Ga naar inhoud

Vostaran verwijderen


Aanbevolen berichten

 • Reacties 38
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo blijft het forum overzichtelijk.

Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

 

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.png RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je 
hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste leden,

Hier volgt het geraagde logje:

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Tom at 2015-01-18 14:42:21
Microsoft Windows 7 Home Premium  Service Pack 1
System drive C: has 55 GB (46%) free of 119 GB
Total RAM: 3949 MB (38% free)
 
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 14:43:14, on 18-1-2015
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17496)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\syncables.exe
C:\Windows\AsScrPro.exe
C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\jre\bin\javaw.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe
C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\trend micro\Tom.exe
 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
O4 - HKLM\..\Run: [boingo Wi-Fi] "C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [syncables] C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\Syncables.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (SfCtlCom) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\SfCtlCom.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_38986e29a8b510a2\STacSV64.exe
O23 - Service: Trend Micro Unauthorized Change Prevention Service (TMBMServer) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\BM\TMBMSRV.exe
O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (TmProxy) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TmProxy.exe
O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
 
--
End of file - 12669 bytes
 
======Listing Processes======
 
 
 
\SystemRoot\System32\smss.exe
C:\PROGRA~2\AVG\AVG10\avgchsva.exe /boot
C:\PROGRA~2\AVG\AVG10\avgrsa.exe /restart /boot
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_38986e29a8b510a2\STacSV64.exe
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
"C:\Windows\system32\FBAgent.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"
"C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\SfCtlCom.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgnsa.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgemca.exe"
\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "18108831152032462768-3561035301963164324-1249187480-183603784433655223035333929
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
atieclxx
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\PROGRA~2\AVG\AVG10\avgrsa.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgcsrva.exe /pipeName=2e43ac40-f094-485f-9419-0e29d805b44d /coreSdkOptions=30 /logConfFile="C:\ProgramData\AVG10\temp\1ade2c7a-94ee-4e2e-a09f-6304a1f40462-738-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg10" /tempPath="C:\ProgramData\AVG10\temp\"
"taskhost.exe"
taskeng.exe {924421B8-8B8B-458B-A041-7F621AA7A0FE}
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"
"C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
ATKOSD.exe
WDC.exe
"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe"
"C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\UfSeAgnt.exe"
"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"
"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"
"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun
"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
"C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\syncables.exe"
"C:\Windows\AsScrPro.exe"
"C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\jre\bin\javaw.exe"  -Xms56m -Xmx112m  -classpath .;syncables.jar migoDesktop.migoDesktopMain sid=S-1-5-21-127371675-1919748075-3488858995-1000
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
"C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe" -Embedding
"C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"
"C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe"
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe"
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0
"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"
"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgcsrva.exe /pipeName=af3d4d6a-4a8e-4705-bb75-88645fa38537 /coreSdkOptions=18 /logConfFile="C:\ProgramData\AVG10\temp\169dcb60-58a6-4406-be7f-7c18710f9143-92c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg10" /tempPath="C:\ProgramData\AVG10\temp\"
 
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -- "http://mandrillapp.com/track/click/30483147/www.malwareremoval.com?p=eyJzIjoiZG1ITVJnTFdBSjVNMzRfR1g3cExGRmRnb0I0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MzE0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lm1hbHdhcmVyZW1vdmFsLmNvbVxcXC9pbWFnZXNcXFwvcmFuZG9tXFxcL1JTSVR4NjQuZXhlXCIsXCJpZFwiOlwiZmYyMzJkNTdhYzIwNGRjOTkxZjE2YmY2NjBhNDJiZGFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlMTI3YWMyMjFhNjZhZDFkOGI1ODBkZDdiOTg2ZWY3ZTRlNDVkNTMzXCJdfSJ9"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="4464.0.2038506800\1222179248" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=1,6,17,38 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x68e0 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.672.0.0 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="ChromeSuggestions/Default/DomRel-Enable/enable/EmbeddedSearch/Group7 pct:10g stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnhancedBookmarks/Default/ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/NewProfileManagement/NewAvatarMenu/OmniboxBundledExperimentV1/Preperiod_A4_StableBookmarksIndexURLs/PasswordGeneration/Disabled/Prerender/PrerenderEnabled/QUIC/Disabled/RememberCertificateErrorDecisions/Default/SRTPromptFieldTrial/Default/SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_87/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/VoiceTrigger/Install/" --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-delegated-renderer --enable-impl-side-painting --num-raster-threads=1 --channel="4464.1.1937655594\782091701" /prefetch:673131151
"C:\Users\Tom\Downloads\RSITx64.exe"
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe4_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe4 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 524 528 536 65536 532
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
 
