Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by David at 2013-10-20 16:49:53

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 407 GB (89%) free of 457 GB

Total RAM: 4044 MB (53% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:49:59, on 20/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\TouchControl.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Monitor.exe

C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\BioMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\David.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Triple Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0044168 - {11111111-1111-1111-1111-110411411168} - C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-16\a2zLyrics-16-bho.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Zula Games - {2A836234-186C-41A0-9863-40BECDEDED9F} - C:\Program Files (x86)\Zula Games\ScriptHost.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\17.0.1.12\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll

O2 - BHO: Speed Analysis 3 - {A66261FC-B82E-4EC7-9F6D-C2F36B871DF0} - C:\Program Files (x86)\Speed Analysis 3\ScriptHost.dll

O2 - BHO: Advanced SystemCare Browser Protection - {BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6} - C:\PROGRA~2\IObit\ADVANC~2\BROWER~1\ASCPLU~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\17.0.1.12\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {3444c3c5-6c56-4a16-a453-832b05bf6ea4} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [softonic for Windows] "C:\Users\David\AppData\Local\Softonic\Softonic.exe" -minimize

O4 - HKCU\..\Run: [sDP] C:\Users\David\AppData\Local\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe /auto

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')

O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.4.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Polar WebSync.lnk = C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe

O4 - Global Startup: Snapfish PictureMover.lnk = C:\Program Files (x86)\PictureMover\Bin\PictureMover.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~3\Wincert\WIN32C~1.DLL c:\progra~2\movies~1\safety~1\safety~2.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 6 (AdvancedSystemCareService6) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: TrueSuiteService (FPLService) - HP - C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\TrueSuiteService.exe

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Wireless Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Polar Daemon - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: SafetyNut Manager (SafetyNutManager) - SafetyNut Inc. - C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar\SafetyNut\SafetyNutManager.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13118 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\TrueSuiteService.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\Hpservice.exe

atieclxx

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-9eda74c1-a540-4ce5-9227-20217e5a41da -SystemEventPortName:HostProcess-322f9ef3-b0b8-4d02-9ace-9eb64d1a7823 -IoCancelEventPortName:HostProcess-5cacbba9-c4b2-4fb1-b45d-387d49b75e1e -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-6549f764-a5a6-42a3-b90a-e7b1d3aa4062 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:345b507f-2119-4a61-b1c0-d548f52e4e9c -DeviceGroupId:

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 19631824

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "20315036701983571753-1035877316-1884811910-815762397-7591679894967231311178425475

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"taskhost.exe"

taskeng.exe {43BB35AC-BC91-4DF6-8505-24E3DBE6EF91}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\TouchControl.exe"

"C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Monitor.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\BioMonitor.exe" -Embedding

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

C:\Windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe"

"C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar\SafetyNut\SafetyNutManager.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=8f989e59-c13d-4330-bfbd-6009cc519b10 /coreSdkOptions=4108 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\bcd2633c-fd88-4d15-9157-307c4dd4083a-e98-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar\SafetyNut\SafetyNutManager.exe" -monitor 500

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=08ff5c76-a083-4967-a374-c56bd16fe421 /coreSdkOptions=4096 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\4e90255c-afc4-4617-89a1-ee053b243937-cfc-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG SafeGuard toolbar\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-1636354110-1898486531-200029911-214149508110516088431606674951-287598761-1214116730

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe"

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"LogonUI.exe" /flags:0x0

"C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar\SafetyNut\safetynut.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="5656.0.1227580162\895991098" --disable-image-transport-surface --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --reduce-gpu-sandbox --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0116 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.810.4.1000 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.1.1090504074\387873449" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.2.1152245408\1441907354" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.3.1048210710\286159059" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.4.1981903221\1783525885" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.5.1221404684\1210567726" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Users\David\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nfengeggddojhakldhlpjdlddgkkjkdd\1.0.0_0\Plugin/ASCPlugin_Protect.dll" --lang=nl --channel="5656.7.151739104\553609480" /prefetch:-390060480

