Ga naar inhoud

Politievirus - ook in veilige modus


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

De pc van mijn ouders wordt weer geconfronteerd met het politievirus.

Het gaat om een pc met XP.

Vorige keer is het met opstarten in veilige modus en hijackthis, mbam en jullie hulp gelukt om het te verwijderen.

Helaas krijg ik nu ook het "politievirusscherm" in veilige modus (met of zonder netwerkmogelijkheid).

Nu probeer ik het opgelost te krijgen dmv een opstartbare usb te maken, maar aangezien ik met Mac werk, krijg ik dit dus ook niet voor mekaar.

Is er nog een andere oplossing of zal ik toch op zoek moeten gaan naar een virusvrije windows-pc?

Ik heb intussen ook al wat verder gezocht en kwam nog iets tegen op het net ivm met veilige modus met opdrachtprompt en regedit.

Ik zit nu in register-editor, maar ben het spoor even bijster wat ik nu moet doen...

Misschien zit er hier een oplossing?

Alvast bedankt voor de hulp!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik ben er in geslaagd om met hijackthis een log te maken.

Kan iemand dit logje even nakijken aub?

Alvast bedankt! :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:23:43, on 10/02/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbVSCService11.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Panasonic\VideoCam Suite 2\VideoCamSuiteAutoStart.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [DWQueuedReporting] "c:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKUS\S-1-5-21-1606980848-682003330-839522115-1004\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1606980848-682003330-839522115-1004\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1606980848-682003330-839522115-1004\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020 (User '?')

O4 - S-1-5-21-1606980848-682003330-839522115-1004 Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE (User '?')

O4 - S-1-5-21-1606980848-682003330-839522115-1004 Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE (User '?')

O4 - Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: VideoCam Suite 2.0.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {37E92FB8-76BF-445A-B12D-158D787680D4} - http://belgacom.smartphoto.be/js/Uploader8.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Cobian Backup 11 Volume Shadow Copy Requester (cbVSCService11) - CobianSoft, Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbVSCService11.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 10964 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Even een update.

Ik heb bij opstarten in normale modus in de task manager geraakt alvorens het ukash scherm te voorschijn kwam.

Op goed geluk een aantal processen gestopt en nu ben ik terug in normale modus binnengeraakt.

Avast gaf plots een melding dat hij een Trojan had gededecteerd.

Ik heb intussen een nieuw topic geopend met een hijackthis logje.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Blijkbaar heeft Avast goed werk geleverd want in het logje is geen spoor van een besmetting.

Voor de zekerheid gaan we toch nog iets verder kijken.

Laat het vetgedrukte bestand C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe eens scannen bij Jotti en laat ons weten wat het resultaat was.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht.

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb ctfmon.exe laten scannen bij Jotty en daar wordt er niets gevonden.

Daarna MBAM laten lopen en dit is het logje:

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.02.11.06

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Gebruiker :: PC123 [administrator]

11/02/2013 17:20:12

mbam-log-2013-02-11 (17-20-12).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 237470

Verstreken tijd: 18 minuut/minuten, 46 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dsgsdgdsgdsgw.pad (Exploit.Drop.GSA) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Opstarten\runctf.lnk (Trojan.Ransom.SUGen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank je wel!

Hier het AdwCleaner logje:

# AdwCleaner v2.112 - Verslag gemaakt op 11/02/2013 om 18:58:45

# Geactualiseerd op 10/02/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Gebruiker : Gebruiker - PC123

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Bureaublad\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v5.0.1 (nl)

File : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\mdeqywlj.default\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v24.0.1312.57

File : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

File : C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [2383 octets] - [11/02/2013 18:58:45]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [2443 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Kape,

Ja dat lukt.

Het lukte sinds gisterenavond om in normale modus op te starten.

Toen heb ik met Hijackthis hetvolgende logje kunnen maken: http://www.pc-helpforum.be/f163/politievirus-ook-veilige-modus-57293/#post380172

Nadien het ik met MBAM 2 bestanden verwijderd en AdwCleaner laten lopen.

Ik heb intussen ook met CCleaner kuis gehouden.

Is er verder nog iets dat ik kan doen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...