Ga naar inhoud

woodruffie

Aanbevolen berichten

Hoi woodruffie,

welkom op PCH... :-)

Ik heb je een eigen topic aangemaakt, nieuwe vragen posten in topics van anderen zorgt enkel voor verwarring.

Kan je de twee onderstaande procedures uitvoeren ?...

Download en installeer Speccy.

Tijdens de installatie heb je nu de mogelijkheid om Nederlands als taal te selecteren.

speccy.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht.

Wil je in woord en beeld zien hoe je een logje van Speccy maakt en plaatst kun je dat Hier lezen.

Ook Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje kan plakken in je antwoord.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:53:48, on 24/02/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\BearShare Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\SyncServer.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Woodruffie\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Your Home Page Has Been Changed

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HPADVISOR] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe view=DOCKVIEW

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Woodruffie\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://alltechgent.pixend.be/cab/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15104 bytes

http://speccy.piriform.com/results/UQtcdAejmS4P2AySUFrRGSy

---------- Post toegevoegd om 12:01 ---------- Vorige post was om 11:58 ----------

Videobestanden spelen af met vlekken op het beeld, en videos van bvb een website spelen af in horten en stoten. Een dvd speelt normaal af...

Sorry voor de delay, maar ik was op vakantie ;)

alvast heel erg bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Prima !

De malware-experts worden verwittigd...zodra ze online zijn analyseren ze je logje en begeleiden ze je verder...:top:

In je Speccy-logje vallen de temperaturen op : welke programma's werden er op de laptop uitgevoerd wanneer je het logje produceerde ?...wordt de laptop op een harde, gladde en stofvrije ondergrond gebruikt ?...

Link naar reactie
Delen op andere sites

Videobestanden spelen af met vlekken op het beeld, en videos van bvb een website spelen af in horten en stoten. Een dvd speelt normaal af... Het trage doet zich voor terwijl ik ermee aan het werken ben, soms na een tijdje en soms onmiddellijk. Ik merk op dat wanneer ik skype of msn gebruik, het frequenter voorvalt. Vaak werkt zelfs het typen heel traag in internet explorer,laat staan het opzoeken.

Sorry voor de delay, maar ik was op vakantie ;)

alvast heel erg bedankt!

---------- Post toegevoegd om 12:08 ---------- Vorige post was om 12:05 ----------

Dat had ik ook al opgemerkt, dat de temp oploopt... ik heb dat logje nu gemaakt, dus wat draait er nu: enkel internet explorer en misschien wat programma's die automatisch opstarten. Denk je dat ik hem best terugbreng naar de winkel? Ik heb er zo een extra verzekering bij.

---------- Post toegevoegd om 12:10 ---------- Vorige post was om 12:08 ----------

oh ja, de laptop wordt gebruikt op een tafel of op schoot ;)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op tafel is prima : maar dan wel zonder tafeldoek of placemat er onder...

Op de schoot : ideale plaats voor je partner, kind of huisdier...maar absoluut not done voor een laptop welke zijn verse koellucht onderaan aanzuigt...door hem op de schoot te nemen wordt de ventilatie-opening helaas afgesloten en loopt de temperatuur op.

Te hoge temperaturen van een PC / laptop worden meestal veroorzaakt door een te hoog stofgehalte.

Om dit op een veilige manier te verwijderen verwijzen we graag naar deze zeer duidelijke uitleg.

Neem de tips grondig door en doe het nodige om je systeem stofvrij te (laten) maken…nadien kan je ons dan de nieuwe resultaten van Speccy bezorgen.

Dan is het nog eventjes afwachten op de analyse van je HijackThis-logje.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Your Home Page Has Been Changed

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Je hebt het service pack 1 voor windows 7 nog niet geinstalleerd.

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de windows updates?

Je kan het Service Pack 1 downloaden op deze pagina.

Klik op doorgaan en volg de instructies.

Je moet het bestand windows6.1-KB976932-X64.exe nemen.

