Ga naar inhoud

kan niets meer downloaden


roos123
 Delen

Aanbevolen berichten


Nee ik kan niks downloaden als ik een bestand wil downloaden slaat hij hem wel op maar als hij klaar is sluit het venstertje gelijk zonder te vragen of ik de map wil openen en het bestand is nergens meer terug te vinden.Ik heb gehoord dat hier meer mensen last van hebben.En AVG werkt ook niet meer maar ik krijg wel elke keer een snelkoppeling die ik al 89 keer heb verwijderd.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:33:59, on 13-10-2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Users\MENEER~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\acp2HID.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL,avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: spba - C:\Program Files\Common Files\SPBA\homefus2.dll

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 11130 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ok ik die mbam scan gedaan maar ik hoefde de pc niet op te starten hier is de log ga ik nu logfile met hijack maken

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2960

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

14-10-2009 16:33:57

mbam-log-2009-10-14 (16-33-57).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 108602

Verstreken tijd: 4 minute(s), 48 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

---------- Post toegevoegd om 14:39 ---------- Vorige post was om 14:36 ----------

en dit is de hijack logfile

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:37:20, on 14-10-2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\MENEER~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\acp2HID.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL,avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: spba - C:\Program Files\Common Files\SPBA\homefus2.dll

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 10838 bytes

---------- Post toegevoegd om 14:40 ---------- Vorige post was om 14:39 ----------

en dit is de hijack logfile

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:37:20, on 14-10-2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\MENEER~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\acp2HID.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL,avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: spba - C:\Program Files\Common Files\SPBA\homefus2.dll

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 10838 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logjes zien er goed uit :-) Doe dit nog als extraatje en laat dan even weten of er beterschap is bij het downloaden ?

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-10-13.04 - meneer de jongkraan1 14-10-2009 18:52.1.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3066.1891 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\meneer de jongkraan1\Desktop\ComboFix.exe

SP: Lavasoft Ad-Watch Live! *disabled* (Updated) {67844DAE-4F77-4D69-9457-98E8CFFDAA22}

SP: SUPERAntiSpyware *disabled* (Updated) {222A897C-5018-402e-943F-7E7AC8560DA7}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\.#

c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\inst.exe

c:\windows\Installer\245295.msi

c:\windows\Installer\245299.msi

c:\windows\Installer\24e069.msi

c:\windows\Suyin.reg

c:\windows\system32\win.ini

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-09-14 to 2009-10-14 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-14 16:57 . 2009-10-14 16:57 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Local\temp

2009-10-14 16:57 . 2009-10-14 16:57 -------- d-----w- c:\users\Gast\AppData\Local\temp

2009-10-12 16:58 . 2009-10-12 16:58 -------- d-----w- C:\rsit

2009-10-12 11:04 . 2009-10-12 11:04 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-10-11 17:46 . 2009-10-11 17:46 -------- d-----w- c:\users\claudia\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-10-11 12:45 . 2009-10-11 12:45 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\users\Public\Roaming

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\Roaming

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\users\Gast\Roaming

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\users\Default\Roaming

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Roaming\Intel

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\users\claudia\Roaming

2009-10-11 09:54 . 2009-10-11 09:54 -------- d-----w- c:\programdata\Roaming

2009-10-11 09:53 . 2009-10-11 09:53 -------- d-----w- c:\program files\Cisco

2009-10-11 09:53 . 2009-10-11 09:53 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Intel

2009-10-11 09:53 . 2009-10-11 09:53 -------- d-----w- c:\programdata\Intel

2009-10-11 09:47 . 2009-08-29 00:14 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-10-11 09:47 . 2009-08-29 00:27 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-10-10 18:05 . 2009-10-11 14:38 -------- d-----w- c:\program files\Registry Winner

2009-10-10 16:47 . 2009-10-10 16:47 -------- d-----w- c:\programdata\SUPERAntiSpyware.com

2009-10-10 16:47 . 2009-10-10 16:47 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2009-10-10 16:47 . 2009-10-10 16:47 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware

2009-10-10 14:55 . 2009-10-10 14:55 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-10-10 14:55 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-10-10 14:55 . 2009-10-10 14:55 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-10-10 14:55 . 2009-10-10 14:55 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2009-10-10 14:55 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-10-10 13:10 . 2009-10-10 16:06 -------- d-----w- c:\program files\FTDv3.8

2009-10-10 13:02 . 2009-10-10 13:02 -------- d-----w- c:\program files\GrabIt

2009-10-08 13:18 . 2009-10-01 08:29 195440 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-10-04 15:53 . 2009-10-07 10:44 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Local\PokerStars

2009-10-02 15:17 . 2009-08-07 02:24 44768 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2009-10-02 15:17 . 2009-08-07 02:24 53472 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2009-10-02 15:17 . 2009-08-07 02:23 1929952 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2009-10-02 15:17 . 2009-08-07 01:45 2421760 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2009-10-02 15:16 . 2009-08-07 02:24 35552 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2009-10-02 15:16 . 2009-08-07 02:23 575704 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2009-10-02 15:16 . 2009-08-07 01:44 87552 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2009-10-02 15:16 . 2009-08-06 17:23 171608 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2009-10-02 15:16 . 2009-08-06 16:44 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2009-10-02 14:44 . 2009-10-14 15:35 12 ----a-w- c:\windows\bthservsdp.dat

2009-09-25 17:13 . 2009-09-25 17:16 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2009-09-25 17:13 . 2009-09-25 17:16 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2009-09-25 17:13 . 2009-09-25 17:16 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2009-09-25 16:31 . 2009-09-25 16:31 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2009-09-25 16:19 . 2009-09-25 16:19 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage

2009-09-25 16:03 . 2009-09-25 16:03 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Local\Microsoft Help

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 14:52 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 23:15 439864 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 14:54 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 14:53 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 14:53 270848 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 14:53 218624 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 14:52 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 12:48 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2009-09-25 15:25 . 2009-06-15 12:48 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass(523).exe

2009-09-24 11:05 . 2009-04-11 06:32 223208 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2009-09-24 11:04 . 2009-04-11 06:28 47104 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\WmiPerfInst.dll

2009-09-24 11:03 . 2009-04-11 06:28 247808 ----a-w- c:\windows\system32\drvstore.dll

2009-09-14 17:35 . 2008-12-04 09:57 146432 ----a-w- c:\windows\system32\APOMngr.DLL

2009-09-14 17:35 . 2008-09-17 12:05 72704 ----a-w- c:\windows\system32\CmdRtr.DLL

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-14 16:50 . 2008-01-21 06:47 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-10-14 16:50 . 2008-01-21 06:47 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-10-14 16:37 . 2009-03-25 20:22 49680 ----a-w- c:\programdata\nvModes.dat

2009-10-12 10:06 . 2009-06-21 19:04 -------- d-----w- c:\program files\PC Connectivity Solution

2009-10-11 12:56 . 2009-09-07 15:01 -------- d-----w- c:\program files\Canon

2009-10-11 09:55 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-10-11 09:53 . 2008-08-12 10:05 -------- d-----w- c:\program files\Intel

2009-10-10 16:46 . 2009-03-30 09:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2009-10-10 13:07 . 2009-04-01 13:57 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\GrabIt

2009-10-08 19:05 . 2009-06-26 10:35 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Security Toolbar

2009-10-08 13:10 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar

2009-10-08 13:10 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Journal

2009-10-08 13:10 . 2009-05-26 09:04 -------- d-----w- c:\programdata\avg8

2009-10-08 13:10 . 2009-04-01 12:59 -------- d-----w- c:\program files\QuickPar

2009-10-08 13:10 . 2008-08-12 11:00 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2009-10-08 13:10 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Gallery

