Ga naar inhoud

Babylon startpagina


 Delen

Aanbevolen berichten


Dag Suez,

Voer alvast het volgende uit:

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:44:08, on 7-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\ProgramData\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Help the General-Search Project - {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - C:\Users\Siemen\AppData\Roaming\MEDIAF~1\EXTENS~1\GENCRA~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D0F4A166-B8D4-48b8-9D63-80849FE137CB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe" -delete

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\RunOnce: [PCDrProfiler] C:\Program Files\PC-Doctor 5 for Windows\RunProfiler.exe -r

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Media Finder] "C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe" /opentotray

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4143065650-417967387-824125384-1001\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\22630~1.40\{16cdf~1\browse~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Browser Manager - Unknown owner - C:\ProgramData\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UAService7.exe

--

End of file - 8800 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop "Browser Manager" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "Browser Manager" en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - (no file)

O2 - BHO: Help the General-Search Project - {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - C:\Users\Siemen\AppData\Roaming\MEDIAF~1\EXTENS~1\GENCRA~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D0F4A166-B8D4-48b8-9D63-80849FE137CB} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\22630~1.40\{16cdf~1\browse~1.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.09.07.08

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Siemen :: PC_VAN_SIEMEN [administrator]

7-9-2012 15:26:43

mbam-log-2012-09-07 (15-26-43).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 209504

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 59 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 2

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} (Trojan.Downloader) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} (Trojan.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:39:48, on 7-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Steam\steam.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe" -delete

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\RunOnce: [PCDrProfiler] C:\Program Files\PC-Doctor 5 for Windows\RunProfiler.exe -r

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Media Finder] "C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe" /opentotray

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-4143065650-417967387-824125384-1001\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\22630~1.40\{16cdf~1\browse~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UAService7.exe

--

End of file - 7956 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java SE 7 en download daar de juiste Java versie naar uw bureaublad, 32 of 64 bit.

4e350a295130e-java7.png

 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7-windows-x64 / x86 op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Sluit de PC nu af en start hem opnieuw op.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 12-09-14.01 - Siemen 14-09-2012 15:31:28.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2045.836 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Siemen\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\DealPly

c:\program files\DealPly\DealPlyTune.dll

c:\users\Siemen\Documents\~WRL0001.tmp

c:\windows\IsUn0413.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-14 to 2012-09-14 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-14 13:20 . 2012-09-14 13:20 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-09-14 13:17 . 2012-09-14 13:17 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2012-09-14 13:16 . 2012-09-14 13:16 -------- d-----w- c:\program files\Java

2012-09-14 13:12 . 2012-09-14 13:12 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A7C458B6-9C7C-4162-9420-E7E8F606B3C4}\MpKsl72b2e732.sys

2012-09-09 13:04 . 2012-08-23 07:15 7022536 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A7C458B6-9C7C-4162-9420-E7E8F606B3C4}\mpengine.dll

2012-09-07 14:23 . 2012-08-23 07:15 7022536 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-09-07 13:24 . 2012-09-07 13:25 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-07 13:24 . 2012-07-03 11:46 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-07 11:42 . 2012-09-07 11:42 388096 ----a-r- c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-07 11:42 . 2012-09-07 11:42 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-09-06 17:06 . 2012-09-06 17:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\Extensions

2012-09-06 17:06 . 2012-09-06 17:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\searchplugins

2012-09-06 17:06 . 2012-09-06 17:06 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-09-06 17:05 . 2012-09-06 17:05 -------- d-----w- c:\programdata\Browser Manager

2012-09-06 17:05 . 2012-09-06 17:05 304 ----a-w- C:\user.js

2012-09-06 17:05 . 2012-09-06 17:05 -------- d-----w- c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Babylon

2012-09-06 17:05 . 2012-09-06 17:05 -------- d-----w- c:\programdata\Babylon

2012-09-02 14:22 . 2012-09-07 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Steam

2012-08-16 17:17 . 2012-05-11 15:57 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-14 13:16 . 2012-06-30 08:02 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-09-14 13:16 . 2011-02-18 14:54 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-09-02 13:28 . 2012-03-28 18:21 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-02 13:28 . 2011-10-01 10:23 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2012-06-21 247768]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-07-03 6266880]

"hpsysdrv"="c:\hp\support\hpsysdrv.exe" [2007-04-18 65536]

"KBD"="c:\hp\KBD\KbdStub.EXE" [2006-12-08 65536]

"OsdMaestro"="c:\program files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" [2007-02-15 118784]

"SunJavaUpdateReg"="c:\windows\system32\jureg.exe" [2007-04-07 54936]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-14 39792]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"PCDrProfiler"="c:\program files\PC-Doctor 5 for Windows\RunProfiler.exe" [2007-10-04 73728]

"Launcher"="c:\windows\SMINST\launcher.exe" [2007-11-15 44168]

.

c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

OneNote-inhoudsopgave.onetoc2 [2009-6-21 3656]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-3-11 210520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~2\browse~1\22630~1.40\{16cdf~1\browse~1.dll c:\progra~2\browse~1\22630~1.40\{16cdf~1\browsemngr.dll

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-4143065650-417967387-824125384-1000]

"EnableNotifications"=dword:00000001

"EnableNotificationsRef"=dword:00000008

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPKSL72B2E732

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-14 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-28 13:28]

.

