Ga naar inhoud

Video probleem


safatjeuh
 Delen

Aanbevolen berichtenOm zeker te zijn dat alle "rotzooi" van je PC is kan je altijd onderstaande uitvoeren:

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by safa at 2013-10-03 11:37:03

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic Service Pack 2

System drive C: has 197 GB (68%) free of 292 GB

Total RAM: 2941 MB (49% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:37:16, on 3/10/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16506)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\PACKARD BELL\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerTray.exe

C:\Users\safa\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\VideoWebCamera\VideoWebCamera.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\safa\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\safa.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerTrayLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [VideoWebCamera] "C:\Program Files\VideoWebCamera\VideoWebCamera.exe" -a

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\safa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3C8FCDE6-F143-47C2-BE1B-5F0D3AEB9D75}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3C8FCDE6-F143-47C2-BE1B-5F0D3AEB9D75}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O17 - HKLM\System\CS10\Services\Tcpip\..\{3C8FCDE6-F143-47C2-BE1B-5F0D3AEB9D75}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\PACKARD BELL\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 9813 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-749690765-228841098-632893166-1000Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-749690765-228841098-632893166-1000UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1cd99c0a1d759e0.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\Norton Security Scan for safa.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2011-11-10 325408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-11-10 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2009-02-24 6789664]

"Acer ePower Management"=C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerTrayLauncher.exe [2009-04-15 440864]

"LManager"=C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe [2009-02-12 862728]

"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2008-08-29 61440]

"VideoWebCamera"=C:\Program Files\VideoWebCamera\VideoWebCamera.exe [2009-03-12 1552497]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-02-06 1430824]

"DivXUpdate"=C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe [2011-03-21 1230704]

"avast"=C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe [2013-08-30 4858968]

"Malwarebytes' Anti-Malware"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe [2012-01-13 460872]

"Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2012-01-13 981680]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-09-13 59720]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-06-09 254696]

"Skytel"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe [2009-02-24 1833504]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-09-17 152392]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Facebook Update"=C:\Users\safa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-07-12 138096]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19875432]

C:\Users\safa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"vidc.yv12"=DivX.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-03 11:37:03 ----D---- C:\rsit

2013-09-21 19:54:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-09-21 19:54:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

2013-09-20 00:37:40 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-09-20 00:37:39 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-09-20 00:37:37 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-20 00:37:36 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-20 00:37:36 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-09-20 00:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-20 00:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-20 00:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-20 00:37:33 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-20 00:37:32 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-09-20 00:37:31 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-20 00:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-20 00:37:26 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-20 00:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-19 23:25:44 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-09-19 23:25:37 ----D---- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2013-09-19 23:25:37 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-09-19 23:09:52 ----D---- C:\Program Files\QuickTime

2013-09-19 22:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\themeui.dll

2013-09-19 22:54:16 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-03 11:37:16 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-03 11:37:16 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-03 11:37:10 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-03 10:36:58 ----D---- C:\Users\safa\AppData\Roaming\Skype

2013-10-01 21:21:40 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-01 20:26:44 ----D---- C:\Windows

2013-10-01 20:23:26 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-01 20:23:26 ----D---- C:\Users\safa\AppData\Roaming\DefaultTab

2013-10-01 20:21:51 ----D---- C:\Windows\Provisioning

2013-10-01 10:47:37 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-28 11:12:56 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini

2013-09-23 09:22:28 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-22 18:10:12 ----D---- C:\Users\safa\AppData\Roaming\Media Player Classic

2013-09-21 19:42:51 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-21 19:42:51 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-21 19:37:40 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-21 19:36:59 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-09-21 19:33:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-20 11:43:29 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-09-20 11:43:28 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-20 00:39:48 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-20 00:39:47 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-09-20 00:39:34 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-20 00:38:18 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-20 00:38:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-19 23:25:44 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-19 23:25:41 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

2013-09-19 23:25:37 ----HD---- C:\ProgramData

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 ahcix86s;ahcix86s; C:\Windows\system32\DRIVERS\ahcix86s.sys [2008-10-03 183312]

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-08-30 49376]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-08-30 177864]

R0 AtiPcie;ATI PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2008-04-27 14352]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2010-03-31 44944]

R0 UBHelper;UBHelper; C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2008-01-30 13824]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys [2013-08-30 49760]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-08-30 770344]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-08-30 369584]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-08-30 56080]

R1 DritekPortIO;Dritek General Port I/O; \??\C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\DPortIO.sys [2006-11-02 20112]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-08-30 29816]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-08-30 66336]

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2006-06-18 12672]

R2 XAudio;XAudio; C:\Windows\system32\DRIVERS\XAudio32.sys [2008-11-03 8704]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2009-06-23 1181184]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-02-09 4172800]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys [2006-11-02 21264]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2009-02-24 2327968]

R3 k57nd60x;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60x.sys [2008-09-03 223232]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-12-10 20464]

R3 NTIDrvr;Upper Class Filter Driver; C:\Windows\system32\Drivers\NTIDrvr.sys [2008-01-30 14848]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys [2008-12-24 155808]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-02-06 205232]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2008-10-10 23096]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2008-01-21 134016]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 66560]

S0 mylnwelt;mylnwelt; C:\Windows\System32\drivers\csls.sys []

S1 SRTSP;SRTSP; \??\C:\Windows\system32\drivers\NIS\1000000.07D\SRTSP.SYS []

S1 SRTSPX;SRTSPX; \??\C:\Windows\system32\drivers\NIS\1000000.07D\SRTSPX.SYS []

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 HSFHWAZL;HSFHWAZL; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS [2008-01-21 200704]

S3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcvidrv.sys [2012-10-11 34432]

S3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone; C:\Windows\system32\drivers\mcaudrv.sys [2013-01-31 22656]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20080829.024\NAVENG.SYS []

S3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20080829.024\NAVEX15.SYS []

S3 RTSTOR;Realtek USB 2.0 Card Reader; C:\Windows\system32\drivers\RTSTOR.SYS [2009-02-23 62976]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 155136]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor6.0;Adobe Active File Monitor V6; C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2007-09-11 124832]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 Ati External Event Utility;Ati External Event Utility; C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe [2009-02-09 724992]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2013-08-30 46808]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 390504]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\PACKARD BELL\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerSvc.exe [2009-04-15 703008]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-01-13 652360]

R2 Nero BackItUp Scheduler 3;Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [2008-02-18 877864]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe [2009-03-10 44800]

R2 PLFlash DeviceIoControl Service;PLFlash DeviceIoControl Service; C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe [2006-12-19 81920]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-09-17 553288]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-04-18 135664]

S2 HsfXAudioService;HsfXAudioService; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-21 257416]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2010-04-17 647680]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-04-18 135664]

S3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2008-04-28 529704]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 C:\Users\safa\AppData\Roaming\DefaultTab;fs
 startupall; 
filesrcm;
autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder dan zeker nog de gebruikte tools en de overgebleven restjes:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...