Ga naar inhoud

traag internet


jonati
 Delen

Aanbevolen berichten

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als admininstrator

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:10:18, on 28/07/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_268.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_268.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15111/CTPID.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\SysWOW64\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 7499 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.07.27.05

Windows 7 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Danny :: DANNY-PC [administrator]

29/07/2012 12:47:52

mbam-log-2012-07-29 (12-47-52).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 204773

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 57 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:56:10, on 29/07/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_268.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_268.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15111/CTPID.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\SysWOW64\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 7105 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-07-29.02 - Danny 29/07/2012 14:42:00.16.4 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.32.1033.18.1791.739 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Danny\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-28 to 2012-07-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-29 12:55 . 2012-07-29 12:55 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-07-29 12:55 . 2012-07-29 12:55 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-29 12:55 . 2012-07-29 12:55 -------- d-----w- c:\users\AppData\AppData\Local\temp

2012-07-27 15:03 . 2012-07-27 15:03 388096 ----a-r- c:\users\Danny\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-19 20:37 . 2012-07-19 20:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2012-07-19 20:25 . 2012-07-19 20:25 7450888 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\ae829f571cd65ec13\bingbarsetup.exe

2012-07-19 20:21 . 2012-07-28 10:19 -------- d-----w- c:\users\Danny\AppData\Local\Windows Live

2012-07-10 13:53 . 2012-07-10 13:53 770384 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\msvcr100.dll

2012-07-10 13:53 . 2012-07-10 13:53 421200 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\msvcp100.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-26 20:32 . 2012-04-08 06:29 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-26 20:32 . 2011-05-30 06:34 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-19 20:36 . 2011-03-28 16:36 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-07-03 11:46 . 2010-02-20 19:21 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot_2012-03-05_15.29.08 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-02-17 19:42 . 2010-02-17 19:42 51584 c:\windows\SysWOW64\VBAME.DLL

+ 2012-03-08 16:50 . 2012-03-08 16:50 49016 c:\windows\SysWOW64\sirenacm.dll

+ 2010-03-20 18:20 . 2010-03-20 18:20 36224 c:\windows\SysWOW64\FM20NLD.DLL

+ 2010-02-20 15:20 . 2010-02-20 15:20 31616 c:\windows\SysWOW64\FM20ENU.DLL

- 2009-07-14 04:54 . 2012-03-05 15:06 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-26 20:32 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-26 20:32 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-03-05 15:06 32768 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-03-05 15:06 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-26 20:32 16384 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2010-02-14 22:54 . 2012-07-29 12:59 72762 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-07-29 12:59 34914 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2010-02-14 22:54 . 2012-07-29 12:59 20648 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001_UserData.bin

+ 2012-06-21 15:58 . 2010-03-29 18:30 60288 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\SendToOneNoteUI.dll

+ 2009-07-14 05:30 . 2012-07-20 20:59 86016 c:\windows\system32\DriverStore\infpub.dat

- 2009-07-14 05:30 . 2011-12-23 17:16 86016 c:\windows\system32\DriverStore\infpub.dat

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13288 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadsdm2.inf_amd64_neutral_9bb4b9312ba5263c\amd64\ssadcmnt.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 16872 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadmdm2.inf_amd64_neutral_3dfc8f4f4d2c1b34\amd64\ssadmdfl.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13288 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadmdm2.inf_amd64_neutral_3dfc8f4f4d2c1b34\amd64\ssadcmnt.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13800 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadbus.inf_amd64_neutral_d0d780fe82c4e8c4\amd64\ssadwhnt.sys

+ 2007-05-14 14:06 . 2007-05-14 14:06 27520 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\rimusbnt.inf_amd64_neutral_0e62256bde3faf4b\RimUsb_AMD64.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13800 c:\windows\system32\drivers\ssadwhnt.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13800 c:\windows\system32\drivers\ssadwh.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 16872 c:\windows\system32\drivers\ssadmdfl.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13288 c:\windows\system32\drivers\ssadcmnt.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 13288 c:\windows\system32\drivers\ssadcm.sys

+ 2007-05-14 14:06 . 2007-05-14 14:06 27520 c:\windows\system32\drivers\RimUsb_AMD64.sys

+ 2012-01-31 02:46 . 2012-01-31 02:46 36944 c:\windows\system32\drivers\avgrkx64.sys

+ 2011-12-23 11:32 . 2011-12-23 11:32 47696 c:\windows\system32\drivers\avgmfx64.sys

+ 2012-04-19 02:50 . 2012-04-19 02:50 28480 c:\windows\system32\drivers\avgidsha.sys

