Ga naar inhoud

full screen springt terug naar desktop


vermeers
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

Telkens als ik een game opstart springt het terug naar mijn desktop.

Wat kan ik hier aan doen? Ik heb ook een probleem op google chrome dat ik een paar seconden niks kan typen.

Het is niet alleen bij dit spel. En google chrome springt ook even weg zodat ik altijd even niks kan typen.

Groeten

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 60
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Het is een hele vage omschrijving.

We zullen eens beginnen met het controleren op malware.

Een expert zal je logje dan controleren.

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Volg de tip van Clarkie, dus gelieve een hijackthis logje te posten.

Telkens als ik een game opstart springt het terug naar mijn desktop.

Start het spel op. Het verspringt naar de desktop. Sluit het spel niet, maar druk op Alt-Enter. Dus eerst alt indrukken, alt ingedrukt houden, en dan op de enter toets. (terwijl alt ingedrukt bleef!) . Lukt het zo om het spel gemaximaliseerd te krijgen?
Link naar reactie
Delen op andere sites


Voila, hier is mijn hijackthis log.

Alvast bedankt.

Groeten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:56:32, on 29/04/2011

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16766)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\scheduler\STService.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\gs_agent\dsc.exe

C:\Users\studio\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\studio\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Users\studio\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\studio\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\studio\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = IESearch Start

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101103155321.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [dellsupportcenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P dellsupportcenter

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\scheduler\Launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\studio\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Application Driver Auto Removal Service (01) (appdrvrem01) - Unknown owner - C:\Windows\System32\appdrvrem01.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: dlbt_device - Unknown owner - C:\Windows\system32\dlbtcoms.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Realtek11nSU - Realtek - C:\Program Files (x86)\SITECOM\300N USB Wireless LAN Utility\RtlService.exe

O23 - Service: RoxMediaDB10 - Sonic Solutions - c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - c:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Cisco AnyConnect VPN Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 18036 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop appdrvrem01

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete appdrvrem01

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik kan beide bestanden niet verwijderen bij hijackthis.

En het eerste dat ik moet doen, moet ik bij search doen want heb Windows 7 maar er gebeurt niks. Ik kan wel het logje doorsturen van mbam.

Groeten en bedankt al

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: 6483

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

1/05/2011 14:45:07

mbam-log-2011-05-01 (14-45-07).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 166733

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 43 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 1

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 1

Mappen geïnfecteerd: 1

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NetPumper (Adware.NetPumper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page (Hijack.Homepage) -> Bad: (IESearch Start) Good: (Google) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

c:\Users\studio\AppData\Roaming\netpumper (Adware.NetPumper) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\Users\studio\AppData\Roaming\netpumper\studio.ini (Adware.NetPumper) -> Quarantined and deleted successfully.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Voila de log van combofix.

ComboFix 11-05-01.02 - studio 02/05/2011 12:45:49.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.32.1033.18.8183.6572 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\studio\Downloads\ComboFix.exe

AV: McAfee Anti-Virus and Anti-Spyware *Enabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}

FW: McAfee Firewall *Enabled* {BE0ED752-0A0B-3FFF-80EC-B2269063014C}

SP: McAfee Anti-Virus and Anti-Spyware *Enabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\Install.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-04-02 to 2011-05-02 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-05-02 10:50 . 2011-05-02 10:50 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-05-02 09:15 . 2011-05-02 09:15 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{BA3E6FD8-2217-4766-B722-E5A343534534}

2011-05-01 12:32 . 2011-05-01 12:32 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Roaming\Malwarebytes

2011-05-01 12:31 . 2011-05-01 12:31 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2011-05-01 12:31 . 2010-12-20 16:09 38224 ----a-w- c:\windows\SysWow64\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-05-01 12:31 . 2011-05-01 12:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-05-01 12:31 . 2010-12-20 16:08 24152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-05-01 12:26 . 2011-04-18 07:15 8802128 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{FBD26B82-3FBF-48B8-8F7E-0FEDE53A8A95}\mpengine.dll

2011-05-01 12:24 . 2011-05-01 12:24 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{07428D35-CB40-4457-8A0F-04344BA52073}

2011-04-29 08:53 . 2011-04-29 08:53 388096 ----a-r- c:\users\studio\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-04-29 08:53 . 2011-04-29 08:53 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2011-04-29 08:36 . 2011-04-29 08:36 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{35EFFA27-6780-400A-A280-B3A24E30FDC4}

