Ga naar inhoud

yeabest


Aanbevolen berichten


Voer onderstaande uit:

Download icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Gebruikers van Windows Vista en later dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Bekijk ook de

.

aangepast door iEscape
Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Acer at 2016-07-04 08:54:51
Microsoft Windows 10 Pro
System drive C: has 256 GB (85%) free of 299 GB
Total RAM: 3948 MB (54% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 08:54:52, on 4-7-2016
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.10586.0420)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\trend micro\Acer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = www.google.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = www.google.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = www.google.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [atom] C:\ProgramData\SquirrelMachineInstalls\atom.exe --checkInstall
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [BingSvc] C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
O4 - HKCU\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Amazon 1Button App Service - Amazon Inc. - C:\Program Files (x86)\Amazon\Amazon1ButtonApp\Amazon1ButtonService64.Exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Garmin Device Interaction Service - Garmin Ltd. or its subsidiaries - C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: DHCP Service (WifiSrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Wifisrv\WifiService.exe
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 7601 bytes

======Listing Processes======

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

 

Download de 51a5c8edc4692-icon1337952077.pngFarbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links


Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.

Farbar Recovery Scan Tool uitvoeren

 • Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
 • Als het programma is geopend klik Yes (Ja) bij de disclaimer.
 • Druk vervolgens op de Scan knop, er zal nu eerst een back-up van het register worden gemaakt.
 • Wanneer de scan gereed is worden er twee logbestanden aangemaakt met de naam (FRST.txt) & (Addition.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
 • Voeg beide logbestanden als bijlage toe aan het volgende bericht.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites


Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02-07-2016
Ran by Acer (administrator) on DESKTOP-BNKSEGB (04-07-2016 09:50:42)
Running from C:\Users\Acer\Downloads
Loaded Profiles: Acer (Available Profiles: Acer)
Platform: Windows 10 Pro Version 1511 (X64) Language: Engels (Verenigde Staten)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Amazon Inc.) C:\Program Files (x86)\Amazon\Amazon1ButtonApp\Amazon1ButtonService64.Exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
() C:\Program Files (x86)\Wifisrv\WifiService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
(Nullsoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_16.526.11220.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneMusic_3.6.22051.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Music.UI.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Farbar) C:\Users\Acer\Downloads\FRST64(2).exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11780712 2011-02-25] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2189416 2011-03-01] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [WinampAgent] => C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [74752 2010-07-12] (Nullsoft, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [596504 2016-04-01] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [atom] => C:\ProgramData\SquirrelMachineInstalls\atom.exe [109531600 2016-05-25] (GitHub Inc.)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-4106620623-631192622-675998710-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8641240 2016-02-12] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-4106620623-631192622-675998710-1001\...\Run: [BingSvc] => C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2016-01-12] (© 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-4106620623-631192622-675998710-1001\...\Run: [GarminExpressTrayApp] => C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe [1399208 2016-04-08] (Garmin Ltd. or its subsidiaries)
ShellIconOverlayIdentifiers: [KzShlobj] -> {AAA0C5B8-933F-4200-93AD-B143D7FFF9F2} => C:\Program Files\¿ìѹ\X64\KZipShell.dll [2016-07-03] ()

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{5c459302-13ad-4207-8728-92e81e7f46d9}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{ea3b5498-a495-4fbe-a0b9-dbce1b3d3cca}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
ManualProxies:

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4106620623-631192622-675998710-1001 -> {B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} URL = hxxps://www.amazon.com/gp/bit/amazonserp/ref=bit_bds-p17_serp_ie_us_display?ie=UTF8&tagbase=bds-p17&tbrId=v1_abb-channel-17_32b01a3e_1201_1403_20160428_BE_ie_ds_&tag=bds-p17-serp-us-ie-20&query={searchTerms}
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-04-28] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-04-28] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Profiles\255r5mxa.default
FF Homepage: w
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_22_0_0_192.dll [2016-06-17] ()
FF Plugin: @garmin.com/GpsControl -> C:\Program Files\Garmin GPS Plugin\npGarmin.dll [2014-03-31] (GARMIN Corp.)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_22_0_0_192.dll [2016-06-17] ()
FF Plugin-x32: @garmin.com/GpsControl -> C:\Program Files (x86)\Garmin GPS Plugin\npGarmin.dll [2014-03-31] (GARMIN Corp.)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-04-28] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-04-28] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-05-27] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\np-mswmp.dll [2007-04-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2016-05-27] (Adobe Systems Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9k959bjh.default\searchplugins\bing-.xml [2016-01-11]
FF Extension: Bing Search - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9k959bjh.default\Extensions\bingsearch.full@microsoft.com.xpi [2016-01-11]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9k959bjh.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-04-29]
FF Extension: Bing Search - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Profiles\255r5mxa.default\Extensions\bingsearch.full@microsoft.com.xpi [2016-01-11]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Profiles\255r5mxa.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-04-29]
FF Extension: Belgium eID - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be [2016-06-07] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [belgiumeid@eid.belgium.be] - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be => not found