Na de download dubbelklikken op het bestand om de installatie te starten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.02.24.01

Windows 7 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Woodruffie :: WOODRUFFIE-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

24/02/2012 13:26:50

mbam-log-2012-02-24 (13-26-50).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 206728

Verstreken tijd: 33 minuut/minuten, 24 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 20

HKCR\Typelib\{B035BA6B-57CD-4F72-B545-65BE465FCAF6} (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Typelib\{D44FD6F0-9746-484E-B5C4-C66688393872} (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{0EB3F101-224A-4B2B-9E5B-DF720857529C} (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4D1EC4CA-4B92-4324-B8F8-C9A6ED06A8AE} (Adware.Hotbar) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.HbAx (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.HbAx.1 (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.HbInfoBand (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.HbInfoBand.1 (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.IEButton (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.IEButton.1 (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.IEButtonA (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.IEButtonA.1 (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.RprtCtrl (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\ShoppingReport2.RprtCtrl.1 (Adware.ShopperReports) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\QuestBrowse (Adware.QuestBrowse) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuestBrowse (Adware.QuestBrowse) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ShoppingReport2 (Adware.Hotbar) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 5

C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2\Bin (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2\Bin\2.7.32 (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\QuestBrwSearch (Adware.QuestBrowse) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\QuestBrwSearch (Adware.QuestBrowse) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2\Uninst.exe (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\QuestBrwSearch\uninstall.exe (Adware.QuestBrowse) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

---------- Post toegevoegd om 14:32 ---------- Vorige post was om 14:30 ----------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:32:05, on 24/02/2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Woodruffie\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HP | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Your Home Page Has Been Changed

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HPADVISOR] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe view=DOCKVIEW

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Woodruffie\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://alltechgent.pixend.be/cab/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14256 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft een boel rotzooi opgeruimd en Hijackthis ziet er ook al wat beter uit.

Tijd voor de volgende stap

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-24.02 - Woodruffie 24/02/2012 20:53:25.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.3958.2168 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Woodruffie\Downloads\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Guest\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{CF2FF144-A09A-425C-95E5-149309FE150D}.xps

c:\users\Guest\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{DE1F01DB-5CE2-4213-A9E4-E6010A18D2CA}.xps

c:\users\Guest\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{EBA79EB6-B80B-4AB8-885E-E1B9EB2838FA}.xps

c:\users\WOODRU~1\AppData\Local\Temp\bad4021e-8b96-4726-a482-7caebf5bc001\CliSecureRT.dll

c:\users\Woodruffie\AppData\Local\Temp\bad4021e-8b96-4726-a482-7caebf5bc001\CliSecureRT.dll

c:\windows\SysWow64\system32

c:\windows\SysWow64\system32\3DAudio.ax

c:\windows\SysWow64\system32\avrt.dll

c:\windows\SysWow64\system32\cis-2.4.dll

c:\windows\SysWow64\system32\issacapi_bs-2.3.dll

c:\windows\SysWow64\system32\issacapi_pe-2.3.dll

c:\windows\SysWow64\system32\issacapi_se-2.3.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MACXMLProto.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MaDRM.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MaJGUILib.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MAMACExtract.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MASetupCleaner.exe

c:\windows\SysWow64\system32\MaXMLProto.dll

c:\windows\SysWow64\system32\mfplat.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MK_Lyric.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MSCLib.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MSFLib.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MSLUR71.dll

c:\windows\SysWow64\system32\msvcp60.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MTTELECHIP.dll

c:\windows\SysWow64\system32\MTXSYNCICON.dll

c:\windows\SysWow64\system32\muzaf1.dll

c:\windows\SysWow64\system32\muzapp.dll

c:\windows\SysWow64\system32\muzapp.exe

c:\windows\SysWow64\system32\muzdecode.ax

c:\windows\SysWow64\system32\muzeffect.ax

c:\windows\SysWow64\system32\muzmp4sp.ax

c:\windows\SysWow64\system32\muzmpgsp.ax

c:\windows\SysWow64\system32\muzoggsp.ax

c:\windows\SysWow64\system32\muzwmts.dll

c:\windows\SysWow64\system32\psapi.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-24 to 2012-02-24 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-24 20:07 . 2012-02-24 20:07 -------- d-----w- c:\users\Guest\AppData\Local\temp

2012-02-24 20:07 . 2012-02-24 20:07 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-02-24 14:44 . 2010-11-20 04:35 2560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\rdpwd.sys.mui

2012-02-24 14:43 . 2010-11-20 04:33 3584 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\tsusbflt.sys.mui

2012-02-24 14:42 . 2010-11-20 04:27 3072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\Dot4usb.sys.mui

2012-02-24 14:04 . 2010-11-20 04:27 749568 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\msadc\msadce.dll

2012-02-24 14:04 . 2010-11-20 04:27 114688 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\msadc\msadcf.dll

2012-02-24 14:04 . 2010-11-20 04:27 211456 ----a-w- c:\windows\system32\mprddm.dll

