Ga naar inhoud

SweetIm.com virus


Aanbevolen berichten

 • Reacties 27
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:15:24, on 3-1-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TEco.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hkmgr.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-55AF-11E2-BC3C-00235AF7A637}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-55AF-11E2-BC3C-00235AF7A637}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: ShowHKToolbar Class - {06433BFE-4946-4E89-823D-CD359C81CD06} - C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hktbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Hong Kong Toolbar - {481EE3EC-C026-4F9A-BA22-FD07654ADFC0} - C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hktbar.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Hong Kong Toolbar - {481EE3EC-C026-4F9A-BA22-FD07654ADFC0} - C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hktbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosSENotify] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smartFaceVWatcher] %ProgramFiles%\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Teco] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [TPCHWMsg] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetpacks Communicator] C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NortonUtilities] C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe /H

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [HKToolbarManager] "C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hkmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

--

End of file - 15029 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-55AF-11E2-BC3C-0023 5AF7A637}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-55AF-11E2-BC3C-0023 5AF7A637}

O2 - BHO: ShowHKToolbar Class - {06433BFE-4946-4E89-823D-CD359C81CD06} - C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hktbar.dll

O2 - BHO: Hong Kong Toolbar - {481EE3EC-C026-4F9A-BA22-FD07654ADFC0} - C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hktbar.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Hong Kong Toolbar - {481EE3EC-C026-4F9A-BA22-FD07654ADFC0} - C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hktbar.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetpacks Communicator] C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HKToolbarManager] "C:\Program Files\881903\IETOOLBAR\hkmgr.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java SE 7 en download daar de juiste Java versie naar uw bureaublad, 32 of 64 bit. Voor 32 bit download je Windows x86, voor 64 bit download je Windows x64.

 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7-windows-x64 / x86 op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw log van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedemiddag, ik heb geprobeerd om Java windows x86 te downloaden. Echter kan ik het niet terugvinden op mijn bureaublad, ik krijg de melding dat mijn "winzip" expired is en dat ik een programma moet kopen online. Is er een manier om Java te updaten zonder dat ik winzip hoef te kopen online? Hartelijk Dank.

hier is de log van MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.01.04.04

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Patrickngstar :: PATRICKNGSTAR77 [administrator]

4-1-2013 13:32:57

mbam-log-2013-01-04 (13-32-57).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 207809

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten,

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 2

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{37476589-E48E-439E-A706-56189E2ED4C4} (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{26DBCEB6-FAD0-45C5-B2FC-5545BF8EEA7B} (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 2

C:\ProgramData\TheBflix (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\data (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 7

C:\ProgramData\TheBflix\background.html (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\content.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\fgnippahjheicjenccifemomfgjofdhp.crx (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\settings.ini (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\uninstall.exe (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\data\content.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\TheBflix\data\jsondb.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

En hier de log van HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:50:02, on 4-1-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TEco.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\hijackthis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosSENotify] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smartFaceVWatcher] %ProgramFiles%\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Teco] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [TPCHWMsg] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NortonUtilities] C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe /H

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je hebt helemaal geen winzip nodig om de Java update te installeren.

Download Java Runtime Environment (JRE) 7 Update 10.

 • Selecteer "Accept License Agreement"
 • Klik op de jre-7u10-windows-i586.exe link en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7u10-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Als je het bestand jre-7u10-windows-i586.exe niet ziet op je bureaublad, kijk dan eens in de map downloads.

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
 • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
 • Klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht,

Als je winzip vervallen is, verwijder het dan en neem een gratis alternatief zoals IZArc

Je kan IZArc versie 4.1.7 hier downloaden.

Je kan nadien via de opties de taal instellen op nederlands.

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Okay, bedankt voor de tips. Hierbij het log van AdwCleaner:

# AdwCleaner v2.104 - Verslag gemaakt op 04/01/2013 om 15:39:08

# Geactualiseerd op 29/12/2012 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruiker : Patrickngstar - PATRICKNGSTAR77

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Patrickngstar\Downloads\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla FireFox\Components\AskSearch.js

File Verwijdert : C:\user.js

Map Verwijdert : C:\Program Files\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Program Files\Conduit