2009-10-08 13:10 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender

2009-10-08 13:10 . 2009-08-22 17:27 -------- d-----w- c:\program files\EA Sports

2009-10-08 13:10 . 2009-04-17 14:41 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-10-08 13:10 . 2008-08-12 10:55 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\LightScribe

2009-10-04 13:21 . 2009-06-29 19:58 774 ----a-w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2009-09-26 13:25 . 2009-03-25 15:57 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA

2009-09-25 17:17 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Calendar

2009-09-25 17:17 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Collaboration

2009-09-25 16:46 . 2009-04-06 18:13 72360 ----a-w- c:\windows\system32\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-09-25 16:46 . 2009-03-25 20:00 8224 ----a-w- c:\users\claudia\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-09-25 16:19 . 2009-03-25 15:08 72360 ----a-w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-09-25 16:05 . 2008-08-12 10:58 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2009-09-14 17:38 . 2009-08-14 18:14 -------- d--h--w- c:\program files\Temp

2009-09-13 21:17 . 2009-09-13 21:17 680 ----a-w- c:\users\claudia\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-09-10 15:19 . 2009-05-13 18:01 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-09-10 14:24 . 2009-09-10 14:24 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\ArcSoft

2009-09-08 14:54 . 2009-09-08 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

2009-09-07 15:11 . 2009-09-07 15:11 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Canon

2009-09-07 15:08 . 2009-09-07 15:07 -------- d-----w- c:\programdata\ScanSoft

2009-09-07 15:08 . 2009-09-07 15:08 -------- d-----w- c:\programdata\InstallShield

2009-09-07 15:08 . 2009-09-07 15:08 -------- d-----w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\ScanSoft

2009-09-07 15:07 . 2009-09-07 15:07 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\ScanSoft Shared

2009-09-07 15:07 . 2008-08-12 10:12 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-09-07 15:07 . 2009-09-07 15:07 -------- d-----w- c:\program files\ScanSoft

2009-09-07 15:06 . 2009-09-07 15:06 -------- d-----w- c:\program files\ArcSoft

2009-09-07 15:05 . 2008-08-12 10:10 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-09-07 15:04 . 2009-09-07 15:04 -------- d--h--w- c:\programdata\CanonBJ

2009-09-07 15:01 . 2009-09-07 15:01 -------- d--h--w- c:\program files\CanonBJ

2009-09-07 11:43 . 2008-08-12 10:12 319456 ----a-w- c:\windows\DIFxAPI.dll

2009-09-06 08:35 . 2009-03-25 15:08 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-09-05 18:33 . 2008-08-12 10:43 -------- d-----w- c:\program files\Acer GameZone

2009-09-05 14:49 . 2009-03-25 21:34 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-09-01 21:15 . 2009-09-01 21:14 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft

2009-09-01 21:14 . 2009-09-01 21:14 -------- dc-h--w- c:\programdata\{EF63305C-BAD7-4144-9208-D65528260864}

2009-09-01 21:14 . 2009-09-01 21:14 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft

2009-08-30 08:58 . 2009-08-24 19:43 -------- d-----w- c:\program files\Trojan Remover

2009-08-22 17:52 . 2009-08-22 17:52 1102 ----a-w- c:\windows\system32\ealregsnapshot1.reg

2009-08-21 16:30 . 2009-08-21 16:30 -------- d-----w- c:\program files\Team JPN

2009-08-17 12:59 . 2009-05-26 09:05 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-08-17 12:59 . 2009-05-26 09:04 335240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-08-17 12:59 . 2009-05-26 09:04 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-08-16 14:32 . 2009-08-16 14:32 -------- d-----w- c:\users\claudia\AppData\Roaming\DAEMON Tools Pro

2009-08-16 14:32 . 2009-08-16 14:32 -------- d-----w- c:\users\claudia\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2009-08-16 14:32 . 2009-08-16 14:32 -------- d-----w- c:\users\claudia\AppData\Roaming\DAEMON Tools