+ 2011-12-23 11:32 . 2011-12-23 11:32 29776 c:\windows\system32\drivers\avgidsfiltera.sys

- 2010-02-14 22:42 . 2012-02-29 18:04 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2010-02-14 22:42 . 2012-07-26 20:32 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2010-02-14 22:42 . 2012-07-26 20:32 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2010-02-14 22:42 . 2012-02-29 18:04 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-02-29 18:04 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-07-26 20:32 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:46 . 2012-07-27 19:43 71944 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\Cache\cache.dat

+ 2012-07-19 20:21 . 2012-07-19 20:21 29696 c:\windows\Installer\5a795a.msp

+ 2012-07-19 20:21 . 2012-07-19 20:21 69120 c:\windows\Installer\5a7954.msi

+ 2012-07-19 20:26 . 2012-07-19 20:26 39936 c:\windows\Installer\5a77b6.msp

+ 2012-07-19 20:26 . 2012-07-19 20:26 74240 c:\windows\Installer\5a77b1.msi

+ 2012-07-19 20:23 . 2012-07-19 20:23 26112 c:\windows\Installer\5a77ad.msi

+ 2012-07-19 20:41 . 2012-07-19 20:41 80395 c:\windows\Installer\{E5B21F11-6933-4E0B-A25C-7963E3C07D11}\MsblIco.Exe

- 2010-06-23 09:48 . 2011-06-22 12:37 49152 c:\windows\Installer\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}\ConfigIcon.dll

+ 2010-06-23 09:48 . 2012-04-02 18:34 49152 c:\windows\Installer\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}\ConfigIcon.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 86376 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\startuplang.dll

+ 2010-09-22 22:32 . 2010-09-22 22:32 93552 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\WLXImageTranscode.dll

+ 2010-09-22 22:32 . 2010-09-22 22:32 56176 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\WindowsLivePhotoViewer.exe

+ 2010-09-22 22:37 . 2010-09-22 22:37 12144 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\Microsoft.WindowsLive.SubscribePlugins.dll

+ 2010-09-22 22:37 . 2010-09-22 22:37 11632 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\Microsoft.WindowsLive.PublishPlugins.dll

+ 1999-11-25 01:40 . 1999-11-25 01:40 40960 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\VBAME.DLL

+ 2001-02-13 08:23 . 2001-02-13 08:23 58784 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\MSOSV.DLL

+ 2000-10-24 00:18 . 2000-10-24 00:18 34200 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\MSOEURO.DLL

+ 1998-08-09 18:07 . 1998-08-09 18:07 86016 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\MSADDNDR.DLL

+ 2001-01-11 09:05 . 2001-01-11 09:05 12288 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\CAGCAT10.DLL

+ 1999-11-25 01:40 . 1999-11-25 01:40 40960 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\1EEE545563AF67F46BEB65697E4F2E6D\6.3.0\VBAME.DLL

+ 2012-06-21 16:30 . 2012-06-21 16:30 84992 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Microsoft.SqlServer#\fd9c821b726c8b9a74d9b0706ec13b59\Microsoft.SqlServer.SqlCEDest.ni.dll

+ 2010-02-15 20:10 . 2012-07-23 10:59 2074 c:\windows\system32\wdi\ERCQueuedResolutions.dat

+ 2012-06-09 17:45 . 2012-06-12 14:18 9560 c:\windows\system32\NetworkList\Icons\{1A928F45-0A8A-4149-AAC7-0E5C445355A9}_48.bin

+ 2012-06-09 17:45 . 2012-06-12 14:18 4280 c:\windows\system32\NetworkList\Icons\{1A928F45-0A8A-4149-AAC7-0E5C445355A9}_32.bin

+ 2012-06-09 17:45 . 2012-06-12 14:18 2456 c:\windows\system32\NetworkList\Icons\{1A928F45-0A8A-4149-AAC7-0E5C445355A9}_24.bin

+ 2012-07-29 12:57 . 2012-07-29 12:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-03-05 15:28 . 2012-03-05 15:28 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-03-05 15:28 . 2012-03-05 15:28 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-07-29 12:57 . 2012-07-29 12:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 9576 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlsettingslang.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 9064 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\LangSelectorLang.dll

+ 2012-07-26 20:32 . 2012-07-26 20:32 686792 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_268_Plugin.exe

+ 2012-04-08 06:29 . 2012-07-26 20:32 250056 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

