Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by jan at 2013-11-02 12:51:31

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 19 GB (69%) free of 27 GB

Total RAM: 479 MB (19% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:53:44, on 2-11-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

C:\Program Files\OSD\OSD.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\jan\Bureaublad\RSIT.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\trend micro\jan.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = DO SEARCHES

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Ant.com browser helper (video detector) - {346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF} - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\download.dll

O3 - Toolbar: Ant.com Video Downloader toolbar - {2E924F4F-67F0-4BD8-9560-49F468E843D2} - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\anttoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OSD] C:\Program Files\OSD\OSD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O9 - Extra button: Download videos by Ant.com - {70AF6C9F-0818-4cf7-924A-BBDBB24211D3} - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\download.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100272070238

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ant Toolbar updater service (AntUpdaterService) - Ant.com - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Wsys Service (WsysSvc) - Wsys Co., Ltd. - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eSafe\eGdpSvc.exe

--

End of file - 6168 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\JetCleanLoginCheckUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job

C:\WINDOWS\tasks\Wise Care 365.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

AcroIEHlprObj Class - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2003-11-03 54248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF}]

Ant.com browser helper (video detector) - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\download.dll [2011-06-29 3939864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2E924F4F-67F0-4BD8-9560-49F468E843D2} - Ant.com Video Downloader toolbar - C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\anttoolbar.dll [2011-06-29 381976]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AGRSMMSG"=C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe [2004-07-22 88361]

"LtMoh"=C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe [2003-04-28 184320]

"OSD"=C:\Program Files\OSD\OSD.EXE [2004-08-20 86016]

"SynTPLpr"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe [2004-09-10 98395]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2004-09-10 684123]

"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2004-07-01 155648]

"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2004-07-01 118784]

"NeroFilterCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2004-07-01 67584]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 995176]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll [2004-07-01 344064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll [2009-03-06 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eSafe\eGdpSvc.exe"="C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eSafe\eGdpSvc.exe:*:Enabled:WsysSvc"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-02 12:51:35 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-02 12:51:31 ----D---- C:\rsit

2013-11-01 18:51:11 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-11-01 18:51:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys

2013-11-01 18:04:16 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-11-01 18:02:56 ----D---- C:\WINDOWS\220FB0354744483A9A0B41DF77061583.TMP

2013-11-01 18:02:37 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2013-11-01 16:52:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2345886$

2013-11-01 16:52:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$

2013-11-01 15:26:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

2013-11-01 15:26:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2013-11-01 08:56:12 ----N---- C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe

2013-11-01 08:41:23 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-11-01 08:39:47 ----D---- C:\Program Files\Vittalia

2013-10-31 21:58:53 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$

2013-10-31 21:25:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862335$

2013-10-31 21:25:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862330$

2013-10-31 21:25:08 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2847311$

2013-10-31 21:07:43 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2883150$

2013-10-31 21:07:32 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$

2013-10-31 21:07:21 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$

2013-10-31 21:07:15 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834902-v2_WM10$

2013-10-31 21:07:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$

2013-10-31 21:06:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850869$

2013-10-31 20:52:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2863058$

2013-10-31 20:52:47 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2859537$

2013-10-31 20:52:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2849470$

2013-10-31 20:52:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2845187$

2013-10-31 20:52:03 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834886$

2013-10-31 20:35:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2820197$

2013-10-31 20:35:30 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2813345$

2013-10-31 20:35:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2820917$

2013-10-31 20:35:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2807986$

2013-10-31 20:34:59 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2780091$

2013-10-31 20:34:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2802968$

2013-10-31 20:10:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2757638$

2013-10-31 20:10:00 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2770660$

2013-10-31 20:09:53 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2758857$

2013-10-31 20:09:35 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2727528$

2013-10-31 19:49:33 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2705219-v2$

2013-10-31 19:49:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2723135-v2$

2013-10-31 19:49:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2661254-v2$

2013-10-31 19:49:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2749655$

2013-10-31 19:48:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2712808$

2013-10-31 19:48:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2698365$

2013-10-31 19:48:30 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2719985$

2013-10-31 19:48:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2655992$

2013-10-31 19:48:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2691442$

2013-10-31 19:47:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2686509$

2013-10-31 19:36:47 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2659262$

2013-10-31 19:36:17 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2676562$

2013-10-31 19:25:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2653956$

2013-10-31 19:25:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2661637$

2013-10-31 19:25:31 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2598479$

2013-10-31 19:25:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2603381$

2013-10-31 19:25:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2585542$

2013-10-31 19:25:13 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2631813$

2013-10-31 19:25:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2584146$

2013-10-31 19:25:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2620712$

2013-10-31 19:24:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2619339$

2013-10-31 19:24:48 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2618451$