======Scheduled tasks folder======
 
C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe 
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /c
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /ua /installsource scheduler
C:\Windows\tasks\ROC_REG_JAN_DELETE.job - C:\ProgramData\AVG January 2013 Campaign\ROC.exe  /DELETE_FROM_SYSTEM=1
 
======Registry dump======
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]
AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssiea.dll [2011-09-09 3561824]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}]
Windows Live Family Safety Browser Helper Class - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll [2008-12-08 68960]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-04-01 256456]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]
AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll [2011-09-09 2276704]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-02-17 408440]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-04-01 194504]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]
Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-07-07 1152776]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-04-01 256456]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-07-07 1152776]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-04-01 194504]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ETDWare"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2009-09-30 621440]
"ASUS WebStorage"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe [2010-03-16 1754448]
"UfSeAgnt.exe"=C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\UfSeAgnt.exe [2010-02-23 1022904]
"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2009-11-27 487424]
"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2009-09-01 323584]
"Setwallpaper"=c:\programdata\SetWallpaper.cmd []
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1475584]
"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2008-12-02 3882312]
"Syncables"=C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\Syncables.exe [2010-04-05 370480]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2009-02-28 35696]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]
C:\Windows\AsScrPro.exe [2010-09-20 3054136]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CLMLServer]
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2009-11-02 103720]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UpdateLBPShortCut"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-20 222504]
"UpdateP2GoShortCut"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-20 222504]
"Boingo Wi-Fi"=C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk [2010-09-20 2429]
"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-11-11 98304]
"ATKOSD2"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [2009-10-27 6998656]
"ATKMEDIA"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe [2009-08-20 170624]
"HControlUser"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe [2009-06-19 105016]
"nmctxth"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe [2009-07-07 647216]
"nmapp"=C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe [2009-07-08 472112]
"AVG_TRAY"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe [2012-08-01 2345592]
"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]
"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2011-09-27 59240]
"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2011-10-24 421888]
 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
FancyStart daemon.lnk - C:\Windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_C4A2FC3E3722966204FDD8.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
 
======File associations======
 
.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*
 
======List of files/folders created in the last 1 month======
 
2015-01-18 14:42:21 ----D---- C:\rsit
2015-01-17 23:07:39 ----A---- C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe
2015-01-17 23:07:38 ----A---- C:\Windows\system32\profsvc.dll
2015-01-17 23:07:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncsi.dll
2015-01-17 23:07:36 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2015-01-17 23:07:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll
2015-01-17 23:07:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
2015-01-17 23:07:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-01-17 23:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-01-17 23:07:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe
2015-01-17 23:07:01 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-01-17 23:07:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll
2015-01-17 23:07:00 ----A---- C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-01-17 23:07:00 ----A---- C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-01-17 22:06:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\IrfanView
2015-01-17 22:03:31 ----D---- C:\ProgramData\{67F08F33-3772-5EB5-86F4-2E375676FDB9}
2015-01-17 22:03:27 ----D---- C:\Users\Tom\AppData\Roaming\WSE_Vosteran
2015-01-17 22:03:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\WSE_Vosteran
2015-01-17 22:03:18 ----D---- C:\Users\Tom\AppData\Roaming\1H1Q1V1N1N1S1R
2014-12-19 22:58:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2014-12-19 22:58:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
 
======List of files/folders modified in the last 1 month======
 
2015-01-18 14:43:14 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro
2015-01-18 14:42:32 ----D---- C:\Windows\Temp
2015-01-18 14:33:18 ----SHD---- C:\System Volume Information
2015-01-18 14:31:18 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2015-01-18 14:23:06 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\AVG
2015-01-18 14:17:30 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2015-01-18 14:17:30 ----D---- C:\Windows\system32\config
2015-01-18 14:17:29 ----D---- C:\Windows\winsxs
2015-01-18 14:17:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt
2015-01-18 14:15:37 ----D---- C:\Windows\System32
2015-01-18 14:15:36 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2015-01-17 23:39:28 ----D---- C:\Windows\system32\MRT
2015-01-17 23:39:11 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-01-17 22:40:40 ----D---- C:\Windows\Tasks
2015-01-17 22:40:39 ----D---- C:\Windows\system32\wfp
2015-01-17 22:40:38 ----D---- C:\Windows
2015-01-17 22:40:38 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2015-01-17 22:40:32 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Windows\inf
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\ProgramData\P4G
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Program Files\Windows Portable Devices
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
2015-01-17 22:39:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2015-01-17 22:39:31 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF
2015-01-17 22:39:08 ----D---- C:\Windows\registration
2015-01-17 22:37:27 ----HD---- C:\ProgramData
2015-01-17 22:37:23 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2015-01-13 22:33:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-01-13 22:29:08 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2015-01-06 22:37:27 ----SHD---- C:\Windows\Installer
 