+ 2011-03-28 18:31 . 2011-03-28 18:31 209280 c:\windows\SysWOW64\LIVESSP.DLL

+ 2010-07-11 13:47 . 2010-07-11 13:47 453456 c:\windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll

- 2010-02-14 23:05 . 2012-03-03 18:49 262144 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IETldCache\index.dat

+ 2010-02-14 23:05 . 2012-04-02 18:34 262144 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IETldCache\index.dat

+ 2010-02-15 18:32 . 2012-06-27 19:09 383158 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_FastS4.bin

+ 2012-06-21 15:58 . 2009-07-14 01:30 762368 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\unires.dll

+ 2012-06-21 15:58 . 2009-07-14 01:41 884224 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\unidrvui.dll

+ 2012-06-21 15:58 . 2009-07-14 01:41 479232 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\unidrv.dll

+ 2012-06-21 15:58 . 2010-03-29 18:30 114568 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\SendToOneNoteFilter.dll

+ 2012-06-21 15:58 . 2009-07-14 01:41 715264 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\mxdwdrv.dll

- 2010-02-15 11:29 . 2012-03-02 22:34 806114 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2010-02-15 11:29 . 2012-07-27 11:28 806114 c:\windows\system32\perfh013.dat

- 2009-07-14 02:36 . 2012-03-02 22:34 717162 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-07-27 11:28 717162 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2010-02-15 11:29 . 2012-03-02 22:34 176032 c:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2010-02-15 11:29 . 2012-07-27 11:28 176032 c:\windows\system32\perfc013.dat

- 2009-07-14 02:36 . 2012-03-02 22:34 145184 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2009-07-14 02:36 . 2012-07-27 11:28 145184 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2012-07-26 20:32 . 2012-07-26 20:32 417992 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_3_300_268_Plugin.exe

+ 2011-03-28 19:11 . 2011-03-28 19:11 252800 c:\windows\system32\LIVESSP.DLL

+ 2009-07-14 04:45 . 2012-07-27 14:57 536888 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 2009-07-14 05:30 . 2012-07-20 20:59 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstrng.dat

- 2009-07-14 05:30 . 2011-12-23 17:16 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstrng.dat

- 2009-07-14 05:30 . 2011-12-23 17:16 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstor.dat

+ 2009-07-14 05:30 . 2012-07-20 20:58 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstor.dat

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 146920 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadsdm2.inf_amd64_neutral_9bb4b9312ba5263c\amd64\ssadserd.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 177640 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadmdm2.inf_amd64_neutral_3dfc8f4f4d2c1b34\amd64\ssadmdm.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 157672 c:\windows\system32\DriverStore\FileRepository\ssadbus.inf_amd64_neutral_d0d780fe82c4e8c4\amd64\ssadbus.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 146920 c:\windows\system32\drivers\ssadserd.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 177640 c:\windows\system32\drivers\ssadmdm.sys

+ 2011-05-13 01:21 . 2011-05-13 01:21 157672 c:\windows\system32\drivers\ssadbus.sys

+ 2012-03-19 03:17 . 2012-03-19 03:17 383808 c:\windows\system32\drivers\avgtdia.sys

+ 2012-02-22 03:25 . 2012-02-22 03:25 289872 c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys

+ 2011-12-23 11:31 . 2011-12-23 11:31 124496 c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-07-29 12:56 486376 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2012-07-19 20:29 . 2012-07-19 20:29 513024 c:\windows\Installer\5a7998.msp

+ 2012-07-19 20:29 . 2012-07-19 20:29 665088 c:\windows\Installer\5a798f.msp

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 468992 c:\windows\Installer\5a7975.msp

+ 2012-07-19 20:22 . 2012-07-19 20:22 630272 c:\windows\Installer\5a7967.msp

+ 2012-07-19 20:26 . 2012-07-19 20:26 715264 c:\windows\Installer\5a77fd.msp

+ 2012-07-19 20:23 . 2012-07-19 20:23 136704 c:\windows\Installer\5a77d0.msp

+ 2012-07-19 20:23 . 2012-07-19 20:23 429056 c:\windows\Installer\5a77cb.msi

+ 2012-07-19 20:22 . 2012-07-19 20:22 147968 c:\windows\Installer\5a77c7.msi

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 827240 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlupdate.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 618856 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlstartup.exe

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 138600 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlsres.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 552296 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlshim.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 265576 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlsettingsres.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 493928 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlsettings.exe

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 166248 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\wlbici.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 476008 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\LangSelectorRes.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 345960 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\LangSelector.exe