2010-01-12 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForSiemen.job

- c:\program files\Hewlett-Packard\SDP\Ceement\HPCEE.exe [2008-03-19 11:10]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

IE: Download with &Media Finder - c:\program files\Media Finder\hook.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

HKCU-Run-Media Finder - c:\program files\Media Finder\Media Finder.exe

HKLM-Run-HP Health Check Scheduler - [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

AddRemove-Bijstand.exe - c:\windows\IsUn0413.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-14 15:43

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-14 15:45:36

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-14 13:45

.

Pre-Run: 362.787.401.728 bytes beschikbaar

Post-Run: 362.777.796.608 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 64C079F8FC5711DF156EE0B7EFC2F1D1

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

C:\user.js

Folder::

c:\windows\system32\searchplugins

c:\programdata\Browser Manager

c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Babylon

c:\programdata\Babylon

Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-14.03 - Siemen 15-09-2012 10:41:21.3.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2045.931 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Siemen\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Siemen\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

FILE ::

"C:\user.js"

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Voorgaande Run -------

.

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.exe

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.settings

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\chrome.manifest

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-10.0.2.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-11.0.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-12.0.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-13.0.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-14.0.1.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-15.0.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-3.6.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-3.6.xpt

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-5.0.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-6.0.2.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-7.0.1.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-8.0.1.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\components\BrowserManager-9.0.1.dll

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\content\BrowserManager.js

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\content\overlay.xul

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\FirefoxExtension\install.rdf

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\00

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\01

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\02

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\10

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\11

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\12

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\20

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\21

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\traking_settings\22

c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\uninstall.exe

C:\user.js

c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt

c:\windows\system32\AutoRun.inf

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-15 to 2012-09-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-15 08:51 . 2012-09-15 08:51 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-15 08:51 . 2012-09-15 08:51 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-14 16:11 . 2012-08-23 07:15 7022536 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F86E4709-438C-4F85-B1EA-372CC0CAA66D}\mpengine.dll

2012-09-14 13:20 . 2012-09-14 13:20 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-09-14 13:17 . 2012-09-14 13:17 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2012-09-14 13:16 . 2012-09-14 13:16 -------- d-----w- c:\program files\Java

2012-09-07 13:24 . 2012-09-07 13:25 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-07 13:24 . 2012-07-03 11:46 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-07 11:42 . 2012-09-07 11:42 388096 ----a-r- c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-07 11:42 . 2012-09-07 11:42 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-09-06 17:06 . 2012-09-06 17:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\Extensions

2012-09-06 17:06 . 2012-09-14 13:49 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-09-02 14:22 . 2012-09-07 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Steam

2012-08-16 17:17 . 2012-05-11 15:57 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-14 13:16 . 2012-06-30 08:02 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-09-14 13:16 . 2011-02-18 14:54 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-09-02 13:28 . 2012-03-28 18:21 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-02 13:28 . 2011-10-01 10:23 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2012-06-21 247768]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-07-03 6266880]

"hpsysdrv"="c:\hp\support\hpsysdrv.exe" [2007-04-18 65536]

"KBD"="c:\hp\KBD\KbdStub.EXE" [2006-12-08 65536]

"OsdMaestro"="c:\program files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" [2007-02-15 118784]

"SunJavaUpdateReg"="c:\windows\system32\jureg.exe" [2007-04-07 54936]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-14 39792]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"PCDrProfiler"="c:\program files\PC-Doctor 5 for Windows\RunProfiler.exe" [2007-10-04 73728]

"Launcher"="c:\windows\SMINST\launcher.exe" [2007-11-15 44168]

.

c:\users\Siemen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

OneNote-inhoudsopgave.onetoc2 [2009-6-21 3656]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-3-11 210520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-4143065650-417967387-824125384-1000]

"EnableNotifications"=dword:00000001

"EnableNotificationsRef"=dword:00000008

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-15 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-28 13:28]

.

2010-01-12 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForSiemen.job

- c:\program files\Hewlett-Packard\SDP\Ceement\HPCEE.exe [2008-03-19 11:10]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

IE: Download with &Media Finder - c:\program files\Media Finder\hook.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-{15D2D75C-9CB2-4efd-BAD7-B9B4CB4BC693} - c:\programdata\Browser Manager\2.2.630.40\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-15 10:51

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

[0] 0x73617620

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-15 10:52:59

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-15 08:52

ComboFix2.txt 2012-09-14 13:45

.

Pre-Run: 362.631.262.208 bytes beschikbaar

Post-Run: 362.604.109.824 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - D9DBF2E76D944EB237CB819A8C05C5F9

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters
 • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
 • Klik vervolgens op Delete
 • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

En heb je dan nog ergens Babylon ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...