Ga naar inhoud

Jdownloader wil niet opstarten


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo, Sinds enkele dagen krijg ik jdownloader niet meer opgestart. Het kan aan het programma liggen maar heb al enkeleweken geleden een bericht gekregen dat mijn systeem mogelijk zou uitvallen .Heb al eens een prob gehad met mijn laptop en toen was het prob opgelost na de stappen te hebben gevolgd die jullie mij gegeven hadden. Heb reeds de eerste stap weer gevolgd. Hier is het log van RSIT 64 bit. Alvast bedankt als iemand mij kan helpen.

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Danny at 2014-09-14 14:09:59

Microsoft Windows 8.1

System drive C: has 123 GB (65%) free of 190 GB

Total RAM: 3982 MB (67% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:10:05, on 14/09/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17239)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Danny.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus13.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.10.123\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0263811396459950) (0263811396459950mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\026381~1.EXE (file missing)

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASUS InstantOn Service (ASUS InstantOn) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnSrv.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Qualcomm Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @oem9.inf,%WIN32_DPTF_PARTICIPANT_PROC_SERVICE_DISPLAY_NAME%;Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant Service Application (DptfParticipantProcessorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DptfParticipantProcessorService.exe (file missing)

O23 - Service: @oem9.inf,%WIN32_DPTF_POLICY_CONFIGTDP_SERVICE_DISPLAY_NAME%;Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Config TDP Service Application (DptfPolicyConfigTDPService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DptfPolicyConfigTDPService.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

--

End of file - 8255 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS

"dwm.exe"

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe"

C:\WINDOWS\system32\DptfParticipantProcessorService.exe

dashost.exe {ff273b44-59e4-4ec4-89039c616fe1daec}

C:\WINDOWS\system32\DptfPolicyConfigTDPService.exe

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnWMI.exe"

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

taskhostex.exe

"C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe"

KBFiltr.exe

"C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe" -Embedding

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

"C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /systemstartup

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\ActivateDesktop.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x64\QuickGesture64.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3184 CREDAT:267521 /prefetch:2

"C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil_ActiveX.exe" -Embedding

taskhost.exe $(Arg0)

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3184 CREDAT:464205 /prefetch:2

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-733515872-411343545-3686776140-10014_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-733515872-411343545-3686776140-10014 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 580 584 592 65536 588

"C:\Users\Danny\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\X1TSWPYQ\RSITx64.exe"

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126}]

CIESpeechBHO Class - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2012-09-29 64640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-09-10 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-09-10 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2013-10-01 391128]

"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2013-10-01 771032]

"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2013-10-01 769496]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-09-28 13197456]

"BtTray"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe [2012-09-29 765056]

"BtvStack"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2012-09-29 127616]

"ACMON"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe [2012-08-24 107192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [2014-05-08 40312]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"ASUSPRP"=C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE [2012-11-27 3187360]

"ASUSWebStorage"=C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.10.123\AsusWSPanel.exe [2012-08-31 3423104]

"RemoteControl10"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2012-03-28 91432]

C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2013-10-01 623104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcpltsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableCAD"=1

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoRun"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-09-14 14:09:59 ----D---- C:\rsit

2014-09-14 12:52:01 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2014-09-14 12:45:29 ----A---- C:\WINDOWS\zoek-delete.exe

2014-09-14 12:45:28 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2014-09-10 09:14:19 ----D---- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Oracle

2014-09-10 09:00:17 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\javaws.exe

2014-09-10 09:00:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2014-09-10 09:00:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\javaw.exe

2014-09-10 09:00:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\java.exe

2014-09-10 08:59:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2014-08-28 02:28:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2014-08-23 21:44:16 ----D---- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\vlc

2014-08-23 21:34:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\VideoLAN

2014-08-18 17:00:06 ----D---- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\FreeVideoConverter

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-09-14 14:10:04 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-09-14 14:10:00 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2014-09-14 14:00:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru

2014-09-14 13:59:01 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-09-14 13:56:01 ----D---- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox

2014-09-14 13:55:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\log.txt

2014-09-14 13:39:22 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2014-09-14 13:39:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2014-09-14 13:35:01 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2014-09-14 13:29:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2014-09-14 13:29:31 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp

2014-09-14 13:28:49 ----D---- C:\Windows

2014-09-14 13:25:58 ----A---- C:\DelFix.txt

2014-09-14 13:10:39 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-09-14 12:39:49 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness

2014-09-14 12:39:39 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-09-14 12:35:33 ----HD---- C:\ProgramData