+ 2010-09-22 22:32 . 2010-09-22 22:32 822128 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\WindowsLivePhotoViewerCore.dll

+ 2010-09-22 22:37 . 2010-09-22 22:37 104304 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\SubscribePluginsInterop.dll

+ 2010-09-22 22:37 . 2010-09-22 22:37 103792 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\PublishPluginsInterop.dll

+ 1998-11-05 14:27 . 1998-11-05 14:27 536576 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\MSLID.DLL

+ 2000-11-09 23:45 . 2000-11-09 23:45 148480 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\MSCONV97.DLL

+ 2001-02-24 02:36 . 2001-02-24 02:36 389632 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\MSCDM.DLL

+ 2007-02-25 23:01 . 2007-02-25 23:01 437160 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\000021599B0090400000000000F01FEC\12.0.6012\DWTRIG20.EXE

+ 2012-06-21 16:30 . 2012-06-21 16:30 930304 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Data.SqlServ#\2f2059a875868233eb303004df3b8673\System.Data.SqlServerCe.ni.dll

+ 2012-07-26 20:32 . 2012-07-26 20:32 9465032 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_3_300_268.dll

+ 2012-07-26 20:32 . 2012-07-26 20:32 1536712 c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_3_300_268.exe

+ 2012-03-22 19:12 . 2012-03-22 19:12 4435968 c:\windows\SysWOW64\GPhotos.scr

+ 2010-02-20 15:20 . 2010-02-20 15:20 1207144 c:\windows\SysWOW64\FM20.DLL

+ 2010-07-11 13:47 . 2010-07-11 13:47 1846632 c:\windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll

+ 2012-06-21 15:58 . 2009-07-14 01:41 1576448 c:\windows\system32\spool\drivers\x64\XpsSvcs.dll

+ 2009-06-20 02:09 . 2009-06-20 02:09 1394688 c:\windows\system32\drivers\athrx.sys

+ 2009-07-14 04:45 . 2012-07-27 14:58 3607991 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\tokens.dat

- 2009-07-14 04:45 . 2011-10-23 07:58 3607991 c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\tokens.dat

+ 2011-02-12 16:18 . 2012-07-29 12:56 4272728 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001-8192.dat

- 2011-10-12 13:40 . 2012-02-15 16:16 1141224 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001-4096.dat

+ 2011-10-12 13:40 . 2012-06-13 18:54 1141224 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001-4096.dat

+ 2011-02-13 22:04 . 2012-04-15 17:38 2157540 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001-12288.dat

+ 2012-07-16 20:09 . 2012-07-16 20:09 8452608 c:\windows\Installer\67e9e.msi

+ 2012-07-27 15:01 . 2012-07-27 15:01 1402880 c:\windows\Installer\62503.msi

+ 2012-07-19 20:29 . 2012-07-19 20:29 6219776 c:\windows\Installer\5a7993.msi

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 5416448 c:\windows\Installer\5a7989.msi

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 4302336 c:\windows\Installer\5a7984.msp

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 5864960 c:\windows\Installer\5a797a.msi

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 1073664 c:\windows\Installer\5a796b.msi

+ 2012-07-19 20:22 . 2012-07-19 20:22 1524736 c:\windows\Installer\5a795e.msi

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 2957312 c:\windows\Installer\5a7950.msp