======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
 
R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [2011-02-22 26704]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2011-03-16 37456]
R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-08-06 408600]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-11-12 312160]
R1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-03-01 41552]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2014-11-04 380192]
R1 tmtdi;Trend Micro TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmtdi.sys [2010-02-23 107536]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]
R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]
R2 pnarp;Pure Networks Device Discovery Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pnarp.sys [2009-07-07 33328]
R2 purendis;Pure Networks Wireless Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\purendis.sys [2009-07-07 35376]
R2 tmpreflt;tmpreflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmpreflt.sys [2010-07-30 42576]
R2 tmxpflt;tmxpflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmxpflt.sys [2010-07-30 309840]
R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2009-08-06 13784]
R2 vsapint;vsapint; C:\Windows\system32\DRIVERS\vsapint.sys [2010-07-30 1988176]
R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2009-10-05 1542656]
R3 AtiHdmiService;ATI Function Driver for High Definition Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtiHdmi.sys [2009-09-30 121872]
R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-11-11 6104576]
R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [2011-05-27 118864]
R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [2011-02-10 29264]
R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2009-10-15 117760]
R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]
R3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2009-10-26 151936]
R3 kbfiltr;Keyboard Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys [2009-07-20 15416]
R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-11-13 67072]
R3 MTsensor;ATK0100 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ATK64AMD.sys [2009-05-13 15928]
R3 SNP2UVC;USB2.0 PC Camera (SNP2UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2009-08-12 1799680]
R3 STHDA;IDT High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2009-11-27 505344]
S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver; C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-08-21 44032]
S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2008-12-08 61792]
S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2008-05-24 154168]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]
 
======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
 
R2 AFBAgent;AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [2009-12-08 379520]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-11-11 202752]
R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2009-06-16 84536]
R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2009-11-10 96896]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe [2012-01-31 7391072]
R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe [2011-02-08 269520]
R2 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-06-15 249648]
R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2009-10-01 262144]
R2 nmservice;Pure Networks Platform Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe [2009-07-07 647216]
R2 SfCtlCom;Trend Micro Central Control Component; C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\SfCtlCom.exe [2010-10-09 859712]
R2 STacSV;Audio Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_38986e29a8b510a2\STacSV64.exe [2009-11-27 243712]
R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-10-01 2314240]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-21 107912]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2015-01-13 267440]
S3 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-07-07 195336]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2008-12-08 533344]
S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-21 107912]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-23 194032]
S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-11-22 114688]
S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 TMBMServer;Trend Micro Unauthorized Change Prevention Service; C:\Program Files\Trend Micro\BM\TMBMSRV.exe [2010-02-23 570632]
S3 TmProxy;Trend Micro Proxy Service; C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TmProxy.exe [2010-02-23 917768]
S3 TurboBoost;TurboBoost; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2009-08-06 118672]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-10-23 1255736]
S4 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]
 
-----------------EOF-----------------
Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download of uitvoert.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk de werking van Zoek.exe nadelig beïnvloeden.

(hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (klik hier voor meer informatie over hoe zoek.exe te gebruiken)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kan je dat negeren, het is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze Computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.

  emptyclsid;
  shortcutfix;
  emptyfolderscheck;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm; 
  startupall;
  resetieproxy;
  
  
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
aangepast door juisterr
Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Juisterr:

Ik heb inmiddels het volgende via via gevonden en uitgevoerd, maar dat zal wel niet voldoende zijn he?

Ik hoor toch nog graag ff je mening voordat ik jouw weg bewandel.

Zie hieronder:

Het verwijderen van Vosteran.com van de browsers Verwijderen van Google Chrome:

 1. Open de browser en druk gelijktijdig op Alt+F.
 2. Selecteer Instellingen en ga naar Bij opstarten.
 3. Selecteer Open een bepaalde pagina of set pagina’s.
 4. Klik nu Instellen pagina’s.
 5. Verwijder de ongewenste zoekmachine en klik OK.
 6. Navigeer naar beneden naar Uiterlijk.
 7. Markeer Toon startknop en klik Wijzigen.
 8. Verwijder de ongewenste zoekmachine en klik OK.
 9. Ga naar Zoeken en klik op Beheer zoekmachines.
 10. Selecteer een nieuwe zoekmachine en klik Maak standaard.
 11. Klik X op Vosteran.com om het te verwijderen.
 12. Selecteer Gereed en herstart de browser.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ja zeker hoor. En ik ga ook zeker uw stappen nog uitvoeren.

Ik ben er alleen niet zo handig in en moet er ff goed de tijd voor 

vinden en nemen.

Ik was ben erg druk momenteel.

Ik ben u alvast heel erkentelijk voor alle moeite hoor.

Komt vast goed.

Tot gauw.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.