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.18.1191954008\663940164" /prefetch:673131151

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 540 544 552 65536 548

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="5656.19.1378831409\1046982436" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="5656.20.1569382089\778216562" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Users\David\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-chromeinstaller.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-enabler.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\HPCeeScheduleForDavid.job

C:\Windows\tasks\PC Performer_DEFAULT.job

C:\Windows\tasks\PC Performer_UPDATES.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411168}]

a2zLyrics-16 - C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-16\a2zLyrics-16-bho64.dll [2013-10-17 954368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A836234-186C-41A0-9863-40BECDEDED9F}]

Zula Games - C:\Program Files (x86)\Zula Games\ScriptHost64.dll [2013-10-03 381760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8590886E-EC8C-43C1-A32C-E4C2B0B6395B}]

TrueSuite Website Log On - C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\x64\IEBHO.dll [2010-12-07 346952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A66261FC-B82E-4EC7-9F6D-C2F36B871DF0}]

Speed Analysis 3 - C:\Program Files (x86)\Speed Analysis 3\ScriptHost64.dll [2013-10-03 381760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-01-30 49440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411168}]

a2zLyrics-16 - C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-16\a2zLyrics-16-bho.dll [2013-10-17 589824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08 77424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A836234-186C-41A0-9863-40BECDEDED9F}]

Zula Games - C:\Program Files (x86)\Zula Games\ScriptHost.dll [2013-10-03 400704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-18 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG SafeGuard toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\17.0.1.12\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll [2013-10-08 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A66261FC-B82E-4EC7-9F6D-C2F36B871DF0}]

Speed Analysis 3 - C:\Program Files (x86)\Speed Analysis 3\ScriptHost.dll [2013-10-03 400704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6}]

Advanced SystemCare Browser Protection - C:\PROGRA~2\IObit\ADVANC~2\BROWER~1\ASCPLU~1.DLL [2013-04-24 659264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-18 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2012-07-09 351136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG SafeGuard toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\17.0.1.12\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll [2013-10-08 3353624]

{3444c3c5-6c56-4a16-a453-832b05bf6ea4}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2010-12-17 167960]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2010-12-17 391704]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2010-12-17 418328]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2010-12-02 524800]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2013-10-19 2799912]

"HPWirelessAssistant"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\DelayedAppStarter.exe [2010-07-21 8192]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"=C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2010-11-22 2736128]

"Softonic for Windows"=C:\Users\David\AppData\Local\Softonic\Softonic.exe [2013-07-01 3961328]

"SDP"=C:\Users\David\AppData\Local\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe [2013-01-31 201808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-09-13 283160]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2010-12-30 336384]

"NUSB3MON"=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [2013-10-19 113288]

"HP Quick Launch"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe [2010-11-09 586296]

"Easybits Recovery"=C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe [2010-12-13 61112]

"HPOSD"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe [2010-12-13 318520]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe [2013-10-08 2404376]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Polar WebSync.lnk - C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe

Snapfish PictureMover.lnk - C:\Program Files (x86)\PictureMover\Bin\PictureMover.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

MyPC Backup.lnk - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

OpenOffice.org 3.4.1.lnk - C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~3\Wincert\WIN64C~1.DLL C:\PROGRA~2\MOVIES~1\SAFETY~1\x64\SAFETY~2.DLL "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2010-12-17 384000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090}"=C:\Windows\SysWow64\EZUPBH~1.DLL [2011-01-30 52920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableLockWorkstation"=0

"DisableTaskMgr"=0

"DisableChangePassword"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"HideFastUserSwitching"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"EnableShellExecuteHooks"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-20 16:49:53 ----D---- C:\rsit

2013-10-20 16:49:53 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-19 15:46:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Speed Analysis 3

2013-10-19 15:46:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ff_vfw.dll

2013-10-19 15:46:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Zula Games

2013-10-19 15:46:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\PC Performer

2013-10-19 15:46:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\ffdshow

2013-10-19 15:46:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Haali

2013-10-19 14:24:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\TrainingPeaks

