Ga naar inhoud

Trage PC Google omgeleid int.search results


JohanDC

Aanbevolen berichten

  • Reacties 22
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier is mijn logfile.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:12:04, on 12/02/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Security Runtime\sntlsrtsrvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;127.0.0.1:9421;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: Use the DivX Plus Web Player to watch web videos with less interruptions and smoother playback on supported sites - {593DDEC6-7468-4cdd-90E1-42DADAA222E9} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [MoneyStartUp10.0] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Activation.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Show or hide HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: MoneySide - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://webmail.scarlet.be

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\IEBHO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Sentinel Security Runtime (SentinelSecurityRuntime) - SafeNet, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Security Runtime\sntlsrtsrvr.exe

--

End of file - 10714 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;127.0.0.1:9421;

R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\WI9130~1\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Softwate (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map :C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MBAM

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.02.12.02

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Johan :: MEDION [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

12/02/2012 14:46:01

mbam-log-2012-02-12 (14-46-01).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 224747

Verstreken tijd: 18 minuut/minuten, 2 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

HIJACK

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:07:47, on 12/02/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Security Runtime\sntlsrtsrvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: Use the DivX Plus Web Player to watch web videos with less interruptions and smoother playback on supported sites - {593DDEC6-7468-4cdd-90E1-42DADAA222E9} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [MoneyStartUp10.0] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Activation.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Show or hide HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: MoneySide - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://webmail.scarlet.be

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Sentinel Security Runtime (SentinelSecurityRuntime) - SafeNet, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Security Runtime\sntlsrtsrvr.exe

--

End of file - 8492 bytes

In software zie ik wel nog:

Babylon

Bing bar

Bonjour

Gewoon verwijderen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Combofix

ComboFix 12-02-12.01 - Johan 12/02/2012 20:36:47.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.2047.1289 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Johan\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Local

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\.ddr

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\Inception_Trailer_592.divx.ddr

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\Temporary Downloaded Files\.ddp

c:\documents and settings\Johan\WINDOWS

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngr.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\DnsBHO.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\chrome.manifest

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\chrome.manifest.alt

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlp.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlp.xpt

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF10.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF3.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF4.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF5.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF6.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF7.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF8.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\components\DataMngrHlpFF9.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\DataMngr.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\DnsBHO.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\Error404BHO.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\NewTabBHO.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\overlay.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\overlay.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\RelatedSearch.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\SearchBHO.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\SessionRestore.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\SettingManager.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\Settings.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\content\Settings.xml.alt

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\install.rdf

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\FirefoxExtension\install.rdf.alt

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\IEBHO.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\as_guid.dat

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\bandoocode.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\data\search\engines.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\data\search\search.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\about.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\bandoocode.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpanel.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpaneltransparent.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxpanelwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxprefwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxtransparentwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\dtxwin.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\emailnotifierproviders.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\external.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\neterror.xhtml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\vmncode.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\lib\wmpstreamer.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\modules\datastore.jsm

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\modules\nsDragAndDrop.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\neterror.xhtml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\partner.coupons.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\preferences.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\radiobeta.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\template.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\toolbar.htm

