Ga naar inhoud

Hijack logje : Netbook traag, weinig werkgeheugen over


Aanbevolen berichten

Hier het logje

Alvast hartelijk dank.

Mvg

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:25:49, on 15/01/2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe

C:\Program Files\EasyBits For Kids\EEEDockCtl.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\UfSeAgnt.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\windows\system32\taskeng.exe

C:\Users\ann\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\windows\system32\userinit.exe,C:\windows\system32\ezShellStart.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synAsusAcpi] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EeeSplendidAgent] C:\Program Files\ASUS\EPC\EeeSplendid\AsAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyMon] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotKeyMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyService] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotkeyService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [superHybridEngine] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\SHE\SuperHybridEngine.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveUpdate] AsusSender.exe C:\Program Files\Asus\LiveUpdate\LiveUpdate.exe auto

O4 - HKLM\..\Run: [CapsHook] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\CapsHook\CapsHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Eee Docking] C:\Program Files\ASUS\Eee Docking\Eee Docking.exe autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Desktop Live] "C:\Program Files\EasyBits For Kids\ezLiveDesk.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Eee Docking Control for Inspirus] C:\Program Files\EasyBits For Kids\EEEDockCtl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ufSeAgnt.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\UfSeAgnt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [boingo Wi-Fi] "C:\Program Files\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] C:\Program Files\ASUS\APRP\APRP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [smart File Advisor] "C:\Program Files\Smart File Advisor\sfa.exe" /checkassoc

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [syncables] C:\Program Files\syncables\syncables desktop\Syncables.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - Global Startup: Launcher.lnk = C:\Program Files\InternetEverywhere\InternetEverywhere_Launcher.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O23 - Service: Asus Launcher Service (AsusService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\AsusService.exe

O23 - Service: Easybits Shared Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: InternetEverywhere_Service - Unknown owner - C:\Program Files\InternetEverywhere\InternetEverywhere_Service.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (SfCtlCom) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\SfCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Unauthorized Change Prevention Service (TMBMServer) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\BM\TMBMSRV.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (TmProxy) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TmProxy.exe

--

End of file - 7632 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 31
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.01.15.11

Windows 7 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

ann :: ANN-PC [administrator]

15/01/2013 17:40:41

mbam-log-2013-01-15 (17-40-41).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 196357

Verstreken tijd: 25 minuut/minuten, 37 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 3

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 24

C:\Users\ann\Downloads\installer_mp3_direct_cut.exe (PUP.BundleInstaller.DT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\BCHelper.exe (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\fix2.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\icon.png (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\jquery4toolbar.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\lock.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\witapi.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\witmain.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\wittoolbar.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\witwidgetapi.js (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2176e6370c9d067a8c00c1052cda9d82 (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2176e6370c9d067a8c00c1052cda9d82_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4d3d10bd28ff623813254a49b26be41f (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4d3d10bd28ff623813254a49b26be41f_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\aaff3303cdd7526dcb9cd1bc7f49fa7a (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\aaff3303cdd7526dcb9cd1bc7f49fa7a_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e919434ec29526b28593c426e4264271 (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e919434ec29526b28593c426e4264271_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\f03527c67e08602d2e4c18ae7867300d (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\f03527c67e08602d2e4c18ae7867300d_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\fa74672918974682c82b8d91dfbe0d6b (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\fa74672918974682c82b8d91dfbe0d6b_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ff4d692d5e7cccbc4b3e9ef4062b1c6f (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\ann\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ff4d692d5e7cccbc4b3e9ef4062b1c6f_expire (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Thx !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v2.105 - Verslag gemaakt op 15/01/2013 om 19:46:11

# Geactualiseerd op 08/01/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Starter (32 bits)

# Gebruiker : ann - ANN-PC

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\ann\Downloads\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

Map Verwijdert : C:\Users\ann\AppData\Local\Ilivid Player

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Blabbers

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\BrowserCompanion

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\ilivid

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\BrowserCompanion

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{20EDC024-43C5-423E-B7F5-FD93523E0D9F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{373ED12D-B306-43AC-9485-A7C5133DC34C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{ED6535E7-F778-48A5-A060-549D30024511}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\tdataprotocol.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\updatebho.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\wit4ie.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9F0C17EB-EF2C-4278-9136-2D547656BC03}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\tdataprotocol.CTData

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{830B56CB-FD22-44AA-9887-7898F4F4158D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\ilivid

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilivid

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16457

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v24.0.1312.52

File : C:\Users\ann\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [2155 octets] - [15/01/2013 19:42:49]

AdwCleaner[R2].txt - [2215 octets] - [15/01/2013 19:44:43]

AdwCleaner[R3].txt - [2275 octets] - [15/01/2013 19:45:29]

AdwCleaner[s1].txt - [2249 octets] - [15/01/2013 19:46:11]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [2309 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je hebt het service pack 1 voor windows 7 nog niet geinstalleerd.

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de windows updates?

Je kan het Service Pack 1 downloaden op deze pagina.

Je moet het bestand windows6.1-KB976932-X86.exe nemen.

Klik op doorgaan en volg de instructies.

Na de download dubbelklikken op het bestand om de installatie te starten.

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.