2014-09-14 12:31:49 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64

2014-09-13 23:41:59 ----D---- C:\Downloads

2014-09-13 08:45:57 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wdi

2014-09-10 09:13:04 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2014-09-06 00:13:21 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2014-09-05 23:51:49 ----D---- C:\WINDOWS\Inf

2014-09-03 16:27:45 ----D---- C:\WINDOWS\debug

2014-08-28 23:44:57 ----RD---- C:\WINDOWS\System32

2014-08-15 20:34:38 ----D---- C:\WINDOWS\rescache

2014-08-15 20:02:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore

2014-08-15 14:39:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2

2014-08-15 14:36:23 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2014-08-15 09:07:49 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStorA;iaStorA; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorA.sys [2012-12-07 652344]

R0 Wof;Windows Overlay File System Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\Wof.sys [2014-03-13 157016]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-09-07 17536]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2014-04-30 71680]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-02 15416]

R3 AiCharger;ASUS Charger Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AiCharger.sys [2012-09-18 17152]

R3 athr;@athw8x.inf,%ATHR.Service.DispName%;Qualcomm Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athw8x.sys [2013-06-18 3680256]

R3 ATP;@oem5.inf,%PS2.DeviceDesc%;ASUS PS/2 Port Input Device; C:\WINDOWS\System32\drivers\AsusTP.sys [2012-10-31 61824]

R3 BTATH_HCRP;@oem12.inf,%BTATH_HCRP.SvcDesc%;Bluetooth HCRP Server driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\btath_hcrp.sys [2012-09-29 178840]

R3 BtFilter;BtFilter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2014-04-28 599240]

R3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Bluetooth Enumerator-service; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthEnum.sys [2013-08-22 53248]

R3 BthLEEnum;@bthleenum.inf,%BthLEEnum.SVCDESC%;Bluetooth Low Energy Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthLEEnum.sys [2013-12-04 226304]

R3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2013-08-22 118272]

R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2014-01-31 81920]

R3 DptfDevDram;DptfDevDram; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DptfDevDram.sys [2012-10-01 107328]

R3 DptfDevFan;DptfDevFan; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DptfDevFan.sys [2012-10-01 42816]

R3 DptfDevGen;DptfDevGen; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DptfDevGen.sys [2012-10-01 64832]

R3 DptfDevPch;DptfDevPch; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DptfDevPch.sys [2012-10-01 96576]

R3 DptfDevProc;DptfDevProc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DptfDevProc.sys [2012-10-01 229184]

R3 DptfManager;DptfManager; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DptfManager.sys [2012-10-01 363328]

R3 HIDSwitch;@oem15.inf,%ASSW.DisplayName%;ASUS Wireless Radio Control; C:\WINDOWS\System32\drivers\AsHIDSwitch64.sys [2012-05-31 21152]

R3 igfx;igfx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2013-10-01 4177920]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-10-16 4177680]

R3 IntcDAud;@oem22.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel® Display Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-10-08 342528]

R3 iwdbus;@oem27.inf,%iwdbus.SVCDESC%;IWD Bus Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\iwdbus.sys [2013-08-23 26008]

R3 kbfiltr;@oem10.inf,%kbfiltr.SvcDesc%;Keyboard Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\kbfiltr.sys [2012-08-02 14992]

R3 MEIx64;@oem23.inf,%HECI_SvcDesc%;Intel® Management Engine Interface ; C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys [2012-07-02 62784]

R3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\System32\drivers\rfcomm.sys [2014-01-27 167424]

R3 RSBASTOR;@oem4.inf,%Rts5208%;Realtek PCIE CardReader Driver - BA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsBaStor.sys [2012-06-13 294544]

R3 RTL8168;@netrt630x64.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2013-06-18 591360]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB-videoapparaat (WDM); C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-08-22 212224]

R3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2014-04-30 38912]

S3 AthBTPort;@oem11.inf,%BTHSUPPORT.SvcDesc%;Qualcomm Atheros Virtual Bluetooth Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [2012-09-29 88728]

S3 BTATH_LWFLT;@oem20.inf,%BTATH_LWFLT%;Bluetooth LWFLT Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [2012-09-29 76952]

S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2014-04-11 1200128]

S3 intaud_WaveExtensible;@oem26.inf,%INTAUD_WEX.SvcDesc%;Intel WiDi Audio Device; C:\WINDOWS\system32\drivers\intelaud.sys [2013-08-23 39320]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [2013-10-13 82816]