+ 2012-07-19 20:28 . 2012-07-19 20:28 8313856 c:\windows\Installer\5a7936.msi

+ 2012-07-19 20:27 . 2012-07-19 20:27 5868544 c:\windows\Installer\5a7932.msp

+ 2012-07-19 20:27 . 2012-07-19 20:27 3734016 c:\windows\Installer\5a78c2.msi

+ 2012-07-19 20:27 . 2012-07-19 20:27 3664384 c:\windows\Installer\5a78be.msi

+ 2012-07-19 20:27 . 2012-07-19 20:27 5535744 c:\windows\Installer\5a78b5.msp

+ 2012-07-19 20:26 . 2012-07-19 20:26 3312128 c:\windows\Installer\5a7862.msp

+ 2012-07-19 20:26 . 2012-07-19 20:26 8332288 c:\windows\Installer\5a7846.msi

+ 2012-07-19 20:22 . 2012-07-19 20:22 2343936 c:\windows\Installer\5a7842.msi

+ 2012-07-19 20:22 . 2012-07-19 20:22 2932224 c:\windows\Installer\5a783e.msp

+ 2012-07-19 20:21 . 2012-07-19 20:21 7710720 c:\windows\Installer\5a7817.msi

+ 2012-07-19 20:21 . 2012-07-19 20:21 4426240 c:\windows\Installer\5a7810.msp

+ 2012-07-19 20:21 . 2012-07-19 20:21 9433088 c:\windows\Installer\5a7801.msi

+ 2012-07-19 20:23 . 2012-07-19 20:23 2310656 c:\windows\Installer\5a77f5.msi

+ 2012-07-19 20:23 . 2012-07-19 20:23 1139712 c:\windows\Installer\5a77f1.msp

+ 2012-07-19 20:23 . 2012-07-19 20:23 4004864 c:\windows\Installer\5a77da.msi

+ 2012-07-19 20:22 . 2012-07-19 20:22 4680704 c:\windows\Installer\5a77ba.msi

+ 2012-07-19 20:26 . 2012-07-19 20:26 8822784 c:\windows\Installer\5a77a9.msi

+ 2011-04-01 09:18 . 2011-04-01 09:18 4556800 c:\windows\Installer\5a7770.msi

+ 2012-06-19 13:55 . 2012-06-19 13:55 2871808 c:\windows\Installer\48496.msi

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 2668392 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\F132F0B0A6ECD384AA32773B467F9571\15.4.3502\startupres.dll

+ 2010-09-22 22:32 . 2010-09-22 22:32 1378160 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B6ACDB9A3563B764CA384963D73AFB3E\15.4.3502\WLXMediaPublishSubscribe.dll

+ 2010-09-22 22:17 . 2010-09-22 22:17 1204584 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\B53C70A248384AD4A95944B2C6980A37\15.4.3502\wlarp.exe

+ 2011-06-06 10:55 . 2011-06-06 10:55 1189004 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73401B744AA0100000010\10.1.0\JSByteCodeWin.bin

+ 2010-09-22 21:28 . 2010-09-22 21:28 1043312 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3D04254D3B6B9FF42B3445CE3E1E0066\15.4.3502\LivePlatform.dll

+ 1999-10-18 03:01 . 1999-10-18 03:01 1129232 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\3140820900063D11C8EF00054038389C\10.0.2627\FM20.DLL

+ 1999-10-18 03:01 . 1999-10-18 03:01 1129232 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\1EEE545563AF67F46BEB65697E4F2E6D\6.3.0\FM20.DLL

+ 2012-06-21 16:25 . 2012-06-21 16:25 2666496 c:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Data.Sche#\7806c91b3e564d86effb21131364a395\Microsoft.Data.Schema.ni.dll

- 2009-07-14 02:34 . 2011-12-23 17:25 10223616 c:\windows\system32\SMI\Store\Machine\schema.dat

+ 2009-07-14 02:34 . 2012-07-27 11:22 10223616 c:\windows\system32\SMI\Store\Machine\schema.dat

+ 2012-07-26 20:32 . 2012-07-26 20:32 12315336 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_3_300_268.dll

+ 2012-04-02 18:33 . 2012-04-02 18:33 20314624 c:\windows\Installer\c2c6e.msp

+ 2012-04-04 13:32 . 2012-04-04 13:32 16613376 c:\windows\Installer\6c5f2.msp

+ 2012-07-19 20:27 . 2012-07-19 20:27 13850624 c:\windows\Installer\5a791b.msi

+ 2012-07-19 20:27 . 2012-07-19 20:27 22647296 c:\windows\Installer\5a7891.msi

+ 2012-06-21 16:27 . 2012-06-21 16:27 10504704 c:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VSDesigner\3bfccd475b5cccbc4219259bafbb7c30\Microsoft.VSDesigner.ni.dll

+ 2012-06-21 16:26 . 2012-06-21 16:26 14960128 c:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Data.Sche#\d5ca29ccab1e16d35112037ae7f5be4e\Microsoft.Data.Schema.Sql.ni.dll

.

-- Snapshot teruggezet naar huidige datum --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1475072]

"RESTART_STICKY_NOTES"="c:\windows\System32\StikyNot.exe" [bU]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-26 250056]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-04-01 183560]

R3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2011-03-24 16776]

R3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2011-03-24 9096]

R3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2011-10-22 1030600]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-07-29 113120]

R3 nuviocir;Nuvoton W836x7HG CIR Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nuviocir_win7_x64.sys [2009-06-26 32768]

R3 pwdrvio;pwdrvio;c:\windows\system32\pwdrvio.sys [2011-05-06 19936]

R3 pwdspio;pwdspio;c:\windows\system32\pwdspio.sys [2011-05-06 13280]

