Ga naar inhoud

Bundespolizei...


Aanbevolen berichten

Ben je ondertussen al verder geraakt met het verwijderen van de Bundespolizei ?
Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [27521] C:\PROGRA~2\LOCALS~1\Temp\msxrqk.cmd

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

BESTE,

Ik heb het zelfde probleem. Kunt u mij helpen? Hieronder vind U al mijn logje.

Alvast bedankt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:32:27, on 13/03/2012

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16982)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe

C:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Timo\LOCALS~1\Temp\msiaesfut.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuard.exe" -boot

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: Report to BullGuard - {27FD17FB-CF63-486b-B2BE-8D8781CBEA01} - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\Antiphishing\IE\BGAntiphishingIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Application Driver Auto Removal Service (01) (appdrvrem01) - Protection Technology - C:\Windows\System32\appdrvrem01.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BullGuard behavioural detection service (BsBhvScan) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardBhvScanner.exe

O23 - Service: BullGuard scanning service (BsScanner) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardScanner.exe

O23 - Service: BullGuard update service (BsUpdate) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\Windows\system32\rpcnet.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 8788 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi timoootn,

welkom op PCH... :-)

Ik heb je een eigen topic aangemaakt, nieuwe vragen posten in topics van anderen zorgt enkel voor verwarring.

De malware-experts worden verwittigd...zodra ze online zijn analyseren ze je logje en begeleiden ze je verder.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Timo\LOCALS~1\Temp\msiaesfut.exe

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Ik zie dat je de service packs voor Vista niet hebt geinstalleerd

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de Windows Updates?

Je kan de service packs ook apart downloaden en dan zelf installeren.

Service Pack 1 en Service Pack 2

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

Alvast bedankt voor de grote hulp. Ik kan nu mijn pc al opstarten in normale modus. Hieronder vind je de inhoud van het logje en nieuwe HijackThis log.

Moet ik verder nog iets doen of is het virus helemaal verwijderd? Ik zal ook de service packs installeren.

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.03.14.02

Windows Vista x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 7.0.6000.16982

Timo :: PC_VAN_TIMO [administrator]

14/03/2012 17:10:45

mbam-log-2012-03-14 (17-10-45).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 174917

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 24 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|Load (Trojan.Ransom.BP) -> Slecht: (C:\Users\Timo\LOCALS~1\Temp\msiaesfut.exe) Goed: () -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Users\Timo\Local Settings\temp\msiaesfut.exe (Trojan.Ransom.BP) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Timo\AppData\Local\temp\msiaesfut.exe (Trojan.Ransom.BP) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:31:11, on 14/03/2012

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16982)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe

C:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Timo\LOCALS~1\Temp\msiaesfut.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuard.exe" -boot

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: Report to BullGuard - {27FD17FB-CF63-486b-B2BE-8D8781CBEA01} - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\Antiphishing\IE\BGAntiphishingIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Application Driver Auto Removal Service (01) (appdrvrem01) - Protection Technology - C:\Windows\System32\appdrvrem01.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BullGuard behavioural detection service (BsBhvScan) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardBhvScanner.exe

O23 - Service: BullGuard scanning service (BsScanner) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardScanner.exe

O23 - Service: BullGuard update service (BsUpdate) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\Windows\system32\rpcnet.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 8572 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je de pc herstart na de scan met mlwarebytes?

Dat is nodig om de besmetting te verwijderen.

Voer onderstaande uit in veilige modus.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Timo\LOCALS~1\Temp\msiaesfut.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Herstart de pc in normale modus.

Laat malwarebytes nogmaals scannen en plaats het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

Ik heb gedaan wat u in vorig bericht gevraagd hebt. Mogen deze twee programma'tjes (Malwarebytes en Hijack) dan terug worden verwijderd of niet?