S3 WinUsb;@wpdmtp.inf,%WinUsb.SvcDesc%;WinUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2013-08-22 78848]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2012-11-14 106880]

R2 ASUS InstantOn;ASUS InstantOn Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnSrv.exe [2012-04-13 277120]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2012-09-29 220288]

R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2011-11-21 96896]

R2 DptfParticipantProcessorService;@oem9.inf,%WIN32_DPTF_PARTICIPANT_PROC_SERVICE_DISPLAY_NAME%;Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant Service Application; C:\WINDOWS\system32\DptfParticipantProcessorService.exe [2012-10-01 30080]

R2 DptfPolicyConfigTDPService;@oem9.inf,%WIN32_DPTF_POLICY_CONFIGTDP_SERVICE_DISPLAY_NAME%;Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Config TDP Service Application; C:\WINDOWS\system32\DptfPolicyConfigTDPService.exe [2012-10-01 31616]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-04-20 635104]

R2 Intel® ME Service;Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2012-06-27 129856]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-06-25 166720]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-07-17 277824]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-07-17 365376]

S2 0263811396459950mcinstcleanup;McAfee Application Installer Cleanup (0263811396459950); C:\WINDOWS\TEMP\026381~1.EXE -cleanup -nolog []

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-10-01 279000]

S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-03 43696]

-----------------EOF-----------------

aangepast door ddebrier
Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb ook al eens zoek.exe laten draaien. hier is het log

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 13-September-2014

Tool run by Danny on zo 14/09/2014 at 14:21:29,13.

Microsoft Windows 8.1 6.3.9600 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Danny\Downloads\zoek.exe [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

14/09/2014 14:23:24 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\Users\Danny\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411381182}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311551178}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411381182}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{74F475FA-6C75-43BD-AAB9-ECDA6184F600}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8271B5D6-76D3-4ABF-AEB3-1721161C76BC}]

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\Torntv 2 not found

C:\Program Files (x86)\ElectroLyrics-15 not found

C:\Program Files (x86)\WindowShopper not found

C:\Program Files (x86)\Better-Surf not found

C:\Program Files (x86)\ElectroLyrics-15 not found

C:\Users\Danny\AppData\Roaming\systweak not found

"C:\Windows\tasks\AmiUpdXp.job" not found

"C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-15-codedownloader.job" not found

"C:\Windows\tasks\ElectroLyrics-15-enabler.job" not found

"C:\Windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job" not found

"C:\Windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job" not found

"C:\Windows\tasks\Torntv 2-codedownloader.job" not found

"C:\Windows\tasks\Torntv 2-enabler.job" not found

"C:\Windows\tasks\Torntv 2-updater.job" not found

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\WINDOWS ====

====== C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp ====

2014-09-14 11:54:43 D11FB7A5078631BE2E183DC56FCD5375 43008 ----a-w- C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpkbfyyj.dll

====== Java Cache =====

====== C:\WINDOWS\SysWOW64 =====

2014-09-10 07:00:17 07EF2978A5BC36720378F95566697FD8 272808 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\javaws.exe

2014-09-10 07:00:00 3BDEB17FE6390BFF1BF3A2D964DE8E48 175528 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\javaw.exe

2014-09-10 07:00:00 11FD45A41DF45298686ED39062AABE2A 175528 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\java.exe

2014-09-10 07:00:00 0F70F4DAF2BC5613EE75C9B2585CE67E 98216 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

====== C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers =====

====== C:\WINDOWS\Sysnative =====

====== C:\WINDOWS\Sysnative\drivers =====

====== C:\WINDOWS\Tasks ======

====== C:\WINDOWS\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\PROGRA~2 =====

2014-09-10 06:59:54 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Java

2014-08-23 19:34:47 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\VideoLAN

======= C: =====

====== C:\Users\Danny\AppData\Roaming ======

2014-09-14 10:45:29 -------- d-----w- C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp

2014-09-14 10:45:29 -------- d-----w- C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp

2014-09-14 10:45:29 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Local\Temp

2014-09-14 10:45:29 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp

2014-09-14 10:45:28 -------- d-----w- C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp

2014-09-10 07:14:19 -------- d-----w- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Oracle

2014-08-23 19:44:16 -------- d-----w- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\vlc

2014-08-18 15:00:06 -------- d-----w- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\FreeVideoConverter

====== C:\Users\Danny ======

2014-09-10 07:00:02 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2014-08-23 19:35:21 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN

====== C: exe-files ==

2014-09-14 12:09:47 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Danny\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\X1TSWPYQ\RSITx64.exe