2013-10-19 13:56:44 ----D---- C:\ProgramData\Synaptics

2013-10-19 10:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\nusb3co2.dll

2013-10-19 10:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys

2013-10-19 10:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nusb3hub.sys

2013-10-19 10:12:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SynTPEnhPS.dll

2013-10-19 10:12:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SynTPCOM.dll

2013-10-19 10:12:12 ----A---- C:\Windows\system32\SynTPCo9.dll

2013-10-19 10:12:12 ----A---- C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll

2013-10-19 10:12:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\SynTP.sys

2013-10-19 10:12:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SynCtrl.dll

2013-10-19 10:12:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SynCOM.dll

2013-10-19 10:12:09 ----A---- C:\Windows\system32\SynCtrl.dll

2013-10-19 08:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\TURegOpt.exe

2013-10-19 08:54:57 ----A---- C:\Windows\system32\authuitu.dll

2013-10-19 08:54:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authuitu.dll

2013-10-19 08:54:35 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\AVG

2013-10-19 08:54:05 ----D---- C:\ProgramData\AVG

2013-10-19 08:53:51 ----SHD---- C:\ProgramData\{01BD4FC9-2F86-4706-A62E-774BB7E9D308}

2013-10-19 08:46:06 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-19 08:45:30 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-19 08:45:07 ----HD---- C:\$AVG

2013-10-19 08:45:07 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2013-10-19 08:44:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-10-19 08:41:24 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-18 15:29:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

2013-10-18 15:28:41 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\SpeedAnalysis3

2013-10-18 15:28:41 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\PerformerSoft

2013-10-18 15:28:41 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\Mozilla

2013-10-18 15:28:39 ----D---- C:\ProgramData\IBUpdaterService

2013-10-18 15:28:38 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\zulagames

2013-10-18 15:28:38 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\File Scout

2013-10-17 18:46:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-16

2013-10-17 18:46:36 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\Mp3jam

2013-10-17 18:46:14 ----D---- C:\MP3jam

2013-10-16 21:19:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-16 21:19:06 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-16 21:19:05 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-16 21:19:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-16 21:19:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-16 21:19:04 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-16 21:19:04 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-16 21:19:04 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-16 21:19:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-16 21:19:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-16 21:19:02 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-16 21:19:02 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-16 21:19:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-16 21:19:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-16 21:19:01 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-16 21:19:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-16 21:19:00 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-16 21:18:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-16 21:18:58 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-16 21:18:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-16 19:12:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2013-10-16 19:12:16 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2013-10-16 17:11:17 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\Polar WebSync

2013-10-16 17:10:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Polar

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-10-15 11:36:28 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-10-15 11:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsPrint.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecsExt.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAnimation.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msmpeg2vdec.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxgi.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10core.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1core.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\XpsPrint.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\UIAnimation.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\dxgi.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10.dll

2013-10-15 11:35:40 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-11 16:26:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-10 16:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-10 16:27:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-10 16:27:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-10 16:27:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-10 16:27:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-10 16:27:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-10 16:27:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-10 16:27:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-10 16:27:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-10 16:27:21 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-10 16:27:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-10 16:27:21 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-10 16:26:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-10 16:26:54 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-10 16:26:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-10 16:26:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-10 16:26:28 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-10 16:26:24 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-10 16:26:24 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-10 16:26:23 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-10 16:25:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 16:25:38 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 16:25:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-10 16:25:36 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-07 20:43:16 ----D---- C:\ProgramData\Wincert

2013-10-07 20:42:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar

2013-10-07 20:42:08 ----D---- C:\ProgramData\SafetyNut

2013-10-04 20:22:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\TEASI tool

2013-09-25 21:07:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgdiska.sys

2013-09-24 16:29:23 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-20 16:49:59 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-20 16:49:53 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-20 16:40:49 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-20 11:27:53 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-20 11:27:53 ----D---- C:\Windows

