte Roos SolarWatt.pdf"
"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /uac
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=watcher --on-initialized-event-handle=432 --parent-handle=436
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="5828.0.1978509072\841715620" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=1,18,41 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0166 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=10.18.10.3621 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --test-type --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*BackgroundRendererProcesses/Disallow/*BrowserBlacklist/Enabled/*CTRequiredForEVTrial/RequirementEnforced/CaptivePortalInterstitial/Enabled/ChromeDashboard/Default/*ChromeSuggestions/Freud/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 dev:pp6 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Manual install/*ExtensionContentVerification/Enforce/*ExtensionInstallVerification/Bootstrap/ExtensionUseSafeInstallation/Default/GoogleNow/Enable/*NewProfileManagement/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/DisplayHintTextWhenPossiblePostPeriod/*PasswordGeneration/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*RefreshTokenDeviceId/Disabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_77/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/UMAInitialMetricsTiming/Enabled/*UseDelayAgnosticAEC/Enabled/*UwSInterstitialStatus/On/*V8CacheOptions/heuristics-default/*V8VerifyHeap/Disabled/*VoiceTrigger/Install/*WebRTC-ScreencastTargetBitrateOvershoot/Control/*WebRTC-SupportVP9/Default/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --extensions-on-chrome-urls --enable-pinch --device-scale-factor=1 --font-cache-shared-mem-suffix=5828 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --channel="5828.3.1929509718\785350700" /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --test-type --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*BackgroundRendererProcesses/Disallow/*BrowserBlacklist/Enabled/*CTRequiredForEVTrial/RequirementEnforced/CaptivePortalInterstitial/Enabled/ChromeDashboard/Default/*ChromeSuggestions/Freud/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 dev:pp6 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Manual install/*ExtensionContentVerification/Enforce/*ExtensionInstallVerification/Bootstrap/ExtensionUseSafeInstallation/Default/GoogleNow/Enable/*NewProfileManagement/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/DisplayHintTextWhenPossiblePostPeriod/*PasswordGeneration/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*RefreshTokenDeviceId/Disabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_77/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/UMAInitialMetricsTiming/Enabled/*UseDelayAgnosticAEC/Enabled/*UwSInterstitialStatus/On/*V8CacheOptions/heuristics-default/*V8VerifyHeap/Disabled/*VoiceTrigger/Install/*WebRTC-ScreencastTargetBitrateOvershoot/Control/*WebRTC-SupportVP9/Default/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --extensions-on-chrome-urls --enable-pinch --device-scale-factor=1 --font-cache-shared-mem-suffix=5828 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --channel="5828.5.146852608\2084216238" /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="5828.8.1649876018\1358036410" --ppapi-flash-args=enable_hw_video_decode=1 --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702
"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe8_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe8 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" 
"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 584 588 596 65536 592 
"C:\Users\MEVABA\Downloads\RSITx64.exe" 
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5}
 
======Scheduled tasks folder======
 
C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java en download daar de correcte Java versie.

 • Klik op "Gratis Java-download".
 • Ga akkoord met de licentiebepalingen en klik op de button voor de gratis download.
 • Het bestand JavaSetup wordt aangeboden - kies hier voor "bestand opslaan".
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of JAVA) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Klik vervolgens op JavaSetup om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Vink de installatie van de Ask toolbar uit en ga dan verder met de installatie.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA};c
CHRdefaults;
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
Zoek.exe logbestand plaatsen
 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1961315062-3592032654-2726968858-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r64

"Application Restart #0"=-;r64

CHRdefaults;

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r64

"Application Restart #0"=-;r64

C:\Users\MEVABA\AppData\Local\Popcorn Time;fs

{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA};c

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
Zoek.exe logbestand plaatsen
 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.