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 Amazon 1Button App Service; C:\Program Files (x86)\Amazon\Amazon1ButtonApp\Amazon1ButtonService64.Exe [436032 2016-02-17] (Amazon Inc.)
S2 Garmin Device Interaction Service; C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe [792592 2016-04-08] (Garmin Ltd. or its subsidiaries)
R2 KuaizipUpdateChecker; C:\Program Files\¿ìѹ\X86\kuaizipUpdateChecker.dll [219072 2016-07-03] ()
R2 usbmonitorhost; C:\Program Files (x86)\USBBoxLite\pnphost.dll [127792 2016-05-17] ()
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [364464 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
R2 WifiSrv; C:\Program Files (x86)\Wifisrv\WifiService.exe [219392 2015-12-16] ()
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 160WifiNetPro; C:\Program Files (x86)\Wifisrv\160WifiNetPro64.sys [129784 2015-12-16] ()
R3 athr; C:\Windows\System32\drivers\athwnx.sys [4207104 2015-10-30] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
S3 cxbu0x64; C:\Windows\system32\DRIVERS\cxbu0x64.sys [157848 2015-09-08] (HID Global Corporation)
R2 KuaiZipDrive; C:\WINDOWS\system32\drivers\KuaiZipDrive.sys [92872 2016-07-03] (WinMount International Inc)
R1 UCGuard; C:\Windows\System32\DRIVERS\ucguard.sys [80768 2016-04-25] (Huorong Borui (Beijing) Technology Co., Ltd.)
R1 USBMonitorProtect; C:\Program Files (x86)\USBBoxLite\USBMonitorProtect64.sys [1012048 2016-05-17] (DriveTheLife Corporation)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [293216 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [118112 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
R0 wifinetmini; C:\Windows\System32\wifinetmini64.sys [16624 2015-12-02] ()

