Ga naar inhoud

Hijack Log, win firewall probleem.


Aanbevolen berichten

Hallo mensen,

Ik heb een denkk wat probleempjes met mijn PC

1 hij blijft bij opstarten soms wel 2 tot 3 of meer minuten bij het Pentium 4 scherm staan.

2 om een een of andere rede werkt mijn com2 poort niet dit zie ik in apparaatbeheer maar ik heb er nooit echt last van gehad was gewoon beneiuwd

3 In mijn processen lijst staat maarliefst 9 keer svhost.exe maybe ook iets wat not good is?

4 ik krijg die verrekte Windows firewall niet meer aan de praat.

Ik heb eigenlijk zo ongeveer elk forum afgespeurd op internet, en uiteindelijk is er altijd wel iemand bij wie de manier niet werkt, maar bij mij werkt het dus echt nooit.

bijvoorbeeld cmd en dan netsh firewall reset enz.

die oplossingen hebben mij wel geholpen maar het werkt nogsteeds niet

wat het zit dus zo, de ICS service geeft mij na alle dingen die je moet doen namelijk deze opmerking: Kan de Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)-service op de lokale computer niet starten

Fout 2: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden

Die firewall vind ik het belangrijkst want daar snap ik nu niks meer van...

het rare is dat mijn pc ook niet zeikt over dattie uit staat, maja dat kan ik ook wel uit hebben gezet omdat het me irriteerde:P

duss

Nou heb ik gezien dat jullie dit vaak wel op weten te lossen aan de hand van een Hijackthislogje dus dit heb ik gelijk ff gedownload. en eroverheen laten lopen

Het is een Supermarkt pc ik kan de complete specs niet zo snel vinden maar dit is het merk/type van het ding: MEDION® MD8083 XL TITANIUM

en dan nu de log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:33:14, on 17-5-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\Dit.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\o\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\02F7QJHJ\HijackThis[1].exe

C:\Documents and Settings\o\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.live.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.megadeth.com/home.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56626&homepage=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.live.com/sphome.aspx

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: MSN Toolbar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN\Toolbar\3.0.1203.0\msneshellx.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {1E61ED7C-7CB8-49d6-B9E9-AB4C880C8414} - C:\Program Files\MSN\Toolbar\3.0.1203.0\msneshellx.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\o\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1254763676031

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - VIA Technologies, Inc. - (no file)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: WTService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 10187 bytes

Alvast bedankt voor de hulp

post-26421-1417704407,6596_thumb.jpg

post-26421-1417704407,7223_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 24
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Firebird Server"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Firebird Server"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder Ask Toolbar via Configuratiescherm -> Software (indien aanwezig).

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ben er nu mee bezig, het rare is MBAM had ik al op me pc, maar de laatste keer dat ik het opstartte vond hij niks, gekgenoeg vind hij nu al in een paar seconden 21 dingen dus er was zeker iets. ik zit nu op de uitslag te wachten hopelijk is me pc nu niet nog meer naar de knoppen aangezien de stroom hier net uitviel -.-

Logjes komen er zo aan hij is aant scanne.

Link naar reactie
Delen op andere sites


okee hier is hij dan

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Database version: 6597

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

17-5-2011 13:56:41

mbam-log-2011-05-17 (13-56-41).txt

Scan type: Quick scan

Objects scanned: 172157

Time elapsed: 10 minute(s), 51 second(s)

Memory Processes Infected: 0

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 37

Registry Values Infected: 7

Registry Data Items Infected: 2

Folders Infected: 20

Files Infected: 18

Memory Processes Infected:

(No malicious items detected)

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1602F07D-8BF3-4c08-BDD6-DDDB1C48AEDC} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{C55CA95C-324B-451C-B2D2-6E895AA75FEC} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{30B15818-E110-4527-9C05-46ACE5A3460D} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.info.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.info (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1602F07D-8BF3-4C08-BDD6-DDDB1C48AEDC} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{AC6D819E-AA8F-4418-A3BB-D165C1B18BB5} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.UserProfiles.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.UserProfiles (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AC6D819E-AA8F-4418-A3BB-D165C1B18BB5} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{B035BA6B-57CD-4F72-B545-65BE465FCAF6} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{D44FD6F0-9746-484E-B5C4-C66688393872} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0EB3F101-224A-4B2B-9E5B-DF720857529C} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{69725738-CD68-4f36-8D02-8C43722EE5DA} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B58926D6-CFB0-45D2-9C28-4B5A0F0368AE} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MenuButtonIE.ButtonIE (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MenuButtonIE.ButtonIE.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbAx (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbAx.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbInfoBand (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbInfoBand.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButton (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButton.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButtonA (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButtonA.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.RprtCtrl (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.RprtCtrl.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\MenuButtonIE.DLL (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\clickpotatolitesa (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ClickPotatoLite (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ShoppingReport2 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\QUESTSCAN (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QUESTSCAN (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_QUESTSCAN_SERVICE (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Values Infected:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} (Adware.ShoppingReport2) -> Value: {EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} (Adware.ShoppingReport2) -> Value: {EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{DB38E21A-0133-419d-92AD-ECDFD5244D6D} (Adware.ShoppingReport2) -> Value: {DB38E21A-0133-419d-92AD-ECDFD5244D6D} -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{DB38E21A-0133-419d-92AD-ECDFD5244D6D} (Adware.ShoppingReport2) -> Value: {DB38E21A-0133-419d-92AD-ECDFD5244D6D} -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuestScan\DisplayName (Adware.QuestScan) -> Value: DisplayName -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions\ClickPotatoLite@ClickPotatoLite.com (Adware.ClickPotato) -> Value: ClickPotatoLite@ClickPotatoLite.com -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuestScan\DllPath (Adware.QuestScan) -> Value: DllPath -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Data Items Infected:

HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.