Ik heb ook nog een ander probleempje:Telkens ik mijn pc opstart, komt volgend kadertje: "Kan het bestand C/Users/Timo/Locals-1/Temp/msiaesfut.exe , dat in het register staat vermeld niet laden of starten. Controleer of dit bestand bestaat op de computer of verwijdr de verwijzing naar dit bestand uit het register. "

Log Malware:

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.03.14.02

Windows Vista Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 7.0.6001.18000

Timo :: PC_VAN_TIMO [administrator]

17/03/2012 12:19:49

mbam-log-2012-03-17 (12-19-49).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 176352

Verstreken tijd: 24 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Log Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:35:02, on 17/03/2012

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuard.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe

C:\HijackThis.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\System32\wsqmcons.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Timo\LOCALS~1\Temp\msiaesfut.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuard.exe" -boot

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: Report to BullGuard - {27FD17FB-CF63-486b-B2BE-8D8781CBEA01} - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\Antiphishing\IE\BGAntiphishingIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Application Driver Auto Removal Service (01) (appdrvrem01) - Protection Technology - C:\Windows\System32\appdrvrem01.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BullGuard behavioural detection service (BsBhvScan) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardBhvScanner.exe

O23 - Service: BullGuard scanning service (BsScanner) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardScanner.exe

O23 - Service: BullGuard update service (BsUpdate) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\Windows\system32\rpcnet.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 7764 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb ook nog een ander probleempje:Telkens ik mijn pc opstart, komt volgend kadertje: "Kan het bestand C/Users/Timo/Locals-1/Temp/msiaesfut.exe , dat in het register staat vermeld niet laden of starten. Controleer of dit bestand bestaat op de computer of verwijdr de verwijzing naar dit bestand uit het register. "

Maar goed ook dat dit bestand niet meer gevonden wordt; dat is namelijk de boosdoener.

Hijackthis mag je verwijderen via configuratiescherm - programma's en onderdelen.

Malwarebytes mag je ook verwijderen als je wil maar je kan het ook behouden en wekelijks laten scannen als aanvulling op je normale virusscanner.

Verwijder eerst de programma's voor je verder gaat met CCleaner.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Let op bij de installatie.

Haal beide vinkjes weg bij de vraag over de Chrome browser.

Installeer het en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Bevestigen met JA of OK

Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, lees dan deze handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar kunnen besmette herstelpunten tussen zitten die je zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen".

Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Beste,

dit is het logje van combo fix.

Na mijn pc te hebben heropgestart komt dat kadertje er alvast niet meer op.

Ik heb na de scan ook mijn antivirus terug ingeschakeld.

Is alles nu opgelost?

Logje:

ComboFix 12-03-28.01 - Timo 28/03/2012 11:10:09.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3070.1953 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Timo\Downloads\ComboFix.exe

AV: BullGuard Antivirus *Disabled/Outdated* {504FFF66-3028-EB7E-2E60-62B19ADD791C}

SP: BullGuard Antispyware *Disabled/Outdated* {EB2E1E82-1612-E4F0-14D0-59C3E15A33A1}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Voorgaande Run -------

.

c:\programdata\hpe7667.dll

c:\users\Timo\AppData\Roaming\iSecurity.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-28 to 2012-03-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-24 17:38 . 2012-03-24 17:38 -------- d-----w- c:\windows\CheckSur

2012-03-22 19:29 . 2012-02-14 15:45 219648 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2012-03-22 19:29 . 2012-02-14 15:45 160768 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1.dll

2012-03-22 19:29 . 2012-02-13 14:12 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2012-03-22 19:29 . 2012-02-13 13:47 683008 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2012-03-22 19:29 . 2012-02-13 13:44 1068544 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 974848 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 519680 ----a-w- c:\windows\system32\d3d11.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 369664 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 321024 ----a-w- c:\windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 252928 ----a-w- c:\windows\system32\dxdiag.exe

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 195584 ----a-w- c:\windows\system32\dxdiagn.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 189440 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2012-03-19 18:13 . 2011-10-27 08:01 3602816 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-03-19 18:13 . 2011-10-27 08:01 3550080 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-03-19 18:13 . 2011-07-29 16:01 293376 ----a-w- c:\windows\system32\psisdecd.dll