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-07-04 09:50 - 2016-07-04 09:50 - 00001508 _____ C:\Users\Acer\Desktop\FRST64(2).exe - Snelkoppeling.lnk
2016-07-04 09:48 - 2016-07-04 09:48 - 02390016 _____ (Farbar) C:\Users\Acer\Downloads\FRST64(2).exe
2016-07-04 09:42 - 2016-07-04 09:43 - 02390016 _____ (Farbar) C:\Users\Acer\Downloads\FRST64(1).exe
2016-07-04 08:51 - 2016-07-04 08:54 - 00001488 _____ C:\Users\Acer\Desktop\RSITx64.exe - Snelkoppeling.lnk
2016-07-04 08:42 - 2016-07-04 08:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2016-07-04 08:42 - 2016-07-04 08:42 - 00000000 ____D C:\rsit
2016-07-04 08:41 - 2016-07-04 08:41 - 01222144 _____ C:\Users\Acer\Downloads\RSITx64.exe
2016-07-04 08:24 - 2016-07-04 08:24 - 00000000 ____D C:\$SysReset
2016-07-04 07:48 - 2016-07-04 07:48 - 00040307 _____ C:\Users\Acer\Downloads\Addition.txt
2016-07-04 07:46 - 2016-07-04 09:50 - 00010759 _____ C:\Users\Acer\Downloads\FRST.txt
2016-07-04 07:45 - 2016-07-04 09:50 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-07-04 07:44 - 2016-07-04 07:44 - 02390016 _____ (Farbar) C:\Users\Acer\Downloads\FRST64.exe
2016-07-03 20:30 - 2016-07-03 20:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Lavasoft
2016-07-03 20:26 - 2016-07-03 20:26 - 00307200 _____ (Secure By Design Inc.) C:\Users\Acer\Downloads\Ninite AdAware Installer.exe
2016-07-03 18:23 - 2016-07-03 18:23 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
2016-07-03 13:31 - 2016-07-03 19:56 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-07-03 08:13 - 2016-06-30 12:29 - 48004712 _____ (Maxthon International ltd.) C:\Users\Acer\AppData\Roaming\mx4.9.3.1000.exe
2016-07-03 02:48 - 2016-06-07 09:02 - 00343040 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RandomDelJiheReg.exe
2016-07-03 02:44 - 2016-07-03 20:42 - 00021184 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\cdmsnrootw_s.sys
2016-07-03 02:37 - 2016-07-03 02:37 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\TeamViewer
2016-07-03 02:31 - 2016-07-03 02:31 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\tmp
2016-07-03 02:18 - 2015-10-07 02:11 - 02238152 _____ (ELAN Microelectronics Corp.) C:\WINDOWS\ETDUninst.dll
2016-07-03 02:17 - 2016-07-03 02:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Maxthon3
2016-07-03 02:16 - 2016-07-04 09:34 - 00000486 _____ C:\WINDOWS\Tasks\UCBrowserUpdater.job
2016-07-03 02:16 - 2016-07-03 09:59 - 00000932 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\¿ìѹ.lnk
2016-07-03 02:16 - 2016-07-03 02:16 - 00003554 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\KuaiZip_Update
2016-07-03 02:16 - 2016-07-03 02:16 - 00003502 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\UCBrowserUpdater
2016-07-03 02:16 - 2016-07-03 02:15 - 00092872 _____ (WinMount International Inc) C:\WINDOWS\system32\Drivers\KuaiZipDrive.sys
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 08:13 - 00732869 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\xdo.zip
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 02:45 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UC浏览器
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 02:23 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Kuaizip
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 02:15 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Softlink
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 02:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\160WiFi
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 02:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\¿ìѹ
2016-07-03 02:14 - 2016-07-03 02:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\app
2016-07-03 02:14 - 2016-07-03 02:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\USB大师
2016-07-03 02:14 - 2016-07-03 02:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\160WiFi
2016-07-03 02:14 - 2016-07-03 02:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\USBBoxLite
2016-07-03 02:14 - 2016-04-25 20:55 - 00080768 _____ (Huorong Borui (Beijing) Technology Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ucguard.sys
2016-07-03 02:14 - 2016-02-18 10:10 - 05267952 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe
2016-07-03 02:14 - 2015-12-02 04:24 - 00238080 ____R C:\WINDOWS\system32\wifinetinit64.dll
2016-07-03 02:14 - 2015-12-02 04:24 - 00016624 ____R C:\WINDOWS\system32\wifinetmini64.sys
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 09:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\mpck
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Wifisrv
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:13 - 06870016 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\agent.dat
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:13 - 00018432 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Main.dat
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:11 - 00692736 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\U-zumlab.exe
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:11 - 00692736 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Gravetam.exe
2016-07-03 02:13 - 2016-05-26 10:51 - 04761392 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\usbboxlite_4001_o_8209_hn.exe
2016-07-03 02:13 - 2016-05-16 08:57 - 10167000 _____ (深圳市驱动人生软件技术有限公司) C:\Users\Acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6089.exe
2016-07-03 02:11 - 2016-07-03 09:49 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\gplyra
2016-07-03 02:11 - 2016-07-03 09:48 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Apps\2.0
2016-07-03 02:11 - 2016-07-03 02:11 - 00128512 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Installer.dat
2016-07-02 21:54 - 2016-07-02 21:52 - 00001006 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hp.bak
2016-07-02 21:52 - 2016-07-02 21:52 - 00621568 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\Users\Acer\Downloads\libeay32.dll
2016-07-02 21:52 - 2016-07-02 21:52 - 00162304 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\Users\Acer\Downloads\ssleay32.dll
2016-07-02 21:52 - 2016-07-02 21:52 - 00009030 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Shanot Cloud
2016-07-02 21:51 - 2016-07-03 09:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Qerlegherzerk
2016-07-02 20:24 - 2016-07-02 20:24 - 00000118 _____ C:\Users\Acer\Documents\produkt key.txt
2016-07-02 20:22 - 2016-07-02 20:23 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\produkey
2016-07-02 19:35 - 2016-07-02 19:35 - 00000017 _____ C:\Users\Acer\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2016-07-02 17:29 - 2016-07-03 09:59 - 00001032 _____ C:\Users\Public\Desktop\PuTTY.lnk
2016-07-02 17:28 - 2016-07-02 17:28 - 00307200 _____ (Secure By Design Inc.) C:\Users\Acer\Downloads\Ninite PuTTY Installer.exe
2016-07-02 15:39 - 2016-07-02 15:39 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.015.release-cloud-ibox-3_usb
2016-07-02 15:37 - 2016-07-02 15:38 - 56008239 _____ C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.010.release-cloud-ibox-3_usb.zip
2016-07-02 15:32 - 2016-07-02 15:32 - 58844608 _____ C:\Users\Acer\Downloads\openvix-3.2.036.release-vusolo_usb.zip
2016-07-01 19:46 - 2016-07-01 19:47 - 56038036 _____ C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.015.release-cloud-ibox-3_usb.zip
2016-07-01 19:29 - 2016-07-01 19:30 - 00195402 _____ C:\Users\Acer\Downloads\How to flash a Vu+ Duo2.pdf
2016-06-30 19:23 - 2016-06-30 19:23 - 00000941 _____ C:\Users\Acer\Downloads\softcam-feed-mipsel_1.0_all(1).rar
2016-06-30 19:22 - 2016-06-30 19:23 - 00000941 _____ C:\Users\Acer\Downloads\softcam-feed-mipsel_1.0_all.rar
2016-06-30 19:19 - 2016-06-30 19:19 - 00585774 _____ C:\Users\Acer\Downloads\enigma2-plugin-cams-cccam.2.2_1.0-r0_mipsel.ipk
2016-06-30 19:03 - 2016-06-30 19:03 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Documents\GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
2016-06-30 13:25 - 2016-06-30 13:25 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\BlackHole-2.1.7-cloud-ibox-3_usb
2016-06-30 13:24 - 2016-06-30 13:24 - 56041363 _____ C:\Users\Acer\Downloads\BlackHole-2.1.7-cloud-ibox-3_usb.zip
2016-06-30 12:59 - 2016-06-30 12:59 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\openatv-5.3-cloud-ibox-3-20160630_usb
2016-06-30 12:39 - 2016-06-30 12:39 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\openatv-5.3-cloud-ibox-3-20160612_usb
2016-06-29 18:25 - 2016-06-29 18:25 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\OpenPLi-4.0-beta-cloud-ibox-3-20160624_usb
2016-06-29 18:15 - 2016-06-29 18:15 - 05627963 _____ C:\Users\Acer\Downloads\dcce2_150.zip
2016-06-29 17:55 - 2016-06-29 17:55 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.012.release-cloud-ibox-3_usb
2016-06-29 17:53 - 2016-06-29 17:53 - 56012147 _____ C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.012.release-cloud-ibox-3_usb.zip
2016-06-29 17:37 - 2016-06-29 17:37 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\openhdf-5.5-cloud-ibox-3-45-20160626_usb
2016-06-29 10:20 - 2016-06-29 18:23 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\FileZilla
2016-06-29 09:54 - 2016-06-29 09:54 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.014.release-cloud-ibox-3_usb
2016-06-29 09:52 - 2016-06-29 09:52 - 56037440 _____ C:\Users\Acer\Downloads\openvix-4.1.014.release-cloud-ibox-3_usb.zip
2016-06-29 09:50 - 2016-06-29 09:50 - 00000894 _____ C:\Users\Acer\Downloads\softcam-feed-mipsel_1.0_all.ipk
2016-06-29 09:39 - 2016-07-02 13:19 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\GBCC
2016-06-29 09:35 - 2016-06-29 09:35 - 05186446 _____ C:\Users\Acer\Downloads\GBCC.zip
2016-06-28 06:55 - 2016-06-28 06:55 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\xc_e2_plugin(1)
2016-06-28 06:51 - 2016-06-28 06:51 - 00255802 _____ C:\Users\Acer\Downloads\xc_e2_plugin(1).zip
2016-06-28 06:49 - 2016-06-28 06:49 - 00152069 _____ C:\Users\Acer\Downloads\tv_channels_umivik00.m3u
2016-06-28 03:12 - 2016-06-28 03:12 - 00314434 ____N C:\Users\Acer\AppData\Roaming\EYapp.apk
2016-06-27 19:05 - 2016-06-27 19:05 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\wetransfer-603910
