Ga naar inhoud

traag opstarten


Aanbevolen berichten

Na het aanzetten van mijn PC (desktop) krijg ik het pentium logo te zien. Normaal is dit een of twee seconden, echter sinds gisteren blijft dit logotje 10 tot 15 minuten staan alvorens de PC doorstart. Hoe komt dit, en beter nog hoe herstel ik dit. Ik heb het al met een eerder herstelpunt getracht; helaas geen effect.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi avkemenade,

welkom op PCH... :-)

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:49:33, on 17-5-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\MySecurityCenter\Programs\service.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\SonicWALL\SonicWALL Global VPN Client\SWGVCSvc.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe

C:\WINDOWS\Dit.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Fighters\Tray\FightersTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.31.2\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.2\bh\facemoods.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll (file missing)

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: PicLens plug-in for Internet Explorer - {EAEE5C74-6D0D-4aca-9232-0DA4A7B866BA} - C:\Program Files\PicLensIE\PicLens.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.2\facemoodsTlbr.dll (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.31.2\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [regist] C:\Program Files\MySecurityCenter\Programs\Info.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sfagent] C:\Program Files\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [setc] C:\Program Files\MySecurityCenter\Programs\setc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CommonToolkitTray] C:\Program Files\Fighters\Tray\FightersTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Documents and Settings\André van Kemenade.DRÉ\Local Settings\Application Data\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103470 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS121933; SRS_IT_E8790573B276545534A190; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; BRI/2; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"002"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: SonicWALL Global VPN Client.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com

O15 - Trusted Zone: *.stumbleupon.com

O16 - DPF: {0972B098-DEE9-4279-AC7E-4BAAA029102D} - http://assets.photobox.com/assets/aurigma/ImageUploader5.cab?20090610021544

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {63D6DD13-C913-466D-9444-9357561E4D94} - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/ma5.8.3/uploadtoepassing.cab

O16 - DPF: {AF2E62B6-F9E1-4D4F-A10A-9DC8E6DCBCC0} - http://update.videoegg.com/Install/Windows/Initial/VideoEggPublisher.exe

O16 - DPF: {B4A41BDB-320A-4AF4-8DBC-846866A62657} (Album Upload Software Control Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/ma7.0.43/ImageUploader7.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} - https://secure.logmein.com/activex/RACtrl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0225F2C4-2BB1-4ADE-8822-A9E84325C756}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{28380692-A513-4E97-B726-D7EDD9CECA15}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{425F16A2-C3DA-4CEA-8A93-87AEAC13BDC9}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AF9BAEB4-FF5E-4A1A-8C40-390F50104DA2}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5A37769-8717-4BA8-BD5F-4A43E528C885}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0225F2C4-2BB1-4ADE-8822-A9E84325C756}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0225F2C4-2BB1-4ADE-8822-A9E84325C756}: NameServer = 85.255.115.52,85.255.112.202

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0225F2C4-2BB1-4ADE-8822-A9E84325C756}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222 207.68.160.190 194.25.2.129 208.67.222.222

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe (file missing)

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: MySecurityCenter License Service - Unknown owner - C:\Program Files\MySecurityCenter\Programs\service.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe

O23 - Service: SonicWALL Global VPN Client Service (SWGVCSvc) - SonicWALL, Inc. - C:\Program Files\SonicWALL\SonicWALL Global VPN Client\SWGVCSvc.exe

O23 - Service: User Profile Hive Cleanup (UPHClean) - Unknown owner - C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe (file missing)

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.vvd-zo-brabant.nl/reuseldemierden/whermans.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - Welkom bij de VVD afd. Reusel-De Mierden

--

End of file - 14424 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het logje wordt nagekeken door onze malware-specialisten. Ik heb ze op de hoogte gesteld.

In afwachting kan ik je nog even deze (rare) tips geven:

- wanneer de pc nog eens blijft 'steken' bij het pentium-logo trek dan de stroomkabel achteraan de pc uit. De pc moet dus aan staan! Dus zet de pc aan, en als hij blijft steken bij het pentium-logo, trek dan gewoon de stroomkabel uit. Steek nu terug de stroomkabel erin, en start je pc op. Is het nu verholpen? Indien niet, lees de andere tip:

- zorg dat de pc is uitgeschakeld. Trek nu alle usb kabels uit (usb van scherm en toetsenbord in laten steken). Schakel de pc in. Is het nu verholpen? Indien niet, laat alle usb kabels uitgetrokken en steek de usb kabels van scherm en toetsenbord in een andere usb gleuf.

Meestal is het blijven steken van de pc bij het pentium logo het gevolg van niet goed herkennen van de usb kabels (vandaar deze eens van plaats verwisselen) of geen goede doorstroming van de stroom (overgebleven reststroom, vandaar stroomkabel uittrekken als pc aanstaat). Ik ben geen electricien maar dacht zoiets gelezen te hebben.

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop avg9wd en druk op Enter.

Tik in: sc delete avg9wd en druk op Enter.

Tik in: sc stop UPHClean en druk op Enter.

Tik in: sc delete UPHClean en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.31.2\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.2\bh\facemoods.dll (file missing)

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.2\facemoodsTlbr.dll (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.31.2\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103470 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS121933; SRS_IT_E8790573B276545534A190; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; BRI/2; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"002"

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.vvd-zo-brabant.nl/reuseld...n/whermans.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - Welkom bij de VVD afd. Reusel-De Mierden

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop avg9wd en druk op Enter.

Tik in: sc delete avg9wd en druk op Enter.

Tik in: sc stop UPHClean en druk op Enter.

Tik in: sc delete UPHClean en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.31.2\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.2\bh\facemoods.dll (file missing)

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.2\facemoodsTlbr.dll (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.31.2\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103470 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS121933; SRS_IT_E8790573B276545534A190; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; BRI/2; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"002"

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.vvd-zo-brabant.nl/reuseld...n/whermans.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - Welkom bij de VVD afd. Reusel-De Mierden

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Heren,

Probleem opgelost. Ik vind het onvoorstelbaar zoals jullie mij geholpen hebben! Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Chapeau! Ik heb jullie vandaag al aan enkele amateurs/profs doorgegeven, en ze hebben zich al aangemeld ook!

Op dit moment loopt de scan. Zometeen zal ik de resultaten nog doorsturen.

Een opmerkelijke zaak: toen ik via Google MBAM (het eerste resultaat) downloade sloot mijn PC spontaan alles af en schakelde hij zichzelf uit. Kwam terug met de mededeling dat er zich een ernstige aanval van een virus had voorgedaan en dat Windows de computer had uitgeschakeld. Al ooit zoiets meegemaakt? De tweede download van c.net gaf geen enkel probleem en liep precies zoals jullie in de antwoord aangaven. Zeer vreemd.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.