Ga naar inhoud

instellingen Veilige Modus


antan

Aanbevolen berichten

Enige tijd geleden had ik een virus op m'n PC en ben toen in veilige modus gegaan. Er werd me toen gevraagd of ik de instellingen van Veilige Modus wou overnemen,wat ik gedaan heb. Er zijn echter nadelen aan verbonden want nu zie ik sommige zaken niet meer op een website en in Word worden de rode tekens als zwarte weergegeven... Hoe kan ik terug naar m'n vroegere instellingen gaan?

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 26
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Dag antan,

Er werd me toen gevraagd of ik de instellingen van Veilige Modus wou overnemen

Graag wat meer info hierover.

Of bedoel je dat je PC nu altijd opstart in veilige modus?

Enige tijd geleden had ik een virus op m'n PC

Op welke manier is dat verwijderd?

nu zie ik sommige zaken niet meer op een website en in Word worden de rode tekens als zwarte weergegeven...

Wat zie je niet meer op een website?

Wat bedoel je met rode tekens i.p.v. zwarte trekens in Word?

Om zeker te zijn dat er geen malware of virussen de oorzaak zijn van je problemen mag je ook al onderstaande uitvoeren.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
  • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag Clarkie,<br>

<br>

Bedankt voor de snelle reactie.<br>

PC start op nu op in Gewone Modus. Weet niet meer hoe de vraag juist

gesteld werd in Veilige Modus. Was wel in trant van "wilt u de

instellingen van Veilige Modus overnemen".<br>

Het virus was "Script.Trojan.Agent". Heb het met hulp verwijderd, zie :

http://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopic.php?f=206&t=12094 .<br>

Was blijkbaar heel lastig te verwijderen want heb nog 2 x met GData en 1

x met MBAM gescand en resultaat was negatief , toch dook het virus de

dag erna terug op...!<br>

Sindsdien bijna dagelijks met GData gescand en alles bleek positief(en soms met MBAM en Windows Defender) .<br>

Gisteren wel nog per abuis de PUP "outobus" gedownload maar direct weer verwijderd.<br>

Rode tekens op het scherm worden als zwarte weergegeven (maar bij

afdrukken wel rood). Nu zie ik ook maar de helft van de tekens bij "met

citaat reageren".<br>

Wat ik bijvoorbeeld niet meer zie op een website : als ik naar

GoogleMaps surf, zie ik de knop "Deelvenster verbergen" niet meer, maar

daar ik hem van vroeger nog wist te localiseren, kan ik hem nog

gebruiken.<br>

Hieronder het logje.<br>

<br>Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)<br>Run by Niobe at 2013-12-25 12:00:54<br>Microsoft Windows 7 Home Premium  Service Pack 1<br>System drive C: has 274 GB (29%) free of 941 GB<br>Total RAM: 8151 MB (61% free)<br><br>Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4<br>Scan saved at 12:01:55, on 25/12/2013<br>Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)<br>MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)<br>Boot mode: Normal<br><br>Running processes:<br>C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe<br>C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe<br>C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe<br>C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe<br>C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe<br>C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe<br>C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe<br>C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Security\WDDriveAutoUnlock.exe<br>C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE<br>C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe<br>C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVKTray\AVKTray.exe<br>C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFirewallTray.exe<br>C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe<br>C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe<br>C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe<br>C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe<br>C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe<br>C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe<br>C:\program files (x86)\g data\totalprotection\avk\avk.exe<br>C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe<br>C:\Program Files\trend micro\Niobe.exe<br><br>R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896<br>R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157<br>R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896<br>R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank<br>R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = <br>R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = <br>R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm<br>R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer, enhanced for Bing and MSN<br>R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local<br>R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = <br>F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,<br>O2

- BHO: Spybot-S&D IE Protection -

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot -

Search & Destroy 2\SDHelper.dll<br>O2 - BHO: Aanmeldhulp voor

Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program

Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows

Live\WindowsLiveLogin.dll<br>O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL<br>O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe<br>O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"<br>O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe<br>O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"<br>O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"<br>O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime<br>O4 - HKLM\..\Run: [WD Drive Unlocker] C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Security\WDDriveAutoUnlock.exe<br>O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"<br>O4 - HKLM\..\Run: [G Data AntiVirus Tray] C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVKTray\AVKTray.exe<br>O4 - HKLM\..\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFirewallTray.exe<br>O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"<br>O4 - HKLM\..\Run: [WD Quick View] C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Quick View\WDDMStatus.exe<br>O4 - HKLM\..\Run: [mobilegeni daemon] C:\Program Files (x86)\Mobogenie\DaemonProcess.exe<br>O4 - HKCU\..\Run: [spybot-S&D Cleaning] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe" /autoclean<br>O4 - HKCU\..\Run: [Adobe Reader Synchronizer] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AdobeCollabSync.exe"<br>O4 - HKCU\..\Run: [ManyCam] "C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe" /silent<br>O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')<br>O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')<br>O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')<br>O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')<br>O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE<br>O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe<br>O4 - Global Startup: WDDMStatus.lnk = C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe<br>O4 - Global Startup: WDSmartWare.lnk = C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe<br>O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105<br>O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000<br>O9

- Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows

Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 -

{219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows

Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll<br>O9 - Extra 'Tools' menuitem:

@C:\Program Files (x86)\Windows

Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 -

{219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows

Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll<br>O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL<br>O9

- Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} -

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll<br>O9

- Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy

Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program

Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll<br>O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll<br>O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll<br>O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics<br>O18

- Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program

Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll<br>O18

- Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} -

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft

Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL<br>O23 - Service: Adobe Active File Monitor

V8 (AdobeActiveFileMonitor8.0) - Adobe Systems Incorporated -

C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements Organizer

8.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe<br>O23 - Service: Adobe Acrobat

Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated -

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe<br>O23 -

Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) -

Adobe Systems Incorporated -

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe<br>O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)<br>O23

- Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files

(x86)\Common Files\Apple\Mobile Device

Support\AppleMobileDeviceService.exe<br>O23 - Service: G Data AntiVirus

Proxy (AVKProxy) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\Common

Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe<br>O23 - Service: G Data Scheduler

(AVKService) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G

Data\TotalProtection\AVK\AVKService.exe<br>O23 - Service: G Data

Bestandssysteembewaker (AVKWCtl) - G Data Software AG - C:\Program Files

(x86)\G Data\TotalProtection\AVK\AVKWCtlx64.exe<br>O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe<br>O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)<br>O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)<br>O23

- Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. -

C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet

Publisher\FNPLicensingService.exe<br>O23 - Service: G Data Backup

Service (GDBackupSvc) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G

Data\TotalProtection\AVKBackup\AVKBackupService.exe<br>O23 - Service: G

Data Personal Firewall (GDFwSvc) - G Data Software AG - C:\Program Files

(x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFwSvcx64.exe<br>O23 - Service: G Data Scanner (GDScan) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe<br>O23

- Service: G Data Tuner Service (GDTunerSvc) - G Data Software AG -

C:\Program Files (x86)\G

Data\TotalProtection\AVKTuner\AVKTunerService.exe<br>O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe<br>O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe<br>O23

- Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel

Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage

Technology\IAStorDataMgrSvc.exe<br>O23 - Service: InstallDriver Table

Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files

(x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe<br>O23 -

Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000

(IEEtwCollectorService) - Unknown owner -

C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)<br>O23 - Service:

Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown

owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE<br>O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe<br>O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)<br>O23

- Service: Logitech Solar Keyboard Service (L4301_Solar) - Logitech,

Inc. - C:\Program Files\Logitech\SolarApp\L4301_Solar.exe<br>O23 -

Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla

Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance

Service\maintenanceservice.exe<br>O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)<br>O23

- Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) -

Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)<br>O23 -

Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation -

C:\Program Files (x86)\NVIDIA

Corporation\NetService\NvNetworkService.exe<br>O23 - Service: NVIDIA

Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program

Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe<br>O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)<br>O23

- Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) -

Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)<br>O23 -

Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown

owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)<br>O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)<br>O23

- Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) -

Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search &

Destroy 2\SDFSSvc.exe<br>O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating

Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe<br>O23 - Service:

Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) -

Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search &

Destroy 2\SDWSCSvc.exe<br>O23 - Service:

@%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner -

C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)<br>O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)<br>O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)<br>O23

- Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) -

NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D

Vision\nvSCPAPISvr.exe<br>O23 - Service: SecretZone Assist Service

(SZASSIST) - Clarus, Inc. - C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung

SecretZone\SZAssistSVC.exe<br>O23 - Service: G Data Datasafeservice

(TSNxGService) - G Data Software - C:\Program Files (x86)\G

Data\TotalProtection\TSNxG\TSNxGService.exe<br>O23 - Service:

@%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner -

C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)<br>O23 - Service:

@%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner -

C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)<br>O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)<br>O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)<br>O23

- Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) -

Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)<br>O23

- Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) -

Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)<br>O23 -

Service: WD Backup (WDBackup) - Western Digital Technologies, Inc. -

C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\WDBackupEngine.exe<br>O23

- Service: WD SmartWare Drive Manager Service (WDDMService) - WDC -

C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive

Manager\WDDMService.exe<br>O23 - Service: WD Drive Manager

(WDDriveService) - Western Digital Technologies, Inc. - C:\Program Files

(x86)\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe<br>O23 -

Service: WD SmartWare Background Service (WDSmartWareBackgroundService) -

Memeo - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front

Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe<br>O23 - Service:

