Ga naar inhoud

PQservice probleem op windows Vista onstabiel


romijo
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo Ik heb een vraagje mijn laptop windows vista is erg onstabiel heb er enkele weken geleden megaupload is een betaversie NIEUW om bestanden op te plaatsen via internet opgezet of opgezet eigenlijk ook weer niet want ik kan ´t nergens terugvinden traag, doet niet wat ik wil kunnen jullie mij weer helpen aub alvast bedankt. gr.

Speccylogje:

http://speccy.piriform.com/results/duqL0Mj7A0QyT6vx8mmwb4I

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 55
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:01:26, on 25-5-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16483)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Users\Mieke\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe

C:\Users\Mieke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IG1FS1QB\hijackthis.exe

C:\Users\Mieke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IG1FS1QB\HijackThis (1).exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! UK

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! UK

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Mieke\LOCALS~1\Temp\mseivoaf.scr

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: EmailBHO - {647FD14A-C4F1-46F4-8FC3-0B40F54226F7} - C:\Program Files\jZip\WebmailPlugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ZPdtWzdVitaKey MC3000] "C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe" show

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sonneDVDCreator] C:\Program Files\Magic Video Converter\dc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {28B66320-9687-4B13-8757-36F901887AB5} (CanvasX Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/canvasx.cab

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: Droppix Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Droppix\DxService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: gearsec - GEAR Software - C:\Windows\system32\gearsec.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--

End of file - 10471 bytes

Ik weet niet of dit een goeie is???????

Link naar reactie
Delen op andere sites


Oei, oei, inmiddels doorgegaan en van alles geprobeerd kan hem nu zelfs niet meer reboten dus ik kan niks meer hij start wel op maar als ik naar reboot in de bios ga kan ik niets selecteren dus nu ben ik afgewerkt op deze laptop HELP aub !!!!!!!!!!!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wat heb je juist gedaan met deze laptop want dat is mij niet helemaal duidelijk.

Je hebt dus vista ultimate en die is onstabiel; tot zover ben ik nog mee.

De installatiedatum (11-1-2013) is vrij recent en dus gaat het niet om het terugzetten naar de fabrieksinstellingen maar om een volledig nieuwe installatie.

Waar heb je de installatieschijf voor deze vista gehaald?

heb er enkele weken geleden megaupload is een betaversie NIEUW om bestanden op te plaatsen via internet opgezet of opgezet eigenlijk ook weer niet want ik kan ´t nergens terugvinden
Dit snap ik ook niet :hmmmm:

Je hebt blijkbaar iets gedownload en geinstalleerd maar je kan het toch niet terugvinden op de laptop.

Wat heb je juist gedownload en van welke site?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hoi, hoi, Clarkie ik kan geen herstelpunt maken staat er geen, Kweezie Wabbit, ik ben begonnen met die rotzooi te zoeken van opslag op 't internet dat is een nieuwe www.megaupload. Maar telkens als ik iets wilde downloaden begon die megaupload dus is deze blijkbaar zonder 't te weten aan mijn laptop gekoppeld, kon me ook niet herinneren dat ik iets daarvan had geinstalleerd maar toch maar zoeken nergens te vinden. op internet gezocht om me af te melden maar ook daarvoor is geen mogelijkheid. en ik ongeduldig ben maar door gegaan heb alle ongebruikte software erafgehaald toen kwam ik uit bij Microsoft office 2010 alles met revouninstaller verwijderd intussen kwam mijn zoon op bezoek en heb ik per ongeluk alle registervermeldingen van microsoft verwijderd niet meer terug te zetten, dus geen internet erg onstabiel niets meer in kunnen stellen etc. dus ik dacht ga ik 'm maar rebooten net als in januari maar ook dat lukt niet want ik kan zoveel op de geselecteerde items gaan staan maar enteren lukt niet ik heb dit toen zonder cd/dvd gedaan want die waren niet aanwezig bij aankoop. maar nu is 't hopeloos ik kan wel gewoon naar configuratiescherm en naar mappen maar instellen of iets veranderen gaat niet in configuratiescherm bij systeem of dergelijke valt niks meer te doen. ik hoop dat er nog wat aan te doen is?? dank je alvast dus bovenstaande speccy en Hijack log zijn nu niet meer recent er is na deze logjes vanalles gebeurd maar alles wat niet goed is. gr.

- - - Updated - - -

Oei ,Oei nou ging ik de link zoeken om jullie die rechtstreeks te geven en nou zal hij zich waarschijnlijk ook nog gaan nestelen op mijn nieuwe desktop ik hoop van niet hier is de link: https://mega.co.nz/

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...