2013-10-20 11:13:41 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-20 11:01:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-19 15:46:57 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-19 15:46:47 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-19 15:46:47 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-19 15:35:21 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-19 14:24:21 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-19 14:24:04 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-19 13:56:44 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-19 13:56:02 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-19 10:16:17 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-19 10:15:26 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-19 10:14:44 ----D---- C:\SwSetup

2013-10-19 10:13:11 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-19 10:11:34 ----A---- C:\Windows\system32\SynCOM.dll

2013-10-19 09:50:14 ----A---- C:\Windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

2013-10-19 09:28:25 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-10-19 09:24:55 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-19 08:58:23 ----HDC---- C:\ProgramData\{B142387D-D2E3-4647-B654-366ECDD5923E}

2013-10-19 08:58:23 ----D---- C:\Users\David\AppData\Roaming\hpqLog

2013-10-19 08:58:22 ----D---- C:\ProgramData\{9BF4D58B-C6D6-467B-BC5A-FD0C1278F4AF}

2013-10-19 08:32:02 ----SHD---- C:\boot

2013-10-19 08:22:48 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-17 20:11:03 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-17 19:59:02 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-17 15:56:44 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-17 15:50:17 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-17 15:49:22 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-17 15:49:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-16 07:58:53 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-16 07:58:52 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-15 12:02:32 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-10-15 11:42:55 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-10-15 11:42:55 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-15 11:42:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2013-10-15 11:42:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-10-15 11:42:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-10-15 11:42:53 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-15 11:42:53 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-10-15 11:42:53 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-10-15 11:42:53 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-TW

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-HK

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-CN

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\tr-TR

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\sv-SE

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ru-RU

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-PT

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-BR

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pl-PL

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nb-NO

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ko-KR

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ja-JP

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\it-IT

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\hu-HU

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fi-FI

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\es-ES

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\el-GR

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\da-DK

2013-10-15 11:42:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\zh-HK

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\zh-CN

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\tr-TR

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\sv-SE

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\pt-BR

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\pl-PL

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\nb-NO

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\ko-KR

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\ja-JP

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\hu-HU

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\fi-FI

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\da-DK

2013-10-15 11:42:51 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ

2013-10-11 17:10:55 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-11 14:59:37 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-11 14:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-08 20:21:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar

2013-10-03 16:47:30 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 hpdskflt;HP Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\hpdskflt.sys [2010-08-12 30008]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-09-13 437272]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-08 46368]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 Accelerometer;HP Mobile Data Protection Sensor; C:\Windows\system32\DRIVERS\Accelerometer.sys [2010-08-12 43320]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-12-31 8281600]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-12-31 292864]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2011-05-18 3065408]

R3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-12-10 31088]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]

R3 intelkmd;intelkmd; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdpmd64.sys [2010-12-17 12256512]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2013-10-19 91648]

R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2013-10-19 208896]

R3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2010-12-08 329832]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-10-19 406632]

R3 STHDA;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10305; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2010-12-02 520192]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2013-10-19 1451056]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2013-09-18 14112]

R3 WinUsb;WinUSB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2010-11-20 41984]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2010-12-17 12256512]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2013-08-01 19456]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-08-01 57856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdvancedSystemCareService6;Advanced SystemCare Service 6; C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe [2013-04-18 574272]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2010-12-31 203776]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows; C:\Windows\syswow64\ezSharedSvcHost.exe [2010-04-23 514232]

R2 FPLService;TrueSuiteService; C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\TrueSuiteService.exe [2010-12-07 249672]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2012-09-27 86528]

R2 HP Wireless Assistant Service;HP Wireless Assistant Service; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe [2010-07-21 103992]

R2 HPClientSvc;HP Client Services; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe [2010-08-05 291896]

R2 hpsrv;HP Service; C:\Windows\system32\Hpservice.exe [2010-08-12 30520]

R2 HPWMISVC;HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2010-11-09 26680]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-09-13 13336]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2010-11-22 73728]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-11-23 325656]

R2 Polar Daemon;Polar Daemon; C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe [2012-12-12 419536]