2016-06-27 19:02 - 2016-06-27 19:03 - 80495962 _____ C:\Users\Acer\Downloads\wetransfer-603910.zip
2016-06-22 06:21 - 2016-07-03 09:59 - 00001088 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
2016-06-22 06:21 - 2016-07-02 13:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2016-06-22 06:21 - 2016-06-22 06:22 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Notepad++
2016-06-22 06:21 - 2016-06-22 06:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Notepad++
2016-06-22 06:20 - 2016-06-22 06:20 - 00307200 _____ (Secure By Design Inc.) C:\Users\Acer\Downloads\Ninite Notepad Installer.exe
2016-06-20 18:02 - 2016-06-20 18:02 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\repository.whitecream-0.0.1
2016-06-20 17:58 - 2016-06-20 17:58 - 00081923 _____ C:\Users\Acer\Downloads\repository.whitecream-0.0.1.zip
2016-06-16 21:27 - 2016-06-16 21:27 - 00262301 _____ C:\Users\Acer\Downloads\Telenet  Opmaken.htm
2016-06-16 21:27 - 2016-06-16 21:27 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\Telenet  Opmaken_bestanden
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 08:13 - 01401024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 08:13 - 00046784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:57 - 01594416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:57 - 01372312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:35 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdlrecover.exe
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:35 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:31 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:29 - 22379008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:29 - 00045568 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:28 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:27 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MosHostClient.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:27 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:26 - 00120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:26 - 00074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:24 - 00072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:22 - 00269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:22 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapsBtSvc.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:22 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MosStorage.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:19 - 24605696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:18 - 07977472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:18 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:17 - 00630784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MessagingDataModel2.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:15 - 01056256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:15 - 00853504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:15 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:14 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:14 - 00606208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:14 - 00499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MessagingDataModel2.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:13 - 00939520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:12 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:11 - 00784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:11 - 00711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:11 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:08 - 06295552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:06 - 07200256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:04 - 06973952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:03 - 05205504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:03 - 02609664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 06:00 - 01707520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-06-15 15:40 - 2016-05-28 05:58 - 01996288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 08:13 - 01184960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 08:13 - 00514752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 08:13 - 00290496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 08:13 - 00092352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:25 - 04268880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\setupapi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:23 - 00388384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ws2_32.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:23 - 00312160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:22 - 07474528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:22 - 04387680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:22 - 00428896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:22 - 00211296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tpm.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:22 - 00118624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\partmgr.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:20 - 00430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ws2_32.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:18 - 00357216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:16 - 00026408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:09 - 00501600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:09 - 00170848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkUXBroker.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:09 - 00084832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:08 - 00693600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:08 - 00258912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ufx01000.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:08 - 00115040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupApi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 03675512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 02921880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 01322248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 00957608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 00808288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 00703840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:07 - 00331616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:06 - 22561256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:06 - 04074160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:06 - 00730344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:06 - 00303216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppHost.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:06 - 00254656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppHost.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:05 - 04515264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:04 - 00604928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:04 - 00431296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcryptprimitives.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:04 - 00360480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:04 - 00161632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:04 - 00111064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:04 - 00097096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 07:03 - 00131248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpapi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:58 - 01996640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:58 - 00379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 02548944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 02195632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 00649792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 00636304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 00577376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 00546456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 00521664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:57 - 00316256 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:35 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dumpsdport.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:31 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdlrecover.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:31 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:26 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:26 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\omadmclient.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:25 - 00051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpscript.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:25 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:24 - 00218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdd.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:24 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Ndu.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:24 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:23 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidclass.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:22 - 00368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:22 - 00278528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:22 - 00163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:22 - 00079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptsvc.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:21 - 00550912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StoreAgent.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:21 - 00239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrokerLib.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:21 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:21 - 00042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gpscript.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:20 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:20 - 00511488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\newdev.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:20 - 00332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\polstore.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:20 - 00267264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore6.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:20 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GnssAdapter.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:20 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Privacy.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:19 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MBMediaManager.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:19 - 00355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 11545088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpprefcl.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 00610816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rastls.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 00591360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vpnike.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 00392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IPSECSVC.DLL