Map Verwijdert : C:\Program Files\SweetIM

Map Verwijdert : C:\Program Files\WinZipBar

Map Verwijdert : C:\Program Files\Yontoo

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\InstallMate

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TheBflix

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Premium

Map Verwijdert : C:\ProgramData\SweetIM

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Tarma Installer

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Babylon

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\LocalLow\ShopperReports3

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\LocalLow\TheBflix

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\LocalLow\Toolbar4

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\LocalLow\WinZipBar

Map Verwijdert : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Babylon

Map Verwijdert : C:\Windows\Installer\{A0C9DF2B-89B5-4483-8983-18A68200F1B4}

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ShopperReports3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\WinZipBar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\BabylonToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{96BD48DD-741B-41AE-AC4A-AFF96BA00F7E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CF739809-1C6C-47C0-85B9-569DBB141420}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{37476589-E48E-439E-A706-56189E2ED4C4}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{A0C9DF2B-89B5-4483-8983-18A68200F1B4}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{EA8FA6BE-29BE-4AF2-9352-841F83215EB0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\BabylonToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\QueryExplorer

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\ShopperReportsSA

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\WinZipBar Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\SweetIM

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\BabylonToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFDAFE39-20CE-451D-BD45-A37452F39CF0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\YontooIEClient.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\b

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bhoclass.bho.bhoclass.bho

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{291BCCC1-6890-484A-89D3-318C928DAC1B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{82AC53B4-164C-4B07-A016-437A8388B81A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9280CAA3-237E-468E-A41C-43EADB5FF61A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99066096-8989-4612-841F-621A01D54AD7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4A0CB15-8465-4F58-A7E5-73084EA2A064}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B8276A94-891D-453C-9FF3-715C042A2575}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FE9271F2-6EFD-44B0-A826-84C829536E93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFB9ADCB-8C79-4C29-81D3-74D46A93D370}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escrtBtn.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A439801C-961D-452C-AB42-7848E9CBD289}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32966A2-F7C2-4362-A6CF-399EC8B44110}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBA74401-6D6F-4BBD-9F65-E8623814F3BB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2F39980-399F-492E-8D88-5FF7CCB3B47F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4EBB1E2-21F3-4786-8CF4-16EC5925867F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\sim-packages

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3106777

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4D3B167E-5FD8-4276-8FD7-9DF19C1E4D19}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2CF0D01-7657-48AA-98C9-AE5E64757FCC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D372567D-67C1-4B29-B3F0-159B52B3E967}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35E-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35F-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{147E8A0A-26DC-4B9B-BCC5-56AD4D6A5F46}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2991CED0-DD62-411E-82DB-7176029AAA9D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8375D9C8-634F-4ECB-8CF5-C7416BA5D542}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CF739809-1C6C-47C0-85B9-569DBB141420}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SweetIM.exe

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9280CAA3-237E-468E-A41C-43EADB5FF61A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A0C9DF2B-89B5-4483-8983-18A68200F1B4}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EA8FA6BE-29BE-4AF2-9352-841F83215EB0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WinZipBar Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\SweetIM

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Tarma Installer

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\WinZipBar

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{50FAFAF0-70A9-419D-A109-FA4B4FFD4E37}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{50FAFAF0-70A9-419D-A109-FA4B4FFD4E37}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelperApp.exe]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarProxy.dll]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16457

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v23.0.1271.97

File : C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.13] : homepage = "hxxp://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-55AF-11E2-BC3C-00235[...]

Verwijdert [l.17] : urls_to_restore_on_startup = [ "hxxp://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B[...]

Verwijdert [l.53] : keyword = "search.sweetim.com",

Verwijdert [l.56] : search_url = "hxxp://search.sweetim.com/search.asp?src=6&q={searchTerms}&crg=3.1010000.10009&[...]

Verwijdert [l.1724] : homepage = "hxxp://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-55AF-11E2-BC3C-00235AF7[...]

Verwijdert [l.2052] : urls_to_restore_on_startup = [ "hxxp://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10009&barid={4B1F4B20-[...]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [16227 octets] - [04/01/2013 15:39:08]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [16288 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt!

Echter, met java installeren, was het niet gelukt om de jre-7u10-windows-i586.exe link op het bureaublad te bewaren. Het programma ging direct over op installeren voordat ik de oude java programma's kon verwijderen. Ik heb dus het idee dat het direct zonder herstart op mijn computer zit, is dat mogelijk? Ook als ik naar 'configuratie scherm- programma's verwijderen' ga, kom ik geen namen tegen met "JRE" en "J2SE" echter zie ik nog steeds "sweetImformessenger3.7" en "sweetpacksbundle uninstaller" daar staan. Moet ik die gewoon verwijderen van het configuratiescherm?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.