@%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner

- C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)<br>O23 -

Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101

(WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media

Player\wmpnetwk.exe (file missing)<br><br>--<br>End of file - 14976 bytes<br><br>======Listing Processes======<br><br>\SystemRoot\System32\smss.exe<br>%SystemRoot%\system32\csrss.exe

ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On

SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1

ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3

ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4

ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16<br>wininit.exe<br>%SystemRoot%\system32\csrss.exe

ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On

SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1

ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3

ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4

ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16<br>C:\Windows\system32\services.exe<br>C:\Windows\system32\lsass.exe<br>C:\Windows\system32\lsm.exe<br>winlogon.exe<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch<br>"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVK\AVKWCtlx64.exe"<br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted<br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup<br>"C:\Program Files\Logitech\SolarApp\L4301_Solar.exe"<br>"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"<br>C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService<br>C:\Windows\System32\spoolsv.exe<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork<br>"C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements Organizer 8.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVK\AVKService.exe"<br>"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVKBackup\AVKBackupService.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFwSvcx64.exe"<br>C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt<br>"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"<br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12<br>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe<br>"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe"<br>"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe"<br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12<br>"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"<br>"C:\Windows\system32\rundll32.exe" Shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl<br>C:\Windows\System32\snmp.exe<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc<br>"C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung SecretZone\SZAssistSVC.exe"<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k iissvcs<br>"C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe"<br>"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"<br>"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"<br>WLIDSvcM.exe 2236<br>"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe"<br>"taskhost.exe"<br>"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" serviceapp<br>\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "880683459-966736032-769699763195046712-98306085817873017092306811881119455427<br>"C:\Windows\system32\Dwm.exe"<br>C:\Windows\Explorer.EXE<br>"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"<br>"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\WDBackupEngine.exe"<br>"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s<br>"C:\Program Files (x86)\Hercules\Deluxe Optical Glass\XtrCtrl.exe" /startup<br>"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe" /silent<br>"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" <br>"C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe" View=show_in_tray<br>"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Security\WDDriveAutoUnlock.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVKTray\AVKTray.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFirewallTray.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" <br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\AVKProxy\GdBgInx64.exe"<br>"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1<br>C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding<br>"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k HPService<br>"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe"

-HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa}

-IoEventPortName:HostProcess-26913ead-c60c-45e7-a106-022333c498ce

-SystemEventPortName:HostProcess-dc153963-a4d2-48a9-b027-5959918b9373

-IoCancelEventPortName:HostProcess-cb8598f6-ae78-4d77-b3be-54daa2981506

-NonStateChangingEventPortName:HostProcess-02afb52d-c29a-47f4-b2ac-82f827f1a277

-ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709

-LifetimeId:e2e32218-59ea-416c-9ca7-410f240a6da0

-DeviceGroupId:WpdFsGroup<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKBap64.exe" -Embedding<br>"C:\Program

Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID

"#Hewlett-Packard#HP Deskjet D5500 series#1336589640" -Startup<br>"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding<br>"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding<br>"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"<br>C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted<br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs<br>taskeng.exe {1C005018-3476-4884-A584-3ECD4B39E804}<br>"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe" /autoupdate /silent /autoclose<br>"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe" -Embedding<br>C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{EF16A570-5955-4320-AA4F-4FC669B870FA}<br>C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{4005BB4E-87C1-471E-8832-515DF5598ED7}<br>C:\Windows\system32\vssvc.exe<br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv<br>"C:\program files (x86)\g data\totalprotection\avk\avk.exe" /DoScan:0,2623590<br>"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /uac<br>C:\Windows\System32\vds.exe<br>"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -osint -url "http://www.pc-helpforum.be/f167/"<br>C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe<br>"C:\Users\Niobe\Desktop\RSITx64.exe" <br>C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup<br>C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}<br><br>======Scheduled tasks folder======<br><br>C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job<br>C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job<br>C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job<br><br>=========Mozilla firefox=========<br><br>ProfilePath - C:\Users\Niobe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\f4trsuu0.default<br><br>prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" -  true<br>prefs.js - "browser.startup.homepage" -  "http://www.google.com"<br>prefs.js - "keyword.URL" -  "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q="<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]<br>"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin<br>"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]<br>"Description"=Adobe Shockwave Player<br>"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1207148.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]<br>"Description"=iTunes Detector Plug-in<br>"Path"=<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]<br>"Description"=<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@canon.com/MycameraPlugin]<br>"Description"=Canon MycameraPlugin<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Canon\ZoomBrowser EX\Program\NPCIG.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]<br>"Description"=Google Earth in your browser<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@logitech.com/HarmonyRemote,version=1.0.0]<br>"Description"=Logitech Harmony Remote Plugin<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Logitech\Harmony Remote Driver\NprtHarmonyPlugin.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]<br>"Description"=<br>"Path"=disabled<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]<br>"Description"=Ag Player Plugin<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]<br>"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers<br>"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]<br>"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox<br>"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]<br>"Description"=WLPG Install MIME type<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3508.0205]<br>"Description"=WLPG Install MIME type<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]<br>"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]<br>"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]<br>"Description"=Google Update<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]<br>"Description"=Google Update<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]<br>"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox<br>"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll<br><br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]<br>"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin<br>"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_170.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.7.2]<br>"Description"=Java™ Deployment Toolkit<br>"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]<br>"Description"=<br>"Path"=disabled<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]<br>"Description"=Ag Player Plugin<br>"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]<br>"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers<br>"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL<br><br><br>C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\<br>nsIQTScriptablePlugin.xpt<br><br>C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\<br>np-mswmp.dll<br>NPOFF12.DLL<br>nppdf32.dll<br>npqtplugin.dll<br>npqtplugin2.dll<br>npqtplugin3.dll<br>npqtplugin4.dll<br>npqtplugin5.dll<br>QuickTimePlugin.class<br>WMP Firefox Plugin License.rtf<br>WMP Firefox Plugin RelNotes.txt<br><br>C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\<br>yahoo.xml<br><br>======Registry dump======<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser

Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]<br>Windows Live

ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft

Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser

Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]<br>Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser

Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]<br>Spybot-S&D IE Protection - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll [2012-11-13 3214392]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser

Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]<br>Aanmeldhulp

voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft

Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser

Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]<br>Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]<br>"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-10-06 8158240]<br>"CanonSolutionMenu"=C:\Program Files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe [2008-03-11 689488]<br>"Logitech Download Assistant"=C:\Windows\System32\LogiLDA.dll [2012-09-20 1832760]<br>"CamserviceOG"=C:\Program Files (x86)\Hercules\Deluxe Optical Glass\XtrCtrl.exe [2011-06-14 3002152]<br>"Nvtmru"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe [2013-11-14 1028384]<br>"ShadowPlay"=C:\Windows\system32\nvspcap64.dll [2013-12-10 1100248]<br>"NvBackend"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2013-12-10 2279712]<br><br>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]<br>"Spybot-S&D Cleaning"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe [2012-11-13 3713032]<br>"Adobe Reader Synchronizer"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2013-09-05 694152]<br>"ManyCam"=C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe [2013-10-23 5394256]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]<br>"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2009-10-02 284696]<br>"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]<br>"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]<br>"SDTray"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [2012-11-13 3825176]<br>"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]<br>"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]<br>"WD Drive Unlocker"=C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Security\WDDriveAutoUnlock.exe [2012-09-06 1688008]<br>"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]<br>"G Data AntiVirus Tray"=C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVKTray\AVKTray.exe [2013-08-21 1444472]<br>"GDFirewallTray"=C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFirewallTray.exe [2013-03-22 1854928]<br>"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-11-02 152392]<br>"WD Quick View"=C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Quick View\WDDMStatus.exe [2013-11-02 5537136]<br>"mobilegeni daemon"=C:\Program Files (x86)\Mobogenie\DaemonProcess.exe []<br><br>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup<br>HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe<br>WDDMStatus.lnk - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe<br>WDSmartWare.lnk - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe<br><br>C:\Users\Niobe\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup<br>OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]<br>WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]<br>"SecurityProviders"=credssp.dll<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]<br>"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5<br>"ConsentPromptBehaviorUser"=3<br>"EnableUIADesktopToggle"=0<br>"dontdisplaylastusername"=0<br>"legalnoticecaption"=<br>"legalnoticetext"=<br>"shutdownwithoutlogon"=1<br>"undockwithoutlogon"=1<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]<br>"NoActiveDesktop"=1<br>"NoActiveDesktopChanges"=1<br>"ForceActiveDesktopOn"=0<br>"NoDriveTypeAutoRun"=255<br>"NoDriveAutoRun"=67108863<br>"HonorAutorunSetting"=1<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]<br>"C:\Program

Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"="C:\Program

Files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Tray Icon"<br>"C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"="C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy

2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service"<br>"C:\Program

Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe"="C:\Program

Files (x86)\Spybot - Search & Destroy

2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater"<br>"C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"="C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy

2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service"<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]<br><br>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]<br>"vidc.mrle"=msrle32.dll<br>"vidc.msvc"=msvidc32.dll<br>"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm<br>"msacm.msg711"=msg711.acm<br>"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm<br>"msacm.msadpcm"=msadp32.acm<br>"midimapper"=midimap.dll<br>"wavemapper"=msacm32.drv<br>"VIDC.UYVY"=msyuv.dll<br>"VIDC.YUY2"=msyuv.dll<br>"VIDC.YVYU"=msyuv.dll<br>"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll<br>"vidc.i420"=iyuv_32.dll<br>"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll<br>"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm<br>"wave1"=wdmaud.drv<br>"midi1"=wdmaud.drv<br>"mixer1"=wdmaud.drv<br>"aux1"=wdmaud.drv<br>"wave"=wdmaud.drv<br>"midi"=wdmaud.drv<br>"mixer"=wdmaud.drv<br>"aux"=wdmaud.drv<br>"MSVideo8"=VfWWDM32.dll<br>"wave2"=wdmaud.drv<br>"mixer2"=wdmaud.drv<br>"wave3"=wdmaud.drv<br>"mixer3"=wdmaud.drv<br>"wave5"=wdmaud.drv<br>"mixer5"=wdmaud.drv<br>"wave6"=wdmaud.drv<br>"midi3"=wdmaud.drv<br>"mixer6"=wdmaud.drv<br>"aux2"=wdmaud.drv<br>"wave7"=wdmaud.drv<br>"midi4"=wdmaud.drv<br>"mixer7"=wdmaud.drv<br>"aux3"=wdmaud.drv<br>"wave8"=wdmaud.drv<br>"midi5"=wdmaud.drv<br>"mixer8"=wdmaud.drv<br>"aux4"=wdmaud.drv<br>"wave9"=wdmaud.drv<br>"midi6"=wdmaud.drv<br>"mixer9"=wdmaud.drv<br>"aux5"=wdmaud.drv<br>"midi7"=wdmaud.drv<br>"aux6"=wdmaud.drv<br>"wave4"=wdmaud.drv<br>"midi2"=wdmaud.drv<br>"mixer4"=wdmaud.drv<br>"midi8"=wdmaud.drv<br><br>======File associations======<br><br>.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1<br><br>======List of files/folders created in the last 1 month======<br><br>2013-12-25 12:00:54 ----D---- C:\rsit<br>2013-12-23 12:44:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_43.dll<br>2013-12-23 12:44:26 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll<br>2013-12-23 12:44:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_43.dll<br>2013-12-23 12:44:25 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll<br>2013-12-23 12:42:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvaudcap32v.dll<br>2013-12-23 12:42:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys<br>2013-12-22 17:20:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox<br>2013-12-11 17:41:33 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe<br>2013-12-11 17:41:32 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe<br>2013-12-11 17:41:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll<br>2013-12-11 17:41:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll<br>2013-12-11 17:41:31 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll<br>2013-12-11 17:41:31 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll<br>2013-12-11 17:41:31 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll<br>2013-12-11 17:41:31 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll<br>2013-12-11 17:41:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll<br>2013-12-11 17:41:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll<br>2013-12-11 17:41:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll<br>2013-12-11 17:41:30 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll<br>2013-12-11 17:41:30 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll<br>2013-12-11 17:41:30 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll<br>2013-12-11 17:41:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll<br>2013-12-11 17:41:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll<br>2013-12-11 17:41:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll<br>2013-12-11 17:41:28 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll<br>2013-12-11 17:39:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll<br>2013-12-11 17:39:26 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll<br>2013-12-11 17:39:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll<br>2013-12-11 17:39:24 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll<br>2013-12-11 17:39:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscript.exe<br>2013-12-11 17:39:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll<br>2013-12-11 17:39:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe<br>2013-12-11 17:39:20 ----A---- C:\Windows\system32\wscript.exe<br>2013-12-11 17:39:20 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll<br>2013-12-11 17:39:20 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe<br>2013-12-11 10:09:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll<br>2013-12-11 10:09:14 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll<br>2013-12-11 10:09:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys<br>2013-12-11 10:09:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys<br>2013-12-11 09:54:49 ----A---- C:\Windows\system32\wmploc.DLL<br>2013-12-11 09:54:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmploc.DLL<br>2013-12-11 09:54:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll<br>2013-12-11 09:54:47 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll<br>2013-12-11 09:52:17 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys<br>2013-12-11 09:52:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msieftp.dll<br>2013-12-11 09:52:16 ----A---- C:\Windows\system32\msieftp.dll<br>2013-12-05 18:16:41 ----D---- C:\ProgramData\WD_SmartWareCommon<br>2013-12-05 18:02:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WDPABKP.dat<br>2013-12-05 18:02:20 ----D---- C:\Program Files\Western Digital<br>2013-12-05 18:02:20 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Western Digital<br>2013-12-05 17:58:54 ----D---- C:\ProgramData\Package Cache<br>2013-12-04 10:57:19 ----A---- C:\Windows\system32\iisRtl.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wamregps.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iisRtl.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iisrstap.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iisreset.exe<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ahadmin.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\admwprox.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\system32\wamregps.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\system32\iisrstap.