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 00380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemEventsBrokerServer.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:18 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VEEventDispatcher.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:17 - 09918976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:17 - 00963072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iphlpsvc.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:17 - 00485888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\newdev.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:17 - 00415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StoreAgent.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:17 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:17 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 19344384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00690176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppContracts.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tileobjserver.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\polstore.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:16 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:15 - 00794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:15 - 00579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gpprefcl.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:15 - 00535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rastls.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:15 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:14 - 18674176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:14 - 01716736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRHInproc.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:14 - 00965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:14 - 00784384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:14 - 00219136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VEEventDispatcher.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:13 - 01387520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:13 - 00990208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:13 - 00982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:13 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:13 - 00467456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppContracts.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:12 - 00614400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:12 - 00521728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StructuredQuery.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:11 - 01445888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRHInproc.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:11 - 00890368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:11 - 00799744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRH.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:11 - 00687616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:09 - 01073152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:08 - 13385728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:06 - 12128256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:06 - 01339904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpsvc.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:05 - 03994624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:05 - 03664896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:05 - 02582016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:05 - 01797120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:04 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:04 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncController.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:03 - 05323776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:03 - 01185280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LocationFramework.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:03 - 00693760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\internetmail.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:03 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:02 - 03590144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:02 - 02061824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:02 - 01534464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFramework.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:02 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\updatepolicy.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:01 - 01799680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:01 - 01582080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:01 - 01500160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:01 - 00111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 05660160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 03585536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 02635776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 02230272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 02168320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 01730560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 06:00 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:58 - 07832576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:58 - 04896256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:58 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:58 - 02066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:57 - 02281472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:55 - 01390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-06-15 15:39 - 2016-05-28 05:53 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcpopkeysrv.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:29 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\adhsvc.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:29 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\httpprxp.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:28 - 00166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:28 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FwRemoteSvr.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:26 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:24 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:24 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppCapture.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:24 - 00067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvc6.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:24 - 00053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FwRemoteSvr.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:23 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvc.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:22 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:22 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgent.exe
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:21 - 00207360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:20 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcsvc6.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:19 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:19 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:19 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcsvc.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:17 - 00278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:15 - 00293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:14 - 00200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:11 - 00128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\httpprxm.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:00 - 00162816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 06:00 - 00151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
2016-06-15 15:38 - 2016-05-28 05:59 - 00176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
2016-06-13 20:10 - 2016-06-13 20:10 - 00000082 _____ C:\Users\Acer\Documents\cc_20160613_201044.reg
2016-06-12 14:01 - 2016-06-12 14:01 - 00000002 _____ C:\Users\Acer\Downloads\Converted.txt
2016-06-08 19:55 - 2016-07-04 07:18 - 00004716 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\DistromaticSearchProtect-hourly
2016-06-07 19:33 - 2016-06-08 19:53 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-06-07 18:54 - 2016-06-07 18:54 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\BlackHole-3.0.2_DM800_SSl84-20160603.nfi
2016-06-07 18:50 - 2016-06-07 18:51 - 55190382 _____ C:\Users\Acer\Downloads\BlackHole-3.0.2_DM800_SSl84-20160603.nfi.zip
2016-06-07 18:42 - 2016-06-07 18:45 - 00000173 _____ C:\Users\Acer\Documents\clines vic.txt
2016-06-07 18:06 - 2016-06-07 18:06 - 00000094 _____ C:\Users\Acer\Documents\iptv sat lover.txt
2016-06-07 11:18 - 2016-06-13 20:09 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2016-06-04 08:12 - 2016-06-04 08:12 - 00061450 _____ C:\Users\Acer\Downloads\2legit.m3u

