Ga naar inhoud

Chrome loopt dikwijls vast


Aanbevolen berichten

De laatste tijd krijg ik dikwijls de melding "chrome reageert niet meer", meestal nadat pc juist is opgestrart.

pc is dan wel blijkbaar vanalles aan het doen (maakt constant lawaai)

als ik een paar minuten wacht is het probleem opgelost 

Soms gebeurt het dat het even later opnieuw voorkomt

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

We zullen eens kijken of er soms malware in het spel is.

 

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.png RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je 
hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Gebruikers van Windows Vista en later dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een 

.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je antwoor. Hopelijk bedoel je dit :

 

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Robby at 2016-05-26 17:26:55

Microsoft Windows 7 Home Premium  Service Pack 1

System drive C: has 855 GB (90%) free of 945 GB

Total RAM: 3959 MB (38% free)

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:27:03, on 26/05/2016

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18315)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe

C:\Users\Robby\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Robby\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe

C:\PROGRA~2\RELEVA~1\rlvknlg32.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Robby.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: WiseConvert Toolbar - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - C:\Program Files (x86)\WiseConvert\prxtbWise.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: 0.0.0.1 mssplus.mcafee.com

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_22\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\bh\delta.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_22\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: WiseConvert - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - C:\Program Files (x86)\WiseConvert\prxtbWise.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: WiseConvert Toolbar - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - C:\Program Files (x86)\WiseConvert\prxtbWise.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\deltaTlbr.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m

O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Robby\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O4 - Global Startup: FAH.lnk = C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHConsole.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} (FBootloaderAX) - http://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\mcieplg.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll 

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: McAfee Home Network (HomeNetSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee AP Service (McAPExe) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe

O23 - Service: McAfee Boot Delay Start Service (McBootDelayStartSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee CSP Service (mccspsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.9.656.0\McCSPServiceHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Platform Services (mcpltsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Service Controller (mfemms) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Module Core Service (ModuleCoreService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel Security PEF Service (PEFService) - Intel Security, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: RelevantKnowledge - TMRG,  Inc. - C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: Tor Win32 Service (tor) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Internet Name Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Windows Internet Name Service\wins.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 16554 bytes

 

======Listing Processes======

 

 

 

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

"C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe"

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe"

taskeng.exe {BE680E8F-2B72-4782-91AD-82CBD2E7DA3A}

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe"

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe"

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe" -mms

"C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe"

"C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe" /service

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe" --nt-service "-ControlPort" "9051"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe" -mms

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc

WLIDSvcM.exe 2396

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe" 

"C:\Users\Robby\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" 

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" 

"C:/Users/Robby/AppData/Local/Akamai/netsession_win.exe" --client

"C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\SSScheduler.exe" 

"C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHWindow64.exe" register

"C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe" 

"C:\Windows\system32\GWX\GWX.exe" 

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe" 

"C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe" 

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe" 

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" 

ArcCon.ac 65926 0

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\mcuicnt.exe" /platui /runkey

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-68bc1cdc-5fe5-47f5-b64e-cb084a8c2ac0 -SystemEventPortName:HostProcess-f4fedc3c-d3f3-4571-a69b-35fbfb8526b4 -IoCancelEventPortName:HostProcess-64ce51d7-e28c-446a-887a-3a0115f49f7c -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-c9b8fd9a-aa26-4cd6-a1dc-8e8cf5f4c99e -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:bf03f0fc-8564-4318-aed9-2d148d356092 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe"

"C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe"

"C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe"

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe" -boot

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\PROGRA~2\RELEVA~1\rlvknlg64.exe"  5808

"C:\PROGRA~2\RELEVA~1\rlvknlg32.exe"  5808

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.9.656.0\McCSPServiceHost.exe"

"C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe" /service /P DellSupportCenter

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --prerender=disabled --disable-http2

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler /prefetch:7 --no-rate-limit "--database=C:\Users\Robby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel=m --annotation=plat=Win32 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=50.0.2661.102 --handshake-handle=0xd0

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3124.0.1486319321\579282319" --disable-d3d11 --disable-direct-composition --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=4,10,12,24,53,71 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x68f9 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.682.1.0 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention --disable-features=UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup --lang=nl --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/*AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/BrotliEncoding/Default/CaptivePortalInterstitial/Enabled/ChildAccountDetection/Disabled/*ClientSideDetectionModel/Model0/*CrossDevicePromo/28DaySingleProfile/*DataReductionProxyConfigService/Enabled/*DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/*ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GFE/Default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Unused_1/PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordManagerSettingsMigration/Disable/*PreRead/Default/*QUIC/EnabledDisableDiskCache/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ResourcePriorities/Launch50pct_11011_1_1_10/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/Off/SSLCommonNameMismatchHandling/Control/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/*TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/default/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-LocalIPPermissionCheck/Enabled/ --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --blink-settings=fetchDeferLateScripts=true,fetchIncreaseFontPriority=true,fetchIncreasePriorities=true --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --channel="3124.3.1254852150\334005478" /prefetch:1