R3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

R3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

R3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

R3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

R3 V0330VID;WebCam Vista/Live! Cam Chat VF0330;c:\windows\system32\DRIVERS\V0330Vid.sys [2009-07-03 193408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

R4 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 136176]

R4 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 136176]

R4 MSSQLServerADHelper100;SQL Active Directory Helper Service;c:\program files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE [2010-04-03 59744]

R4 RsFx0150;RsFx0150 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RsFx0150.sys [2010-04-03 313696]

R4 RTL8187;NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter Vista Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys [x]

R4 SQLAgent$SQLEXPRESS;SQL Server Agent (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [2010-04-03 428384]

R4 TFsExDisk;TFsExDisk;c:\windows\System32\Drivers\TFsExDisk.sys [x]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-02-22 289872]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-03-19 383808]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [2012-07-04 5160568]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\windows\SysWOW64\nvSCPAPISvr.exe [2009-07-08 239648]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2011-12-23 124496]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2009-06-26 83488]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-27 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-08 20:32]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 08:01]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 08:01]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001Core.job

- c:\users\Danny\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 20:13]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001UA.job

- c:\users\Danny\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 20:13]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-10-06 8158240]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = localhost

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.4 195.130.130.132

FF - ProfilePath - c:\users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.gva.be/ontspanning/wedstrijden/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://mystart.incredibar.com/mb139/?loc=IB_DS&a=6R8pjRdy0d&&i=26&search=

FF - user.js: extensions.incredibar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrSrchUrl - hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6R8pjRdy0d&loc=IB_TB&i=26&search=

FF - user.js: extensions.incredibar_i.id - 40a9b75e0000000000000625d388a655

FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlDay - 15438

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsn - 1.5.11.14

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsni - 1.5.11.14

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsnTs - 1.5.11.1420:38

FF - user.js: extensions.incredibar_i.prtnrId - Incredibar

FF - user.js: extensions.incredibar_i.prdct - incredibar

FF - user.js: extensions.incredibar_i.aflt - orgnl

FF - user.js: extensions.incredibar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlRef -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.dfltLng -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.excTlbr - false

FF - user.js: extensions.incredibar_i.ms_url_id -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2 - 6R8pjRdy0d

FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2n - 92824155989218653

FF - user.js: extensions.incredibar_i.productid - 26

FF - user.js: extensions.incredibar_i.installerproductid - 26

FF - user.js: extensions.incredibar_i.did - 10650

FF - user.js: extensions.incredibar_i.ppd - 20%5F4

FF - user.js: extentions.y2layers.installId - 23142d04-67bd-49cb-8bd8-22dcde75501b

FF - user.js: extentions.y2layers.defaultEnableAppsList - ezLooker,pagerage,buzzdock,toprelatedtopics,twittube

FF - user.js: extensions.autoDisableScopes - 14

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.9"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil9f.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil9f.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-07-29 15:07:15 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-29 13:07

ComboFix2.txt 2012-03-17 11:32

ComboFix3.txt 2012-03-05 15:39

ComboFix4.txt 2011-04-18 19:49

ComboFix5.txt 2012-07-29 12:37

.

Pre-Run: 97.443.344.384 bytes free

Post-Run: 96.989.306.880 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 3FDD6D1DD084D4A6E1C217AEB068A465

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\

FF - prefs.js: keyword.URL -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrSrchUrl - hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6R8pjRdy0d&loc=IB_TB&i=26&search=

FF - user.js: extensions.incredibar_i.id - 40a9b75e0000000000000625d388a655

FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlDay - 15438

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsn - 1.5.11.14

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsni - 1.5.11.14

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsnTs - 1.5.11.1420:38

FF - user.js: extensions.incredibar_i.prtnrId - Incredibar

FF - user.js: extensions.incredibar_i.prdct - incredibar

FF - user.js: extensions.incredibar_i.aflt - orgnl

FF - user.js: extensions.incredibar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlRef -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.dfltLng -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.excTlbr - false

FF - user.js: extensions.incredibar_i.ms_url_id -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2 - 6R8pjRdy0d

FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2n - 92824155989218653

FF - user.js: extensions.incredibar_i.productid - 26

FF - user.js: extensions.incredibar_i.installerproductid - 26

FF - user.js: extensions.incredibar_i.did - 10650

FF - user.js: extensions.incredibar_i.ppd - 20%5F4

FF - user.js: extentions.y2layers.installId - 23142d04-67bd-49cb-8bd8-22dcde75501b

FF - user.js: extentions.y2layers.defaultEnableAppsList - ezLooker,pagerage,buzzdock,toprelatedtopics,twittube

