Ga naar inhoud

Laptop


kenny_dh
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik heb een laptop Acer Aspire 9300. Als ik mijn CPU gebruik bekijk zie ik dat de pieken in mijn grafiek continu helemaal bovenaan staan. Dat betekent dat mijn processor teveel verbruikt heeft iemand mij vertelt want ik ken zelf niet zo heel veel van computers.

Hoe kan dit en wat kan ik hier aan doen? Want surfen of een spel spelen gaat moeilijk. Ik heb de indruk dat alles in slowmotion gaat.

Mijn laptop is ook al 3 jaar oud, klopt het dat een laptop maar max 3-4jaar meegaat?

Gelieve mij even te helpen, dank bij voorbaat :-)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 3:06:04, on 1/07/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\BUtilityBar\BisonBar.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Garmin\gStart.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSHDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\DOCUME~1\Katrien\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bisonBar] C:\WINDOWS\BUtilityBar\BisonBar.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Program Files\Garmin\gStart.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [gStart] C:\Program Files\Garmin\gStart.exe (User '?')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1268082595380

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 10283 bytes

aangepast door kweezie wabbit
Dubbel logje verwijderd.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4264

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

1/07/2010 19:04:27

mbam-log-2010-07-01 (19-04-27).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 125056

Verstreken tijd: 19 minuut/minuten, 47 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

---------- Post toegevoegd om 00:38 ---------- Vorige post was om 00:35 ----------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 2:37:53, on 5/07/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\BUtilityBar\BisonBar.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Garmin\gStart.exe

C:\DOCUME~1\Katrien\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSHDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Telenet Security Pack\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bisonBar] C:\WINDOWS\BUtilityBar\BisonBar.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telenet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Program Files\Garmin\gStart.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [gStart] C:\Program Files\Garmin\gStart.exe (User '?')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1268082595380

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telenet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 9521 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logjes zien er prima uit :-)

Download Codestuff Starter

Start Codestuff Starter op

Selecteer het tabblad Automatisch Opstarten en vink volgende items uit. Deze programma’s worden onnodig mee opgestart.

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c (User '?')

En laat daarna even weten of dit een verschil uitmaakt ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbeklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 10-07-04.04 - Katrien 06/07/2010 1:21.1.1 - x86

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Katrien\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

AV: Telenet Security Pack 9.01 *On-access scanning disabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: Telenet Security Pack 9.01 *disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\docume~1\Katrien\LOCALS~1\Temp\install_flash_player.exe

c:\windows\system32\_004221_.tmp.dll

c:\windows\system32\_004222_.tmp.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-06-05 to 2010-07-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-07-05 11:54 . 2010-07-05 11:54 -------- d-----w- c:\program files\CodeStuff

2010-07-05 01:36 . 2009-05-18 12:17 26600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2010-07-05 01:36 . 2008-04-17 11:12 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll

2010-07-05 01:34 . 2010-07-05 01:34 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2010-07-05 01:34 . 2010-07-05 01:35 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2010-07-05 01:33 . 2010-07-05 01:33 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour

2010-07-05 01:31 . 2010-07-05 01:33 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2010-07-01 16:43 . 2010-07-01 16:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Malwarebytes

2010-07-01 16:42 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-07-01 16:42 . 2010-07-01 16:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-07-01 16:42 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-07-01 16:42 . 2010-07-01 16:42 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-07-01 01:05 . 2010-07-01 01:05 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-07-01 01:05 . 2010-07-01 01:05 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-06-29 17:00 . 2010-06-29 16:54 38208 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Macromedia\Flash Player\www.macromedia.com\bin\airappinstaller\airappinstaller.exe

2010-06-29 17:00 . 2010-06-29 17:00 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2010-06-26 16:00 . 2010-06-29 19:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\vlc

2010-06-26 15:39 . 2010-06-26 15:39 -------- d-----w- c:\program files\VideoLAN

2010-06-23 16:40 . 2010-06-23 16:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\F-Secure

2010-06-09 02:52 . 2010-05-06 10:36 743424 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-07-05 01:34 . 2010-03-13 16:10 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2010-07-05 01:31 . 2010-03-13 16:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer

