Ga naar inhoud

Ook mijn Laptop loopt traag.


Dwestra

Aanbevolen berichten

Allereerst wil ik mijn complimenten geven aan de mensen die altijd weer voor andere klaar staan omm ondersteuning te bieden of advies te geven. Bedankt hiervoor. Ik zelf zit ook met een probleem en hoop dat u mij hierbij kan helpen; Zou een mooi verjaardags cadeau'tje als mijn laptopje weer goed zou functioneren naar behorens :2

Het volgende probleem ondervind ik;

FPS: Sinds kort heb ik nog maae 1-10 FPS in World of Warcraft, voorheen was dit 50-60 FPS.

Youtube: Wanneer ik Youtube clips/muziek beluister dan speelt hij (om de +/-20-30 seconden) het ineens sloom, alsof mijn computer in "Slooowwww-moooottioonnnnn" en ineens komt hij uit dat dip en speelt hij weer normaal verder.

Delay: Wanneer ik typ via keyboard heeft het soms een delay van een halve seconden, en wanneer ik een pictogram aanklik om een programma op te starten dan zit er ook een delay van circa 2-3 seconden in.

Mijn computer kan nu amper nog een paar Google chrome browser tegelijketijd draaien, Livestream kijken geeft ook veel lag eens in de 30 seconden een piek.

Mededeling: Mocht u mij nogmaals een test doen of een update van iets, schroom het alstublief niet me dit te vragen, liever 100x opnieuw een log/test maken en u een goede plaatje geef van verbeteringen, want dat wil ik graag bereiken samen met u! Dus mocht u ook nog andere vragen hebben, dan hoor ik dit graag.

Hier wat gegevens:

Speccy: http://speccy.piriform.com/results/TmeoIOOoPvkdZu4dtcgnGkI

1730806845.png

systeemconfig.jpg

taakbeheer.jpg

HIJACKTHIS log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:18:11, on 25-1-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\JustinTwitch\Dyyno Broadcaster\dyyno_launcher.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Users\Danny\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Danny\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Danny\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20111012032405.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10u_ActiveX.exe -update activex

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {C1F8FC10-E5DB-4112-9DBF-6C3FF728D4E3} (DellSystemLite.Scanner) - http://support.dell.com/systemprofiler/DellSystemLite.CAB

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/m3/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\AESTSr64.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: Dyyno Service (Dyyno Launcher) - Unknown owner - C:\Program Files\JustinTwitch\Dyyno Broadcaster\launcherd.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O2FLASH - Unknown owner - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 11539 bytes

BVD

Danny Westra

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zie dat de gegevens van de accu niet (correct) worden weergegeven in speccy.

Dit kan wijzen op een defecte accu. Een defecte accu kan rare streken uithalen met een laptop.

Verwijder de accu en werk met enkel de netstroom aangesloten.

Als hiermee het probleem is opgelost, moeten we niet verder zoeken. Dan haal je best een nieuwe accu.

Als het probleem niet is opgelost, ga dan verder met hetgeen hieronder staat.

Kan je het merk, model en modelnummer van de laptop eens opgeven.

Hoe oud is de laptop?

De internet snelheden zijn ook niet fameus.

Welke snelheid zou je moeten halen volgens je abonnement bij Green?

Je hebt ook een hoge cpu belasting.

Druk gelijktijdig de toetsen Ctrl-Alt en Delete in en kies nu "Taakbeheer starten".

Selecteer de Tab Processen en klik vervolgens onderaan op "Processen van alle gebruikers weergeven".

Klik nu op de hoofding van de kolom "processor" tot de processen die cpu verbruiken bovenaan staan.

Zo zie je welk proces het meeste van je cpu kracht vraagt.

Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien welk Proces/Processen zorgt voor de hoge CPU belasting.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ben van mening dat mijn Adapter niet goed functioneerd, er zit namelijk een lelijke knik in de kabel. Is dat de oorzaak van het haperen en het traag functioneren van de laptop? En zo ja, is het dan mogenlijk om alsnog de laptop aan te houden maar lichte programma's erop draai tot ik een nieuwe adapter heb, of moet ik nu de laptop helemaal plat leggen? Overigens; goed gespot!

Link naar reactie
Delen op andere sites

http://speccy.piriform.com/results/YCGIv2KmsuUGfFyYgWP5hqk

Zojuist een nieuwe adapter gekocht, hij werkt beter dan voorheen maar is nu LOEIEND heet...

Ik neem aan dat het tijd wordt om te onstoffen, Ik ga morgen denk ik naar Mycom om dit te laten doen (heb een mailtje van Mycom gehad dat het maar 15 euro kost), en heb het zelf al geprobeerd maar ik krijg een klep niet weg dat over de cpu valt.

Kunt u nog andere dingen zien dat niet naar behoren goed (genoeg) werkt?

Vriendelijk bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als dat ontstoffen grondig gebeurt is €15 geen overdreven prijs...het is zeer zeker wel nodig.

De gegevens van de batterij worden nu wel correct weergegeven.

Ik herhaal nog eventjes twee vragen van Kweezie Wabbit :

De internet snelheden zijn ook niet fameus.

Welke snelheid zou je moeten halen volgens je abonnement bij Green?

Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien welk Proces/Processen zorgt voor de hoge CPU belasting.

Wat ook opvalt is dat je de laptop amper uitschakelt ?...

Link naar reactie
Delen op andere sites

De internet snelheden zijn ook niet fameus.

Welke snelheid zou je moeten halen volgens je abonnement bij Green?

Ik zit bij telfort, volgens ons contract zou ik tot 20mb download krijgen maar Telfort geeft aan dat er binnen mijn bereik (Diemen, naast Amsterdam) maar 8 mb download behaalbaar is. Als ik bij Green isp kijk dan kom ik op een British website (Green ISP - Broadband - environmentally guided, Up to 40Meg unlimited home broadband from £16.99, business from £23.99, green news, climate change) dus kom daar niet zoveel wijs uit.

Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien welk Proces/Processen zorgt voor de hoge CPU belasting.

toptaak.jpg

midtaak.jpg

speedlow.jpg <-- Gewoon gebruik

speedhigh.jpg <-- Intensief gebruik

Ja ik gebruik mijn laptop zeer vaak, ook voor muziek op de achtergrond.

aangepast door Dwestra
Link naar reactie
Delen op andere sites

De afbeeldingen van het taakbeheer zijn niet helemaal zoals gevraagd werd.

Klik nu op de hoofding van de kolom "processor" tot de processen die cpu verbruiken bovenaan staan.

Zo zie je welk proces het meeste van je cpu kracht vraagt.

De kolom "processor" is de derde kolom, bij jou zichtbaar als P.....

De algemene processor belasting zit rond de 15 % en dat is niet overdreven aangezien je WOW had aanstaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik moet toegeven dat de prestaties van mijn Computer STUKKE beterder is dan daarvoor sinds ik een nieuwe adapter heb aangeschaft. Het ziet eruit alsof de computer geen voldoende `voeding` kreeg en daardoor automatisch zichzelf in `Slaapstand` zet om, ik neem aan, overbelasting te voorkomen.

Hij hapert nog wel hier en daar, maar de FPS is van 5 ineens weer 50 á 60 weer.

Ik neem hem a.s. Woensdag naar Mycom om hem schoon te maken en zal wel, mocht men dat willen, hier melden wat de prestaties dan zijn.

Mocht u nog willen dat ik een testje ergens doe (om bijv. a.s. woensdag te vergelijken met nu) dan hoor ik het graag. Tot zo ver hartstikke bedankt voor al jullie hulp en het meedenken en zoeken naar de oplossing.

Groetjes en fijn weekend.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.