2014-09-10 07:00:17 07EF2978A5BC36720378F95566697FD8 272808 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe

2014-09-10 07:00:00 3BDEB17FE6390BFF1BF3A2D964DE8E48 175528 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe

2014-09-10 07:00:00 11FD45A41DF45298686ED39062AABE2A 175528 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\java.exe

2014-09-10 06:59:55 F69D8BDC202973592D710BC913D01919 48040 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jabswitch.exe

2014-09-10 06:59:55 F67D9621616CB31217A497FEDE4913F5 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\pack200.exe

2014-09-10 06:59:55 EC4C47AADE6606AFCDEAB28E29654ECE 75688 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2launcher.exe

2014-09-10 06:59:55 CEEFA72555A8FAD52C29BA17AE3E6DEF 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\servertool.exe

2014-09-10 06:59:55 C8883F91C31CAC40890AC8B668E05F61 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java-rmi.exe

2014-09-10 06:59:55 C3F55C9B02A22EC0B345E20AE9AE9B71 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\klist.exe

2014-09-10 06:59:55 BF918C9473D64BBD53C22C47045883F5 182696 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jqs.exe

2014-09-10 06:59:55 A788E5ED0454307CBCFB95CC33E5F717 16808 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\orbd.exe

2014-09-10 06:59:55 A6B7A388547C4CDF4D8F2AF55D79AC85 145832 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\unpack200.exe

2014-09-10 06:59:55 8B986C008892DB58928BC72483ADF7B9 16808 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\tnameserv.exe

2014-09-10 06:59:55 8B657BA869AE7D3C6A29792C986E0DD5 68008 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javacpl.exe

2014-09-10 06:59:55 7ED5C21F9F29B5278FFF39718C667235 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ktab.exe

2014-09-10 06:59:55 7DC9A0127F850997B4CFD9923C680D7D 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\keytool.exe

2014-09-10 06:59:55 7BDCC29DDFBB355761A018A74D4A1E8C 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\rmiregistry.exe

2014-09-10 06:59:55 7A17013ABD895DFBD61A5AF9996D0E5E 50088 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssvagent.exe

2014-09-10 06:59:55 48442596BFEB26E56898A0E4D2596A95 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\policytool.exe

2014-09-10 06:59:55 3BDEB17FE6390BFF1BF3A2D964DE8E48 175528 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaw.exe

2014-09-10 06:59:55 34CEC403ED594B55D55DED61A3A53DAF 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\rmid.exe

2014-09-10 06:59:55 11FD45A41DF45298686ED39062AABE2A 175528 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe

2014-09-10 06:59:55 07EF2978A5BC36720378F95566697FD8 272808 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaws.exe

2014-09-10 06:59:55 0371CFD6228F89B5B9E20F67807987FE 16296 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\kinit.exe

2014-09-10 06:52:19 3842C46F2FBC7522EF625F1833530804 145408 ----a-w- C:\Users\Danny\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.7.0_67\lzma.exe

=== C: other files ==

2014-09-10 06:59:55 F3EABF8A2AF5C0D8BAE022EE6C17FD91 18650 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\lib\deploy\ffjcext.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"ASUSPRP"="C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

"ASUSWebStorage"="C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.10.123\AsusWSPanel.exe /S"

"RemoteControl10"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe"

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"BtTray"="C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe"

"BtvStack"="C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"ACMON"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

==== Startup Folders ======================

2013-12-02 17:55:00 1099 ----a-w- C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ASUS InstantOn Config" [C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnCfg.exe]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ASUS Live Update" [C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ASUS P4G" [C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ASUS Touchpad Launcher (x64)" [C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLauncher.exe]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ASUS USB Charger Plus" ["C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe"]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\Registry Optimizer" [C:\Program Files (x86)\WinZip Registry Optimizer\Winzipro.exe]

"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{693A3527-7F20-4EB8-9EE0-E78BDF9EB2FF}" [C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"fmconverter@gmail.com"="C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox" [08/10/2013 19:20]

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="{searchTerms - Google Search}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Reset Google Chrome ======================

Nothing found to reset

==== Empty IE Cache ======================

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Danny\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Danny\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=0 folders=0 0 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\WINDOWS\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied

C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on zo 14/09/2014 at 14:45:25,07 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
   
  McAfee Application Installer Cleanup;s
  C:\DelFix.txt;f
  firefoxlook;
  chromelook;
  emptyclsid;
  installedprogs;
  standardsearch;
  autoclean;
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 3 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.