Ga naar inhoud

google blocked


johnbernhard

Aanbevolen berichten

@ John,

:welkom: op PCH!.

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 15:13:54, on 6-9-2013

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

FIREFOX: 23.0.1 (en-US)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WinZipper\winzipersvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TimounterMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Desk 365\desk365.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\Pop3Trap.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

C:\WINDOWS\TEMP\FCCD47.EXE

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\gebruiker\My Documents\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Delta Homes

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! Advanced Web Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Homes

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Coupon-Matcher BHO - {F0B3FA34-C3B2-4B72-B8FE-A4148C2FA663} - C:\Program Files\CouponMatcher\1.1\Extension.dll

O3 - Toolbar: Coupon-Matcher - {AC5183D8-28A9-4A36-850D-8C8846855EED} - C:\Program Files\CouponMatcher\1.1\Extension.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe" -HideWindow

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TimounterMonitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Desk 365] "C:\Program Files\Desk 365\desk365.exe" /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan (ntrtscan) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe

O23 - Service: OfficeScanNT Listener (tmlisten) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

O23 - Service: WinZiper service (winzipersvc) - Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited. - C:\Program Files\WinZipper\winzipersvc.exe

O23 - Service: Wsys Service (WsysSvc) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eSafe\eGdpSvc.exe (file missing)

--

End of file - 7935 bytes

mvg John Bernhard

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Delta Homes

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! Advanced Web Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Homes

O2 - BHO: Coupon-Matcher BHO - {F0B3FA34-C3B2-4B72-B8FE-A4148C2FA663} - C:\Program Files\CouponMatcher\1.1\Extension.dll

O3 - Toolbar: Coupon-Matcher - {AC5183D8-28A9-4A36-850D-8C8846855EED} - C:\Program Files\CouponMatcher\1.1\Extension.dll

O4 - HKCU\..\Run: [Desk 365] "C:\Program Files\Desk 365\desk365.exe" /autorun

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 7 Update 25.

 • Selecteer "Accept License Agreement"
 • Klik op de jre-7u25-windows-i586.exe link en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7u25-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Na de installatie mag je het bestand jre-7u25-windows-i586.exe weer verwijderen.

Ik zie in het logje dat je het Service Pack 3 voor Windows XP nog niet hebt geinstalleerd.

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de Windows Updates?

Voor de veiligheid, stabiliteit en prestaties van Windows is het best om dit SP zo snel mogelijk te installeren.

Je kan het SP3 hier downloaden

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.09.09.06

Windows XP Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 6.0.2900.2180

gebruiker :: APPARTEMENT [administrator]

9-9-2013 19:54:34

mbam-log-2013-09-09 (19-54-34).txt

Scan type: Volledige scan (C:\|D:\|E:\|)

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 278701

Verstreken tijd: 42 minuut/minuten, 40 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 15

HKCR\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{67BD9EEB-AA06-4329-A940-D250019300C9} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{A0EE0278-2986-4E5A-884E-A3BF0357E476} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{9EDC0C90-2B5B-4512-953E-35767BAD5C67} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{99C91FC5-DB5B-4AA0-BB70-5D89C5A4DF96} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Updater.AmiUpd.1 (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Updater.AmiUpd (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\DEFAULT TAB (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\BabSolution\Redir (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\BabSolution\Updater (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\qvo6Software (PUP.Optional.qvo6.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\DEFAULT TAB (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 2

HKCU\SOFTWARE\Default Tab|Version (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Data: 2.2.8.0 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Default Tab|Version (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Data: 2.2.8.0 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 5

C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\SwvUpdater (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\installdt.tmp\XPI (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\installdt.tmp\XPI\defaulttab (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\installdt.tmp\XPI\defaulttab\locale (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\installdt.tmp\XPI\defaulttab\locale\en-US (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 18

C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\SwvUpdater\Updater.exe (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\14r3WKhW.exe.part (PUP.Optional.OneClickDownloader.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\xpo8qXtB.exe.part (PUP.Optional.Softonic) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\eeIYl2bk.exe.part (PUP.Optional.Installex) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\EHQsK6rQ.exe.part (PUP.Optional.Vid) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\amt_qvo6.exe (PUP.Optional.Elex) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\awh1E.tmp (PUP.Optional.Amonetize) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\6FdauVv3.exe.part (PUP.Optional.OneClickDownloader.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\tmp2013163352\setup__1117.exe (PUP.Optional.Amonetize) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\tmp2013163352\setup__2071.exe (PUP.Optional.Amonetize) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\eIntaller\0FF77E73548C4e6288B8777729014F99\Desk365.exe (PUP.Optional.Desk365.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\B98EFA6A-BAB0-7891-A54E-BB52709D2542\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\B98EFA6A-BAB0-7891-A54E-BB52709D2542\BUSolution.dll (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\SwvUpdater\Updater.xml (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\SwvUpdater\status.cfg (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\Tasks\AmiUpdXp.job (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\qvo6.xml (PUP.Optional.qvo6.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\installdt.tmp\XPI\defaulttab\locale\en-US\defaulttab.properties (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 20:56:30, on 9-9-2013

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WinZipper\winzipersvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\TEMP\BAB8F3.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\Pop3Trap.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TimounterMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\gebruiker\My Documents\Downloads\virus-malw-sw\hijack This\HijackThis.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe" -HideWindow

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TimounterMonitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan (ntrtscan) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe

O23 - Service: OfficeScanNT Listener (tmlisten) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

O23 - Service: WinZiper service (winzipersvc) - Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited. - C:\Program Files\WinZipper\winzipersvc.exe

--

End of file - 6054 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Windows XP

Klik op mvps.bat en kies voor “uitvoeren” om mvps.bat op te starten (*).

Druk op toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\\windows\\system32\\drivers\\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

(*) Windows Vista en Windows 7 gebruikers moeten rechtsklikken op mvps.bat en kiezen voor ”uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.