C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

"C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\Platform\MSM\McSmtFwk.exe" {CF10C3DD-7FC1-476f-8546-A12D7DA24BBF}|{1183e8da-9fd4-41c6-9ee8-ba3b6a4caafc}

 "C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\Platform\MSM\McSmtStr.dll"

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe5_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe5 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" 

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528 

 

"C:\Users\Robby\Downloads\RSITx64.exe" 

 

======Scheduled tasks folder======

 

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1cf50eeb320c67d.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /c 

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d0e2895fd2f128.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /c 

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1cf50eeb7296a56.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /ua /installsource scheduler 

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d0e289607d3d67.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /ua /installsource scheduler 

 

======Registry dump======

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2014-07-07 209504]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2016-04-30 255088]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2014-07-07 176736]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_22\bin\ssv.dll [2011-01-14 325408]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2016-04-30 193136]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}]

delta Helper Object - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\bh\delta.dll [2013-03-13 251288]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2010-09-28 1400712]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_22\bin\jp2ssv.dll [2011-01-14 41760]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1}]

WiseConvert Toolbar - C:\Program Files (x86)\WiseConvert\prxtbWise.dll [2011-05-09 176936]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]

Yontoo - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll [2012-03-27 792864]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2014-07-07 6133848]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2016-04-30 255088]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2010-09-28 1400712]

{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - WiseConvert Toolbar - C:\Program Files (x86)\WiseConvert\prxtbWise.dll [2011-05-09 176936]

{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - Delta Toolbar - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\deltaTlbr.dll [2013-03-13 325016]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2014-07-07 4439128]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2016-04-30 193136]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-10-07 8158240]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"=C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe [2008-09-18 189056]

"Akamai NetSession Interface"=C:\Users\Robby\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [2015-09-10 4691384]

""=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [2013-09-04 844656]

"CCleaner Monitoring"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2015-05-08 8322328]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonQuickMenu]

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE [2012-04-03 1273448]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Desktop Disc Tool]

c:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe [2009-10-15 498160]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinZip Preloader.lnk]

C:\Program Files\WinZip\WzPreloader.exe [2015-06-16 126176]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Dell DataSafe Online"=C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe [2009-11-13 1807600]

"PDVDDXSrv"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe [2009-12-29 140520]

"mcui_exe"=C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe [2016-03-31 1003576]

"DellSupportCenter"=C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe [2009-05-21 206064]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-10-27 207424]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime []

"Nikon Transfer Monitor"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe [2009-09-15 479232]

"GBMLite8AgentLaCie"=C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe [2008-09-18 189056]

"KiesTrayAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2013-09-04 311152]

 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

FAH.lnk - C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHConsole.exe

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\SSScheduler.exe

 

C:\Users\Robby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dell Dock.lnk - C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcapexe]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McMPFSvc]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McNaiAnn]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcpltsvc]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfeaack]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfeaack.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfeavfk]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfeavfk.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfefire]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfefirek]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfefirek.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfehidk]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfehidk.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfemms]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfencbdc]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfencbdc.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfetdi2k]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfetdi2k.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mfevtp]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"DisableTaskMgr"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"NoRun"=0

"NoFolderOptions"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

 

======File associations======

 

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

.scr - open - C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"

.scr - install - 

.scr - config - 

 

======List of files/folders created in the last 1 month======

 

2016-05-26 17:26:55 ----D---- C:\rsit

2016-05-26 17:26:55 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2016-05-15 16:31:20 ----A---- C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2016-05-12 20:24:15 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2016-05-12 20:24:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2016-05-12 20:24:12 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2016-05-12 20:24:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2016-05-12 20:24:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2016-05-12 20:24:10 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2016-05-12 20:24:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2016-05-12 20:24:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2016-05-12 20:24:09 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2016-05-12 20:24:09 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2016-05-12 20:24:08 ----A---- C:\Windows\system32\jnwmon.dll