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\toolbar.xul

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\vmncode.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\content\vmnrsswin.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\babylon_logo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\bandoo.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\bluelite.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\bluesky.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-search-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-settings-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-settings.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-widgets-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn-widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\btn_settings.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\ca.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\dictionary.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\divider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\downloadcom.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\dtxlogo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\ebay.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\email.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\email_on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\facebook.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\games.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred0.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred0_5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred1.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred1_5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred2.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred2_5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred3.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred3_5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred4.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred4_5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphred5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\graphredna.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\grey.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\ico-shield.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_amazon.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_games.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_radio_png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_seperator_png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_twitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\icon_youtube.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\images.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\imesh.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\add.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\aol.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-dn.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-right-disabled.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-right.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\arrow-up.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-divider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-end.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-mdl_ff.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btn-start.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-divider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-end.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-mdl_ff.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\bg-btnover-start.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\blank.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btn-widgets-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btn-widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btn_slider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnback-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnback-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnleft-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnleft-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnright-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\btnright-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\button-splitter-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\button-splitter-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\checkmark.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\chevron.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\collapse.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\comcast.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\dtx.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\edit-back-hot.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\edit-back.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\expand.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\found.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\gmail.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_blue.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_cyan.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_lime.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_magenta.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\highlight_yellow.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\hotmail.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\ico-check.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\imap.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\lastsearch-thumb-back.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\loadingMid.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\lock.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\logo-separator.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\mailcom.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_bg-basic.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_separator_bar.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menu_separator_white.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitem-splitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemback-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemback-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemleft-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemleft-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemright-down-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\menuitemright-vista.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\modify.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\move.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\movetarget.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\panels.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupAbout.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupGames.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupRSS.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\css\popupWidgets.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\css\dialog.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\bg.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\btn-search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\btn-wide-close-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\btn-wide-close.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\default.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-off-l.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-off-r.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-on-l.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\tab-on-r.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\transparent.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\ttlbar-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\ttlbar-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\ttlbar-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-right-resize.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-btm-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\images\win-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\main.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\default\scripts\defscript.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\footer.htm

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gamecategory.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gameData.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gameList.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\games.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\gametype.xsl

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-dn.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml-drop.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-sml.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrow-up.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-aboutbox.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-btnover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bg-pnl520x390.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-addtoolbar-left-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-addtoolbar-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-addtoolbar-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-back.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-drag.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-mdl-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-mdl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-moredetails.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-play-left-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-play-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-right-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-try-left-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\btn-try-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\bullet-orange.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\gamethumb2-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-calendar.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-dollar.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-download.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-joystick24.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-news24.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-play.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\ico-tags.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Add.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-download.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-Info.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-play.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\icon-shop.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgon.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\menul-bgover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\panel-botm-noscroll.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg-206.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-bg.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scroll-topwin.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-disable.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollb.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-disable.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\scrollt.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\star_x_orange.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\TRUSTe_about.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-detailed-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\view-thumb-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-16px.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets-square-24px.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\images\widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\initHTML.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupGames.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupHTML.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupRSS.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\popupWidgets.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\panels\scroll.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\pop.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\css\manager.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\css\slider.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\bg-pnl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\collapsed_button.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\expanded_button.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-down.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-playstation.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\ico-radio.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\music-note.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-pause.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-btn-play.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-bg.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-buffer.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-busy.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-on.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-eq-warning.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-design.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options-on.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-options.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-0.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-1.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-2.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-3.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\radio-volume-mute.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-handle.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\scrollbar-track.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\slider.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\slideron.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\images\track.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\managerpanel.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radio\volumeslider.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-buffering.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-connecting.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-playing.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta-stopped.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\radiobeta.ico

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\reload.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\remove.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rename.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\resize-box.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rss.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rsschannelback.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\RSSLogo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\rsstabdivider.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\scroll-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\scroll-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\search-go.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\text-ellipsis.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\throbber.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\toolbarsplitter.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\transparent_1px.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_02.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_03.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_04.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_06.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_07.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_08.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_09.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_10.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_11.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_12.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_13.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_14.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_15.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_16.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_18.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_19.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_20.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\border_21.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\close-hot.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\close-normal.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\loadingMid.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\proxy.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\template.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\template.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\templateFF.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\uwa\throbber.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\cond999.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\icons.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na-s.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na-t.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\icons\na.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\add.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\arrowr-bluew5.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue-whitebg.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\bg-pnl520x350blue.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-check.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\box-uncheck.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-close-greyover.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-delete.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-search-pnlbtm-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btn-search-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-next.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous-off.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\btnarrow-previous.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-check.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid-s.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\ico-hotandhumid.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\options-weather.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-blue.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\over-orange.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\powered-by-weatherbug2.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-checked.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\radio-unchecked.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\searchbox-pnlbtm.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\images\weather-contour.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\weatherbutton\panels\popupWeather.html

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lib\yahoo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\lichen.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo-about.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo-separator.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\logo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\mail.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\maps.bmp