2013-10-31 19:24:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2544893-v2$

2013-10-31 19:24:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2564958$

2013-10-31 19:24:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2592799$

2013-10-31 19:24:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570947$

2013-10-31 19:24:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2536276-v2$

2013-10-31 19:24:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2566454$

2013-10-31 19:24:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2507938$

2013-10-31 19:23:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2535512$

2013-10-31 19:23:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2509553$

2013-10-31 19:23:39 ----D---- C:\WINDOWS\ServicePackFiles

2013-10-31 19:23:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2491683$

2013-10-31 19:23:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2506212$

2013-10-31 19:23:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2508429$

2013-10-31 19:23:14 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2485663$

2013-10-31 19:23:07 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2481109$

2013-10-31 19:23:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2479943$

2013-10-31 19:22:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971029$

2013-10-31 19:22:36 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2393802$

2013-10-31 19:22:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478960$

2013-10-31 19:22:14 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2483185$

2013-10-31 19:22:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478971$

2013-10-31 19:21:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2419632$

2013-10-31 19:21:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2440591$

2013-10-31 19:21:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443105$

2013-10-31 19:21:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2423089$

2013-10-31 19:21:31 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982132$

2013-10-31 19:21:23 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2387149$

2013-10-31 19:21:15 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2378111_WM9$

2013-10-31 19:21:09 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2296011$

2013-10-31 19:21:02 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979687$

2013-10-31 19:20:55 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975558_WM8$

2013-10-31 19:20:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2347290$

2013-10-31 19:20:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981997$

2013-10-31 19:20:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982665$

2013-10-31 19:20:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2115168$

2013-10-31 19:20:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2229593$

2013-10-31 19:20:21 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979482$

2013-10-31 19:20:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978695_WM9$

2013-10-31 19:20:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978542$

2013-10-31 19:20:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978338$

2013-10-31 19:19:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979309$

2013-10-31 19:19:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977816$

2013-10-31 19:19:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$

2013-10-31 19:19:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$

2013-10-31 19:19:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$

2013-10-31 19:19:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$

2013-10-31 19:19:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB972270$

2013-10-31 19:19:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$

2013-10-31 19:18:57 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$

2013-10-31 19:18:51 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$

2013-10-31 19:18:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$

2013-10-31 19:18:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$

2013-10-31 19:18:30 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$

2013-10-31 19:18:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$

2013-10-31 19:18:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$

2013-10-31 19:18:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$

2013-10-31 19:18:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$

2013-10-31 19:18:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954155_WM9$

2013-10-31 19:17:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$

2013-10-31 19:17:51 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$

2013-10-31 19:17:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$

2013-10-31 19:17:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$

2013-10-31 19:17:32 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$

2013-10-31 19:17:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$

2013-10-31 19:17:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973540_WM9$

2013-10-31 19:16:43 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$

2013-10-31 19:16:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$

2013-10-31 19:16:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$

2013-10-31 19:16:13 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$

2013-10-31 19:16:03 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$

2013-10-31 19:08:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$

2013-10-31 19:08:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923723$

2013-10-31 19:08:00 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$

2013-10-31 19:07:55 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$

2013-10-31 19:07:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$

2013-10-31 19:07:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$

2013-10-31 19:07:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$

2013-10-31 19:07:31 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$

2013-10-31 19:07:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$

2013-10-31 19:06:48 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$

2013-10-31 18:48:31 ----N---- C:\WINDOWS\system32\browserchoice.exe

2013-10-31 18:45:44 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2013-10-31 18:38:09 ----N---- C:\WINDOWS\system32\iacenc.dll

2013-10-31 18:14:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\PreInstall

2013-10-31 18:14:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$

2013-10-31 18:11:56 ----D---- C:\fc070f4ca46e9516dbf3774de0

2013-10-31 10:20:51 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2467659$

2013-10-31 10:19:57 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2013-10-31 10:05:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2013-10-31 09:14:55 ----D---- C:\WINDOWS\system32\appmgmt

2013-10-31 08:59:37 ----D---- C:\d1e63deb3072417f6709

2013-10-30 20:40:16 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Mozilla

2013-10-30 20:35:21 ----D---- C:\WINDOWS\pss

2013-10-30 20:29:20 ----D---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\ElevatedDiagnostics

2013-10-30 19:50:51 ----D---- C:\WINDOWS\system32\windowspowershell

2013-10-30 19:49:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926139-v2$

2013-10-30 19:08:07 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-10-30 16:58:39 ----D---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\DriverCure

2013-10-30 16:58:36 ----D---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\ParetoLogic

2013-10-30 16:58:05 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ParetoLogic