2009-08-14 18:40 . 2009-03-25 15:08 7592 ----a-w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-08-14 16:27 . 2009-09-10 06:12 904776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-08-14 15:53 . 2009-09-10 06:12 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 06:12 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 06:12 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 06:12 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-08-05 14:10 . 2009-09-07 11:43 831488 ----a-w- c:\windows\RtlExUpd.dll

2009-08-05 04:18 . 2009-08-05 04:18 48640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\L1E60x86.sys

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-30 14:19 . 2009-07-30 14:19 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

2009-07-30 14:17 . 2009-07-30 14:17 22328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2009-07-30 14:17 . 2009-07-30 14:17 22328 ----a-w- c:\users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\PnkBstrK.sys

2009-07-30 14:17 . 2009-07-30 14:17 107832 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2009-07-30 14:17 . 2009-07-30 14:17 66872 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2009-07-30 14:17 . 2009-07-30 14:17 2250024 ----a-w- c:\windows\system32\pbsvc.exe

2009-07-25 03:23 . 2009-03-25 21:34 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-07-21 21:52 . 2009-07-29 13:07 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-07-29 13:07 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-07-29 13:07 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-07-21 20:13 . 2009-07-29 13:07 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-07-20 17:22 . 2009-09-07 11:43 52256 ----a-w- c:\windows\system32\RtkCoInst.dll

2009-07-20 17:22 . 2009-09-07 11:43 1226272 ----a-w- c:\windows\system32\RtkPgExt.dll

2009-07-20 17:21 . 2009-09-07 11:43 326176 ----a-w- c:\windows\system32\RtkApoApi.dll

2009-07-20 17:21 . 2009-08-15 12:28 2898464 ----a-w- c:\windows\system32\RtkAPO.dll

2009-07-20 17:15 . 2009-09-07 11:43 2664032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

2009-07-17 13:54 . 2009-08-13 08:39 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-04-05 22:00 . 2009-04-05 21:34 48 --sha-w- c:\windows\S20145543(1254).tmp

2009-04-05 22:00 . 2009-04-05 21:34 48 --sh--w- c:\windows\S20145543.tmp

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-07-24 1090816]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2008-05-14 15:05 121392 ----a-w- c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

"SUPERAntiSpyware"="c:\program files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2009-09-15 1998576]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" - c:\windows\System32\oobefldr.dll [2009-04-11 2153472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2008-07-20 182808]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-04-25 1049896]

"eDataSecurity Loader"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe" [2008-05-14 526896]

"eAudio"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe" [2008-05-30 544768]

"BkupTray"="c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe" [2008-04-25 28672]

"PLFSetI"="c:\windows\PLFSetI.exe" [2007-10-23 200704]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2008-06-04 817672]

"ePower_DMC"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2008-08-01 405504]

"ArcadeDeluxeAgent"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" [2008-07-24 147456]

"PlayMovie"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" [2008-07-18 167936]

"CLMLServer"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe" [2009-03-18 173352]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-01-30 13605408]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-01-30 92704]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-07-20 7625248]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"WarReg_PopUp"="c:\program files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe" [2008-01-29 303104]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Nokia.PCSync"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-03-27 1744896]

c:\users\claudia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2008-10-25 98696]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Acer VCM.lnk - c:\program files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe [2009-3-25 1216512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"DisableCAD"= 1 (0x1)

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

2009-09-03 13:21 548352 ----a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\spba]

2008-03-25 14:24 567560 ----a-w- c:\program files\Common Files\SPBA\homefus2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]

"VistaSp2"=hex(B):ee,ab,7b,f5,04,3e,ca,01

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{6542CDEB-3CD5-41FD-B486-A1A171C1B589}"= UDP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe:AgentSvc.exe

"{6ED6090F-34E3-4780-9F87-5EA622E4D1DE}"= TCP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe:AgentSvc.exe

"{E90C6185-DBDE-4A51-BCB7-4C53655FA110}"= UDP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe:BackupSvc.exe

"{8B7D0317-0080-4994-BAC2-E6BEE28DE39F}"= TCP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe:BackupSvc.exe