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\menuseparatorback.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\modify-save.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\modify.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\modifyhot.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\music.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\news.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-main.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-weather.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-weather.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\options\options-widgets.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\orange.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\pixsy.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\protect-id.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-buffering.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-connecting.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-playing.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta-stopped.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\radiobeta.ico

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\relatedlinks.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-collapse.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-delete.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-expand.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-feed.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-folder-remove.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-folder-rename.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-folder.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-found.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-reload.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss-subscribe.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rss.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rssback.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\rsstopback.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search-over.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search_button_over_png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\search_button_png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-left.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-middle.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\searchbar\searchbar-background-right.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\settings.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\shopping.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\siteinfo.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-bluelite.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-bluesky.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-grey.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-lichen.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-orange.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin-yellow.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\skin.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\technorati.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\throbber.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\toolbarsplitter.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\translate.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\video.bmp

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\vmn.css

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\vmn.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\weather.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\web.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\widgets-square-16px.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\wikipedia.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\yahoosearch.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\yellow.gif

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\youtube.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\chrome\skin\zoom.png

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\components\windowmediator.js

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\dtUser.exe

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\manifest.xml

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\searchquband.dll

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\uninstall.exe

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\sysid.ini

c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\uninstall.exe

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\iun6002.exe

c:\windows\system32\setup.ini

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-12 to 2012-02-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-12 13:10 . 2012-02-12 13:10 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-02-12 13:10 . 2012-02-12 13:10 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-02-12 12:00 . 2012-02-12 12:00 -------- d-----w- C:\_OTL

2012-02-12 11:22 . 2012-02-12 11:22 -------- d--h--w- c:\windows\PIF

2012-02-11 13:45 . 2012-02-11 13:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\Application Data\Ironsource

2012-02-11 13:45 . 2012-02-11 13:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\Application Data\searchqutoolbar

2012-02-11 13:45 . 2012-02-11 13:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\Application Data\YouTube Downloader

2012-02-11 13:45 . 2012-02-11 13:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\Application Data\searchquband

2012-02-11 13:45 . 2012-02-11 13:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\AppData

2012-02-11 13:44 . 2012-02-11 13:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\Application Data\Search Settings

2012-02-10 18:50 . 2012-02-10 18:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ann\Application Data\searchqutoolbar

2012-02-10 18:50 . 2012-02-10 18:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ann\Application Data\Search Settings

2012-02-08 22:04 . 2012-02-08 23:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\WMTools Downloaded Files

2012-02-08 19:54 . 2012-02-08 19:54 -------- d-----w- c:\program files\FoxTabVideoConverter

2012-02-08 19:52 . 2012-02-08 19:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\YouTube Downloader

2012-02-08 19:48 . 2012-02-08 19:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Search Settings

2012-02-08 19:48 . 2012-02-08 19:48 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\Application Updater

2012-02-08 19:48 . 2012-02-08 19:48 -------- d-----w- c:\program files\Application Updater

2012-02-08 19:48 . 2012-02-08 19:48 -------- d-----w- c:\program files\YouTube Downloader Toolbar

2012-02-08 19:48 . 2012-02-08 19:48 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Spigot

2012-02-08 19:47 . 2012-02-08 19:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\YouTube Downloader

2012-02-08 19:46 . 2012-02-08 19:46 -------- d-----w- c:\program files\YouTube Downloader

2012-02-08 19:15 . 2012-02-08 19:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\vlc

2012-02-08 19:14 . 2012-02-08 19:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Ilivid Player

2012-02-08 19:13 . 2012-02-08 19:13 -------- d-----w- c:\program files\iLivid

2012-02-08 19:11 . 2012-02-08 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\searchquband

2012-02-08 19:11 . 2012-02-08 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\AppData

2012-02-08 19:10 . 2012-02-08 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\searchqutoolbar

2012-02-08 19:10 . 2012-02-08 19:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\boost_interprocess

2012-02-03 22:07 . 2012-02-03 22:07 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Money

2012-02-01 18:41 . 2012-02-01 18:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Malwarebytes

2012-02-01 18:41 . 2012-02-01 18:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-02-01 18:41 . 2012-02-01 18:41 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-02-01 18:41 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-31 12:31 . 2012-01-31 12:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ann\Application Data\BabylonToolbar