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-07-04 09:47 - 2015-11-05 10:25 - 00001266 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-07-04 09:47 - 2015-11-05 10:25 - 00001254 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-07-04 09:08 - 2015-10-30 09:21 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2016-07-04 08:53 - 2016-02-11 13:26 - 00000940 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-07-04 07:19 - 2016-01-03 16:57 - 00004162 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{75B20F56-52EF-469B-99B8-633D6E211E12}
2016-07-04 07:15 - 2016-01-03 17:49 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2016-07-03 20:42 - 2016-01-03 17:42 - 00000000 ____D C:\Users\Acer
2016-07-03 20:42 - 2015-10-30 08:28 - 00524288 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2016-07-03 19:18 - 2016-01-03 19:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-07-03 19:17 - 2016-01-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Skype
2016-07-03 18:24 - 2016-01-17 10:15 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-07-03 16:18 - 2016-01-03 19:37 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\vlc
2016-07-03 16:05 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-07-03 16:00 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-07-03 09:59 - 2016-04-29 11:17 - 00001963 _____ C:\Users\Public\Desktop\Garmin Express.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-21 12:16 - 00001303 _____ C:\Users\Public\Desktop\eID Viewer.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-19 16:02 - 00000960 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-17 10:14 - 00001171 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-14 13:41 - 00001130 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.2.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-04 21:22 - 00000907 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-03 17:45 - 00001564 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-03 16:56 - 00002445 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-03 16:56 - 00002124 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
2016-07-03 09:59 - 2016-01-03 16:08 - 00001029 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Optional Features.lnk
2016-07-03 09:59 - 2015-11-05 11:02 - 00002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Dolby Setting.lnk
2016-07-03 09:59 - 2015-11-05 01:26 - 00001042 _____ C:\Users\Public\Desktop\Winamp.lnk
2016-07-03 09:59 - 2015-11-05 01:22 - 00002384 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2016-07-03 09:49 - 2015-10-30 11:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
2016-07-03 08:49 - 2015-11-05 01:19 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Packages
2016-07-03 02:44 - 2016-01-11 15:28 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2016-07-03 02:44 - 2016-01-11 15:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2016-07-03 02:44 - 2016-01-03 17:34 - 00224384 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2016-07-03 02:37 - 2016-01-29 23:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2016-07-02 18:20 - 2016-03-03 20:06 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\dcce2_150
2016-07-02 17:31 - 2015-11-05 01:19 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\VirtualStore
2016-07-02 15:31 - 2016-01-04 02:26 - 00818728 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
2016-07-02 15:31 - 2016-01-04 02:26 - 00159428 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
2016-07-02 15:31 - 2015-11-05 01:22 - 01847504 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-07-02 13:12 - 2016-01-26 20:10 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Documents\sat
2016-07-02 13:12 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\registration
2016-06-26 14:12 - 2016-06-02 10:01 - 00001460 _____ C:\Users\Acer\Downloads\enigma2-plugin-softcams-cccam-2.2.1_2.2.1-r3_mipsel.ipk
2016-06-21 19:23 - 2016-02-05 15:25 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Documents\account
2016-06-20 17:52 - 2016-04-28 08:40 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Kodi
2016-06-18 18:47 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2016-06-17 11:43 - 2015-10-30 09:11 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-06-16 08:22 - 2015-11-05 01:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-06-16 07:12 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2016-06-16 07:12 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2016-06-16 07:12 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2016-06-15 22:40 - 2016-01-03 16:28 - 00484008 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
2016-06-15 15:57 - 2016-01-03 16:25 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-06-15 15:53 - 2016-01-03 16:25 - 142482544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-06-14 20:33 - 2015-10-30 09:26 - 00828408 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-06-14 20:33 - 2015-10-30 09:26 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-06-08 19:53 - 2015-11-05 10:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