"{9C34DE92-9839-42DD-BA42-032DC7BE429D}"= UDP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe

"{1E4980CA-B7AA-45B6-BDB9-2B1174FEF7D8}"= TCP:c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe

"{0ABBD038-C181-4150-AAC0-E8F720F3FEEB}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{93DD82A4-9272-4E18-9D9F-78C8B3CAA297}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{C4181D9A-3975-45E7-9559-526C1182C82C}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe.exe:Acer Arcade Deluxe

"{70CA2F4D-6FE7-4659-B116-EAC373A6672E}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PlayMovie.exe:Acer Play Movie

"{3FD12265-8237-4578-BA20-033C460F51EF}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe:Acer Play Movie Resident Program

"{6408BE7E-07A4-47FD-BD67-EF9A3925B909}"= c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\HomeMedia.exe:Acer HomeMedia

"{FA113B20-370E-442E-B54C-F3F9C3FFA3FA}"= c:\program files\Cyberlink\PowerDirector\PDR.EXE:CyberLink PowerDirector

"{476586BF-22B2-45B0-9F8E-1250CED084CC}"= c:\program files\Acer\Acer VCM\VC.exe:Acer VCM

"{66E0BBEB-8F64-44AC-AD21-FACE800E56F5}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

"{6E994583-3E0F-4F77-B608-9A9591AB8B0F}"= UDP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire

"{A39AC9DB-3990-4405-94D6-D4614A5D3C41}"= TCP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire

"{6F115D9A-2A24-452B-9D9F-89B9EE99194C}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgemc.exe:avgemc.exe

"{A049BE16-9FB0-46E2-A044-B2A11603DF86}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe

"{5C98A6DD-88C3-413F-AE6C-F4C4043C0DDF}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgnsx.exe:avgnsx.exe

"{578296B8-9A54-4543-866F-4F8319BAD66C}"= UDP:c:\windows\System32\PnkBstrA.exe:PnkBstrA

"{235FEA0F-CBC9-4822-B5E3-0B1AEEDB0703}"= TCP:c:\windows\System32\PnkBstrA.exe:PnkBstrA

"{50C4941E-EDFF-4E3E-B818-2C3922DD10E1}"= UDP:c:\windows\System32\PnkBstrB.exe:PnkBstrB

"{F0BE4F16-5CB6-4010-9BB6-BD8E72A8F4CA}"= TCP:c:\windows\System32\PnkBstrB.exe:PnkBstrB

"{1A649769-44FF-49CF-8AEC-A0EE8EDE49D1}"= UDP:c:\program files\Sports Interactive\Football Manager 2009\fm.exe:Football Manager 2009

"{91C9005C-D301-4508-AACE-439618274899}"= TCP:c:\program files\Sports Interactive\Football Manager 2009\fm.exe:Football Manager 2009

"TCP Query User{E3B53AD2-669C-4DC3-A669-4ED8A4D62072}c:\\program files\\team jpn\\call of duty - world at war\\codwawmp.exe"= UDP:c:\program files\team jpn\call of duty - world at war\codwawmp.exe:Call of Duty®: World at War Multiplayer

"UDP Query User{21A09F6C-3AE7-45CC-86C1-C226CCA4D89B}c:\\program files\\team jpn\\call of duty - world at war\\codwawmp.exe"= TCP:c:\program files\team jpn\call of duty - world at war\codwawmp.exe:Call of Duty®: World at War Multiplayer

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\System32\drivers\Lbd.sys [1-9-2009 23:15 64160]

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\drivers\avgldx86.sys [26-5-2009 11:04 335240]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\System32\drivers\avgtdix.sys [26-5-2009 11:05 108552]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [15-9-2009 11:42 9968]

R1 SAS***IL;SAS***IL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL.SYS [15-9-2009 11:42 74480]

R2 {49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl [25-3-2009 17:41 61424]

R2 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe [3-3-2008 13:11 16384]

