Ga naar inhoud

Windows 7 qvo6


niels123
 Delen

Aanbevolen berichten

hallo

ik werkte een tijdje met mozilla firefox als browser en google als zoekmachine (de perfecte combinatie:-))

maar sinds enkele weken kan ik niet meer werken met google, telkens als ik naar de startpagina wil, open

er een andere zoekmachine (Qvo6.com)

als iemand weet hoe je google op firefox opnieuw instelt als standaard startpagina, hoor ik het graag

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ niels123,

telkens als ik naar de startpagina wil, open er een andere zoekmachine (Qvo6.com)

Dat klinkt niet goed.

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 1 maand later...

ik heb qv06 uit firefox kunnen verwijderen maar ik heb gezien dat internet explorer nog steeds besmet is, zoals gevraagd heb ik een scan gedaan met hijackthis

hier is het logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:23:33, on 12/07/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\WebCake\WebCakeDesktop.exe

C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Qvo6.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Qvo6.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Qvo6.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WebCake Layers - {2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517} - C:\Program Files (x86)\WebCake\WebCakeIEClient.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: DealPly - {EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THX Audio Control Panel] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WebCake Desktop] "d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\WebCake\WebCakeDesktop.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [uninstall d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64] C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64"

O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C8BC46C7-921C-4102-B67D-F1F7E65FB0BE} (Battlefield Play4Free Updater) - https://battlefield.play4free.com/static/updater/BP4FUpdater_1.0.96.0.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Autodesk Content Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PowerBiosServer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Qvo6.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Qvo6.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Qvo6.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: WebCake Layers - {2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517} - C:\Program Files (x86)\WebCake\WebCakeIEClient.dll (file missing)

O2 - BHO: DealPly - {EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [WebCake Desktop] "d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\WebCake\WebCakeDesktop.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v2.305 - Verslag gemaakt op 14/07/2013 om 12:13:21

# Geactualiseerd op 11/07/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : Gebruiker - JFK-PC

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : D:\Users\Gebruiker\Downloads\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

Gestopt & Verwijdert : WebCake Desktop Updater

***** [Files / Mappen] *****

File Désinfected : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk

File Désinfected : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk

File Désinfected : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk

File Désinfected : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk

File Désinfected : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk

File Désinfected : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk

File Désinfected : d:\Users\Gebruiker\Desktop\Internet Explorer.lnk

File Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url

File Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\QuickStores.url

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\TB

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\DealPly

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\Extensions\quickstores@quickstores.de

Map Verwijderd : C:\ProgramData\eSafe

Map Verwijderd : C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\QuickStoresToolbar

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fmfnfnpmhcllokmkepffndflpnadjmma

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\PutLockerDownloader

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DealPly

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\eIntaller

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FTDownloader.com

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tsgdyk16.default\jetpack

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\OpenCandy

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\QuickStoresToolbar

Map Verwijderd : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\WebCake

***** [Register] *****

Data Verwijderd : HKLM\...\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE [(Default)] = "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD050_13FZTEWVTXX13FZTEWVT&ts=1370279078

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\1ClickDownload

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PricePeep

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\XingHaoLyrics

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\BI

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\DealPly

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{38A066B0-DD5F-4226-AC4F-6A27C1BFB892}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7169BBB3-3289-4696-B35D-4A88BCF6FB12}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\PricePeep.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WebCakeIEClient.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\PricePeep.PricePeepBho

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\PricePeep.PricePeepBho.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3BF3DED5-0FC8-4207-AC09-AA7B5AF4E408}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EFDF368C-8DD9-4E05-87CD-16AA5CB03CB8}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Api

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Api.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Layers

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Layers.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\DealPly

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Desksvc

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AF6B0594-6008-4327-93E5-608AD710A6FA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\qvo6Software

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\V9

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AF6B0594-6008-4327-93E5-608AD710A6FA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{75BF416E-4326-45B5-8A2D-AE32D05B930B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\fjoijdanhaiflhibkljeklcghcmmfffh

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\fmfnfnpmhcllokmkepffndflpnadjmma

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\1ClickDownload

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bi_uninstaller

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PricePeep

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuickStores-Toolbar_is1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{75BF416E-4326-45B5-8A2D-AE32D05B930B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C4ED781C-7394-4906-AAFF-D6AB64FF7C38}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD050_13FZTEWVTXX13FZTEWVT&ts=1370279078 --> hxxp://www.google.com

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD050_13FZTEWVTXX13FZTEWVT&ts=1370279078 --> hxxp://www.google.com

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD050_13FZTEWVTXX13FZTEWVT&ts=1370279078 --> hxxp://www.google.com

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD050_13FZTEWVTXX13FZTEWVT&ts=1370279078 --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v22.0 (en-US)

File : d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tsgdyk16.default\prefs.js

d:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tsgdyk16.default\user.js ... Verwijderd !

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v28.0.1500.72

File : d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijderd [l.526] : homepage = "hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD050_13F[...]

Verwijderd [l.549] : urls_to_restore_on_startup = [ "hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid[...]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [10639 octets] - [14/07/2013 12:13:21]

########## EOF - d:\AdwCleaner[s1].txt - [10700 octets] ##########

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:17:43, on 14/07/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THX Audio Control Panel] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [uninstall d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64] C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "d:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64"

O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C8BC46C7-921C-4102-B67D-F1F7E65FB0BE} (Battlefield Play4Free Updater) - https://battlefield.play4free.com/static/updater/BP4FUpdater_1.0.96.0.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Autodesk Content Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PowerBiosServer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10293 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.