Ga naar inhoud

hotdates
 Delen

Aanbevolen berichten

Het is zeker aan te raden om uw computer te scannen met een geupdate antivirus programma. U kunt hiervoor uw eigen antivirus voor gebruiken ofwel een online versie van internet.

Probeer de Microsoft Safety Scanner: Microsoft Safety Scanner - Gratis online hulpprogramma voor optimale prestaties en beveiliging of de Malwarebytes. Maar zorg ervoor dat de scanner eerst geupdate wordt voordat u uw computer gaat scannen op Malware.

Link naar reactie
Delen op andere sites

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:05:37, on 11-2-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\sexy hotje\Desktop\pdw\PDW3_1.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10u_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P17RunE] RunDll32 P17RunE.dll,RunDLLEntry

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\sexy hotje\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files (x86)\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\Program Files\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Program Files\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

O16 - DPF: {E705A591-DA3C-4228-B0D5-A356DBA42FBF} (Creative Software AutoUpdate 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/20015/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/110926/CTPID.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9617 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zet je logje van Malwarebytes eens in je volgende bericht en voer ook dit nog uit :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-11.03 - sexy hotje 11-02-2012 22:04:17.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.8122.5580 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\sexy hotje\Desktop\ComboFix.exe

AV: ESET Smart Security 5.0 *Enabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

FW: ESET Personal firewall *Enabled* {4FE52EC8-CB26-1113-0EFE-8842E2773BAA}

SP: ESET Smart Security 5.0 *Enabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Aanwezig AV is actief

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\sexy hotje\AppData\Local\Temp\ppcrlui_4608_2

c:\users\SEXYHO~1\AppData\Local\Temp\ppcrlui_4608_2

c:\windows\system32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-11 to 2012-02-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-11 08:07 . 2011-10-04 16:22 917840 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2012-02-11 08:06 . 2012-02-11 08:06 927800 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{003B199E-BC97-48CF-86E4-8A03270E2D45}\gapaengine.dll

2012-02-11 08:06 . 2012-01-17 03:39 8602168 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B33FAFA7-739B-4327-AE34-1355F544CE66}\mpengine.dll

2012-02-10 07:53 . 2012-02-10 07:53 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-02-09 22:47 . 2006-06-19 12:01 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ztvcabinet.dll

2012-02-09 22:47 . 2006-05-25 14:52 162304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ztvunrar36.dll

2012-02-09 22:47 . 2005-08-26 00:50 77312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ztvunace26.dll

2012-02-09 22:47 . 2003-02-02 19:06 153088 ----a-w- c:\windows\SysWow64\UNRAR3.dll

2012-02-09 22:47 . 2002-03-06 00:00 75264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\unacev2.dll

2012-02-09 22:47 . 2012-02-09 22:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trojan Remover

2012-02-09 22:47 . 2012-02-09 22:47 -------- d-----w- c:\programdata\Simply Super Software

2012-02-09 21:57 . 2012-02-09 21:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\EMCO

2012-02-09 08:45 . 2012-02-09 08:52 -------- d-----w- c:\program files\route 66

2012-02-05 17:07 . 2012-01-17 03:39 8602168 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-02-05 16:59 . 2012-02-05 16:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Skype

2012-02-05 16:59 . 2012-02-05 16:59 -------- d-----r- c:\program files (x86)\Skype

2012-02-05 16:59 . 2012-02-05 16:59 -------- d-----w- c:\programdata\Skype

2012-02-05 16:07 . 2012-02-05 16:07 -------- d-----w- c:\programdata\MumboJumbo

2012-02-05 15:16 . 2012-02-05 15:16 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-02-05 15:15 . 2012-02-05 15:16 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-02-05 15:15 . 2011-12-10 14:24 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-02-05 13:41 . 2012-02-05 13:41 -------- d-----w- c:\program files\ESET

2012-02-05 13:33 . 2012-02-05 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Synchronization Services

2012-02-05 13:33 . 2012-02-05 13:33 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH

2012-02-05 13:33 . 2012-02-05 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Sync Framework

2012-02-05 13:33 . 2012-02-05 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2012-02-05 13:31 . 2012-02-05 13:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 8

2012-02-05 13:30 . 2012-02-05 13:30 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Analysis Services

2012-02-05 13:30 . 2012-02-05 13:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Analysis Services

2012-02-05 13:29 . 2012-02-05 17:12 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2012-02-05 13:22 . 2012-02-05 13:22 -------- d-----w- c:\program files (x86)\RapidShareManager

2012-02-05 12:36 . 2006-10-06 13:17 53248 ------w- c:\windows\Ctregrun.exe

2012-02-05 12:36 . 2000-05-22 15:58 647872 ------w- c:\windows\SysWow64\Mscomct2.ocx

2012-02-05 11:56 . 2011-11-05 05:32 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2012-02-05 11:56 . 2011-11-05 04:26 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2012-02-05 11:54 . 2011-11-17 06:30 1740160 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-02-05 11:54 . 2011-11-17 05:31 1296200 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntdll.dll