2012-03-19 18:13 . 2011-07-29 16:01 217088 ----a-w- c:\windows\system32\psisrndr.ax

2012-03-19 18:13 . 2011-07-29 16:00 57856 ----a-w- c:\windows\system32\MSDvbNP.ax

2012-03-19 18:13 . 2011-07-29 16:00 69632 ----a-w- c:\windows\system32\Mpeg2Data.ax

2012-03-19 18:13 . 2011-10-14 16:03 189952 ----a-w- c:\windows\system32\winmm.dll

2012-03-19 18:13 . 2011-10-14 16:00 23552 ----a-w- c:\windows\system32\mciseq.dll

2012-03-19 18:13 . 2012-02-02 15:16 2044416 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-03-19 18:13 . 2011-11-18 20:23 1205064 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-03-19 18:13 . 2011-10-14 16:02 429056 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll

2012-03-19 18:12 . 2011-11-18 17:47 66560 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-03-19 18:12 . 2011-11-25 15:59 376320 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2012-03-19 18:12 . 2011-12-14 16:17 680448 ----a-w- c:\windows\system32\msvcrt.dll

2012-03-19 18:12 . 2011-09-20 21:02 905088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-03-19 18:02 . 2012-01-09 15:54 613376 ----a-w- c:\windows\system32\rdpencom.dll

2012-03-19 18:02 . 2012-01-09 13:58 180736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-03-19 11:09 . 2012-03-19 11:09 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2012-03-19 11:09 . 2012-03-19 11:09 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2012-03-19 11:09 . 2012-03-19 11:09 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2012-03-19 11:03 . 2012-03-19 11:03 -------- d-----w- c:\windows\system32\SPReview

2012-03-19 10:46 . 2009-04-10 22:28 928768 ----a-w- c:\windows\system32\scavenge.dll

2012-03-19 10:46 . 2009-04-10 22:27 57856 ----a-w- c:\windows\system32\compcln.exe

2012-03-19 10:34 . 2009-04-10 22:32 141288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ecache.sys

2012-03-19 10:33 . 2009-04-10 22:28 48128 ----a-w- c:\windows\system32\l2nacp.dll

2012-03-19 10:29 . 2012-03-19 10:29 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2012-03-19 09:46 . 2012-03-19 09:46 -------- d-----w- c:\users\Timo\Octopus

2012-03-19 09:21 . 2012-03-19 09:21 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-03-17 11:38 . 2010-09-13 13:56 168960 ----a-w- c:\program files\Windows Media Player\wmplayer.exe

2012-03-17 11:38 . 2010-09-13 13:56 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2012-03-17 11:38 . 2010-09-06 16:20 125952 ----a-w- c:\windows\system32\srvsvc.dll

2012-03-17 11:38 . 2010-09-06 16:19 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2012-03-17 11:38 . 2010-04-16 16:46 502272 ----a-w- c:\windows\system32\usp10.dll

2012-03-17 11:38 . 2010-10-12 15:53 33280 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\wabfind.dll

2012-03-17 11:38 . 2010-10-12 13:41 66048 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\wabmig.exe

2012-03-17 11:38 . 2010-10-12 13:41 515584 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\wab.exe

2012-03-17 11:36 . 2011-07-06 15:31 214016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2012-03-17 11:35 . 2010-06-18 17:31 36864 ----a-w- c:\windows\system32\rtutils.dll

2012-03-17 11:23 . 2010-12-17 15:45 2067968 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2012-03-17 11:23 . 2010-12-17 13:54 677888 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe

2012-03-17 11:23 . 2009-04-11 06:28 63488 ----a-w- c:\windows\system32\tscupgrd.exe

2012-03-17 11:21 . 2010-08-31 15:44 531968 ----a-w- c:\windows\system32\comctl32.dll

