Ga naar inhoud

probleem bij afsluiten PC


kadee1979

Aanbevolen berichten

 • Reacties 34
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Heb je recent een herinstallatie gedaan?

Heb je nog andere problemen?

Krijg je foutmeldingen?

Voer anders onderstaande eens uit:

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten (lees eerst de rode tekst!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Bijlage 12634)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:31:57, on 10/02/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\psksvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\pavsrvx86.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PsCtrlS.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSIMSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe

C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\buroticoop\maestro-office 2000\moffice.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.e-notariaat.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = Internet Explorer downloads - Microsoft Windows

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Maestro-Office - {691AFBC1-3C46-406D-AD22-EB3A0F665FC1} - C:\Program Files\buroticoop\maestro-office 2000\InternetMaestroLink.dll

O3 - Toolbar: DHL Toolbar - {82CC2983-CA87-4D46-B33B-D285BD667A56} - C:\Program Files\DHL\DHLToolbar\DHL Worldwide Airwaybill Tracking Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\prxtbPHP0.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.9\pdfforgeToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Panda Software Controller Client] "C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Snelkoppeling naar clear forms cache outlooklink.lnk = Maestro-Office 2000\Online Update\clear forms cache outlooklink.bat

O4 - Startup: Pampers Pregnancy Widget.lnk = C:\Documents and Settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Show/Hide DHL Toolbar - {82CC2983-CA87-4D46-B33B-D285BD667A56} - C:\Program Files\DHL\DHLToolbar\DHL Worldwide Airwaybill Tracking Toolbar.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://companyweb

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/WebfettiInitialSetup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1185442713693

O16 - DPF: {B0C77EBC-5250-4913-A245-BFA796A36C72} - http://toolbar.dhl.com/setup_ext_v1.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Bauwens.local

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5F35DA9-DF44-4024-8C25-66C457133FD8}: NameServer = 10.0.0.1,195.238.2.21

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: pcAnywhere-hostservice (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ce35569da8b2) (gupdate1c9ce35569da8b2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WAC\PsCtrlS.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Scheduler (PavAt3Scheduler) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe

O23 - Service: Panda Antivirus Service (PavSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\WAC\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Local Process Manager (PavWASLpMng) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe

O23 - Service: Panda Imanager Service (PSImSvc) - Panda Security S.L. - C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSIMSVC.EXE

O23 - Service: Panda Kernel Service (PskSvc) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\WAC\psksvc.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Communications Agent (WASAgent) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Watchdog (WASWD) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe

--

End of file - 12180 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop MyWebSearchService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete MyWebSearchService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\prxtbPHP0.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.9\pdfforgeToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –u

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/noc...tup1.0.1.1.cab

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetegdrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.02.14.02

Windows XP Service Pack 3 x86 FAT32

Internet Explorer 7.0.5730.13

user9 :: STATION9 [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

14/02/2012 13:58:28

mbam-log-2012-02-14 (13-58-28).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 261556

Verstreken tijd: 26 minuut/minuten, 43 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 118

HKCR\CLSID\{00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyWebSearch bar Uninstall (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{0F8ECF4F-3646-4C3A-8881-8E138FFCAF70} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.IECookiesManager.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.IECookiesManager (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4ea3-AB0C-8B03E1AA76BC} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.DataControl.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.DataControl (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HTMLMenu.2 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HTMLMenu (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.HTMLPanel.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.HTMLPanel (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{53CED2D0-5E9A-4761-9005-648404E6F7E5} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7473D292-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7473D294-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7473D296-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{84DA4FDF-A1CF-4195-8688-3E961F505983} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{8E6F1832-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.PopSwatterBarButton (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{938AA51A-996C-4884-98CE-80DD16A5C9DA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HTMLMenu.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{A4730EBE-43A6-443e-9776-36915D323AD3} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{A9571378-68A1-443d-B082-284F960C6D17} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{ADB01E81-3C79-4272-A0F1-7B2BE7A782DC} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.OutlookAddin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{B813095C-81C0-4E40-AA14-67520372B987} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.KillerObjManager.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.KillerObjManager (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{C9D7BE3E-141A-4C85-8CD6-32461F3DF2C7} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{CFF4CE82-3AA2-451F-9B77-7165605FB835} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{D9FFFB27-D62A-4D64-8CEC-1FF006528805} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{E79DFBCA-5697-4fbd-94E5-5B2A9C7C1612} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MyWebSearch.ChatSessionPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Typelib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Typelib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45dd-9B68-D6A12C30E5D7} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48dd-9B6D-7A13A3E42127} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40fd-8DAE-FF14757F60C7} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA} (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 5