FF - user.js: extensions.autoDisableScopes - 14

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alvast deze;

ComboFix 12-07-29.02 - Danny 29/07/2012 21:44:40.17.4 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.32.1033.18.1791.664 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Danny\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Danny\Desktop\CFScript.txt

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-28 to 2012-07-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-29 19:58 . 2012-07-29 19:58 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-07-29 19:58 . 2012-07-29 19:58 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-29 19:58 . 2012-07-29 19:58 -------- d-----w- c:\users\AppData\AppData\Local\temp

2012-07-27 15:03 . 2012-07-27 15:03 388096 ----a-r- c:\users\Danny\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-19 20:37 . 2012-07-19 20:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2012-07-19 20:25 . 2012-07-19 20:25 7450888 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\ae829f571cd65ec13\bingbarsetup.exe

2012-07-19 20:21 . 2012-07-28 10:19 -------- d-----w- c:\users\Danny\AppData\Local\Windows Live

2012-07-10 13:53 . 2012-07-10 13:53 770384 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\msvcr100.dll

2012-07-10 13:53 . 2012-07-10 13:53 421200 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\msvcp100.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-26 20:32 . 2012-04-08 06:29 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-07-26 20:32 . 2011-05-30 06:34 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-19 20:36 . 2011-03-28 16:36 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-07-03 11:46 . 2010-02-20 19:21 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot_2012-07-29_12.58.22 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-02-14 22:54 . 2012-07-29 20:01 72904 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

- 2009-07-14 05:10 . 2012-07-29 12:59 34914 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2009-07-14 05:10 . 2012-07-29 19:32 34914 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2010-02-14 22:54 . 2012-07-29 19:32 20664 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001_UserData.bin

+ 2012-07-29 19:53 . 2012-07-29 19:53 74240 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Microsoft.SqlServer#\3115f30a0c680514e1dc6133ac911dad\Microsoft.SqlServer.SqlCEDest.ni.dll

- 2012-07-29 12:57 . 2012-07-29 12:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-07-29 19:59 . 2012-07-29 19:59 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-07-29 12:57 . 2012-07-29 12:57 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-07-29 19:59 . 2012-07-29 19:59 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-07-29 12:56 486376 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-07-29 19:58 486376 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2011-02-12 16:18 . 2012-07-29 12:56 4272728 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001-8192.dat

+ 2011-02-12 16:18 . 2012-07-29 19:58 4272728 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001-8192.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1475072]

"RESTART_STICKY_NOTES"="c:\windows\System32\StikyNot.exe" [bU]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-26 250056]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-04-01 183560]

R3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2011-03-24 16776]

R3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2011-03-24 9096]

R3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2011-10-22 1030600]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-07-29 113120]

R3 nuviocir;Nuvoton W836x7HG CIR Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nuviocir_win7_x64.sys [2009-06-26 32768]

R3 pwdrvio;pwdrvio;c:\windows\system32\pwdrvio.sys [2011-05-06 19936]

R3 pwdspio;pwdspio;c:\windows\system32\pwdspio.sys [2011-05-06 13280]

R3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

R3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

R3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

R3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

R3 V0330VID;WebCam Vista/Live! Cam Chat VF0330;c:\windows\system32\DRIVERS\V0330Vid.sys [2009-07-03 193408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

R4 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 136176]

R4 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 136176]

R4 MSSQLServerADHelper100;SQL Active Directory Helper Service;c:\program files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE [2010-04-03 59744]

R4 RsFx0150;RsFx0150 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RsFx0150.sys [2010-04-03 313696]

R4 RTL8187;NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter Vista Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys [x]

R4 SQLAgent$SQLEXPRESS;SQL Server Agent (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [2010-04-03 428384]

R4 TFsExDisk;TFsExDisk;c:\windows\System32\Drivers\TFsExDisk.sys [x]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-02-22 289872]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-03-19 383808]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [2012-07-04 5160568]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\windows\SysWOW64\nvSCPAPISvr.exe [2009-07-08 239648]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2011-12-23 124496]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2009-06-26 83488]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-29 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-08 20:32]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 08:01]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-01 08:01]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001Core.job

- c:\users\Danny\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 20:13]

.