2011-04-28 19:27 . 2011-04-28 19:27 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{A1778A37-93D8-483C-9E6F-693F475F6611}

2011-04-27 10:20 . 2011-02-26 06:23 2870272 ----a-w- c:\windows\explorer.exe

2011-04-27 10:20 . 2011-02-26 05:33 2614784 ----a-w- c:\windows\SysWow64\explorer.exe

2011-04-27 10:20 . 2011-03-12 12:03 662528 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2011-04-27 10:20 . 2011-03-12 11:31 442880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XpsPrint.dll

2011-04-27 01:00 . 2011-04-27 13:01 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{BC655AE8-EA24-48DD-ABAF-08EE884D3A20}

2011-04-26 09:23 . 2011-04-26 09:23 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{ADC6D960-F007-4509-ADAA-4D1C10477A9F}

2011-04-26 08:26 . 2011-03-03 06:17 182272 ----a-w- c:\windows\system32\dnsrslvr.dll

2011-04-26 08:26 . 2011-03-03 06:14 30208 ----a-w- c:\windows\system32\dnscacheugc.exe

2011-04-26 08:26 . 2011-03-03 05:27 28672 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dnscacheugc.exe

2011-04-26 08:26 . 2011-03-08 06:14 976896 ----a-w- c:\windows\systeam32\inetcomm.dll

2011-04-26 08:26 . 2011-03-08 05:38 740864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcomm.dll

2011-04-26 08:23 . 2011-02-12 06:14 267776 ----a-w- c:\windows\system32\FXSCOVER.exe

2011-04-26 08:21 . 2011-02-23 05:15 157696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2011-04-26 08:21 . 2011-02-23 05:15 286720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2011-04-26 08:21 . 2011-02-23 05:15 126464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2011-04-26 08:21 . 2011-02-23 05:15 90624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bowser.sys

2011-04-26 08:16 . 2011-04-26 08:16 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{8D18DFBC-9B1A-447E-AC9C-BE0063399226}

2011-04-26 07:59 . 2011-04-26 08:00 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{FC8E3DE3-250B-470B-BF19-0B14F42B57B0}

2011-04-25 19:59 . 2011-04-25 19:59 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{4ECD9660-62B8-4952-92F2-52D7F1CDA78D}

2011-04-25 17:42 . 2011-04-25 17:42 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{60C280F8-D492-4B45-9CB7-6C9011BD7EBE}

2011-04-21 20:02 . 2011-04-22 08:02 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{E16819D9-0815-4EA7-BF13-48E6102E79C0}

2011-04-21 14:05 . 2011-04-21 14:05 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\Sunbelt Software

2011-04-21 14:03 . 2011-04-25 19:54 -------- dc----w- c:\programdata\{AA5544E4-9BBC-419B-9204-40B5924D26AA}

2011-04-21 14:03 . 2011-04-21 14:04 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft

2011-04-21 14:03 . 2011-04-21 14:03 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Lavasoft

2011-04-20 09:24 . 2011-04-21 07:38 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{C52C9705-A9BE-4FA0-85BD-52E27D49DB52}

2011-04-19 11:36 . 2011-04-25 19:54 -------- d-----w- c:\program files\Dell Support Center

2011-04-19 11:34 . 2011-04-19 11:34 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Roaming\PCDr

2011-04-18 08:04 . 2011-04-19 09:41 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\{24BA71F4-A333-47F1-8705-5ED36E4527AD}

2011-04-05 08:24 . 2011-04-05 08:24 -------- d-----w- c:\programdata\Citrix

2011-04-05 08:24 . 2011-04-05 15:18 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Roaming\ICAClient

2011-04-05 08:24 . 2011-04-05 08:24 -------- d-----w- c:\users\studio\AppData\Local\Citrix

2011-04-05 08:24 . 2011-04-05 08:24 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Citrix

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-03-31 01:18 . 2010-06-24 10:33 18328 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2011-03-04 06:17 . 2011-04-27 10:19 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2011-03-04 06:17 . 2011-04-27 10:19 347648 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2011-02-19 06:37 . 2011-03-09 09:11 1135104 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2011-02-19 06:37 . 2011-03-09 09:11 1540608 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2011-02-19 06:36 . 2011-03-09 09:11 902656 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2011-02-19 05:32 . 2011-03-09 09:11 1074176 ----a-w- c:\windows\SysWow64\DWrite.dll

2011-02-19 05:32 . 2011-03-09 09:11 739840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d2d1.dll