2012-02-05 11:53 . 2011-11-19 14:58 77312 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-02-05 11:53 . 2011-11-19 14:01 67072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\packager.dll

2012-02-05 11:52 . 2012-02-05 11:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-02-05 11:50 . 2003-06-12 22:25 7062 ----a-w- c:\windows\SysWow64\audiopid.vxd

2012-02-05 11:48 . 2012-02-05 13:01 -------- d-----w- c:\programdata\Creative

2012-02-05 11:48 . 2009-03-26 13:48 190976 ----a-w- c:\windows\system32\APOMgr64.DLL

2012-02-05 11:48 . 2009-03-26 13:46 148480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\APOMngr.DLL

2012-02-05 11:48 . 2009-02-06 17:53 89088 ----a-w- c:\windows\system32\CmdRtr64.DLL

2012-02-05 11:48 . 2009-02-06 17:52 73728 ----a-w- c:\windows\SysWow64\CmdRtr.DLL

2012-02-05 11:48 . 2012-02-05 11:48 -------- d-----w- c:\windows\SysWow64\Data

2012-02-05 11:48 . 2012-02-05 11:48 -------- d-----w- c:\windows\system32\DATA

2012-02-05 11:48 . 2012-02-05 11:48 -------- d-----w- c:\programdata\Brother

2012-02-05 11:43 . 2012-02-05 11:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Security Client

2012-02-05 11:42 . 2012-02-05 11:43 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Client

2012-02-05 11:41 . 2012-02-05 12:14 -------- d-----w- c:\users\sexy hotje

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\programdata\Sjablonen

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\programdata\Menu Start

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\programdata\Favorieten

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\programdata\Documenten

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\programdata\Bureaublad

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-----w- C:\Recovery

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\users\Default\Sjablonen

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\users\Default\Netwerkprinteromgeving

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\users\Default\Mijn documenten

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\users\Default\Menu Start

2012-02-05 11:39 . 2012-02-05 11:39 -------- d-sh--we c:\users\Default\AppData\Local\Geschiedenis

2012-02-05 11:09 . 2012-02-05 11:09 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2012-02-05 10:57 . 2012-02-05 10:57 -------- d-----w- c:\windows\ConfigSetRoot

2012-02-05 10:46 . 2012-02-05 10:46 -------- d-----w- C:\Windows.old

2012-02-03 11:43 . 2012-02-03 11:43 -------- d-----w- C:\Drivers

2012-01-29 08:08 . 2012-01-29 08:08 -------- d-----w- C:\hp_LJP2014_Full_Solution_ASIA

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-31 12:44 . 2010-11-21 03:27 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RocketDock"="c:\program files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe" [2007-09-02 495616]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-01-31 17147528]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"P17RunE"="P17RunE.dll" [2008-03-28 14848]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]

"TrojanScanner"="c:\program files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe" [2012-02-09 1233856]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 ATE_PROCMON;ATE_PROCMON;c:\program files (x86)\Anti Trojan Elite\ATEPMon.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-01-31 158856]

R3 Creative ALchemy AL6 Licensing Service;Creative ALchemy AL6 Licensing Service;c:\program files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe [2012-02-05 79360]

R3 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service;c:\program files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2012-02-05 79360]

R3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [x]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 288272]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 Synth3dVsc;Microsoft Virtual 3D Video Transport Driver;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [x]

R3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 tsusbhub;Remote Deskotop USB Hub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 epfwwfp;epfwwfp;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [x]

S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [x]

S1 EpfwLWF;Epfw NDIS LightWeight Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

S2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [x]

S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe [2011-09-22 974944]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-01-13 652360]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

S3 Ph3xIB64;Philips 713x Inbox PCI TV Card;c:\windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB64.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3307594515-1446826183-677986355-1000Core.job

- c:\users\sexy hotje\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-05 12:13]

.

2012-02-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3307594515-1446826183-677986355-1000UA.job

- c:\users\sexy hotje\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-05 12:13]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Rocketdock"="c:\program files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe" [2007-09-02 495616]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 1436736]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2012-02-05 4035152]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\program files\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\program files\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.130 195.130.130.2

DPF: {E705A591-DA3C-4228-B0D5-A356DBA42FBF} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/20015/CTSUEng.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Wow6432Node-HKCU-Run-Anti Trojan Elite - c:\program files (x86)\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10u_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10u_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10u.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10u.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10u.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10u.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

c:\windows\SysWOW64\rundll32.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-02-11 22:14:54 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-11 21:14

ComboFix2.txt 2012-02-01 20:16

ComboFix3.txt 2012-02-01 17:01

ComboFix4.txt 2012-01-31 15:39

.

Pre-Run: 134.493.425.664 bytes beschikbaar

Post-Run: 135.262.236.672 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 991EF90657E06BA9E58D69BDA15115F3

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.