Ga naar inhoud

dringende vraag !!!!!!!!!!!!!


Aanbevolen berichten

beste ,

ik kreeg net een mailtje van noreply@bkcp.be .

mogelijks is dit mailtje verstuurd van mijn bank maar mogelijk ook niet

ik kreeg een mailtje waar op stond nieuwe veiligheidsmaatregelen van beroepskrediet

ik drukte op de link en volgens mij heeft mijn pc een bestandje gedownload .

ik vraag mij nu af of ik een virus heb om mijn bankgegevens te hacken ?

wat kan ik doen ?

gr

Link naar reactie
Delen op andere sites

Om zeker te zijn voer onderstaande uit:

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten (lees eerst de rode tekst!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Bijlage 12634)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:59:25, on 29/03/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\hans\Desktop\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files (x86)\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1154383488-2002554033-1229947741-1001\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'ruth')

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {C1FDEE68-98D5-4F42-A4DD-D0BECF5077EB} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-31-0.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13664 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier valt nog geen onheil te bespeuren ... maar we gaan nog even dieper kijken.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

beste ,

u hieronder hiet log txt , ik kon de bank niet meer bellen was na17 uur

ComboFix 12-03-29.02 - hans 29/03/2012 20:23:23.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.3835.2122 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\hans\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\users\Public\Documents\NTILiveUpdate.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-28 to 2012-03-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-29 18:33 . 2012-03-29 18:33 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-03-19 21:09 . 2012-03-19 21:09 414368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-03-17 11:16 . 2012-03-17 11:16 -------- d-----w- c:\users\ruth\AppData\Local\Apple Computer

2012-03-15 15:17 . 2011-11-19 15:20 5559152 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-03-15 15:17 . 2011-11-19 14:50 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-03-15 15:17 . 2011-11-19 14:50 3913584 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-03-14 17:06 . 2012-02-03 04:34 3145728 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-03-14 17:06 . 2012-02-10 06:36 1544192 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2012-03-14 17:06 . 2012-02-10 05:38 1077248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\DWrite.dll

2012-03-14 13:21 . 2012-01-25 06:38 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-03-14 13:21 . 2012-01-25 06:38 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-03-14 13:21 . 2012-01-25 06:33 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-03-14 13:21 . 2012-02-17 06:38 1031680 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll

2012-03-14 13:21 . 2012-02-17 05:34 826880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rdpcore.dll

2012-03-14 13:21 . 2012-02-17 04:58 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-03-14 13:21 . 2012-02-17 04:57 23552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2012-03-01 16:02 . 2012-03-01 16:03 -------- d-----w- C:\wkasteel

2012-02-28 18:42 . 2012-02-28 18:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-14 03:27 . 2012-03-27 05:43 8669240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{791BC6DF-6B03-4041-96A2-2774EB684C47}\mpengine.dll

2012-02-28 18:41 . 2010-08-18 20:31 472808 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-02-23 08:18 . 2010-08-18 10:54 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 86528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 367104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 35840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 2382848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 1798656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 161792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 142848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 1427456 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 11776 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 1127424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\admparse.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 91648 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 89088 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 49664 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 2308096 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 222208 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 173056 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 1390080 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 135168 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 12288 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 114176 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 111616 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 85504 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 76800 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 603648 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 448512 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 30720 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 165888 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2012-02-19 18:42 . 2012-02-19 18:42 1493504 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-01-04 10:44 . 2012-02-18 14:31 509952 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll

2012-01-04 08:58 . 2012-02-18 14:31 442880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntshrui.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-04-17 05:55 120176 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2010-04-08 908368]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2010-04-17 337264]

"EgisUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" [2010-03-11 201584]

"EgisTecPMMUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" [2010-03-11 407920]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-03-29 98304]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2010-09-08 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-11-10 421160]

"CanonSolutionMenuEx"="c:\program files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE" [2010-04-02 1185112]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2 ATE_PROCMON;ATE_PROCMON;c:\program files (x86)\Anti Trojan Elite\ATEPMon.sys [x]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-21 135664]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-21 135664]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]

R3 MWLService;MyWinLocker Service;c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [2010-04-17 305520]

R3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2009-11-06 50432]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [x]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [x]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [x]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [x]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2010-04-08 312400]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-04-23 867360]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-03-08 250368]

S2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2009-11-06 144640]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-28 243232]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atipmdag.sys [x]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [x]

S3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [x]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-21 10:37]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-21 10:37]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-09-06 20:45 134384 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-04-17 05:58 137584 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x64\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-12-15 9644576]

"mwlDaemon"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe" [2010-04-17 349552]

"PLFSetI"="c:\windows\PLFSetI.exe" [2010-01-13 206208]

"Acer ePower Management"="c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe" [2010-04-23 861216]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2010-03-25 2726728]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mStart Page = hxxp://dutch.toggle.com/nl/index.php?rvs=google

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.5 195.130.130.133

DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-10 - (no file)

Wow6432Node-HKCU-Run-Anti Trojan Elite - c:\program files (x86)\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{BF7380FA-E3B4-4DB2-AF3E-9D8783A45BFC} - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11g_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11g_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11g.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11g.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11g.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11g.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-03-29 20:43:26 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-29 18:43

.

Pre-Run: 233.886.445.568 bytes beschikbaar

Post-Run: 233.294.024.704 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 8570C62DCC99AD9815BC5446D588AC20

Link naar reactie
Delen op andere sites

Lijkt - op het eerste zicht - niets problematisch te vinden. Maar neem - voor alle zekerheid - toch even contact op met de bank met de vraag of er een dergelijk mailtje naar jou verzonden is én of ze aanpassingen hebben gedaan ?

Laat ons even weten wat de reactie was.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start de PC eens opnieuw op. Daarna mag je dit doen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.