2011-02-02 16:11 . 2010-08-04 15:19 270720 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-11-10 4240760]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2010-03-09 26100520]

"uTorrent"="c:\program files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" [2010-03-08 319792]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2009-10-30 369200]

"Steam"="c:\program files (x86)\Steam\Steam.exe" [2010-11-28 1242448]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"dellsupportcenter"="c:\program files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" [2009-05-21 206064]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-04 36272]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-03-24 952768]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2010-09-30 1484856]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2010-12-14 47904]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-01-25 421160]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"ConnectionCenter"="c:\program files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" [2010-10-12 304568]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Launcher"="c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\scheduler\Launcher.exe" [2009-09-17 165104]

.

c:\users\studio\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2009-9-21 1316192]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock First Run.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2009-9-21 1316192]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2 appdrvrem01;Application Driver Auto Removal Service (01);c:\windows\System32\appdrvrem01.exe svc [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-20 136176]

R2 SessionLauncher;SessionLauncher;c:\users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\DX9\SessionLauncher.exe [x]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-02-28 183560]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [x]

R3 RoxMediaDB10;RoxMediaDB10;c:\program files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe [2009-06-26 1124848]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S1 appdrv01;Application Driver (01);c:\windows\system32\Drivers\appdrv01.sys [x]

S1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys [x]

S1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\mfenlfk.sys [x]

S1 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [x]

S2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe [2009-03-31 92160]

S2 DockLoginService;Dock Login Service;c:\program files\Dell\DellDock\DockLogin.exe [2009-06-09 155648]

S2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2010-03-10 355440]

S2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2010-03-10 355440]

S2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [2010-10-13 245352]

S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe [2010-10-13 149032]

S2 Realtek11nSU;Realtek11nSU;c:\program files (x86)\SITECOM\300N USB Wireless LAN Utility\RtlService.exe [2009-06-01 36864]

S2 SftService;SoftThinks Agent Service;c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE [2009-09-17 656624]

S2 vpnagent;Cisco AnyConnect VPN Agent;c:\program files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe [2009-02-03 427192]

S3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [x]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [x]

S3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [x]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [x]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - mfeavfk01

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-05-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-26 14:22]

.

2011-05-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-26 14:22]

.

2011-05-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-106691695-2296535289-504572420-1000Core.job

- c:\users\studio\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-04 15:12]

.

2011-05-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-106691695-2296535289-504572420-1000UA.job

- c:\users\studio\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-04 15:12]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-05-23 7833120]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-06-26 16327712]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.Google.com/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM-Run-Skytel - c:\program files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

AddRemove-cube_gaps_help2 - c:\windows\system32\cube_gaps_help2.scr

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10b.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10b.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker2"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2011-05-02 12:52:14

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-05-02 10:52

.

Pre-Run: 707.543.441.408 bytes free

Post-Run: 709.403.934.720 bytes free

.

- - End Of File - - 9B94ACD9D99955324979C50E0F35C8E0

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\users\studio\AppData\Local\{BA3E6FD8-2217-4766-B722-E5A343534534}

c:\users\studio\AppData\Local\{07428D35-CB40-4457-8A0F-04344BA52073}

c:\users\studio\AppData\Local\{35EFFA27-6780-400A-A280-B3A24E30FDC4}

c:\users\studio\AppData\Local\{A1778A37-93D8-483C-9E6F-693F475F6611}

c:\users\studio\AppData\Local\{BC655AE8-EA24-48DD-ABAF-08EE884D3A20}

c:\users\studio\AppData\Local\{ADC6D960-F007-4509-ADAA-4D1C10477A9F}

c:\users\studio\AppData\Local\{8D18DFBC-9B1A-447E-AC9C-BE0063399226}

c:\users\studio\AppData\Local\{FC8E3DE3-250B-470B-BF19-0B14F42B57B0}

c:\users\studio\AppData\Local\{4ECD9660-62B8-4952-92F2-52D7F1CDA78D}

c:\users\studio\AppData\Local\{60C280F8-D492-4B45-9CB7-6C9011BD7EBE}

c:\users\studio\AppData\Local\{E16819D9-0815-4EA7-BF13-48E6102E79C0}

c:\programdata\{AA5544E4-9BBC-419B-9204-40B5924D26AA}

c:\users\studio\AppData\Local\{C52C9705-A9BE-4FA0-85BD-52E27D49DB52}

c:\users\studio\AppData\Local\{24BA71F4-A333-47F1-8705-5ED36E4527AD}

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...