R2 CLHNService;CLHNService;c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe [25-3-2009 17:43 81504]

R2 ETService;Empowering Technology Service;c:\program files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe [12-8-2008 12:26 24576]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [3-7-2009 16:49 1028432]

R2 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [25-4-2008 21:36 45056]

R2 NTIPPKernel;NTIPPKernel;c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\NTIPPKernel.sys [25-3-2009 17:43 122368]

R2 RS_Service;Raw Socket Service;c:\program files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe [25-3-2009 17:52 233472]

R3 L1E;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\System32\drivers\L1E60x86.sys [5-8-2009 6:18 48640]

R3 NETw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\System32\drivers\NETw5v32.sys [17-11-2008 7:40 3668480]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\System32\drivers\nvhda32v.sys [22-12-2008 13:47 51232]

R3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [15-9-2009 11:42 7408]

R3 winbondcir;Winbond IR Transceiver;c:\windows\System32\drivers\winbondcir.sys [28-3-2007 7:51 43008]

S2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [25-4-2008 21:36 131072]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\System32\drivers\fssfltr.sys [25-3-2009 22:15 55280]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 19:08 533360]

S4 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [26-6-2009 12:35 908056]

S4 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [26-6-2009 12:35 297752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-09-01 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-07-03 18:40]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/

mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0413&s=2&o=vp32&d=0309&m=aspire_6930g

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-10-14 18:57

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796}]

"ImagePath"="\??\c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2009-10-14 18:59

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-14 16:59

Pre-Run: 102.695.391.232 bytes beschikbaar

Post-Run: 102.857.424.896 bytes beschikbaar

340 --- E O F --- 2009-10-13 06:36

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\S20145543(1254).tmp

c:\windows\S20145543.tmp

Folder::

c:\program files\Registry Winner

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\S20145543(1254).tmp

c:\windows\S20145543.tmp

Folder::

c:\program files\Registry Winner

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

ok ik heb hem alvast online laten scannen hier is het resultaat .

;***********************************************************************************************************************************************************************************

ANALYSIS: 2009-10-15 20:55:28

PROTECTIONS: 1

MALWARE: 7

SUSPECTS: 2

;***********************************************************************************************************************************************************************************

PROTECTIONS

Description Version Active Updated

;===================================================================================================================================================================================

AVG Anti-Virus Free No Yes

;===================================================================================================================================================================================

MALWARE

Id Description Type Active Severity Disinfectable Disinfected Location

;===================================================================================================================================================================================

00120464 adware/favadd Adware No 0 Yes No HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736}

00139061 Cookie/Doubleclick TrackingCookie No 0 Yes No C:\Users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\meneer_de_jongkraan1@doubleclick[1].txt

00139064 Cookie/Atlas DMT TrackingCookie No 0 Yes No C:\Users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\meneer_de_jongkraan1@atdmt[1].txt

00168109 Cookie/Adtech TrackingCookie No 0 Yes No C:\Users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\meneer_de_jongkraan1@adtech[1].txt

00168114 Cookie/onestat.com TrackingCookie No 0 Yes No C:\Users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\meneer_de_jongkraan1@stat.onestat[2].txt

00168116 Cookie/Comclick TrackingCookie No 0 Yes No C:\Users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\meneer_de_jongkraan1@fl01.ct2.comclick[2].txt

00173520 Cookie/Bluestreak TrackingCookie No 0 Yes No C:\Users\meneer de jongkraan1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\meneer_de_jongkraan1@bluestreak[1].txt

;===================================================================================================================================================================================

SUSPECTS

Sent Location

;===================================================================================================================================================================================

No C:\Users\meneer de jongkraan1\Desktop\ComboFix.exe[32788R22FWJFW\pev.exe]

No C:\Windows\PEV.exe

;===================================================================================================================================================================================

VULNERABILITIES

Id Severity Description

;===================================================================================================================================================================================

;===================================================================================================================================================================================

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

 • Welkom op PC Helpforum

 • Leden statistieken

  • Aantal leden
   40.249
  • Meeste online
   1.765

  Nieuwste lid
  GrietV
  Registratiedatum
 • Gerelateerde inhoud

  • Gast
   Door Gast
   Ik heb gisteren eenn beveiliging van,
   Microsoft Security Essentials gedownload
   en geinst.
   Weet iemand hier iets van.
    