R2 SafetyNutManager;SafetyNut Manager; C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar\SafetyNut\SafetyNutManager.exe [2013-09-25 3419144]

R2 STacSV;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [2010-12-02 275968]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe [2013-10-08 2099000]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-11-23 2656280]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-08 1734680]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [2012-08-10 1001376]

S2 BackupStack;Computer Backup (MyPC Backup); C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe [2013-09-20 38440]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-07-18 116648]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe [2010-06-19 246520]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-07-18 116648]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-07-20 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {11111111-1111-1111-1111-110411411168};c
 {2A836234-186C-41A0-9863-40BECDEDED9F};c
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 {3444c3c5-6c56-4a16-a453-832b05bf6ea4}:c
 Softonic for Windows;s
 C:\Users\David\AppData\Local\Softonic;fs
 C:\Program Files (x86)\MyPC Backup;fs
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-chromeinstaller.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-codedownloader.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-enabler.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-16-updater.job;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411168}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A836234-186C-41A0-9863-40BECDEDED9F}];r64
 C:\Program Files (x86)\Zula Games;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411411168}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A836234-186C-41A0-9863-40BECDEDED9F}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}];r64
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "Softonic for Windows"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
 "AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\Program Files (x86)\Speed Analysis 3;fs
 C:\Program Files (x86)\Haali;fs
 C:\Users\David\AppData\Roaming\SpeedAnalysis3;fs
 C:\Users\David\AppData\Roaming\PerformerSoft;fs
 C:\ProgramData\IBUpdaterService;fs
 C:\Users\David\AppData\Roaming\zulagames;fs
 C:\Users\David\AppData\Roaming\File Scout;fs
 C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-16;fs
 C:\Users\David\AppData\Roaming\Mp3jam;fs
 C:\MP3jam;fs

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by David on ma 21/10/2013 at 20:30:27,42.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\David\Downloads\zoek (1)\zoek.scr [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-10-21-181947.log 64498 bytes

C:\zoek-results2013-10-21-182217.log 4279 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gflandjopdloblmlcoiidmncpinmmacn - C:\Users\David\AppData\Roaming\zulagames\zulagames.crx[03/10/2013 19:33]

nfengeggddojhakldhlpjdlddgkkjkdd - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\BrowerProtect\ASC_GhromePlugin.crx[22/04/2013 19:01]

nhfpefkeidlhbjljfdojcnngjbddgein - C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\tschrome.crx[17/11/2010 07:36]

Google Docs - David - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - David - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

Embed WMPlayer inline - David - Default\Extensions\bamkbfdmckphehgiafpenehgebjgdlli

YouTube - David - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - David - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Zula Games - David - Default\Extensions\gflandjopdloblmlcoiidmncpinmmacn

Advanced SystemCare Surfing Protection - David - Default\Extensions\nfengeggddojhakldhlpjdlddgkkjkdd

Website Logon - David - Default\Extensions\nhfpefkeidlhbjljfdojcnngjbddgein

Facebook Notifications - David - Default\Extensions\nmameahlembdcigphohgiodcgjomcgeo

Chrome In-App Payments service - David - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - David - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{ec29edf6-ad3c-4e1c-a087-d6cb81400c43}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{d43b3890-80c7-4010-a95d-1e77b5924dc3} Wikipedia Url="http://nl.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search={searchTerms}"

{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC} eBay Url="http://rover.ebay.com/rover/1/1553-111073-34115-5/4?mpre=http://shop.ebay.com/?_nkw={searchTerms}"

{ec29edf6-ad3c-4e1c-a087-d6cb81400c43} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=HPNTDF&pc=HPNTDF&src=IE-SearchBox"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\David\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\David\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\David\Desktop\App-opstartprogramma van Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --show-app-list

C:\Users\David\Desktop\ZulaGames.lnk -

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Advanced SystemCare 6.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASC.exe

C:\Users\Public\Desktop\AVG 1-klik Onderhoud.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\OneClick.exe