2012-02-24 14:04 . 2010-11-20 04:24 102400 ----a-w- c:\windows\system32\mobsync.exe

2012-02-24 14:04 . 2010-11-20 03:19 212992 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\System\msadc\msadco.dll

2012-02-24 14:04 . 2010-11-20 03:17 101376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mobsync.exe

2012-02-24 14:02 . 2010-11-20 04:27 451072 ----a-w- c:\windows\system32\shwebsvc.dll

2012-02-24 14:01 . 2010-11-20 03:18 3727872 ----a-w- c:\windows\SysWow64\accessibilitycpl.dll

2012-02-24 14:00 . 2010-11-20 04:02 7168 ----a-w- c:\windows\system32\KBDINKAN.DLL

2012-02-24 13:59 . 2010-11-20 04:27 431104 ----a-w- c:\windows\system32\WPDSp.dll

2012-02-24 13:58 . 2010-11-20 04:25 136192 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-02-24 13:57 . 2010-11-20 04:26 45056 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2012-02-24 13:56 . 2010-11-20 04:27 414208 ----a-w- c:\windows\system32\wlanui.dll

2012-02-24 13:55 . 2010-11-20 04:27 455168 ----a-w- c:\windows\system32\nshipsec.dll

2012-02-24 13:44 . 2012-02-24 13:44 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2012-02-24 13:43 . 2012-02-24 13:44 -------- d-----w- C:\ebeb1b6c2781f1276c8185ed

2012-02-24 12:22 . 2012-02-24 12:22 -------- d-----w- c:\users\Woodruffie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-02-24 12:21 . 2012-02-24 12:21 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-02-24 12:20 . 2012-02-24 12:21 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-02-24 12:20 . 2011-12-10 14:24 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-02-24 10:48 . 2012-02-24 12:29 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2012-02-19 07:05 . 2012-02-19 07:05 -------- d-----w- c:\users\Woodruffie\AppData\Roaming\DVDVideoSoft

2012-02-19 07:05 . 2012-02-19 07:05 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft

2012-02-19 07:05 . 2012-02-19 07:05 -------- d-----w- c:\program files (x86)\DVDVideoSoft

2012-02-18 16:49 . 2012-02-24 16:41 25160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys

2012-02-18 16:49 . 2012-02-18 16:49 -------- d-----w- c:\program files\HitmanPro

2012-02-18 16:45 . 2012-02-18 16:45 -------- d-----w- c:\users\Woodruffie\AppData\Local\ElevatedDiagnostics

2012-02-18 16:39 . 2012-02-18 16:49 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-02-15 20:58 . 2012-01-04 10:44 509952 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll

2012-02-15 20:58 . 2012-01-04 08:58 442880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntshrui.dll

2012-02-15 20:58 . 2011-12-30 06:26 515584 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2012-02-15 20:58 . 2011-12-30 05:27 478720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\timedate.cpl

2012-02-15 20:58 . 2012-01-14 04:06 3145728 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-02-15 20:58 . 2011-12-28 03:59 498688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys

2012-02-15 20:58 . 2011-12-16 08:46 634880 ----a-w- c:\windows\system32\msvcrt.dll

2012-02-15 20:58 . 2011-12-16 07:52 690688 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msvcrt.dll

2012-02-08 20:53 . 2012-02-08 20:53 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-02-08 20:53 . 2012-02-08 20:53 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-01-31 21:01 . 2012-01-31 21:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MSXML 4.0

2012-01-30 08:33 . 2003-11-10 19:20 266240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\hpdj

2012-01-30 08:32 . 2003-09-24 08:44 82432 ----a-r- c:\windows\SysWow64\MSXML4r.dll

2012-01-30 08:32 . 2003-09-24 08:44 44544 ----a-r- c:\windows\SysWow64\MSXML4a.dll

2012-01-30 08:32 . 2003-09-24 08:43 626960 ----a-r- c:\windows\SysWow64\hpvaut32.dll

2012-01-30 08:32 . 2003-09-24 08:43 487424 ----a-r- c:\windows\SysWow64\hpvcp70.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-24 15:28 . 2009-07-14 02:36 175616 ----a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll

2012-02-24 15:28 . 2009-07-14 02:36 152576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msclmd.dll

2012-02-08 07:13 . 2012-02-23 22:55 8643640 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F2845997-832C-4A3B-A113-F21254E4108B}\mpengine.dll