2012-01-31 06:01 . 2012-02-02 11:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spotify

2012-01-31 06:01 . 2012-02-02 11:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Spotify

2012-01-30 17:39 . 2012-01-30 17:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Nore\Application Data\BabylonToolbar

2012-01-29 20:49 . 2012-02-08 19:55 293 ----a-w- C:\user.js

2012-01-29 20:49 . 2012-01-29 20:49 -------- d-----w- c:\program files\BabylonToolbar

2012-01-29 20:49 . 2012-02-12 13:38 -------- d-----w- c:\program files\DealPly

2012-01-29 20:49 . 2007-08-21 12:32 98304 ----a-w- c:\windows\system32\redmonnt.dll

2012-01-29 20:49 . 2012-01-29 20:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Babylon

2012-01-29 20:49 . 2012-01-29 20:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Babylon

2012-01-29 20:49 . 2012-01-29 20:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon

2012-01-29 20:49 . 2012-01-29 20:49 -------- d-----w- c:\program files\FoxTabPDFConverter

2012-01-29 20:25 . 2012-01-29 20:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\pdf995

2012-01-29 20:25 . 2012-01-29 20:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\pdf995

2012-01-29 20:23 . 2012-01-29 20:52 59 ----a-w- c:\windows\wpd99.drv

2012-01-29 20:23 . 2012-01-29 20:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\pdf995

2012-01-29 20:23 . 2012-01-29 20:23 36864 ----a-w- c:\windows\system32\pdf995mon.dll

2012-01-29 20:23 . 2012-01-29 20:23 1664512 ----a-w- c:\windows\system32\pdfmona.dll

2012-01-29 20:23 . 2012-01-29 20:25 -------- d-----w- c:\program files\pdf995

2012-01-15 11:13 . 2012-01-15 11:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\Apple Computer

2012-01-15 11:10 . 2012-01-15 11:10 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-01-15 11:09 . 2012-01-15 11:10 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-01-15 11:09 . 2012-01-15 11:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{429CAD59-35B1-4DBC-BB6D-1DB246563521}

2012-01-15 11:09 . 2012-01-15 11:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\Apple Computer

2012-01-15 11:08 . 2012-01-15 11:08 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-12 00:19 . 2012-01-12 00:19 4448256 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2011-12-15 20:16 . 2011-12-15 20:16 40960 ----a-r- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{D90B9503-1506-4845-B037-3FCD26199133}\NewShortcut3.exe

2011-12-15 20:16 . 2011-12-15 20:16 40960 ----a-r- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{D90B9503-1506-4845-B037-3FCD26199133}\NewShortcut1.exe

2011-12-15 20:16 . 2011-12-15 20:16 5498298 ----a-r- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{D90B9503-1506-4845-B037-3FCD26199133}\NewShortcut6.exe

2011-11-28 18:01 . 2011-04-15 15:27 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-11-28 18:01 . 2011-04-15 15:27 199816 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-11-28 17:53 . 2011-04-15 15:28 435032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2011-11-28 17:53 . 2011-04-15 15:28 314456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-04-15 15:28 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-04-15 15:28 52952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-11-28 17:52 . 2011-04-15 15:28 111320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2011-11-28 17:51 . 2011-04-15 15:28 105176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2011-11-28 17:51 . 2011-04-15 15:28 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2011-11-28 17:48 . 2011-04-15 15:28 30808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2011-11-27 21:09 . 2011-08-25 15:13 69000 ----a-w- c:\windows\system32\ftcserco.dll

2011-11-25 21:57 . 2002-09-11 12:00 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2002-09-11 12:00 1859712 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2002-09-11 12:00 60928 ----a-w- c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-16 14:22 . 2010-12-30 09:55 354816 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2011-11-16 14:22 . 2002-09-11 12:00 152064 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2011-11-15 07:03 . 2011-05-14 07:03 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 122512 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Akamai NetSession Interface"="c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Akamai\netsession_win.exe" [2012-02-02 3329824]

"MoneyAgent"="c:\program files\Microsoft Money\System\Money Express.exe" [2001-07-25 184376]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-04-04 39408]