2012-03-17 11:07 . 2009-11-08 09:55 99176 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2012-03-17 11:07 . 2009-11-08 09:55 295264 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2012-03-17 11:07 . 2009-11-08 09:55 49472 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2012-03-17 11:07 . 2009-11-08 09:55 297808 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2012-03-17 11:07 . 2009-11-08 09:55 1130824 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2012-03-14 17:56 . 2012-03-14 17:56 -------- d-----w- C:\PerfLogs

2012-03-14 17:21 . 2008-01-18 22:36 6656 ----a-w- c:\windows\system32\sdspres.dll

2012-03-14 17:21 . 2008-01-18 22:33 193024 ----a-w- c:\windows\system32\recdisc.exe

2012-03-14 17:20 . 2008-01-18 22:36 28160 ----a-w- c:\windows\system32\sxproxy.dll

2012-03-14 17:13 . 2008-01-18 22:35 8203264 ----a-w- c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mshwusa.dll

2012-03-14 17:12 . 2008-01-18 22:36 403968 ----a-w- c:\windows\system32\p2pcollab.dll

2012-03-14 17:11 . 2008-01-18 22:33 218112 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAnytimeUpgrade.exe

2012-03-14 16:08 . 2012-03-14 16:08 -------- d-----w- c:\users\Timo\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-03-14 16:08 . 2012-03-14 16:08 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-03-14 16:08 . 2012-03-14 16:08 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-03-14 16:08 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-03-14 16:06 . 2012-03-17 11:14 -------- d-----w- C:\backups

2012-03-13 20:04 . 2012-03-13 20:05 -------- d-----w- c:\users\Timo\AppData\Roaming\kodak

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-28 08:09 . 2010-07-17 15:49 17408 ----a-w- c:\windows\system32\rpcnetp.exe

2012-03-28 08:09 . 2010-07-18 19:37 58288 ----a-w- c:\windows\system32\rpcnet.dll

2012-03-21 18:09 . 2012-03-21 18:09 4096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\dxgkrnl.sys.mui

2012-03-20 18:24 . 2010-07-17 15:58 17408 ----a-w- c:\windows\system32\rpcnetp.dll

2012-03-14 17:46 . 2006-11-02 10:32 101888 ----a-w- c:\windows\system32\ifxcardm.dll

2012-03-14 17:46 . 2006-11-02 10:32 82432 ----a-w- c:\windows\system32\axaltocm.dll

2012-03-07 20:37 . 2012-01-15 08:29 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-15 19:52 . 2012-02-15 19:52 3332784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\appdrv01.sys

2012-02-15 19:52 . 2012-02-15 19:52 316888 ----a-w- c:\windows\system32\appdrvrem01.exe

2012-02-09 12:41 . 2011-09-22 10:32 20040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NSNetmon.sys

2012-02-09 12:41 . 2012-02-09 12:41 53088 ----a-w- c:\windows\system32\BGLsp.dll

2012-02-09 12:41 . 2011-09-22 10:32 216136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NSKernel.sys

2012-02-09 12:40 . 2011-09-22 10:32 308296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Trufos.sys

2012-01-26 23:21 . 2010-09-13 17:57 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-01-06 04:19 . 2012-02-08 16:44 6557240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{C5868349-8000-4DF4-8B04-1B98BC3EB318}\mpengine.dll

2010-10-12 14:33 . 2010-10-12 14:33 124344 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CCMSDK.dll

2010-10-12 16:15 . 2010-10-12 16:15 13240 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2010-10-12 14:37 . 2010-10-12 14:37 70592 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2010-10-12 14:35 . 2010-10-12 14:35 91576 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2010-10-12 14:34 . 2010-10-12 14:34 22464 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2010-10-12 14:32 . 2010-10-12 14:32 255416 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2010-10-12 14:35 . 2010-10-12 14:35 31672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2010-10-12 14:34 . 2010-10-12 14:34 40384 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2010-07-14 10:42 . 2010-07-14 10:42 898480 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2010-10-12 14:37 . 2010-10-12 14:37 24000 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"="c:\program files\Steam\Steam.exe" [2011-08-02 1242448]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-09-16 1164584]