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\system32\iisreset.exe<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\system32\ahadmin.dll<br>2013-12-04 10:57:18 ----A---- C:\Windows\system32\admwprox.dll<br>2013-12-03 19:43:49 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\inetsrv<br>2013-12-03 19:43:48 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\BestPractices<br>2013-12-03 19:43:47 ----D---- C:\Windows\system32\BestPractices<br>2013-12-03 19:43:46 ----D---- C:\inetpub<br>2013-11-30 11:36:19 ----D---- C:\Windows\Application Data<br>2013-11-30 11:31:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Clarus<br>2013-11-28 22:25:29 ----D---- C:\Program Files\iPod<br>2013-11-28 22:25:28 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69<br>2013-11-28 22:25:28 ----D---- C:\Program Files\iTunes<br>2013-11-28 22:25:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes<br>2013-11-27 10:10:42 ----D---- C:\Windows\Migration<br><br>======List of files/folders modified in the last 1 month======<br><br>2013-12-25 12:01:43 ----D---- C:\Program Files\trend micro<br>2013-12-25 12:01:30 ----D---- C:\Windows\Temp<br>2013-12-25 11:47:26 ----D---- C:\Windows\tracing<br>2013-12-25 11:45:04 ----D---- C:\Windows\inf<br>2013-12-25 10:31:02 ----SHD---- C:\System Volume Information<br>2013-12-25 10:07:08 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles<br>2013-12-25 10:07:08 ----D---- C:\Windows\System32<br>2013-12-25 10:07:03 ----D---- C:\Windows<br>2013-12-25 09:59:32 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks<br>2013-12-25 09:29:46 ----D---- C:\Windows\system32\config<br>2013-12-25 09:15:12 ----D---- C:\Windows\SysWOW64<br>2013-12-25 09:14:03 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA<br>2013-12-24 22:10:22 ----D---- C:\Program Files (x86)<br>2013-12-24 21:17:20 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI<br>2013-12-24 11:22:49 ----SHD---- C:\#GDATA.Trash.Store#<br>2013-12-24 10:29:50 ----D---- C:\Windows\Prefetch<br>2013-12-23 22:49:48 ----D---- C:\Windows\Logs<br>2013-12-23 17:04:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation<br>2013-12-23 17:04:06 ----D---- C:\temp<br>2013-12-23 17:02:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers<br>2013-12-23 12:52:46 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore<br>2013-12-23 12:52:46 ----D---- C:\Windows\system32\catroot<br>2013-12-23 12:51:10 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2<br>2013-12-23 12:43:41 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET<br>2013-12-23 09:47:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service<br>2013-12-21 21:53:17 ----SHD---- C:\Windows\Installer<br>2013-12-21 21:53:17 ----HD---- C:\Config.Msi<br>2013-12-19 22:17:53 ----RD---- C:\Users<br>2013-12-19 14:06:07 ----D---- C:\Program Files\CCleaner<br>2013-12-12 22:46:50 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution<br>2013-12-12 21:01:32 ----D---- C:\Windows\rescache<br>2013-12-11 20:19:25 ----D---- C:\Windows\debug<br>2013-12-11 17:46:40 ----D---- C:\Windows\winsxs<br>2013-12-11 17:42:35 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer<br>2013-12-11 17:42:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer<br>2013-12-11 17:42:21 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help<br>2013-12-11 17:41:24 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL<br>2013-12-11 17:41:24 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL<br>2013-12-11 17:39:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google<br>2013-12-11 10:25:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe<br>2013-12-11 09:55:12 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player<br>2013-12-11 09:55:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player<br>2013-12-11 09:54:43 ----D---- C:\Windows\system32\MRT<br>2013-12-11 09:52:41 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe<br>2013-12-10 03:13:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvspcap.dll<br>2013-12-10 03:13:01 ----A---- C:\Windows\system32\nvspcap64.dll<br>2013-12-09 22:52:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft<br>2013-12-09 22:52:13 ----RSD---- C:\Windows\assembly<br>2013-12-09 22:52:12 ----D---- C:\Users\Niobe\AppData\Roaming\DVDVideoSoft<br>2013-12-07 18:49:37 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM<br>2013-12-07 18:49:37 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJ<br>2013-12-05 18:16:41 ----D---- C:\ProgramData<br>2013-12-05 18:15:12 ----D---- C:\ProgramData\Western Digital<br>2013-12-05 18:02:20 ----D---- C:\Program Files\Common Files<br>2013-12-05 18:02:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Western Digital<br>2013-12-05 18:02:20 ----D---- C:\Program Files<br>2013-12-05 17:31:01 ----D---- C:\Windows\system32\NDF<br>2013-12-05 09:42:26 ----A---- C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll<br>2013-12-04 21:41:22 ----SD---- C:\Users\Niobe\AppData\Roaming\Microsoft<br>2013-12-04 10:58:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration<br>2013-12-04 10:58:16 ----D---- C:\Windows\system32\migration<br>2013-12-04 10:58:16 ----D---- C:\Windows\system32\inetsrv<br>2013-12-04 10:49:02 ----D---- C:\Windows\Tasks<br>2013-12-04 10:49:02 ----D---- C:\Windows\system32\wfp<br>2013-12-04 10:48:59 ----D---- C:\Windows\system32\wbem<br>2013-12-04 10:47:55 ----D---- C:\Windows\registration<br>2013-12-03 19:44:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI<br>2013-12-02 20:34:32 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation<br>2013-12-02 20:33:53 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation<br>2013-11-30 11:31:29 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information<br>2013-11-27 10:10:56 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US<br>2013-11-27 10:10:55 ----D---- C:\Windows\system32\en-US<br>2013-11-27 10:10:42 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft<br><br>======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======<br><br>R0 GDBehave;GDBehave; C:\Windows\system32\drivers\GDBehave.sys [2013-10-29 60248]<br>R0 iaStor;Intel RAID Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-10-02 537112]<br>R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2008-06-16 55024]<br>R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]<br>R0 TS4NT;TS4nt driver; C:\Windows\System32\Drivers\TS4nt.sys [2013-10-29 98760]<br>R1 gddcv;G Data DCV Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\gddcv64.sys [2013-10-29 59736]<br>R1 GDMnIcpt;GDMnIcpt; \??\C:\Windows\system32\drivers\MiniIcpt.sys [2013-10-29 130392]<br>R1 gdwfpcd;G Data WFP CD; C:\Windows\system32\drivers\gdwfpcd64.sys [2013-10-29 64856]<br>R1 GRD;G Data Rootkit Detector Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\GRD.sys [2013-10-29 106272]<br>R1 HookCentre;HookCentre; \??\C:\Windows\system32\drivers\HookCentre.sys [2013-10-29 65368]<br>R3 gddcd;G Data DCD Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\gddcd64.sys [2013-10-29 79704]<br>R3 GDPkIcpt;GDPkIcpt; \??\C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys [2013-10-29 63320]<br>R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]<br>R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]<br>R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-10-06 2009376]<br>R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2009-08-06 320040]<br>R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcvidrv_x64.sys [2012-07-20 44928]<br>R3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone; C:\Windows\system32\drivers\mcaudrv_x64.sys [2013-01-31 28160]<br>R3 mdf16;mdf16; \??\C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung SecretZone\mdf16.sys [2010-08-17 18288]<br>R3 mvd22;mvd22; \??\C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung SecretZone\mvd22.sys [2010-08-17 78192]<br>R3

nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible)

(WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [2013-12-05 39200]<br>S1 SBRE;SBRE; \??\C:\Windows\system32\drivers\SBREdrv.sys []<br>S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 145920]<br>S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys [2010-11-20 19968]<br>S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 43008]<br>S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-09-12 57856]<br>S3 guillflt;Guillemot Audio Lower Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\guillflt.sys [2009-06-04 65024]<br>S3 hxctlflt;hxctlflt; C:\Windows\System32\Drivers\hxctlflt.sys [2009-02-08 111104]<br>S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]<br>S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]<br>S3 S6000KNT;Hercules HD Exchange; C:\Windows\System32\Drivers\S6000KNT.sys [2011-06-16 3359832]<br>S3 SNP2UVC;Hercules Webcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2011-04-29 3565056]<br>S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]<br>S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]<br>S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2009-02-13 14464]<br>S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]<br><br>======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======<br><br>R2

AdobeActiveFileMonitor8.0;Adobe Active File Monitor V8; C:\Program

Files (x86)\Adobe\Elements Organizer 8.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

[2009-09-18 169312]<br>R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]<br>R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R2

Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common

Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

[2013-09-07 55624]<br>R2 AVKProxy;G Data AntiVirus Proxy; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe [2013-08-26 1970296]<br>R2 AVKService;G Data Scheduler; C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVK\AVKService.exe [2013-08-21 635000]<br>R2 AVKWCtl;G Data Bestandssysteembewaker; C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\AVK\AVKWCtlx64.exe [2013-10-15 2562208]<br>R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]<br>R2

GDBackupSvc;G Data Backup Service; C:\Program Files (x86)\G

Data\TotalProtection\AVKBackup\AVKBackupService.exe [2013-08-21 1947768]<br>R2 GDFwSvc;G Data Personal Firewall; C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\Firewall\GDFwSvcx64.exe [2013-10-17 2942808]<br>R2 GDScan;G Data Scanner; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe [2013-08-22 695416]<br>R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R2

IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files

(x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

[2009-10-02 13336]<br>R2 IJPLMSVC;Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2008-01-22 103808]<br>R2 L4301_Solar;Logitech Solar Keyboard Service; C:\Program Files\Logitech\SolarApp\L4301_Solar.exe [2013-01-30 405744]<br>R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R2

NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197;

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

[2013-09-11 139856]<br>R2

NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199;

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

[2013-09-11 139856]<br>R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service;

C:\Program Files (x86)\NVIDIA

Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [2013-12-10 1494304]<br>R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2013-12-10 15129376]<br>R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-08-09 893728]<br>R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R2

SDScannerService;Spybot-S&D 2 Scanner Service; C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [2012-11-13 1103392]<br>R2

SDUpdateService;Spybot-S&D 2 Updating Service; C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2012-11-13 1369624]<br>R2

SDWSCService;Spybot-S&D 2 Security Center Service; C:\Program Files

(x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [2012-11-13 168384]<br>R2 SNMP;@%SystemRoot%\system32\snmp.exe,-3; C:\Windows\System32\snmp.exe [2010-11-20 49664]<br>R2

Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files

(x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-08-09 413472]<br>R2 SZASSIST;SecretZone Assist Service; C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung SecretZone\SZAssistSVC.exe [2010-08-30 90112]<br>R2 W3SVC;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30003; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R2 WDBackup;WD Backup; C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\WDBackupEngine.exe [2013-11-02 1042808]<br>R2

WDDMService;WD SmartWare Drive Manager Service; C:\Program

Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe

[2009-11-13 129536]<br>R2 WDDriveService;WD Drive Manager; C:\Program

Files (x86)\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe

[2013-11-02 270704]<br>R2 WDSmartWareBackgroundService;WD SmartWare

Background Service; C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD

SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe [2009-06-16

20480]<br>R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program

Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17

2292480]<br>R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-11-02 641352]<br>R3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]<br>S2

clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN

v4.0.30319_X86;

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11

105144]<br>S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework

NGEN v4.0.30319_X64;

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11

124088]<br>S2 GDTunerSvc;G Data Tuner Service; C:\Program Files (x86)\G

Data\TotalProtection\AVKTuner\AVKTunerService.exe [2013-02-25 1711568]<br>S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-07-05 116648]<br>S3

AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

[2013-12-11 257416]<br>S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]<br>S3

FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files

(x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet

Publisher\FNPLicensingService.exe [2012-05-09 867080]<br>S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2013-02-05 1512448]<br>S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-07-05 116648]<br>S3

IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common

Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]<br>S3

IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000;

C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-26 111616]<br>S3

MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files

(x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-12-22

119408]<br>S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program

Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

[2011-07-20 440696]<br>S3 ose;Office  Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]<br>S3

osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common

Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

[2010-01-09 4925184]<br>S3 TSNxGService;G Data Datasafeservice; C:\Program Files (x86)\G Data\TotalProtection\TSNxG\TSNxGService.exe [2013-09-17 255608]<br>S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-05-07 1255736]<br>S4

NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195;

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

[2013-09-11 139856]<br><br>-----------------EOF-----------------<br><br><br>

Link naar reactie
Delen op andere sites

Blijkbaar is je probleem door de mazen van het net geglipt. Sorry hiervoor.

Maar het geplaatste log is helaas moeilijk leesbaar.

Kan je het log bestand als bijlage in een volgend bericht plaatsen? Hoe je een bijlage in je volgend bericht kan plaatsen lees je hier.

Het log vindt je terug in c-> RSIT. (zie afbeelding)

post-23245-1417705632,7329_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij het logje.

[ATTACH]29645[/ATTACH]

Ik gebruik Mozilla Firefox maar heb nu Google Chrome gebruikt en daar zijn de kleuren en de opmaak blijkbaar normaal.

Waarschijnlijk zal het probleem te maken hebben met kleurinstellingen of opmaak in Mozilla Firefox?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je kan proberen firefox te herinitialiseren en kijk dan wat het resultaat is.

De bijlage uit je vorig bericht is blijkbaar niet juist toegevoegd want we kunnen ze niet openen. :sad

Bijlage staat nu in vorig bericht.

Heb Firefox geherinitialiseerd maar helaas blijft het probleem zich voordoen. Wat ik o.a.niet zie op Firefox maar wel met Google Chrome : het groene vinkje en het rode kruisje op de pop-up van "Cookie beleid", het driehoekje onderaan "kwalijk bericht rapporteren", tekst in kleur wordt niet in de juiste kleur weergegeven (hier blauw ipv rood). Op andere sites waar de tekst in blauwe kleur is, wordt rode tekst gewoon als blauw weergegeven.

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.