Ga naar inhoud

Hardeschijf HELP


Angeloc
 Delen

Aanbevolen berichten

Sinds kort woon ik in een appartement waar internet inbegrepen is ... We zitten met ong 5 personen op hetzelfde netwerk ... Waaronder ook mijn huisbaas ,een IT specialist .. Een paar dagen na een ruzie met men huisbaas Crasht mijn eerste laptop.. Een Dell van 2jaar oud. Nooit problemen mee gehad. Ouderdom denk ik en koop een nieuwe. Ditmaal een Toshiba. Nu begint deze ( ook weer na een ruzie ) ook raar te doen .. DFDWIZ.exe opent bij het opstarten , McAffee '12 stopt de scan op 99% , Mijn games sluiten zichzelf af vanwege foutmeldingen , en mijn logboek staat vol foutmeldingen.. Ik heb al een virusscan gedaan via een andere pc en die werkt wel en vind niets. Ik ben er dus bijna 100% zeker van dat dit het werk is van mijn huisbaas ... Want mijn eerste laptop vertoonde dezelfde "symptomen" als de nieuwe voor hij chrashte..

Ps : ik heb hem mijn mac adress gegeven en er is een map geshared

vraag 1 : Hoe doet hij dit ?

vraag 2 : Hoe kan ik het bewijzen ?

vraag 3 : Hoe los ik een DFDWiz.exe probleem op

ALVAST BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dag Angeloc,

welkom op PCH.

Kan je het onderstaande uitvoeren ?..

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:26:17, on 29/06/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Welkom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\SAEVIREG\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120524213825.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STAR

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Activation Service (McAWFwk) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee OOBE Service (McOobeSv) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13190 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hierbij is alvast geen "inbraak" op de PC vast te stellen. Doe nog even dit : download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 12-06-28.03 - Welkom 29/06/2012 19:19:54.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4074.2922 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Welkom\Desktop\ComboFix.exe

AV: McAfeeAntivirus en antispyware *Disabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}

FW: McAfeeFirewall *Disabled* {BE0ED752-0A0B-3FFF-80EC-B2269063014C}

SP: McAfeeAntivirus en antispyware *Disabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Welkom\AppData\Local\Temp\{7B945EFC-5489-45DC-BA0D-101DF0297B32}\fpb.tmp

c:\users\Welkom\AppData\Local\Temp\nsz233B.tmp\System.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-28 to 2012-06-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-29 10:42 . 2012-06-29 10:42 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-29 10:42 . 2012-06-29 10:42 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-06-29 10:42 . 2012-06-29 10:42 -------- d-----w- c:\windows\system32\Macromed

2012-06-29 07:40 . 2012-05-31 04:04 9013136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{DD0338E3-08DA-4EA6-9D36-3128DD80DD30}\mpengine.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:19 57880 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:19 44056 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:19 2428952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:15 2622464 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:19 38424 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:19 701976 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 22:15 99840 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 13:19 186752 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-21 07:20 . 2012-06-02 13:15 36864 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-13 13:03 . 2012-04-26 05:41 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-06-13 13:03 . 2012-04-26 05:41 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-06-13 13:03 . 2012-04-26 05:34 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-06-13 13:03 . 2012-05-01 05:40 209920 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-06-13 13:03 . 2012-05-04 11:06 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-06-13 13:03 . 2012-05-04 10:03 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-06-13 13:03 . 2012-05-04 10:03 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-06-13 13:03 . 2012-05-15 01:32 3146752 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-13 13:03 . 2012-04-28 03:55 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-06-13 13:03 . 2012-04-07 12:31 3216384 ----a-w- c:\windows\system32\msi.dll

2012-06-13 13:03 . 2012-04-07 11:26 2342400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msi.dll

2012-06-13 13:02 . 2012-04-24 05:37 1462272 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-13 13:02 . 2012-04-24 05:37 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-13 13:02 . 2012-04-24 05:37 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-13 13:02 . 2012-04-24 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-06-13 13:02 . 2012-04-24 04:36 1158656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-06-13 13:02 . 2012-04-24 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-06-06 09:21 . 2012-06-06 09:21 -------- d-----w- c:\users\Welkom\AppData\Roaming\Nero

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-05-24 19:36 . 2012-04-28 15:15 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup\Markup.dll

2012-04-30 11:11 . 2012-04-30 11:11 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup-2\Markup.dll

2012-04-28 15:15 . 2012-04-28 15:15 704136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2012-04-28 14:22 . 2012-04-28 14:22 0 ---ha-w- c:\users\Welkom\AppData\Local\BITCA32.tmp