Folders Infected:

c:\documents and settings\all users\application data\2aca5cc3-0f83-453d-a079-1076fe1a8b65 (Adware.Seekmo) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\clickpotatolitesa (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\o\application data\clickpotatolite (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\o\application data\shoppingreport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\o\application data\shoppingreport2\cs (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\o\application data\shoppingreport2\cs\dwld (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\firefox (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\firefox\extensions (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\firefox\extensions\plugins (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shoppingreport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shoppingreport2\Bin (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shoppingreport2\Bin\2.7.34 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\menu start\programma's\clickpotato (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096} (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\chrome (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\defaults (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\defaults\preferences (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

Files Infected:

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\clickpotatolitesaax.dll (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\questscan\questscan.exe (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\questscan\questscan127.exe (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\clickpotatolitesa\clickpotatolitesa.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\clickpotatolitesa\clickpotatolitesaabout.mht (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\clickpotatolitesa\clickpotatolitesaau_update.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\clickpotatolitesa\clickpotatolitesaeula.mht (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\clickpotatolitesa\clickpotatolitesa_kyf_update.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\o\application data\shoppingreport2\cs\Config.xml (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\firefox\extensions\install.rdf (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shoppingreport2\Uninst.exe (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\menu start\programma's\clickpotato\About Us.lnk (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\menu start\programma's\clickpotato\clickpotato customer support.lnk (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\menu start\programma's\clickpotato\clickpotato uninstall instructions.lnk (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\chrome.manifest (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\install.rdf (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\chrome\questscan.jar (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{f0e1168a-b4b5-484c-b77e-0d28e6b64096}\defaults\preferences\prefs.js (Adware.QuestScan) -> Quarantined and deleted successfully.

nou dat is mooi ik dacht dat die clickpotatotroep er al af was.

hier de nieuwe hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:11:39, on 17-5-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\Dit.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\o\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Megadeth.com - Home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Your Home Page Has Been Changed

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Bing:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: MSN Toolbar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN\Toolbar\3.0.1203.0\msneshellx.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {1E61ED7C-7CB8-49d6-B9E9-AB4C880C8414} - C:\Program Files\MSN\Toolbar\3.0.1203.0\msneshellx.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\o\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1254763676031

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - VIA Technologies, Inc. - (no file)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: WTService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 9598 bytes

datwassem

heb de firewall nog niet bekeken voor het geval dat het nu nog niet kan ofzo.

nogmaals bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft inderdaad een behoorlijke berg rotzooi opgeruimd. Het logje van HIjackThis ziet er goed uit.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites


oke

ik krijg BSOD

BAD_POOL_HEADER

stop: 0x00000019

uitgezet en aangezet, ik kan dat logje nergens vinden.. ik weet ook niet waar hij op BSOD ging want ik heb niet op die pc gelet terwijl die bezig was.

moet ik het nu overnieuw proberen ofzo?

ditsoort dingen heb ik dus altijd om een een of andere rede wil dat ding gewoon niet normaal doen>.<

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probeer gewoon opnieuw om combofix uit te voeren.

Indien het weer mislukt, verwijder dan combofix, download combofix opnieuw en prober het dan nogmaals uit te voeren.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /)

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

oke, 2e keer kreeg ik weer een BSOD de map qoobox werd ook automatisch verwijderd.

overnieuw gedownload

hij zit nu bij deel 3

vorige keer ging het ergens bij 40 mis d8 ik.

ik hoop dat hij nu wel werkt.

wat me trouwens wel opgevallen is is dat ik wel weer bij de firewall kan komen en me pc zeurt ook weer dat hij uit staat dus dat is in iedergeval gelukt

alleen werkt hij nogsteeds niet. maar dat klopt waarschijnlijk ook wel:P

hij zit nu bij deel 5

jullie horen nog

---------- Post toegevoegd om 17:11 ---------- Vorige post was om 17:02 ----------

Ik heb ditkeer goed opgelet met waar het mis ging.

Hij zegt uit eindelijk: verwijderen bestanden. dat staat er 2 seconden en dan BAM het zelfde mooie blauwe scherm met die blauwe letters>< staat er misschien ergens een instelling bij me mis dat dat steeds gebeurt?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Blue screen view.

Start het programma op.

Je zal nu een overzicht krijgen van de laatste foutmeldingen en MInidumps(.dmp-bestand).

Dubbelklik op het .dmp-bestand dat overeenstemt met het tijdstip waarop je het laatste blauwe scherm kreeg.

Je zal nu een overzicht krijgen.

Geef in je volgende bericht de waarde van volgende onderdelen:

  • bug check string (bug check tekst)

  • bug check code
  • caused by driver (veroorzaakt door stuurprogramma)

Kan je deze informatie geven voor alle crashes die door combofix veroorzaakt zijn? Zet er ook de datum en tijd van de crash bij.

Als je nog meer .dmp bestanden hebt dan deze van de combofix crashes, mag je daarvan ook de laatste 3 opgeven (met datum en tijd van de crash).

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...