==================== Files in the root of some directories =======

2016-07-03 02:13 - 2016-05-16 08:57 - 10167000 _____ (深圳市驱动人生软件技术有限公司) C:\Users\Acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6089.exe
2016-04-26 14:24 - 2016-04-26 14:24 - 0000009 ____N () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\a.bat
2010-08-28 22:43 - 2010-08-28 22:43 - 0577335 ____N () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\adb.exe
2010-08-28 22:43 - 2010-08-28 22:43 - 0096256 ____N (Google, inc) C:\Users\Acer\AppData\Roaming\AdbWinApi.dll
2010-08-28 22:43 - 2010-08-28 22:43 - 0060928 ____N (Google, inc) C:\Users\Acer\AppData\Roaming\AdbWinUsbApi.dll
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:13 - 6870016 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\agent.dat
2016-06-28 03:12 - 2016-06-28 03:12 - 0314434 ____N () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\EYapp.apk
2010-08-28 22:43 - 2010-08-28 22:43 - 0356009 ____N () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\fastboot.exe
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:11 - 0692736 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Gravetam.exe
2016-07-03 02:11 - 2016-07-03 02:11 - 0128512 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Installer.dat
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:13 - 0018432 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Main.dat
2016-07-03 08:13 - 2016-06-30 12:29 - 48004712 _____ (Maxthon International ltd.) C:\Users\Acer\AppData\Roaming\mx4.9.3.1000.exe
2016-07-03 02:48 - 2016-06-07 09:02 - 0343040 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RandomDelJiheReg.exe
2016-07-03 02:13 - 2016-07-03 02:11 - 0692736 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\U-zumlab.exe
2016-07-03 02:13 - 2016-05-26 10:51 - 4761392 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\usbboxlite_4001_o_8209_hn.exe
2016-07-03 02:15 - 2016-07-03 08:13 - 0732869 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\xdo.zip
2016-07-03 02:14 - 2016-02-18 10:10 - 5267952 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe
2016-07-02 19:35 - 2016-07-02 19:35 - 0000017 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Local\resmon.resmoncfg

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-07-02 15:43

==================== End of FRST.txt ============================

heb alles gekopieerd,want ik zie die bestanden niet,vandaar alles doorgestuurd

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

 

Welke virusscanner gebruik je, en is dit wel een legale Windows?

1. Ga naar Start > Configuratiescherm > (Programma's en Onderdelen) en verwijder daar het onderstaande indien aanwezig.

 • Amazon 1Button App
 • Amazon Assistant

 

2. Zorg dat je Farbar Recovery Scan Tool  vanuit de download map naar je bureaublad plaatst (dit is zeer belangrijk!)

Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.
Open Kladblok. Klik op Start > Alle Programma's > Bureau-Accessoires > Kladblok.
Kopieer onderstaande code en plak dat in "Kladblok"