2012-01-29 04:10 . 2010-08-25 14:16 279656 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-12-14 15:25 . 2011-05-21 21:38 414368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-29 15:39 . 2011-12-29 12:42 4659712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Redemption.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 90112 ----a-w- c:\windows\MAMCityDownload.ocx

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 325552 ----a-w- c:\windows\MASetupCaller.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 30568 ----a-w- c:\windows\MusiccityDownload.exe

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 974848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cis-2.4.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 81920 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_bs-2.3.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 65536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_pe-2.3.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTXSYNCICON.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MK_Lyric.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_se-2.3.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 569344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzdecode.ax

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 491520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzapp.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 49152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaJGUILib.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaXMLProto.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MACXMLProto.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTTELECHIP.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MAMACExtract.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 352256 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSLUR71.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 258048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzoggsp.ax

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 245760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSCLib.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 24576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MASetupCleaner.exe

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 200704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzwmts.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 172032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzapp.exe

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 155648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSFLib.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 143360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\3DAudio.ax

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 135168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzaf1.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 131072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmpgsp.ax

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 122880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzeffect.ax

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 118784 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaDRM.dll

2011-11-29 15:38 . 2011-11-29 15:38 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmp4sp.ax

2011-11-29 15:38 . 2011-12-29 12:42 821824 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dgderapi.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E}]

2011-01-06 14:06 721840 ----a-w- c:\progra~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2009-06-02 24264488]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2009-10-16 2363392]

"KPeerNexonEU"="c:\nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe" [2011-08-05 438272]

"HPADVISOR"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe" [2009-09-29 1685048]

"KiesHelper"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe" [2011-12-27 937360]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2011-12-27 21392]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WirelessAssistant"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2009-07-23 498744]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-11-24 98304]

"QlbCtrl.exe"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2009-10-08 322104]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-10-03 35696]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-09-04 935288]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"CanonSolutionMenuEx"="c:\program files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE" [2010-04-02 1185112]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"KiesTrayAgent"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2011-12-27 3508624]

"beid"="c:\program files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-07-06 2068480]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-01-16 421736]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-31 460872]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"HideFastUserSwitching"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-05-05 228408]

R3 cxbu0x64;OMNIKEY 3x21;c:\windows\system32\DRIVERS\cxbu0x64.sys [x]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [x]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2009-09-23 225280]

R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [x]

R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [x]

R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe [2009-11-18 98208]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 HitmanProScheduler;HitmanPro Scheduler;c:\program files\HitmanPro\hmpsched.exe [2012-02-18 105800]

S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2010-10-14 92216]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-01-31 652360]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-10-01 2320920]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [x]

S3 hitmanpro35;Hitman Pro 3.5 Support Driver;c:\windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - HITMANPRO35

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

ezSharedSvc

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2009-10-16 10:49 451872 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-24 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForWoodruffie.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2009-10-07 03:22]

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E}]

2011-01-06 14:06 1057712 ----a-w- c:\progra~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\x64\IEBHO.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2010-02-05 172032]

"RtkOSD"="c:\program files (x86)\Realtek\Audio\OSD\RtVOsd64.exe" [2009-10-13 995840]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2009-12-22 5977600]

"fssui"="c:\program files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2010-09-22 884584]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2010-03-25 2726728]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

"AppInit_DLLs"=c:\progra~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\x64\datamngr.dll c:\progra~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\x64\IEBHO.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\Woodruffie\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-Easybits Recovery - c:\program files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-{08DB3902-2CE0-474D-BCE3-0177766CE9F1} - c:\program files (x86)\InstallShield Installation Information\{08DB3902-2CE0-474D-BCE3-0177766CE9F1}\setup.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11e_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11e.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

c:\program files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

c:\program files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

c:\program files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

c:\program files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-02-24 21:19:20 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-24 20:19

.

Pre-Run: 394.771.177.472 bytes beschikbaar

Post-Run: 395.043.876.864 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 81913583F3B906F778E893BBECEEE158

het installeren van de service pack heeft 4u geduurd maar is uiteindelijk gelukt

---------- Post toegevoegd om 21:34 ---------- Vorige post was om 21:31 ----------

http://speccy.piriform.com/results/C8fC1xO0ysXnYSpIQrESuOW

de temp is nu beduidend lager, ook al staat hij al een ganse dag open. Ik heb hem nog niet gekuist dus weet niet hoe het komt, maar is toch al positiever neen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.