2016-05-12 20:24:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\InkEd.dll

2016-05-12 20:24:07 ----A---- C:\Windows\system32\InkEd.dll

2016-05-12 20:24:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2016-05-12 20:24:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2016-05-12 20:24:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2016-05-12 20:24:02 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2016-05-12 20:24:02 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2016-05-12 20:24:01 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2016-05-12 20:24:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2016-05-12 20:24:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2016-05-12 20:24:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2016-05-12 20:24:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2016-05-12 20:24:00 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2016-05-12 20:23:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2016-05-12 20:23:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2016-05-12 20:23:59 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2016-05-12 20:23:59 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2016-05-12 20:23:58 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2016-05-12 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2016-05-12 20:23:57 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2016-05-12 20:23:57 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2016-05-12 20:23:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2016-05-12 20:23:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2016-05-12 20:23:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2016-05-12 20:23:56 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2016-05-12 20:23:56 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2016-05-12 20:23:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2016-05-12 20:23:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2016-05-12 20:23:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2016-05-12 20:23:55 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2016-05-12 20:23:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2016-05-12 20:23:55 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2016-05-12 20:23:54 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2016-05-12 20:23:54 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2016-05-12 20:23:54 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2016-05-12 20:23:53 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2016-05-12 20:23:53 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2016-05-12 20:23:53 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2016-05-12 20:23:53 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2016-05-12 20:23:53 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2016-05-12 20:23:52 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2016-05-12 20:23:52 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2016-05-12 20:23:51 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2016-05-12 20:23:51 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2016-05-12 20:23:00 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpchttp.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certcli.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\rpchttp.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\appid.sys

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\cryptbase.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\certcli.dll

2016-05-12 20:22:59 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msobjs.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msaudite.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptbase.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\auditpol.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\appidapi.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\adtschema.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\srclient.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\rstrui.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\msobjs.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\msaudite.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\auditpol.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\appidsvc.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\appidapi.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2016-05-12 20:22:58 ----A---- C:\Windows\system32\adtschema.dll

2016-05-12 20:22:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2016-05-12 20:22:54 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

 

======List of files/folders modified in the last 1 month======

 

2016-05-26 17:27:03 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2016-05-26 17:26:58 ----D---- C:\Windows\Temp

2016-05-26 17:26:55 ----RD---- C:\Program Files

2016-05-26 17:23:40 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2016-05-26 17:19:14 ----D---- C:\Windows\winsxs

2016-05-26 17:16:57 ----D---- C:\Windows\system32\config

2016-05-26 17:16:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge

2016-05-22 09:51:35 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2016-05-20 14:46:18 ----SHD---- C:\System Volume Information

2016-05-20 13:59:20 ----D---- C:\Windows\System32

2016-05-20 13:59:20 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2016-05-20 13:59:19 ----D---- C:\Windows\inf

2016-05-16 13:56:55 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2016-05-15 14:41:17 ----D---- C:\Windows

2016-05-15 11:34:24 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\LogFiles

2016-05-15 11:34:06 ----D---- C:\Windows\debug

2016-05-13 13:22:40 ----D---- C:\Windows\rescache

2016-05-13 11:56:56 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2016-05-13 08:28:02 ----D---- C:\Windows\system32\appraiser

2016-05-13 08:21:03 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2016-05-13 08:21:03 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2016-05-13 08:21:03 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2016-05-13 08:21:02 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2016-05-13 08:21:02 ----D---- C:\Windows\ehome

2016-05-13 08:21:01 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2016-05-13 08:21:00 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2016-05-13 08:20:59 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2016-05-13 08:20:57 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2016-05-13 08:20:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2016-05-13 08:20:52 ----D---- C:\Windows\system32\Boot

2016-05-13 08:20:52 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2016-05-12 21:09:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2016-05-12 21:09:02 ----SHD---- C:\Config.Msi

2016-05-12 21:09:02 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2016-05-12 21:02:45 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2016-05-12 21:01:30 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2016-05-12 20:51:21 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2016-05-11 16:08:07 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2016-05-11 16:08:03 ----D---- C:\Windows\Tasks

2016-05-07 09:13:49 ----SD---- C:\Windows\SYSWOW64\GWX

2016-05-07 09:13:49 ----SD---- C:\Windows\system32\GWX

2016-05-04 15:22:14 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2016-04-30 16:01:25 ----SD---- C:\Users\Robby\AppData\Roaming\Microsoft

 

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R0 mfehidk;McAfee Inc. mfehidk; C:\Windows\system32\drivers\mfehidk.sys [2016-01-29 847608]

R0 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk; C:\Windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [2016-01-29 245096]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-04-27 55856]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R3 AtiHdmiService;ATI Function Driver for High Definition Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtiHdmi.sys [2009-10-01 121872]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-12-11 6179328]

R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids; C:\Windows\system32\drivers\cfwids.sys [2016-01-29 79248]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-10-07 2009376]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2009-10-16 321064]

R3 mfeaack;McAfee Inc. mfeaack; C:\Windows\system32\drivers\mfeaack.sys [2016-01-29 422184]

R3 mfeavfk;McAfee Inc. mfeavfk; C:\Windows\system32\drivers\mfeavfk.sys [2016-01-29 351656]