"ISPMonitor"="c:\program files\ISP Monitor\isp.exe" [2010-02-28 423536]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2011-10-24 421888]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]

"MoneyStartUp10.0"="c:\program files\Microsoft Money\System\Activation.exe" [2001-07-25 245810]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Gamma Loader.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Gamma Loader.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Gamma Loader.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^BTTray.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\BTTray.lnk

backup=c:\windows\pss\BTTray.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Windows Search.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Windows Search.lnk

backup=c:\windows\pss\Windows Search.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Johan^Menu Start^Programma's^Opstarten^LaunchU3.exe.lnk]

path=c:\documents and settings\Johan\Menu Start\Programma's\Opstarten\LaunchU3.exe.lnk

backup=c:\windows\pss\LaunchU3.exe.lnkStartup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

c:\windows\system32\dumprep 0 -k [X]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\beid]

2011-05-23 11:36 2068480 ----a-w- c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]

2008-04-14 17:02 15360 ----a-w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dit]

2002-08-28 12:43 73728 ----a-w- c:\windows\Dit.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

2011-03-21 18:56 1230704 ----a-w- c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2009-11-18 14:13 54576 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Iomega ImIconXP]

2008-01-17 07:56 249856 ----a-w- c:\program files\Iomega\REV System Software\ImIconXp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISPMonitor]

2010-02-28 12:54 423536 ----a-w- c:\program files\ISP Monitor\isp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBAgent]

2010-10-28 15:15 1406248 ----a-w- c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

2008-05-03 03:46 13529088 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]

2008-05-03 03:46 86016 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

2008-05-03 03:46 1630208 ----a-w- c:\windows\system32\nwiz.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PowerSuite]

2010-12-23 15:37 67448 ----a-w- c:\program files\Uniblue\PowerSuite\Launcher.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SoundMan]

2010-12-30 19:34 577536 ----a-w- c:\windows\SOUNDMAN.EXE

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpeedUpMyPC]

2010-12-30 19:24 67960 ----a-w- c:\program files\Uniblue\SpeedUpMyPC\Launcher.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

2012-01-31 06:01 4009648 ----a-w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Spotify\spotify.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2011-04-04 18:09 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\USBestCR]

2011-06-29 20:59 7041024 ----a-w- c:\program files\USIM Editor\iconcs387437.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"x10nets"=3 (0x3)

"WMPNetworkSvc"=3 (0x3)

"SeaPort"=3 (0x3)

"RevUDFService"=2 (0x2)

"ose"=3 (0x3)

"NVSvc"=2 (0x2)

"NAUpdate"=2 (0x2)

"MDM"=2 (0x2)

"Imapi Helper"=3 (0x3)

"idsvc"=3 (0x3)

"gusvc"=3 (0x3)

"gupdatem"=3 (0x3)

"gupdate"=2 (0x2)

"btwdins"=2 (0x2)

"BBSvc"=3 (0x3)

"avast! Antivirus"=2 (0x2)

"ATI Smart"=2 (0x2)

"Ati HotKey Poller"=2 (0x2)

"AfaService"=2 (0x2)

"Adobe LM Service"=3 (0x3)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Iomega\\Discovery Tool Pro\\Iomega NAS Discovery.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Games\\Flight Simulator 9\\fs9.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dpnsvr.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Johan\\Mijn documenten\\Downloads\\fs\\MyFsGoogleEarth-1-0-1\\MyFsGoogleEarth-1-0-1\\MyFsGoogleEarth.exe"=

"c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\client\\googleearth.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfcCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\hpwucli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Johan\\Local Settings\\Application Data\\Akamai\\netsession_win.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Keys Server\\sntlkeyssrvr.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Johan\\Application Data\\Spotify\\spotify.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5985:TCP"= 5985:TCP:*:Disabled:Windows Remote Management

"1084:TCP"= 1084:TCP:Akamai NetSession Interface

"5000:UDP"= 5000:UDP:Akamai NetSession Interface

.