start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
Task: {03314125-0759-4BE7-ACF6-63AE1A8B9609} - System32\Tasks\KuaiZip_Update => C:\Program Files\¿ìѹ\X86\Update.exe [2016-07-03] (Shanghai Guangle Network Technology Ltd) <==== ATTENTION
Task: {331748DF-94F2-49B8-A646-49312A02FDA0} - System32\Tasks\DistromaticUpdater-periodic => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\updater.exe [2016-04-28] (Distromatic) <==== ATTENTION
Task: {3AD800D6-E087-43E2-9752-FA6D1A7884B5} - System32\Tasks\UCBrowserUpdater => C:\Program Files (x86)\UCBrowser\Application\update_task.exe
Task: {64FEF800-98F3-4E04-A32F-36E1EAC64E54} - System32\Tasks\DistromaticUpdater-logon => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\updater.exe [2016-04-28] (Distromatic) <==== ATTENTION
Task: {6F4CE143-3FCB-4D15-81B1-E6322730B2C4} - System32\Tasks\DistromaticSearchProtect-logon => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\AmznSearchProtect.exe [2016-04-28] (Distromatic) <==== ATTENTION
Task: {F445F47A-F87C-401F-A3BC-8FB18B6AB926} - System32\Tasks\Shanot Cloud => C:\Program Files (x86)\Qerlegherzerk\shnCldphv.exe
Task: {FF368EBE-B865-4304-872D-21594AA61B1B} - System32\Tasks\DistromaticSearchProtect-hourly => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\AmznSearchProtect.exe [2016-04-28] (Distromatic) <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\UCBrowserUpdater.job => C:\Program Files (x86)\UCBrowser\Application\update_task.exe
FirewallRules: [{590A4FD0-0674-4B84-9DB4-5338C01A653D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Wifisrv\helptool.exe
FirewallRules: [{5EB266A3-934D-4190-8FE1-CFB78F5A5861}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Wifisrv\YunExplorer.exe
FirewallRules: [{FAA0FFC3-33C3-4EA1-ACF8-7A567DBD9612}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Wifisrv\WifiService.exe
FirewallRules: [{FF0456CB-427E-46AE-AECE-03E4CD82464D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Wifisrv\160WiFi.exe
FirewallRules: [{11BEB365-127F-4D5A-8C34-65BBEE620D37}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Wifisrv\\WifiService.exe
WMI_ActiveScriptEventConsumer_ASEC: <===== ATTENTION
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> hxxp://yeabests.cc (No File)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> hxxp://yeabests.cc (No File)
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-4106620623-631192622-675998710-1001\...\amazon.com -> hxxps://amazon.com
127.0.0.1       down.baidu2016.com
127.0.0.1       123.sogou.com
127.0.0.1       www.czzsyzgm.com
127.0.0.1       www.czzsyzxl.com
127.0.0.1       union.baidu2019.com
ShellIconOverlayIdentifiers: [KzShlobj] -> {AAA0C5B8-933F-4200-93AD-B143D7FFF9F2} => C:\Program Files\¿ìѹ\X64\KZipShell.dll [2016-07-03] ()
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4106620623-631192622-675998710-1001 -> {B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} URL = hxxps://www.amazon.com/gp/bit/amazonserp/ref=bit_bds-p17_serp_ie_us_display?ie=UTF8&tagbase=bds-p17&tbrId=v1_abb-channel-17_32b01a3e_1201_1403_20160428_BE_ie_ds_&tag=bds-p17-serp-us-ie-20&query={searchTerms}
R2 Amazon 1Button App Service; C:\Program Files (x86)\Amazon\Amazon1ButtonApp\Amazon1ButtonService64.Exe [436032 2016-02-17] (Amazon Inc.)
R2 KuaizipUpdateChecker; C:\Program Files\¿ìѹ\X86\kuaizipUpdateChecker.dll [219072 2016-07-03] ()
R2 usbmonitorhost; C:\Program Files (x86)\USBBoxLite\pnphost.dll [127792 2016-05-17] ()
R2 WifiSrv; C:\Program Files (x86)\Wifisrv\WifiService.exe [219392 2015-12-16] ()
R1 UCGuard; C:\Windows\System32\DRIVERS\ucguard.sys [80768 2016-04-25] (Huorong Borui (Beijing) Technology Co., Ltd.)
R1 USBMonitorProtect; C:\Program Files (x86)\USBBoxLite\USBMonitorProtect64.sys [1012048 2016-05-17] (DriveTheLife Corporation)
R1 160WifiNetPro; C:\Program Files (x86)\Wifisrv\160WifiNetPro64.sys [129784 2015-12-16] ()
R0 wifinetmini; C:\Windows\System32\wifinetmini64.sys [16624 2015-12-02] ()
C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings
C:\Program Files (x86)\UCBrowser
C:\Program Files (x86)\Wifisrv
C:\Program Files (x86)\USBBoxLite
C:\Program Files (x86)\Amazon
C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RandomDelJiheReg.exe
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Maxthon3
C:\WINDOWS\Tasks\UCBrowserUpdater.job
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\¿ìѹ.lnk
C:\WINDOWS\System32\Tasks\KuaiZip_Update
C:\WINDOWS\System32\Tasks\UCBrowserUpdater
C:\WINDOWS\system32\Drivers\KuaiZipDrive.sys
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\xdo.zip
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UC浏览器
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Kuaizip
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Softlink
C:\ProgramData\160WiFi
C:\Program Files\¿ìѹ
C:\Users\Acer\AppData\Local\app
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\USB大师
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\160WiFi
C:\Program Files (x86)\USBBoxLite
C:\WINDOWS\system32\Drivers\ucguard.sys
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe
C:\WINDOWS\system32\wifinetinit64.dll
C:\WINDOWS\system32\wifinetmini64.sys
C:\Program Files (x86)\mpck
C:\Program Files (x86)\Wifisrv
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\agent.dat
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Main.dat
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\U-zumlab.exe
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Gravetam.exe
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\usbboxlite_4001_o_8209_hn.exe
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6089.exe
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\gplyra
C:\Users\Acer\AppData\Local\Apps\2.0
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Installer.dat
C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hp.bak
C:\Program Files (x86)\Qerlegherzerk
Hosts:
EmptyTemp:
end


Ga naar Bestand - Opslaan als.
Kies als locatie bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixlist.txt.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).

Als het goed is staat er nu een text bestand op je bureaublad?

Start de 51a5c8edc4692-icon1337952077.pngFarbar Recovery Scan Tool.
Als het programma is geopend klik Yes (Ja) bij de disclaimer. (indien nodig)
Druk op de Fix knop.
Er zal u een logbestand aangemaakt worden (fixlog.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
Voeg dit logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...