"ConnectionCenter"="c:\program files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" [2010-10-12 304568]

"BullGuard"="c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\BullGuard.exe" [2012-03-23 1710944]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsMain]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsScanner]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2009-12-11 13:57 948672 ----a-r- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

2009-12-21 23:57 35760 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Pro Agent]

2011-08-17 07:29 4527424 ----a-w- c:\program files\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ExpressFiles]

2012-01-07 14:09 326776 ----a-w- c:\program files\ExpressFiles\ExpressFiles.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Facebook Update]

2011-11-03 21:20 137536 ----atw- c:\users\Timo\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2010-12-13 16:16 421160 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Picasa Media Detector]

2008-08-21 01:18 443968 ----a-w- c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-11-29 16:38 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]

2009-04-10 22:28 1233920 ----a-w- c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Companion]

2009-12-08 06:51 774144 ------w- c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2011-06-09 11:06 254696 ----a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SweetIM]

2011-08-01 12:35 114992 ----a-r- c:\program files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-2945745822-2279633797-4175448609-1000]

"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

BullGuard_Main REG_MULTI_SZ BsMain

BullGuard REG_MULTI_SZ BsFileScan

BullGuard_Proxy REG_MULTI_SZ BsMailProxy

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-27 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2945745822-2279633797-4175448609-1000Core.job

- c:\users\Timo\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-11-03 21:20]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2945745822-2279633797-4175448609-1000UA.job

- c:\users\Timo\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-11-03 21:20]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-18 19:43]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-18 19:43]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

IE: Zoek op het web - c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

LSP: c:\windows\system32\BGLsp.dll

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.133 195.130.130.5

FF - ProfilePath - c:\users\Timo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7ctg4dpj.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Search the web (Babylon)

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.babylon.com/?AF=109130&babsrc=adbartrp&mntrId=a06a49e7000000000000001f3b994f33&q=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Conduit Engine : engine@conduit.com - %profile%\extensions\engine@conduit.com

FF - Ext: Facemoods: ffxtlbr@Facemoods.com - %profile%\extensions\ffxtlbr@Facemoods.com

FF - Ext: vShare Plugin: vshare@toolbar - %profile%\extensions\vshare@toolbar

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

FF - Ext: BittorrentBar_NL Community Toolbar: {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - %profile%\extensions\{2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591}

FF - Ext: Softonic English Toolbar: {930f1200-f5f1-4870-bac6-e233ec8e7023} - %profile%\extensions\{930f1200-f5f1-4870-bac6-e233ec8e7023}

FF - Ext: BS Player Toolbar: {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - %profile%\extensions\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}

FF - Ext: DealPly: {EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF} - %profile%\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: BullGuard Safe Browsing: antiphishing@bullguard - c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard Antivirus\Antiphishing\FF\antiphishing@bullguard

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - a06a49e7000000000000001f3b994f33

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - a06a49e7000000000000001f3b994f33

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15346

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1715:09

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=109130

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{2D8D9ACC-F6D7-4362-8876-A275CA929591} - (no file)

WebBrowser-{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

MSConfigStartUp-facemoods - c:\program files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodssrv.exe

MSConfigStartUp-Internet Security - c:\users\Timo\AppData\Roaming\isecurity.exe

AddRemove-{F09EF8F2-0976-42C1-8D9D-8DF78337C6E3} - c:\program files\InstallShield Installation Information\{F09EF8F2-0976-42C1-8D9D-8DF78337C6E3}\setup.exe

AddRemove-FoxTab MP3 Converter - c:\program files\FoxTabMP3Converter\Uninstall\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-03-28 11:17

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-03-28 11:19:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-28 09:19

.

Pre-Run: 45.342.736.384 bytes beschikbaar

Post-Run: 45.286.002.688 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - FFB71AF7B1CB9469E08D710C82A4C8E5

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.