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser|{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Data: ©Ž±#¥aI¶»

äG\Ê -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Data: ©Ž±#¥aI¶»

äG\Ê -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Data: -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Data: -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\WMSDK\Sources|f3PopularScreensavers (Adware.MyWebSearch) -> Data: C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCRCTR.DLL -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 3

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|UpdatesDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 18

C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 86

C:\Program Files\Internet Explorer\msimg32.dll (PUP.FunWebProducts) -> Geen actie ondernomen.

C:\WINDOWS\system32\f3PSSavr.scr (PUP.FunWebProducts) -> Geen actie ondernomen.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HISTSW.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3DTACTL.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTMLMU.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3HTML.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3POPSWT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3CJPEG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCRCTR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3OUTLCN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTTPCT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3MSG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3REPROX.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEPLG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\system32\f3PSSavr.scr (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\00F28285.urr (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\WebfettiBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\WebfettiBtn-new.html (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\SmileyCentralBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3BKGERR.JPG (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3IMSTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3PSSAVR.SCR (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3RESTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCHMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SPACER.WMV (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WALLPP.DAT (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WPHOOK.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\FWPBUDDY.PNG (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3HIGHIN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IDLE.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IMPIPE.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3MEDINT.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKPLAY.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SLSRCH.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSVC.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\NPMYWEBS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\DOG.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\FISH.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAID.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\OPERA.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SURFER.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\CM.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\MFC.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\PSS.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\SMILEY.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\WB.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\ZWINKY.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\010D182F.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\010D2EE3.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\010D3C12.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\010D479B.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\010D571C (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\01533305.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\01534034.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\01BA45AE.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\010A80F9.bin (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0183FB6C (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\0077C30E (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\04075E74 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search3 (Adware.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:49:57, on 14/02/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\psksvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\pavsrvx86.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PsCtrlS.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSIMSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe

C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\buroticoop\maestro-office 2000\moffice.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.e-notariaat.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = Internet Explorer downloads - Microsoft Windows

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O3 - Toolbar: Maestro-Office - {691AFBC1-3C46-406D-AD22-EB3A0F665FC1} - C:\Program Files\buroticoop\maestro-office 2000\InternetMaestroLink.dll

O3 - Toolbar: DHL Toolbar - {82CC2983-CA87-4D46-B33B-D285BD667A56} - C:\Program Files\DHL\DHLToolbar\DHL Worldwide Airwaybill Tracking Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Panda Software Controller Client] "C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Snelkoppeling naar clear forms cache outlooklink.lnk = Maestro-Office 2000\Online Update\clear forms cache outlooklink.bat

O4 - Startup: Pampers Pregnancy Widget.lnk = C:\Documents and Settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Show/Hide DHL Toolbar - {82CC2983-CA87-4D46-B33B-D285BD667A56} - C:\Program Files\DHL\DHLToolbar\DHL Worldwide Airwaybill Tracking Toolbar.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://companyweb

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1185442713693

O16 - DPF: {B0C77EBC-5250-4913-A245-BFA796A36C72} - http://toolbar.dhl.com/setup_ext_v1.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Bauwens.local

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5F35DA9-DF44-4024-8C25-66C457133FD8}: NameServer = 10.0.0.1,195.238.2.21