2010-06-30 23:44 . 2010-05-18 22:13 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Native Instruments

2010-06-30 12:31 . 2010-03-18 15:08 -------- d-----w- c:\program files\PokerStars

2010-06-22 21:27 . 2004-08-04 12:00 87560 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-06-22 21:27 . 2004-08-04 12:00 494734 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-06-14 20:19 . 2010-03-13 16:23 36752 ---ha-w- c:\windows\system32\mlfcache.dat

2010-06-09 02:39 . 2010-03-09 17:44 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-06-02 18:01 . 2010-03-09 17:20 47416 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-06-02 18:00 . 2010-06-02 18:00 -------- d-----w- c:\program files\MSECache

2010-05-30 19:57 . 2010-05-30 19:57 -------- d-----w- c:\program files\Garmin GPS Plugin

2010-05-23 12:38 . 2010-05-23 12:38 348160 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-1294621d-n\msvcr71.dll

2010-05-23 12:38 . 2010-05-23 12:38 61440 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\50\5535ab32-3e68391b-n\decora-sse.dll

2010-05-23 12:38 . 2010-05-23 12:38 503808 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-1294621d-n\msvcp71.dll

2010-05-23 12:38 . 2010-05-23 12:38 499712 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-1294621d-n\jmc.dll

2010-05-23 12:38 . 2010-05-23 12:38 12800 ----a-w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\50\5535ab32-3e68391b-n\decora-d3d.dll

2010-05-19 08:33 . 2010-05-18 22:10 -------- d-----w- c:\program files\UltraMixer

2010-05-18 22:13 . 2010-05-18 22:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Native Instruments

2010-05-09 12:17 . 2010-05-09 12:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Katrien\Application Data\GARMIN

2010-05-09 12:16 . 2010-05-09 12:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\GARMIN

2010-05-06 10:37 . 2004-08-04 12:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-05-02 08:10 . 2004-08-04 12:00 1851392 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-04-20 05:35 . 2004-08-04 12:00 285696 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"gStart"="c:\program files\Garmin\gStart.exe" [2008-08-13 1891416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BisonBar"="c:\windows\BUtilityBar\BisonBar.exe" [2006-09-08 245760]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 2879488]

"AzMixerSel"="c:\program files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-06-11 53248]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2006-06-23 225280]

"LogitechCameraAssistant"="c:\program files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe" [2006-06-26 331776]

"LogitechVideo[inspector]"="c:\program files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe" [2006-06-26 14:55 73728]

"LogitechCameraService(E)"="c:\windows\system32\ElkCtrl.exe" [2004-11-01 262144]

"F-Secure Manager"="c:\program files\Telenet Security Pack\Common\FSM32.EXE" [2009-08-05 199264]

"F-Secure TNB"="c:\program files\Telenet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-08-05 2349664]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-11-10 417792]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-07-20 7581696]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\Telenet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe [2010-06-29 55992]

R4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2009-08-05 39776]

R4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2009-08-05 25184]

S0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\Drivers\fsbts.sys [2010-03-12 33920]

S0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\System32\drivers\fsdfw.sys [2009-08-05 80000]

S1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\Telenet Security Pack\HIPS\drivers\fshs.sys [2009-08-05 68064]

S3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\Telenet Security Pack\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2010-06-02 113864]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-06-29 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

2010-07-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002Core.job

- c:\documents and settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-09 18:34]

2010-07-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-2049760794-682003330-1002UA.job

- c:\documents and settings\Katrien\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-09 18:34]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

LSP: c:\program files\Telenet Security Pack\FSPS\program\FSLSP.DLL

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-BroadcomWireless - c:\program files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-07-06 01:28

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140111900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(868)

c:\program files\telenet security pack\hips\fshook32.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(924)

c:\program files\Telenet Security Pack\FSPS\program\FSLSP.DLL

c:\program files\telenet security pack\hips\fshook32.dll

.

Voltooingstijd: 2010-07-06 01:31:44

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-07-05 23:31

Pre-Run: 38.436.655.104 bytes beschikbaar

Post-Run: 38.926.069.760 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

e:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 1E358A897E24E1B89BE83D265ABFD866

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...