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe" [2011-05-16 846936]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"NBAgent"="c:\program files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" [2011-06-29 1409424]

"SVPWUTIL"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" [2010-11-09 532480]

"HWSetup"="c:\program files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" [2010-03-04 423936]

"KeNotify"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" [2010-08-16 34160]

"ToshibaServiceStation"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" [2010-11-29 1294712]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2012-03-21 1675160]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe" [2011-05-16 846936]

.

c:\users\Kiosk\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2009-9-1 481184]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe [2011-6-17 272528]

Toshiba Places Icon Utility.lnk - c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe [2011-8-26 1493888]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2009-9-1 481184]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 GamesAppService;GamesAppService;c:\program files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

R3 McAWFwk;McAfee Activation Service;c:\progra~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe [2011-01-28 225216]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe [2011-06-17 237008]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [2012-02-22 100912]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-07-20 247400]

R3 TemproMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO);c:\program files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [2011-02-10 112080]

R3 TMachInfo;TMachInfo;c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe [2010-11-29 54136]

R3 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD SSD Alert Service;c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe [2010-12-08 137632]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-05-03 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [2012-02-22 289664]

S1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\mfenlfk.sys [2012-02-22 75936]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

S2 cfWiMAXService;ConfigFree WiMAX Service;c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe [2010-01-28 249200]

S2 ConfigFree Service;ConfigFree Service;c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2009-03-10 46448]

S2 IconMan_R;IconMan_R;c:\program files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe [2010-08-04 1809920]

S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 249936]

S2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 249936]

S2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;c:\program files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 249936]

S2 McOobeSv;McAfee OOBE Service;c:\program files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe [2011-01-27 249936]

S2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [2012-03-20 210584]

S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [2012-03-20 162192]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2011-03-29 598312]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-01 2656280]

S3 CeKbFilter;CeKbFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\CeKbFilter.sys [2011-10-11 20592]

S3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [2012-02-22 65264]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

S3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [2012-02-22 487296]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2011-05-10 174184]

S3 PGEffect;Pangu effect driver;c:\windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2011-02-08 38096]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-13 413800]

S3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2011-01-04 1109096]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

*Deregistered* - mfeavfk01

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-28 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-590106114-690780912-4207196196-1000Core.job

- c:\users\Welkom\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-29 14:09]

.

2012-06-29 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-590106114-690780912-4207196196-1000UA.job

- c:\users\Welkom\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-29 14:09]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TosNC"="c:\program files (x86)\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe" [bU]

"TosReelTimeMonitor"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe" [bU]

"Toshiba TEMPRO"="c:\program files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe" [2011-02-10 1546720]

"TPwrMain"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [bU]

"TCrdMain"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [bU]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-02-11 11776104]

"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-01-18 2188904]

"SynTPEnh"="c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [bU]

"TosSENotify"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe" [2010-12-08 710040]

"TosVolRegulator"="c:\program files\TOSHIBA\TosVolRegulator\TosVolRegulator.exe" [2009-11-11 24376]

"Toshiba Registration"="c:\program files\TOSHIBA\Registration\ToshibaReminder.exe" [2011-08-26 150992]

"TOSHIBA Face Recognition"="c:\program files (x86)\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe" [bU]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - c:\program files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

IE: {{97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - {5D29E593-73A5-400A-B3BD-6B7A1AF05A31} - c:\program files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_257_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_257.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\toshiba\wireless lan indicator\tosindicator.exe

c:\windows\SysWOW64\rundll32.exe

c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-06-29 19:35:49 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-29 17:35

ComboFix2.txt 2012-06-29 16:40

.

Pre-Run: 134.958.690.304 bytes beschikbaar

Post-Run: 134.868.680.704 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 0090991038A2561F7FAB9F148B6A4BAF

Link naar reactie
Delen op andere sites

DFDWiz.exe kan wijzen op problemen met de harde schijf (zie deze uitleg)

Welke melding krijg je juist van DFDWiz.exe?

Kan je daarvan een afbeelding maken en aan je volgend bericht toevoegen?

Een afbeelding kan je maken met het knipprogramma.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Download en installeer Speccy.

Tijdens de installatie heb je nu de mogelijkheid om Nederlands als taal te selecteren.

speccy.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht.

Wil je in woord en beeld zien hoe je een logje van Speccy maakt en plaatst kun je dat Hier lezen.

Ook Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje kan plakken in je antwoord.

Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...