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: pcAnywhere-hostservice (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ce35569da8b2) (gupdate1c9ce35569da8b2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WAC\PsCtrlS.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Scheduler (PavAt3Scheduler) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe

O23 - Service: Panda Antivirus Service (PavSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\WAC\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Local Process Manager (PavWASLpMng) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe

O23 - Service: Panda Imanager Service (PSImSvc) - Panda Security S.L. - C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSIMSVC.EXE

O23 - Service: Panda Kernel Service (PskSvc) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\WAC\psksvc.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Communications Agent (WASAgent) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Watchdog (WASWD) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe

--

End of file - 10721 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft flink wat rotzooi opgeruimd en het hijackthis logje ziet er ook goed uit.

Tijd dus voor de volgende stap.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-19.02 - user9 20/02/2012 14:28:20.1.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.503.250 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\user9\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Panda Endpoint Protection *Enabled/Updated* {3503ACDE-020C-4FD4-BD8E-D011C03E7677}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\1.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\a.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\b.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\c.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\d.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\e.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\f.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\g.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\h.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\i.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\J.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\k.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\l.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\m.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\mru.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\n.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\o.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\p.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\q.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\r.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\s.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\t.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\u.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\v.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\w.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\x.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\y.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\z.xml

c:\documents and settings\user9\WINDOWS

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\fxsapi.dll.tmp

c:\windows\system32\fxsevent.dll.tmp

c:\windows\system32\fxsmon.dll.tmp

c:\windows\system32\fxsroute.dll.tmp

c:\windows\system32\fxssvc.exe.tmp

c:\windows\system32\fxst30.dll.tmp

c:\windows\system32\fxstiff.dll.tmp

c:\windows\system32\SET5F.tmp

---------- Post toegevoegd om 14:56 ---------- Vorige post was om 14:54 ----------

ComboFix 12-02-19.02 - user9 20/02/2012 14:28:20.1.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.503.250 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\user9\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Panda Endpoint Protection *Enabled/Updated* {3503ACDE-020C-4FD4-BD8E-D011C03E7677}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\1.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\a.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\b.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\c.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\d.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\e.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\f.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\g.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\h.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\i.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\J.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\k.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\l.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\m.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\mru.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\n.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\o.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\p.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\q.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\r.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\s.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\t.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\u.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\v.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\w.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\x.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\y.xml

c:\documents and settings\user9\Application Data\PriceGong\Data\z.xml

c:\documents and settings\user9\WINDOWS

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\fxsapi.dll.tmp

c:\windows\system32\fxsevent.dll.tmp

c:\windows\system32\fxsmon.dll.tmp

c:\windows\system32\fxsroute.dll.tmp

c:\windows\system32\fxssvc.exe.tmp

c:\windows\system32\fxst30.dll.tmp

c:\windows\system32\fxstiff.dll.tmp

c:\windows\system32\SET5F.tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-20 to 2012-02-20 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-15 06:02 . 2012-01-11 19:07 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-02-15 06:02 . 2012-01-11 19:07 3072 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iacenc.dll

2012-02-14 12:55 . 2012-02-14 12:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Malwarebytes

2012-02-14 12:55 . 2012-02-14 12:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-02-14 12:55 . 2012-02-14 12:55 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-02-14 12:55 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-02-10 12:27 . 2012-02-10 12:27 388096 ----a-r- c:\documents and settings\user9\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-02-10 12:27 . 2012-02-10 12:27 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-02-08 12:42 . 2012-02-08 12:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Local Settings\Application Data\Spotify

2012-02-08 09:31 . 2000-11-20 09:55 40960 ----a-w- c:\windows\delexe.exe

2012-02-02 12:08 . 2012-02-02 12:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Spotify

2012-02-02 12:06 . 2012-02-02 12:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Local Settings\Application Data\Deployment