C:\Users\Public\Desktop\AVG 2014.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Users\Public\Desktop\AVG PC TuneUp 2014.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Integrator.exe

C:\Users\Public\Desktop\Device Agent.lnk - C:\Program Files (x86)\TrainingPeaks\Device Agent\TPDeviceAgent.exe

C:\Users\Public\Desktop\IQO2.lnk - C:\IQO2\Bin\iqo2.exe

C:\Users\Public\Desktop\MP3jam.lnk - C:\MP3jam\MP3jam.exe

C:\Users\Public\Desktop\Polar WebSync.lnk - C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe -normal

C:\Users\Public\Desktop\TEASI tool.lnk - C:\Program Files (x86)\TEASI tool\TEASItool.exe

C:\Users\Public\Desktop\Uninstaller.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\MP3jam.lnk - C:\MP3jam\MP3jam.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Uninstall Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe -extoff

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\App-opstartprogramma van Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --show-app-list

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Device Agent.lnk - C:\Program Files (x86)\TrainingPeaks\Device Agent\TPDeviceAgent.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Integrator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG\AVG 2014.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\AVG PC TuneUp 2014.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Integrator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Help AVG PC TuneUp.lnk - C:\ProgramData\AVG\AWL2014\nl-NL\main_vista_7.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG 1-klik Onderhoud.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\OneClick.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Browser Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\BrowserCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Disk Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\DiskCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Disk Doctor.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\DiskDoctor.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Disk Space Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\DiskExplorer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Drive Defrag.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\DriveDefrag.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Duplicate Finder.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\DuplicateFinder.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Economy-modus.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\EnergyOptimizer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Live-optimalisatie.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\SettingCenter.exe /live

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Process Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\ProcessManager.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Program Deactivator.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\ProgramDeactivator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\RegistryCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Registry Defrag.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\RegistryDefrag.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Registry Editor.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\RegistryEditor.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Repair Wizard.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\RepairWizard.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Rescue Center.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\RescueCenter.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Setting Center.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\SettingCenter.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Shortcut Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\ShortcutCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Shredder.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Shredder.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG StartUp Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\StartUpManager.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG StartUp Optimizer.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\StartupOptimizer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Styler.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Styler.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG System Control.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\SystemControl.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG System Information.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\SystemInformation.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Undelete.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Undelete.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Uninstall Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\UninstallManager.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG Update Wizard.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\UpdateWizard.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp 2014\Alle functies\AVG-optimalisatierapport.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Report.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Device Agent\Device Agent.lnk - C:\Program Files (x86)\TrainingPeaks\Device Agent\TPDeviceAgent.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ffdshow\Audio decoder configuration.lnk - C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\ffdshow\ffdshow.ax",configureAudio

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ffdshow\Uninstall ffdshow.lnk - C:\Program Files (x86)\ffdshow\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ffdshow\VFW configuration.lnk - C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Windows\SysWOW64\ff_vfw.dll",configureVFW

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ffdshow\Video decoder configuration.lnk - C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\ffdshow\ffdshow.ax",configure

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Polar\Polar WebSync\Polar WebSync.lnk - C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe -normal

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Polar WebSync.lnk - C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe -normal

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TEASI tool\TEASI tool.lnk - C:\Program Files (x86)\TEASI tool\TEASItool.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9d91276b0be3e46b\pinned.lnk -

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Uninstall Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\App-opstartprogramma van Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --show-app-list

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\AVG PC TuneUp - Start Center.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\Integrator.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\hpDST.lnk - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Setup Manager\hpDST.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\IQO2.lnk - C:\IQO2\Bin\iqo2.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\OpenOffice.org 3.4.1.lnk - C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Skype.lnk - C:\Program Files (x86)\Online Services\Skype\SkypeSetup.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Softonic.lnk - C:\Users\David\AppData\Local\Softonic\Softonic.exe

C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\David\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\David\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\David\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\David\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on ma 21/10/2013 at 20:41:40,11 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vergeet zeker niet om de gebruikte tools nog te verwijderen en de restjes op te ruimen. Dat doe je best zo:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.