R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek; C:\Windows\system32\drivers\mfefirek.sys [2016-01-29 496368]

R3 mfencbdc;McAfee Inc. mfencbdc; C:\Windows\system32\DRIVERS\mfencbdc.sys [2016-02-10 543488]

R3 mfesapsn;McAfee Process Start Notification Service; \??\C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\mfesapsn.sys [2016-03-15 45728]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2013-08-20 103576]

S3 HipShieldK;McAfee Inc. HipShieldK; C:\Windows\system32\drivers\HipShieldK.sys [2015-05-19 207208]

S3 mfencrk;McAfee Inc. mfencrk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [2016-02-10 109480]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 ssudmdm;SAMSUNG  Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2013-08-20 204568]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2006-11-01 151656]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\drivers\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

 

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2015-07-07 82128]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-12-11 202752]

R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 DockLoginService;Dock Login Service; C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe [2009-06-09 155648]

R2 HomeNetSvc;McAfee Home Network; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [2016-03-10 453520]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2012-03-28 140456]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service; C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [2016-04-20 163592]

R2 McAPExe;McAfee AP Service; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [2016-03-31 889704]

R2 McBootDelayStartSvc;McAfee Boot Delay Start Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [2016-03-10 453520]

R2 mccspsvc;McAfee CSP Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.9.656.0\McCSPServiceHost.exe [2016-03-14 1709096]

R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [2016-03-10 453520]

R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer; C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [2016-03-10 453520]

R2 mcpltsvc;McAfee Platform Services; C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [2016-03-10 453520]

R2 McProxy;McAfee Proxy Service; C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [2016-03-10 453520]

R2 mfemms;McAfee Service Controller; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe [2016-02-19 382456]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe [2016-01-25 279488]

R2 ModuleCoreService;McAfee Module Core Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe [2016-03-15 1037048]

R2 PEFService;Intel Security PEF Service; C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe [2016-03-02 896456]

R2 RelevantKnowledge;RelevantKnowledge; C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe [2015-07-21 206104]

R2 SftService;SoftThinks Agent Service; C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE [2010-02-11 660800]

R2 sprtsvc_DellSupportCenter;SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter); C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe [2009-05-21 206064]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2015-07-13 93040]

R2 tor;Tor Win32 Service; C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe [2013-08-30 3233806]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 2286976]

R3 mfefire;McAfee Firewall Core Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [2016-01-25 234192]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2014-04-11 103608]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2014-04-11 124088]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-29 144200]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2015-06-03 327296]

S2 Windows Internet Name Service;Windows Internet Name Service; C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\AppData\Local\Windows Internet Name Service\wins.exe []

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2014-04-11 50864]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-29 144200]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-09-02 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2016-04-23 114688]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\McCHSvc.exe [2016-03-11 293128]

S3 McODS;McAfee Scanner; C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe [2016-03-07 718248]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-06-15 1255736]

S4 McOobeSv;McAfee OOBE Service; C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe [2012-08-31 201304]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2014-04-12 139944]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2014-04-12 139944]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2014-04-12 139944]

 

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java en download daar de correcte Java versie.

 • Klik op "Gratis Java-download".
 • Ga akkoord met de licentiebepalingen en klik op de button voor de gratis download.
 • Het bestand jxpiinstall.exe wordt aangeboden - kies hier voor "bestand opslaan".
 • Blader naar de map waar je het bestand hebt opgeslagen.
 • Klik vervolgens op jxpiinstall.exe om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Vink de installatie van de Amazon toolbar uit en ga dan verder met de installatie.
 • Eventuele oudere java versies worden aan het einde verwijderd.


 

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Gebruikers van Windows Vista en later dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
chromelook;
firefoxlook;
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
resethosts;
C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge;fs
C:\Program Files (x86)\Delta;fs
C:\Program Files (x86)\Ask.com;fs
C:\Program Files (x86)\Yontoo;fs
{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1};c
{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87};c
{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440};c
{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8};c
{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3};c
RelevantKnowledge;s
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}];r64
emptyclsid;
installedprogs;
standardsearch;
autoclean;
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen


 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Probeer het dan eens op deze manier.

 

Download Java SE Runtime Environment 8u91

 • Vink aan: "Accept License Agreement",
 • De pagina zal herladen.
 • Klik op de jre-8u91-windows-x64.exe link onder Downloads en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Dubbelklik vervolgens op jre-8u91-windows-x64.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Vink de installatie van de aangeboden toolbar uit en ga dan verder met de installatie.
 • Na de installatie mag je het bestand jre-8u91-windows-x64.exe weer verwijderen.

Als je hier ook die foutmelding krijgt, probeer het dan met jre-8u92-windows-x64.exe

Die staat iets verder op de pagina maar de werkwijze is dezelfde.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.