Ga naar inhoud

De snelkoppelingen op mijn bureaublad en menu start reageren niet meerDe snelkoppeli.


Aanbevolen berichten


Dag yves2008,

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Indien het in dit topic over dezelfde PC gaat als de PC in je vorige topic, dan werd deze problematiek hier reeds besproken en ging de PC opnieuw geïnstalleerd worden ?...

Indien het antwoord op bovenstaande vraag een "JA" is, dan blijft de vraag of de herinstallatie ondertussen uitgevoerd of brouw je in dit topic verder op het vorige waardoor het hier over een dubbele post gaat ?...:hmmmm:

Link naar reactie
Delen op andere sites


Inderdaad,het antwoord is ja.Echter heb ik geen andere xp pro kunnen verkrijgen!Ik kan nu wel een programma installeren (en door openen met en in program files op de exe. te toetsen).Ik krijg wel een foutmelding zoals nu ook voor hijack this."Warning 1903.Could not create shortcut.Verify that the destination folder exists and that you can access it".Dus snelkoppeling op bureaublad en in startmenu en in start-alle programma's (hier staat bv. vermeld "hijjack this" en ernaast leeg.Ook heb ik bemerkt dat ik telkens na opstarten in de taakbalk moet klikken op eigenschappen en nadien werkbalk snel starten moet aanvinken.Hier het gevraagde logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 21:28:22, on 5/06/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

FIREFOX: 22.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\PROGRA~1\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Freemake\CaptureLib\CaptureLibService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Documents and Settings\a\Application Data\Massive Media\TwooDesktop.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgam.exe

C:\Program Files\NCH Software\VRS\vrs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\HijackThis(3).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://g.msn.com/1me10IE8ENUS/701

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [svchost.exe] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\svchost.lnk"

O4 - HKLM\..\Run: [lpbsujqljoevs] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\nhcvwmnzpesmxz.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [svchost.exe] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\svchost.lnk"

O4 - HKCU\..\Run: [Twoo] C:\Documents and Settings\a\Application Data\Massive Media\TwooDesktop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [badoo Desktop] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Firefox] C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Outlook Express] C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RDReminder] C:\Program Files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -rem

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - (no file)

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Remote Connections Service (FlexService) - Acresso Software Inc. - (no file)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software GmbH - (no file)

O23 - Service: VRS Recording System (VRSService) - Unknown owner - C:\Program Files\NCH Software\VRS\vrs.exe

--

End of file - 8327 bytes

- - - Updated - - -

O ja:reeds maanden wil microsoft updates installeren maar mislukt telkens....?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop EhttpSrven druk op Enter.

Tik in: sc delete EhttpSrv en druk op Enter.

Tik in: sc stop FlexService en druk op Enter.

Tik in: sc delete FlexService en druk op Enter.

Tik in: sc stop TuneUp.UtilitiesSvc en druk op Enter.

Tik in: sc delete TuneUp.UtilitiesSvc en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [svchost.exe] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\svchost.lnk"

O4 - HKLM\..\Run: [lpbsujqljoevs] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\nhcvwmnzpesmxz.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [svchost.exe] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\svchost.lnk"

O4 - HKCU\..\Run: [badoo Desktop] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RDReminder] C:\Program Files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -rem

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Bij problemen!!! (Lees de onderstaande instructies)

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...