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-08 07:47 . 2011-08-17 07:38 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-01-12 17:20 . 2002-09-11 11:00 1860096 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-19 08:08 . 2007-07-26 10:19 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2011-12-19 08:08 . 2002-09-11 11:00 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-12-19 08:08 . 2002-09-11 11:00 1830912 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-12-19 08:08 . 2002-09-11 11:00 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2011-11-25 21:57 . 2002-09-11 11:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{46735DEE-F862-49D1-876D-6382794DC625}"= "c:\program files\PHPNukeDU\prxtbPHP0.dll" [2011-05-09 176936]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625}]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-11 68856]

"Spotify"="c:\documents and settings\user9\Application Data\Spotify\Spotify.exe" [2012-02-02 4009648]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\System32\igfxtray.exe" [2003-10-02 155648]

"HotKeysCmds"="c:\windows\System32\hkcmd.exe" [2003-10-02 118784]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-04-08 254696]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-22 63712]

"HPUsageTracking"="c:\program files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" [2008-09-02 36864]

"Panda Software Controller Client"="c:\program files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe" [2010-09-21 140096]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-11-29 421888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-07-06 2068480]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\user9\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Snelkoppeling naar clear forms cache outlooklink.lnk - f:\maestro-office 2000\Online Update\clear forms cache outlooklink.bat [2007-4-11 176]

Pampers Pregnancy Widget.lnk - c:\documents and settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe [2012-2-3 4924787]

Dropbox.lnk - c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-1-18 24246216]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoWelcomeScreen"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\PCANotify]

2004-11-05 10:50 8704 ----a-w- c:\windows\system32\PCANotify.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\PandaFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe"= c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

.

R2 AmFSM;AmFSM;c:\windows\system32\drivers\amm8651.sys [19/08/2010 12:19 62152]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [14/02/2012 13:55 652360]

R2 PavAt3Scheduler;Panda Endpoint Scheduler;c:\program files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe [27/06/2011 10:33 140544]

R2 PavWASLpMng;Panda Endpoint Local Process Manager;c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe [10/06/2011 12:22 314696]

R2 PskSvc;Panda Kernel Service;c:\program files\Panda Security\WAC\psksvc.exe [16/08/2010 13:32 27968]

R2 WASAgent;Panda Endpoint Communications Agent;c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe [31/05/2011 12:09 322376]

R2 WASWD;Panda Endpoint Watchdog;c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe [31/05/2011 12:11 206664]

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\drivers\a38usb.sys [24/03/2006 20:14 33536]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [14/02/2012 13:55 20464]

S2 gupdate1c9ce35569da8b2;Google Updateservice (gupdate1c9ce35569da8b2);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [6/05/2009 12:28 133104]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [6/05/2009 12:28 133104]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

getPlusHelper REG_MULTI_SZ getPlusHelper

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-20 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-10 10:44]

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\Defraggler Volume C Task.job

- c:\program files\Defraggler\df.exe [2010-02-12 14:39]

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2009-10-22 10:50]

.

2012-02-20 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 11:27]

.

2012-02-20 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 11:27]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = hxxp://www.e-notariaat.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

LSP: c:\program files\Panda Security\WAC\pavlsp.dll

TCP: Interfaces\{D5F35DA9-DF44-4024-8C25-66C457133FD8}: NameServer = 10.0.0.1,195.238.2.21

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

DPF: {B0C77EBC-5250-4913-A245-BFA796A36C72} - hxxp://toolbar.dhl.com/setup_ext_v1.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

AddRemove-Grootwoordenboek hedendaags Nederlands en groot synoniemen woordenboek - c:\windows\IsUn0413.exe

AddRemove-Grootwoordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands - c:\windows\IsUn0413.exe

AddRemove-Grootwoordenboek Nederlands-Engels en Engels-Nederlands - c:\windows\IsUn0413.exe

AddRemove-Grootwoordenboek Nederlands-Frans en Frans-Nederlands - c:\windows\IsUn0413.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-20 14:39

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"31400E0900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\System32\\FM20ENU.DLL"

.

Voltooingstijd: 2012-02-20 14:42:07

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-20 13:42

.

Pre-Run: 17.907.417.088 bytes beschikbaar

Post-Run: 19.105.808.384 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

.

