Ga naar inhoud

Internet explorer werkt niet meer


Bammens

Aanbevolen berichten

Ik krijg telkens de mededeling "Internet explorer werkt niet meer". PC lijkt ook trager te worden.

Heb CCleaner gedraaid en daarna een logfile met Hijack gemaakt. Ik voeg hem meteen bij, met het vriendelijk verzoek of hier iemand naar wil kijken.

Alvast bedankt.

---------- Post toegevoegd om 17:14 ---------- Vorige post was om 17:13 ----------

Vergeten de file toe te voegen. Bij deze dan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:10:45, on 25-2-2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\DocMgr\bin\WavXDocMgr.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSaver\PowerSaverTray.exe

C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVComS.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Ralink\Common\RaUI.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: MediaBar - {ABB49B3B-AB7D-4ED0-9135-93FD5AA4F69F} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\ToolBar\iMeshMediaBarDx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: MediaBar - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\bsdtxmltbpi.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\bsdtxmltbpi.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MediaBar - {ABB49B3B-AB7D-4ED0-9135-93FD5AA4F69F} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\ToolBar\iMeshMediaBarDx.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WavXMgr] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [secureUpgrade] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [AutoLockProcess] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eLock\autolockprocess\autolockprocess.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer SmartBoot] C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer PowerSaver] C:\Program Files\Acer\Acer PowerSaver\PowerSaverTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MSGTAG] "C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Carl\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Ralink\Common\RaUI.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\Windows\system32\Shdocvw.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Acer SmartBoot Service (ASLSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLSvc.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Ralink Registry Writer (RalinkRegistryWriter) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files\Ralink\Common\RaRegistry.exe

O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Famatech Corp. - C:\Windows\system32\rserver30\RServer3.exe

O23 - Service: SecureStorageService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Secure Storage Manager\SecureStorageService.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

--

End of file - 10384 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Om IE te laten werken kan je alvast onderstaande proberen:

- Open Internet explorer.

- Ga naar het menu Extra en kies Internetopties.

- Op de tab Geavanceerd klik je onderaan op de knop Opnieuw instellen...

- Klik nogmaals op Opnieuw instellen.

- Klik op Sluiten en herstart internet explorer.

Opmerking:

Bovenstaande procedure kan ook volautomatisch gebeuren, door dit programma te downloaden en uit te voeren: reset IE naar standaardinstellingen (klik erop).

Meer info over het opnieuw instellen van IE, vindt u hier.

Voor je logje zijn de experts ( Kape of kweezie wabbit) verwittigd, zodra ze online zijn helpen ze je verder.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: MediaBar - {ABB49B3B-AB7D-4ED0-9135-93FD5AA4F69F} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\ToolBar\iMeshMediaBarDx.dll

O2 - BHO: MediaBar - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\bsdtxmltbpi.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MediaBar - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\bsdtxmltbpi.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MediaBar - {ABB49B3B-AB7D-4ED0-9135-93FD5AA4F69F} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\ToolBar\iMeshMediaBarDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij de HijackThis Log en dan de gegevens van Malware.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:18:48, on 26-2-2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\DocMgr\bin\WavXDocMgr.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLTray.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSaver\PowerSaverTray.exe

C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVComS.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Ralink\Common\RaUI.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WavXMgr] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [secureUpgrade] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [AutoLockProcess] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eLock\autolockprocess\autolockprocess.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer SmartBoot] C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer PowerSaver] C:\Program Files\Acer\Acer PowerSaver\PowerSaverTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MSGTAG] "C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Carl\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Ralink\Common\RaUI.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\Windows\system32\Shdocvw.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Acer SmartBoot Service (ASLSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLSvc.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Ralink Registry Writer (RalinkRegistryWriter) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files\Ralink\Common\RaRegistry.exe

O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Famatech Corp. - C:\Windows\system32\rserver30\RServer3.exe

O23 - Service: SecureStorageService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Secure Storage Manager\SecureStorageService.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

--

End of file - 9215 bytes

post-22023-1417704782,5022_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Hallo Clarkie,

Doordat ik in het buitenland ben geweest, heb ik een tijdje niet achter de pc gezeten, vandaar dat ik nu pas reageer.

Eerst mijn Hijack Logh, die ik vandaag heb gemaakt, daarna de Malwarebytes log, eveneens van vandaag.

Vriendelijke groet,

Ad Bammens.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:26:11, on 13-3-2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\DocMgr\bin\WavXDocMgr.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLTray.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSaver\PowerSaverTray.exe

C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVComS.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Freecorder\FLVSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe

C:\Program Files\Ralink\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFree.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9427041a-a8dc-4d06-9a68-93873486e957} - (no file)

O2 - BHO: Freecorder - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFree.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFree.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WavXMgr] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [secureUpgrade] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [AutoLockProcess] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eLock\autolockprocess\autolockprocess.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer SmartBoot] C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer PowerSaver] C:\Program Files\Acer\Acer PowerSaver\PowerSaverTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Freecorder FLV Service] "C:\Program Files\Freecorder\FLVSrvc.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MSGTAG] "C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Carl\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Ralink\Common\RaUI.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\Windows\system32\Shdocvw.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Acer SmartBoot Service (ASLSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer SmartBoot\ASLSvc.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\18.7.0.13\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Ralink Registry Writer (RalinkRegistryWriter) - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files\Ralink\Common\RaRegistry.exe

O23 - Service: SecureStorageService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Secure Storage Manager\SecureStorageService.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

--

End of file - 10082 bytes

MALWARE:

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.03.13.02

Windows 7 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.7600.16385

Carl :: EIGENAAR-PC [administrator]

13-3-2012 13:04:15

mbam-log-2012-03-13 (13-04-15).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 191499

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 22 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 4

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{65bcd620-07dd-012f-819f-073cf1b8f7c6} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 3

C:\Users\Carl\Documents\Downloads\ADLSoft_UnCompressor.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Carl\AppData\Local\Temp\is1293846689\IWantThisAD_ROW.exe (Adware.GamePlayLabs) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Carl\AppData\Local\Temp\6929221.Uninstall\Uninstall.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft flink werk geleverd en logje HijackThis ziet er (bijna) goed uit :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9427041a-a8dc-4d06-9a68-93873486e957} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Zijn er nu nog merkbare problemen met Internet Explorer of met traagheid ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.