  • Door CaptainRexCC
   Games die mijn PC makkelijk aankan, crashen na een willekeurige tijd met de error LiveKernelEvent 141. Dit zijn alle details in het crashreport:
   Problem Event Name:    LiveKernelEvent
   Code:    141
   Parameter 1:    ffff9c06041df010
   Parameter 2:    fffff80340d4c188
   Parameter 3:    0
   Parameter 4:    1ab0
   OS version:    10_0_19042
   Service Pack:    0_0
   Product:    256_1
   OS Version:    10.0.19042.2.0.0.256.48
   Locale ID:    1033
   Ik speel op een windows 10 pc die altijd up-to-date is, en mijn games zeggen vaak dat ik mijn videodrivers moet updaten, terwijl ik dat al de hele tijd doe. Ik heb dit probleem al drie jaar, kan iemand mij helpen?
  • Door Joseph Van den Avont
   Ik heb onlangs een pc  via 2dehands.be en heb al meerdere keer met mijn bootable windows usb stick windows te installeren, maar steeds kom ik bij onderstaande scherm terecht bij het instellen van Windows. Dit vraagt om in te loggen met een email van dit bedrijf. Mijn vraag is, hoe kan ik dit omzeilen?
    
   Vriendelijke groeten,
   Joseph

  • Door bennieboef
   Hallo Allemaal,

   Mijn macro zoekt in een windows map op de volgende manier : "prd." + <cell value> + ".dld"
   Het probleem is dat er niet wordt gezocht in inderliggende bmappen

   Hier de macro :

   Option Explicit

   Sub Find_DLD()
   Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
   Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
   Dim sSourcePath As String, currentpath As String
   Dim sDestinationPath As String
   Dim sFileType As String
   Dim sFileType1 As String

   Dim bContinue As Boolean

   bContinue = True
   iRow = 2

   ' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
   sSourcePath = "S:"
   sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
   sFileType1 = "prd."


   ' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
   While bContinue

   If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
   Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
   AckTime = 1
   Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", _
   AckTime, "Hieperdepiep", 0)
   Case 1, -1
   Exit Sub
   End Select
   Else
   ' CHECK IF FILES EXISTS.

   If Len(Dir(sSourcePath & sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType)) = 0 Then
   Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
   Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
   Else
   Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
   Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False

   End If
   End If
   iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
   Wend
   End Sub

   Het zou fantastisch zijn al iemand deze code zo kan aanpassen dat de macro ook in de onderliggende mappen van s:\ gaat zoeken.

   Alvast bedankt voor jullie hulp.
    
   Bijlage :  bestand met macro.
   Controle dxf + kantprogramma.xlsm
  • Door SAHAT
   Hallo allemaal, ik ben nieuw hier.
    
   Ik zou graag mijn contextmenu willen opschonen (zie bijlagen), alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen.
   Zo zou ik bijvoorbeeld graag "Kopiëren naar", "Snelkoppeling maken",  "Verwijderen" en "Op apparaat weergeven" uit mijn file context menu willen halen. Niet alleen de locaties die de pijltjes weergeven, maar de kopjes zelf ook.
   Uit mijn explorer context menu zou ik graag "Delen met" wilen verwijderen.
   Ook, indien mogelijk, dat een nieuw tekstdocument aanmaken (via explorer context menu) niet via "Nieuw --> Tekstdocument" gaat maar dat "Tekstdocument" gewoon in (explorer) contextmenu staat onder de andere opties.
    
   Ik weet bijna zeker dat dit mogelijk is, maar hoe weet ik niet..
    

    

    

×
×
 • Nieuwe aanmaken...