- - End Of File - - B866546CAC7FF97B94CEC64A11A8244A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-19.02 - user9 21/02/2012 13:45:16.2.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.503.179 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\user9\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\user9\Bureaublad\CFScript.txt

AV: Panda Endpoint Protection *Enabled/Updated* {3503ACDE-020C-4FD4-BD8E-D011C03E7677}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-21 to 2012-02-21 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-15 06:02 . 2012-01-11 19:07 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-02-15 06:02 . 2012-01-11 19:07 3072 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iacenc.dll

2012-02-14 12:55 . 2012-02-14 12:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Malwarebytes

2012-02-14 12:55 . 2012-02-14 12:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-02-14 12:55 . 2012-02-14 12:55 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-02-14 12:55 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-02-10 12:27 . 2012-02-10 12:27 388096 ----a-r- c:\documents and settings\user9\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-02-10 12:27 . 2012-02-10 12:27 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-02-08 12:42 . 2012-02-08 12:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Local Settings\Application Data\Spotify

2012-02-08 09:31 . 2000-11-20 09:55 40960 ----a-w- c:\windows\delexe.exe

2012-02-02 12:08 . 2012-02-02 12:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Spotify

2012-02-02 12:06 . 2012-02-02 12:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\user9\Local Settings\Application Data\Deployment

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-08 07:47 . 2011-08-17 07:38 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-01-12 17:20 . 2002-09-11 11:00 1860096 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-19 08:08 . 2007-07-26 10:19 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2011-12-19 08:08 . 2002-09-11 11:00 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-12-19 08:08 . 2002-09-11 11:00 1830912 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-12-19 08:08 . 2002-09-11 11:00 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2011-11-25 21:57 . 2002-09-11 11:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-02-20_13.39.18 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-02-20 16:25 . 2012-02-20 16:25 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_690.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2010-10-06 23:36 94208 ----a-w- c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-11 68856]

"Spotify"="c:\documents and settings\user9\Application Data\Spotify\Spotify.exe" [2012-02-02 4009648]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\System32\igfxtray.exe" [2003-10-02 155648]

"HotKeysCmds"="c:\windows\System32\hkcmd.exe" [2003-10-02 118784]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-04-08 254696]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-22 63712]

"HPUsageTracking"="c:\program files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" [2008-09-02 36864]

"Panda Software Controller Client"="c:\program files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe" [2010-09-21 140096]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-11-29 421888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-07-06 2068480]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\user9\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Snelkoppeling naar clear forms cache outlooklink.lnk - f:\maestro-office 2000\Online Update\clear forms cache outlooklink.bat [2007-4-11 176]

Pampers Pregnancy Widget.lnk - c:\documents and settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe [2012-2-3 4924787]

Dropbox.lnk - c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-1-18 24246216]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoWelcomeScreen"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\PCANotify]

2004-11-05 10:50 8704 ----a-w- c:\windows\system32\PCANotify.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\PandaFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe"= c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

.

R2 AmFSM;AmFSM;c:\windows\system32\drivers\amm8651.sys [19/08/2010 12:19 62152]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [14/02/2012 13:55 652360]

R2 PavAt3Scheduler;Panda Endpoint Scheduler;c:\program files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe [27/06/2011 10:33 140544]

R2 PavWASLpMng;Panda Endpoint Local Process Manager;c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe [10/06/2011 12:22 314696]

R2 PskSvc;Panda Kernel Service;c:\program files\Panda Security\WAC\psksvc.exe [16/08/2010 13:32 27968]

R2 WASAgent;Panda Endpoint Communications Agent;c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe [31/05/2011 12:09 322376]

R2 WASWD;Panda Endpoint Watchdog;c:\program files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe [31/05/2011 12:11 206664]

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\drivers\a38usb.sys [24/03/2006 20:14 33536]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [14/02/2012 13:55 20464]

S2 gupdate1c9ce35569da8b2;Google Updateservice (gupdate1c9ce35569da8b2);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [6/05/2009 12:28 133104]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [6/05/2009 12:28 133104]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

getPlusHelper REG_MULTI_SZ getPlusHelper

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-21 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-10 10:44]

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\Defraggler Volume C Task.job

- c:\program files\Defraggler\df.exe [2010-02-12 14:39]

.