R0 fttxr52P;fttxr52P;c:\windows\system32\drivers\fttxr52P.sys [8/11/2005 18:07 160256]

R0 imdrvfsf;Iomega File System Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\imdrvfsf.sys [5/01/2007 13:39 30968]

R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [15/04/2011 16:28 435032]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [15/04/2011 16:28 314456]

R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe -k Akamai [11/09/2002 13:00 14336]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [15/04/2011 16:28 20568]

R2 ISPMonitorSrv;ISP Monitor;c:\program files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe [16/01/2010 20:18 36864]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [1/02/2012 19:41 652360]

R2 ousbehci;OrangeWare USB Enhanced Host Controller Service;c:\windows\system32\drivers\ousbehci.sys [30/12/2010 21:20 45696]

R2 SentinelSecurityRuntime;Sentinel Security Runtime;c:\program files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Security Runtime\sntlsrtsrvr.exe [27/05/2011 1:00 292384]

R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdXP3.sys [15/06/2011 18:20 101904]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [1/02/2012 19:41 20464]

R3 ousb2hub;OrangeWare USB 2.0 Root Hub Support;c:\windows\system32\drivers\ousb2hub.sys [30/12/2010 21:20 56960]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [18/03/2010 13:16 130384]

S3 3xHybrid;CTX SAA713x PCI Card;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [30/12/2010 21:34 1006816]

S3 ctxS51;Creatix V.9X DSP Data Fax Modem;c:\windows\system32\drivers\ctxS51.sys [30/12/2010 21:35 1903646]

S3 dc3d;MS Hardware Device Detection Driver;c:\windows\system32\drivers\dc3d.sys [12/06/2011 13:57 44432]

S3 DLKRT32;D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter Driver;c:\windows\system32\drivers\DLKRT32.sys [30/11/2011 19:56 167936]

S3 MHIKEY10;MHIKEY10;c:\windows\system32\Drivers\MHIKEY10.sys --> c:\windows\system32\Drivers\MHIKEY10.sys [?]

S3 WinRM;Windows Remote Management (WS-Management);c:\windows\system32\svchost.exe -k WINRM [11/09/2002 13:00 14336]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [18/03/2010 13:16 753504]

S4 AfaService;Afa Card Reader Service;c:\windows\system32\afasrv32.exe [29/06/2011 21:59 65536]

S4 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [15/02/2011 0:59 183560]

S4 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2/01/2011 16:29 135664]

S4 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2/01/2011 16:29 135664]

S4 NAUpdate;@c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe,-200;c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe [4/05/2010 12:07 503080]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - revfs

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

WINRM REG_MULTI_SZ WINRM

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-09 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 16:57]

.

2012-02-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-02 15:29]

.

2012-02-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-02 15:29]

.

2012-02-12 c:\windows\Tasks\HP Photo Creations Communicator.job

- c:\documents and settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations\MessageCheck.exe [2011-11-13 19:06]

.

2011-06-15 c:\windows\Tasks\Johan.job

- c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBCore.exe [2010-10-28 15:15]

.

2012-02-12 c:\windows\Tasks\RegistryBooster.job

- c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe [2010-12-23 19:25]

.

2011-06-15 c:\windows\Tasks\Tinkerbel.job

- c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBCore.exe [2010-10-28 15:15]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/webhp?hl=en

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

Trusted Zone: scarlet.be\webmail

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Johan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3snzwe8r.default\

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.yahoo.com/search?fr=greentree_ff1&ei=utf-8&ilc=12&type=937811&p=

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://searchya.com/?chnl=ft-100&s=0&cr=1322983301&cd=2XzutAtN2Y1L1QzutDtDtCtD0D0C0EyE0EyEyDzy0D0DzztD0EtN0D0TzutBtDtCtBtDtBtDzz

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - SearchYa!

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - c06dd80e0000000000000010dce4e459

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - c06dd80e0000000000000010dce4e459

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15368

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1721:49

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - tb9

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=100482

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

FF - user.js: extensions.searchya_i.hmpg - true

FF - user.js: extensions.searchya_i.hmpgUrl - hxxp://searchya.com/?chnl=ft-100&s=0&cr=1322983301&cd=2XzutAtN2Y1L1QzutDtDtCtD0D0C0EyE0EyEyDzy0D0DzztD0EtN0D0TzutBtDtCtBtDtBtDzz

FF - user.js: extensions.searchya_i.dfltSrch - true

FF - user.js: extensions.searchya_i.srchPrvdr - SearchYa!

