Ga naar inhoud

autorun van een bepaalde externe harde schijf uitschakelen


Kurtt
 Delen

Aanbevolen berichten

ik heb 2 externe harde schijven en natuurlijk 1 interne harde schijf.

1 van de 2 externe harde schijven laadt altijd autorun om de zoveel tijd. Precies als ik wat beweeg met mijn tafel dat autorun in gang schiet bij die schijf en soms ook willekeurig; als ik dan iets aan het kopieren ben op die externe harde schijf wordt het onderbroken omdat autorun gestart wordt op die externe harde schijf (zonder dat ik ook maar iets doe start die dus autorun)

Is het mogelijk om op die bepaalde externe harde schijf autorun uit te schakelen?

Heb ook al geprobeerd om in apparaatbeheer de externe harde schijf te verwijderen en terug laten herkennen, en dat lukt, maar nog steeds last van om de zoveel tijd op die externe harde schijf dat het scherm van autorun komt van die externe harde schijf...

(en dan kan ik dus kiezen: verkenner openen, ....). Kan het ook iets te maken hebben met energieinstellingen in windows 7???

Ik lees bij de geavanceerde instellingen bij energiebeheer in windows 7 iets van "instelling voor selectieve usb-onderbreking, misschien dat eens uitschakelen?

Logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:28:38, on 12-1-2011

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.7930.16406)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 10\SnagitBHO.dll

O2 - BHO: CmjBrowserHelperObject Object - {6FE6A929-59D1-4763-91AD-29B61CFFB35B} - C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 8\Mm8InternetExplorer.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 10\SnagitIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files (x86)\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: TaskBow.lnk = PCTHUIS\Desktop\taskbowfree.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - c:\Program Files (x86)\Corel\WordPerfect Office X5\Programs\WPLauncher.hta

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Send to Mindjet MindManager - {2F72393D-2472-4F82-B600-ED77F354B7FF} - C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 8\Mm8InternetExplorer.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7E1AA9BB-CC13-4AF6-89B9-346E812D97B6}: NameServer = 10.0.0.138

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Media Center 15 Service - J. River, Inc. - C:\Program Files (x86)\J River\Media Center 15\JRService.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9174 bytes

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Check je instellingen voor autorun eens op volgende manier :

configuratiescherm --> hardware en geluiden --> automatisch afspelen.

Onderaan links kan je terug naar standaardwaarden gaan, je kan eventueel ook links bovenaan het vinkje weghalen en elke type media afzonderlijk manueel instellen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt Asus en kape. Ik heb je tips opgevolgd. Heb het terug op standaardwaarden staan.

En ik laat nog even het vinkje links aangevinkt bij 'automatisch afspelen'.

Eens zien wat het geeft en of autorun nog twintig keer per dag in gang schiet of niet. :)

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ga ook even het programma Autorun Disable uitproberen. Met dat programma kan je afzonderlijk instellen van welk soort apparaat je de autorun wil uitschakelen:

- van de usb's

- van de cd en dvd's

- ...

Ik heb het programma hiervan gedownload:

AutoRun Disable by Endpoint Protector - Free software downloads and software reviews - CNET Download.com

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

pfff ik geraak er niet vanaf

maar het aantal keren dat autorun uit het niets opstart, is precies wel verminderd.

heeft dat misschien iets te maken met de energie van die externe harde schijf? Het is een samsung, die van 1.5 TB.

Misschien schakelt die zich automatisch uit als er langere tijd geen activiteit op die schijf is geweest (ik schakel die altijd in, usb zit dus altijd in van die externe harde schijf)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de tip, Stegisoft.

Hij vindt 2 autorun.inf bestanden op mijn J: (dus de probleemschijf die constant autorun opstart). Mag ik die zomaar verwijderen? Dan kan het probleem misschien opgelost zijn.

Of misschien scant mijn antivir mijn externe harde schijf op de achtergrond en als die autorun.inf tegenkomt komt mijn externe harde schijf in actie?

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.