2013-10-30 16:52:06 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eSafe

2013-10-30 16:04:37 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en-US

2013-10-30 16:03:28 ----D---- C:\Program Files\Microsoft.NET

2013-10-30 15:48:24 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles

2013-10-30 15:34:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl

2013-10-30 15:34:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF

2013-10-30 15:34:46 ----D---- C:\WINDOWS\Network Diagnostic

2013-10-30 15:34:46 ----D---- C:\WINDOWS\L2Schemas

2013-10-30 15:34:46 ----D---- C:\WINDOWS\ehome

2013-10-30 15:34:14 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2013-10-30 15:09:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxres.dll

2013-10-30 15:06:40 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-30 15:06:06 ----ASH---- C:\hiberfil.sys

2013-10-30 14:56:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll

2013-10-30 14:53:24 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Connect 2

2013-10-30 14:52:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2013-10-30 14:52:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll

2013-10-30 14:52:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll

2013-10-30 14:51:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irmon.dll

2013-10-30 14:51:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wshirda.dll

2013-10-30 14:51:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irftp.exe

2013-10-30 14:51:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\irda.sys

2013-10-30 14:45:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rasirda.sys

2013-10-30 14:32:37 ----A---- C:\WINDOWS\UPGRADE.TXT

2013-10-30 14:32:31 ----D---- C:\WINDOWS\setup.pss

2013-10-30 14:16:59 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-30 14:14:54 ----D---- C:\WINDOWS\WBEM

2013-10-30 14:14:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

2013-10-30 14:13:30 ----HDC---- C:\WINDOWS\ie8

2013-10-30 14:13:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL

2013-10-30 13:57:07 ----D---- C:\Program Files\VS Revo Group

2013-10-30 13:51:06 ----D---- C:\Program Files\Ant.com

2013-10-30 13:49:36 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-10-30 13:47:49 ----D---- C:\Program Files\BlueSprig

2013-10-30 13:25:03 ----D---- C:\Program Files\Freemake

2013-10-30 13:13:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\NtmsData

2013-10-30 13:10:42 ----ASH---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\desktop.ini

2013-10-29 09:55:30 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AomeiBR

2013-10-12 11:52:56 ----D---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\Malwarebytes

2013-10-12 11:52:28 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-02 12:52:45 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-11-02 12:51:35 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-02 12:49:29 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2013-11-02 12:49:28 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-11-02 12:48:21 ----D---- C:\WINDOWS

2013-11-02 12:45:13 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Agere Systems AC'97 Modem.txt

2013-11-02 12:45:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-11-01 19:30:28 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-11-01 19:29:44 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-11-01 19:17:44 ----D---- C:\WINDOWS\Media

2013-11-01 18:04:53 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-11-01 18:02:37 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-11-01 17:56:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-01 17:52:41 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2013-11-01 16:52:30 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-11-01 16:29:14 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2013-11-01 16:01:50 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2013-11-01 15:59:06 ----D---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\IObit

2013-10-31 21:34:36 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem

2013-10-31 21:32:02 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2013-10-31 21:25:54 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2013-10-31 21:20:51 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2013-10-31 19:21:39 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express

2013-10-31 19:20:46 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker

2013-10-31 18:28:37 ----SD---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\Microsoft

2013-10-31 10:51:43 ----D---- C:\Program Files\Messenger

2013-10-31 10:45:13 ----D---- C:\Documents and Settings\jan\Application Data\Mozilla

2013-10-31 10:25:54 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2013-10-31 10:25:54 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-31 08:08:39 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2013-10-30 19:36:00 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-10-30 19:35:03 ----D---- C:\WINDOWS\pchealth

2013-10-30 15:39:19 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt

2013-10-30 15:39:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup

2013-10-30 15:38:34 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet

2013-10-30 15:38:33 ----D---- C:\WINDOWS\ime

2013-10-30 15:38:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp

2013-10-30 15:38:00 ----D---- C:\WINDOWS\msagent

2013-10-30 15:36:55 ----RD---- C:\WINDOWS\Offline Web Pages

2013-10-30 15:36:46 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2013-10-30 15:36:32 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32

2013-10-30 15:36:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\icsxml

2013-10-30 15:35:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1043

2013-10-30 15:35:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1033

2013-10-30 15:34:46 ----D---- C:\WINDOWS\Driver Cache

2013-10-30 15:18:43 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2013-10-30 15:09:05 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2013-10-30 15:07:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore

2013-10-30 15:07:14 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-30 15:05:48 ----D---- C:\WINDOWS\system

2013-10-30 15:00:54 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-10-30 15:00:26 ----D---- C:\WINDOWS\security

2013-10-30 15:00:17 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2013-10-30 14:59:53 ----A---- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI

2013-10-30 14:59:15 ----ASH---- C:\WINDOWS\fonts\desktop.ini

2013-10-30 14:59:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ias

2013-10-30 14:58:11 ----RD---- C:\WINDOWS\Web

2013-10-30 14:58:03 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest

2013-10-30 14:57:36 ----D---- C:\WINDOWS\srchasst

2013-10-30 14:56:58 ----D---- C:\Program Files\NetMeeting

2013-10-30 14:56:57 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Services

2013-10-30 14:56:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe

2013-10-30 14:55:48 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-10-30 14:54:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com

2013-10-30 14:53:12 ----D---- C:\WINDOWS\Cursors

2013-10-30 14:53:02 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2013-10-30 14:52:42 ----D---- C:\WINDOWS\addins

2013-10-30 14:51:05 ----SH---- C:\boot.ini

2013-10-30 14:43:56 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2013-10-30 14:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\oeminfo.ini

2013-10-30 14:43:13 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

2013-10-30 14:43:11 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2013-10-30 14:42:28 ----ASH---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\desktop.ini

2013-10-30 14:17:08 ----D---- C:\Program Files\CA

2013-10-30 13:48:20 ----SHD---- C:\RECYCLER

2013-10-12 11:14:33 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 211560]

R0 ohci1394;VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 MpKsl7c75c0a2;MpKsl7c75c0a2; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{9E743AE2-BA01-4744-962C-D3DBF2AF26C7}\MpKsl7c75c0a2.sys []

R2 irda;IrDA Protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irda.sys [2008-04-14 88192]

R2 NTPrime;NTPrime; C:\WINDOWS\system32\drivers\NTPrime.sys [2004-08-18 5811]

R2 NwlnkNb;NWLink NetBIOS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys [2003-04-08 63232]

R2 NwlnkSpx;NWLink SPX/SPXII-protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys [2003-04-08 55936]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2004-07-22 1268234]

R3 ALCXSENS;Service for WDM 3D Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXSENS.SYS [2004-02-24 400384]

R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2004-07-01 626977]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-14 60800]

R3 HidUsb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys [2004-07-01 724221]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys []

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2003-04-08 12288]

R3 MxlW2k;MxlW2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\MxlW2k.sys [2004-11-12 28276]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-14 61824]

R3 pfc;Padus ASPI Shell; C:\WINDOWS\system32\drivers\pfc.sys [2003-03-20 9856]

R3 Rasirda;WAN-minipoort (IrDA); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasirda.sys [2001-08-17 19584]

R3 RTL8023xp;Realtek RTL8139/810x/8169/8110 all in one NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtlnicxp.sys [2004-04-13 70144]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2004-09-10 188352]

R3 usbstor;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 w22n51;Stuurprogramma Intel® PRO/Wireless 2200-adapter voor Windows XP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\w22n51.sys [2004-06-24 3147776]

R3 WBFIRDMA;Winbond Infrared Device Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wbfirdma.sys [2004-08-31 39424]

S2 NwlnkIpx;NWLink IPX/SPX/NetBIOS-compatibel transportprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys [2008-04-13 88320]

S3 NWRDR;NetWare Rdr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwrdr.sys [2008-04-13 163584]

S3 rtl8139;NT-stuurprogramma voor Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS []

S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2009-03-06 77568]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2009-03-06 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AntUpdaterService;Ant Toolbar updater service; C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\AntUpdaterService.exe [2011-06-29 520216]

R2 Irmon;Infraroodmonitor; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 LogWatch;Event Log Watch; C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe [2002-09-20 53248]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-08-12 22208]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-14 268288]

S2 NWCWorkstation;Clientservice voor NetWare; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 WsysSvc;Wsys Service; C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eSafe\eGdpSvc.exe [2013-10-30 1706091]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 CA_LIC_CLNT;CA License Client; C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe [2002-09-20 77824]

S3 CA_LIC_SRVR;CA License Server; C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe [2002-09-20 77824]

S3 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2004-08-11 38912]

S3 WmcCds;Windows Media Connect (WMC); c:\program files\windows media connect\mswmccds.exe [2004-08-11 483328]

S3 WmcCdsLs;Windows Media Connect (WMC) Helper; C:\Program Files\Windows Media Connect\mswmcls.exe [2004-08-10 28160]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-07-20 754856]

S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S4 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

groeten janmuuter

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 {346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF};c
 C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\download.dll;f
 {2E924F4F-67F0-4BD8-9560-49F468E843D2};c
 C:\Program Files\Ant.com\IE add-on\anttoolbar.dll;f
 {70AF6C9F-0818-4cf7-924A-BBDBB24211D3};c
 AntUpdaterService;s
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{346FDE31-DFF9-418A-90C8-BA31DC9FF2EF}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar];r
 C:\Program Files\Ant.com;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.