2012-03-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1434075484-1833317394-3949034151-1001UA.job

- c:\users\Danny\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 20:13]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-10-06 8158240]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = localhost

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.4 195.130.130.132

FF - ProfilePath - c:\users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.gva.be/ontspanning/wedstrijden/

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.9"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash9f.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil9f.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil9f.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D4304BCF-B8E9-4B35-BEA0-DC5B522670C2}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-07-29 22:09:58 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-29 20:09

ComboFix2.txt 2012-07-29 13:07

ComboFix3.txt 2012-03-17 11:32

ComboFix4.txt 2012-03-05 15:39

ComboFix5.txt 2012-07-29 19:41

.

Pre-Run: 97.555.124.224 bytes free

Post-Run: 97.213.927.424 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 9613A2C9789EEA32BC93A97BBC187A17

-------------------------------------------------------------------------------

HEB MSS IETS VERGETEN, NI??????

# AdwCleaner v1.703 - Logfile created 07/29/2012 at 22:20:51

# Updated 20/07/2012 by Xplode

# Operating system : Windows 7 Ultimate (64 bits)

# User : Danny - DANNY-PC

# Running from : C:\Users\Danny\Desktop\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Local\Conduit

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Local\ConduitEngine

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\LocalLow\Conduit

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\LocalLow\PriceGong

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\LocalLow\ShoppingReport2

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\ConduitEngine

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\extensions\engine@conduit.com

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\extensions\ffxtlbr@incredibar.com

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\extensions\plugin@yontoo.com

Deleted on reboot : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\extensions\vshare@toolbar

Deleted on reboot : C:\ProgramData\InstallMate

Deleted on reboot : C:\ProgramData\Tarma Installer

Deleted on reboot : C:\Program Files (x86)\Yontoo

File Deleted : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\searchplugins\Conduit.xml

File Deleted : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\searchplugins\MyStart Search.xml

File Deleted : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

***** [Registry] *****

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1750559

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2535304

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2603445

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2849859

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ShoppingReport2

Key Deleted : HKCU\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\SweetIm

Key Deleted : HKCU\Toolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\YontooIEClient.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Conduit

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Iminent

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Software

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\SweetIM

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}

***** [Registre - GUID] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFDAFE39-20CE-451D-BD45-A37452F39CF0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7E84186E-B5DE-4226-8A66-6E49C6B511B4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99066096-8989-4612-841F-621A01D54AD7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ED0E67AD-926C-4008-87E5-03CF72AA2A7E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FE9271F2-6EFD-44B0-A826-84C829536E93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBA74401-6D6F-4BBD-9F65-E8623814F3BB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2F39980-399F-492E-8D88-5FF7CCB3B47F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2CF0D01-7657-48AA-98C9-AE5E64757FCC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D372567D-67C1-4B29-B3F0-159B52B3E967}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{18EAB056-9057-F224-FD4C-1F6569C4D8D2}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{F48DA960-0FD9-4BB5-9826-C0C271C6C74D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBA74401-6D6F-4BBD-9F65-E8623814F3BB}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}

[x64] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2F39980-399F-492E-8D88-5FF7CCB3B47F}

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[OK] Registry is clean.

-\\ Mozilla Firefox v14.0.1 (nl)

Profile name : default

File : C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\prefs.js

C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bmgfrksz.default\user.js ... Deleted !

Deleted : user_pref("browser.search.defaultenginename", "MyStart Search");

Deleted : user_pref("extensions.4f807aad67e79.scode", "(function(){try{if('mystart.incredibar.com,premiumrepor[...]

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.bbDpng", 11);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.cntry", "BE");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.firstRun", false);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.hdrMd5", "C503D364723446057FC42E44A38312FB");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "8e7d8b0b34e948e5a2b79e915e8db072");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15153");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastActv", "11");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastDP", 11);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastVrsn", "1.4.23.10");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTab", true);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTabUrl", "hxxp://search.babylon.com/?babsrc=NT_bb");

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.propectorlck", 59565672);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.ptch_0717", true);

Deleted : user_pref("extensions.BabylonToolbar.sid", "8e7d8b0b34e948e5a2b79e915e8db072");

-\\ Google Chrome v17.0.963.79

File : C:\Users\Danny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted : "icon_url": "hxxp://mystart.incredibar.com/mb139/favicon.ico",

Deleted : "keyword": "mystart.incredibar.com/mb139",

Deleted : "name": "MyStart Search",

Deleted : "search_url": "hxxp://mystart.incredibar.com/mb139/?loc=IB_DS&search={searchTerms}&a=6R8pjRdy0[...]

Deleted : "homepage": "hxxp://mystart.incredibar.com/mb139?a=6R8pjRdy0d&i=26",

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [9673 octets] - [29/07/2012 22:20:51]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [9801 octets] ##########

aangepast door jonati
meer info
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.