FF - user.js: extensions.searchya_i.dnsErr - true

FF - user.js: extensions.searchya_i.newTab - true

FF - user.js: extensions.searchya_i.newTabUrl - hxxp://searchya.com/?chnl=ft-100&s=2&cr=1322983301&cd=2XzutAtN2Y1L1QzutDtDtCtD0D0C0EyE0EyEyDzy0D0DzztD0EtN0D0TzutBtDtCtBtDtBtDzz

FF - user.js: extensions.searchya_i.tlbrSrchUrl - hxxp://searchya.com/?chnl=ft-100&s=3&cr=1322983301&cd=2XzutAtN2Y1L1QzutDtDtCtD0D0C0EyE0EyEyDzy0D0DzztD0EtN0D0TzutBtDtCtBtDtBtDzz&q=

FF - user.js: extensions.searchya_i.id - c06dd80e0000000000000010dce4e459

FF - user.js: extensions.searchya_i.instlDay - 15378

FF - user.js: extensions.searchya_i.vrsn - 1.5.11.13

FF - user.js: extensions.searchya_i.vrsni - 1.5.11.13

FF - user.js: extensions.searchya_i.vrsnTs - 1.5.11.1320:56

FF - user.js: extensions.searchya_i.prtnrId - ironsrc

FF - user.js: extensions.searchya_i.prdct - searchya

FF - user.js: extensions.searchya_i.aflt - foxtab

FF - user.js: extensions.searchya_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.searchya_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.searchya_i.instlRef - ft-100

FF - user.js: extensions.searchya_i.dfltLng -

FF - user.js: extensions.searchya_i.excTlbr - false

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

AddRemove-ISPMonitor - c:\windows\iun6002.exe

AddRemove-Windows Searchqu Toolbar - c:\program files\Windows Searchqu Toolbar\uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-12 21:09

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_7de0ed9.dll"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,62,35,d9,9b,24,06,98,42,a4,0b,72,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,62,35,d9,9b,24,06,98,42,a4,0b,72,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(636)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-12 21:16:17

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-12 20:16

.

Pre-Run: 31.326.756.864 bytes beschikbaar

Post-Run: 33.531.777.024 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn

.

- - End Of File - - C7FCBCD60B9DC33C4DAFA8407F4AA7CE

aangepast door kweezie wabbit
smileys uitgeschakeld
Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je in Firefox de extentie searchya zelf geinstalleerd?

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\documents and settings\Nore\Application Data\searchqutoolbar

c:\documents and settings\Nore\Application Data\searchquband

c:\documents and settings\Ann\Application Data\searchqutoolbar

c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\Application Updater

c:\program files\Application Updater

c:\documents and settings\Johan\Application Data\searchquband

c:\documents and settings\Johan\Application Data\searchqutoolbar

c:\documents and settings\Ann\Application Data\BabylonToolbar

c:\documents and settings\Nore\Application Data\BabylonToolbar

c:\program files\BabylonToolbar

c:\program files\DealPly

c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Babylon

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Babylon

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon

c:\documents and settings\All Users\Application Data\{429CAD59-35B1-4DBC-BB6D-1DB246563521}

c:\documents and settings\Nore\Application Data\Search Settings

c:\documents and settings\Ann\Application Data\Search Settings

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Search Settings

c:\program files\Common Files\Spigot

File::

C:\user.js

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{D90B9503-1506-4845-B037-3FCD26199133}\NewShortcut3.exe

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{D90B9503-1506-4845-B037-3FCD26199133}\NewShortcut1.exe

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{D90B9503-1506-4845-B037-3FCD26199133}\NewShortcut6.exe

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Johan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3snzwe8r.default\

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - c06dd80e0000000000000010dce4e459

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - c06dd80e0000000000000010dce4e459

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15368

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1721:49

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - tb9

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=100482

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.