Ga naar inhoud

laptop gaat trager


societyiswrong

Aanbevolen berichten

Je kan je harde schijf defragmenteren.

Je Schijfdefragmentatie als volgt openen: klik op de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en klik vervolgens op Schijfdefragmentatie.

Ook kan je het systeem eens opkuisen met ccleaner.

Download CCleaner. Klik op “Download Latest Version”, dan start de download automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'.

Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Laat dan eens weten of het beter is.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:51:36, on 12/06/2010

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Advanced Wheel Mouse\wh_exec.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Magic-i Visual Effects.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = portal >> tickler homepage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = portal >> tickler homepage

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://c:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - c:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/mjss/MJSS.cab109791.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe

O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Database Manager (SOHDBSvr) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Playlist Manager (SOHPlMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14591 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Weinig problemen merkbaar in dit logje. Even dieper kijken dan :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 11-02-18.04 - Vinceqwerty 19/02/2011 11:58:27.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.32.1043.18.4063.2426 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Vinceqwerty\Downloads\ComboFix.exe

AV: Norton AntiVirus *Disabled/Updated* {88C95A36-8C3B-2F2C-1B8B-30FCCFDC4855}

SP: Norton AntiVirus *Disabled/Updated* {33A8BBD2-AA01-20A2-213B-0B8EB45B02E8}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\program files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.1\yoUTubedownloadertoolbarie.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-01-19 to 2011-02-19 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-19 11:11 . 2011-02-19 11:11 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-02-18 19:46 . 2011-02-18 19:46 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2011-02-10 16:06 . 2010-12-18 06:11 714752 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-04-16 3872080]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1475072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-08-18 148888]

"ISBMgr.exe"="c:\program files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" [2009-05-26 317288]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-07-10 98304]

"MarketingTools"="c:\program files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe" [2010-01-12 26624]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2009-11-10 417792]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-01-22 141608]

"NortonOnlineBackup"="c:\program files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe" [2010-02-16 972632]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-04 36272]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-03-24 952768]

"WheelMouse"="c:\advanc~1\wh_exec.exe" [2007-10-13 98304]

"SearchSettings"="c:\program files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe" [2010-10-22 524288]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2009-7-1 1079584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer3"=wdmaud.drv

R2 appdrvrem01;Application Driver Auto Removal Service (01);c:\windows\System32\appdrvrem01.exe svc [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-12 133104]

R2 Roxio Upnp Server 10;Roxio Upnp Server 10;c:\program files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe [2009-06-26 362992]

R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2009-08-03 35104]

R3 Roxio UPnP Renderer 10;Roxio UPnP Renderer 10;c:\program files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe [2009-06-26 313840]

R3 SOHCImp;VAIO Media plus Content Importer;c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe [2009-07-27 120104]

R3 SOHDBSvr;VAIO Media plus Database Manager;c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe [2009-07-27 70952]

R3 SOHDms;VAIO Media plus Digital Media Server;c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe [2009-07-27 427304]

R3 SOHDs;VAIO Media plus Device Searcher;c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe [2009-07-27 75048]

R3 SOHPlMgr;VAIO Media plus Playlist Manager;c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe [2009-07-27 91432]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2009-08-28 49152]

R3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface;c:\program files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe [2009-06-17 110888]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-05-23 1255736]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2009-05-20 55280]

S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NAVx64\1108000.005\SYMDS64.SYS [2009-10-15 433200]

S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NAVx64\1108000.005\SYMEFA64.SYS [2010-04-22 221232]

S1 appdrv01;Application Driver (01);c:\windows\system32\Drivers\appdrv01.sys [2010-06-21 2770544]

S1 BHDrvx64;BHDrvx64;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_17.5.0.127\Definitions\BASHDefs\20110114.001\BHDrvx64.sys [2010-11-23 953904]

S1 ccHP;Symantec Hash Provider;c:\windows\system32\drivers\NAVx64\1108000.005\ccHPx64.sys [2010-02-26 615040]

S1 IDSVia64;IDSVia64;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_17.5.0.127\Definitions\IPSDefs\20110218.003\IDSvia64.sys [2010-11-09 476792]

S1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NAVx64\1108000.005\Ironx64.SYS [2010-04-29 150064]

S1 SYMTDIv;Symantec Vista Network Dispatch Driver;c:\windows\System32\Drivers\NAVx64\1108000.005\SYMTDIV.SYS [2010-05-06 451120]

S2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-12-08 169312]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-27 203264]

S2 Application Updater;Application Updater;c:\program files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [2010-10-22 386560]

S2 NAV;Norton AntiVirus;c:\program files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe [2010-02-26 126392]

S2 NOBU;Norton Online Backup;c:\program files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe service [x]

S2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [2007-04-16 14112]

S2 RtkAudioService;Realtek Audio Service;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [2009-07-24 189984]

S2 uCamMonitor;CamMonitor;c:\program files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [2008-09-18 104960]

S2 VAIO Power Management;VAIO Power Management;c:\program files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe [2009-07-16 411496]

S2 VCFw;VAIO Content Folder Watcher;c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe [2009-07-22 642920]

S2 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager;c:\program files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe [2009-06-26 468264]

S2 VSNService;VSNService;c:\program files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe [2009-08-12 522240]

S3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect;c:\windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [2009-05-26 19968]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2010-11-27 132656]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-05 5435904]

S3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys [2009-06-11 11392]

S3 whfltr2k;WheelMouse USB Lower Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\whfltr2k.sys [2007-01-26 9600]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [2009-07-31 393216]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2011-02-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-12 16:46]

2011-02-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-12 16:46]

.

--------- x86-64 -----------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAAnotif"="c:\program files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-06-04 186904]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-07-24 7938080]

"Skytel"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe" [2009-07-24 1833504]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-08-18 171520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=SVEA&bmod=EU01

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube to Mp3 Converter - c:\users\Vinceqwerty\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm

IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

TCP: {0AFE9E91-7451-4846-86A2-CFA0125F440D} = 192.168.1.1

TCP: 6416D6022416162747 = 192.168.1.1

TCP: 966746D2E65647 = 192.168.1.1

TCP: B44474F5F40756E6 = 192.168.1.1

TCP: C496675626F687D226439336 = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

Notify-VESWinlogon - VESWinlogon.dll

SafeBoot-mcmscsvc

SafeBoot-MCODS

HKLM-Run-Apoint - %ProgramFiles%\Apoint\Apoint.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\NAV]

"ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe\" /s \"NAV\" /m \"c:\program files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\17.8.0.5\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2537852123-127826847-1777858291-1000\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:2a,db,72,87,1a,f7,66,c3,d1,ff,bb,8e,c4,af,ae,10,15,6a,20,19,89,9d,dc,

d6,c0,3e,19,3e,4b,55,65,45,e4,0a,36,12,20,9e,ab,a2,c4,54,c7,ad,b0,8e,71,5c,\

"??"=hex:22,ea,3d,f1,b8,ed,23,b3,5c,85,14,f7,8c,42,2d,f8

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10e.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10e.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10e.ocx, 1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10e.ocx, 1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

c:\program files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\program files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

c:\windows\SysWOW64\DllHost.exe

c:\program files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

c:\advanced wheel mouse\wh_exec.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2011-02-19 12:59:56 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-02-19 11:59

Pre-Run: 177.535.848.448 bytes beschikbaar

Post-Run: 177.400.741.888 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 504EF27AF51FE2FF7D2681D42432E52C

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\program files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings

Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SearchSettings"=-

Driver::

Application Updater

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.