2012-02-16 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2009-10-22 10:50]

.

2012-02-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 11:27]

.

2012-02-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 11:27]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = hxxp://www.e-notariaat.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

LSP: c:\program files\Panda Security\WAC\pavlsp.dll

TCP: Interfaces\{D5F35DA9-DF44-4024-8C25-66C457133FD8}: NameServer = 10.0.0.1,195.238.2.21

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

DPF: {B0C77EBC-5250-4913-A245-BFA796A36C72} - hxxp://toolbar.dhl.com/setup_ext_v1.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-21 13:57

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"31400E0900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\System32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(520)

c:\windows\system32\beidcsp.dll

c:\windows\system32\beidCSPLib.dll

c:\windows\system32\beid35DlgsWin32.dll

c:\windows\system32\beid35common.dll

c:\windows\system32\beid35cardlayer.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3220)

c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\gth.dll

c:\documents and settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\windows\system32\msls31.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-21 14:00:18

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-21 13:00

ComboFix2.txt 2012-02-20 13:42

.

Pre-Run: 19.139.428.352 bytes beschikbaar

Post-Run: 19.005.407.232 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 93D09291A6460A1BE373DDE4AD61A054

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:03:50, on 21/02/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17108)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\psksvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\pavsrvx86.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PsCtrlS.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSIMSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\buroticoop\maestro-office 2000\moffice.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.e-notariaat.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O3 - Toolbar: Maestro-Office - {691AFBC1-3C46-406D-AD22-EB3A0F665FC1} - C:\Program Files\buroticoop\maestro-office 2000\InternetMaestroLink.dll

O3 - Toolbar: DHL Toolbar - {82CC2983-CA87-4D46-B33B-D285BD667A56} - C:\Program Files\DHL\DHLToolbar\DHL Worldwide Airwaybill Tracking Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Panda Software Controller Client] "C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSCtrlC.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Snelkoppeling naar clear forms cache outlooklink.lnk = Maestro-Office 2000\Online Update\clear forms cache outlooklink.bat

O4 - Startup: Pampers Pregnancy Widget.lnk = C:\Documents and Settings\user9\Bureaublad\PGPregnancyWidget_Win_nl_BE\PampersPregnancyWidget.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\user9\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Show/Hide DHL Toolbar - {82CC2983-CA87-4D46-B33B-D285BD667A56} - C:\Program Files\DHL\DHLToolbar\DHL Worldwide Airwaybill Tracking Toolbar.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://companyweb

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1185442713693

O16 - DPF: {B0C77EBC-5250-4913-A245-BFA796A36C72} - http://toolbar.dhl.com/setup_ext_v1.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Bauwens.local

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5F35DA9-DF44-4024-8C25-66C457133FD8}: NameServer = 10.0.0.1,195.238.2.21

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Bauwens.local

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: pcAnywhere-hostservice (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ce35569da8b2) (gupdate1c9ce35569da8b2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WAC\PsCtrlS.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Scheduler (PavAt3Scheduler) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\Scheduler\PavSched.exe

O23 - Service: Panda Antivirus Service (PavSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\WAC\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Local Process Manager (PavWASLpMng) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng\WASLPMNG.exe

O23 - Service: Panda Imanager Service (PSImSvc) - Panda Security S.L. - C:\Program Files\Panda Security\WAC\PSIMSVC.EXE

O23 - Service: Panda Kernel Service (PskSvc) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\WAC\psksvc.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Communications Agent (WASAgent) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasAgent\WasAgent.exe

O23 - Service: Panda Endpoint Watchdog (WASWD) - Panda Security - C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasWD\WasWD.exe

--

End of file - 9758 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.