Ga naar inhoud

als ik op internet kom verschijnt veel reklame


Aanbevolen berichten

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo word je sneller geholpen.

Kan het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje posten ? ...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Bekijk ook de instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Rita at 2014-06-26 20:06:00

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 342 GB (77%) free of 447 GB

Total RAM: 2045 MB (28% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:06:49, on 26/06/2014

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16555)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\LPT\srptm.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_125.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_125.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Users\Rita\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Rita.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1402941451&from=slbnew&uid=ST3500830AS_9QG5XYBSXXXX9QG5XYBS&q={searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1402941451&from=slbnew&uid=ST3500830AS_9QG5XYBSXXXX9QG5XYBS&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1402941451&from=slbnew&uid=ST3500830AS_9QG5XYBSXXXX9QG5XYBS&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: BestShoppingTipsProgram - {4E3A97D3-9F15-4067-D0F9-241CC9CC9541} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Adblocker - {BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} - C:\Program Files\Adblocker\qBPWcT9.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: Mirar - {7397EFD0-F3A7-482A-AF7F-B3FB66C400CD} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] c:\program files\adobe\photoshop elements 5.0\apdproxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] c:\program files\common files\nero\lib\nmbgmonitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX8400 Series] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE /FU "C:\Windows\TEMP\E_SEE83.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - (no file)

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} - http://www.extrafilm.be/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: linkscanner - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ComputerUpdater Service - SafeApp Software, LLC - C:\Program Files\Computer Updater\ComputerUp-daterService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: IePlugin Services (IePluginServices) - Cherished Technololgy LIMITED - C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LPT System Updater Service (LPTSystemUpdater) - Unknown owner - C:\Program Files\LPT\srpts.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 12906 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\Dealply.job - C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Dealply\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE /Check

C:\Windows\tasks\Google Software Updater.job - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe scheduled_start

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Registration3.job - C:\Windows\system32\rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\UUS3.dll" RunUns

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job - C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe -StartupTask

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3.job - C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe

C:\Windows\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce.job - c:\program files\common files\pc utility kit\uus3\Update3.exe

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35YIGmHSDebhxtrlG5QDqL6rTx81KRfb9-m4sKpcWHnppBQLEgD0dAIRi4asZEcI"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q="

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.125 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_125.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1211151.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.21.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.21.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@pack.google.com/Google Updater;version=14]

"Description"=Google Updater

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\extensions\

m7-ok@djlidaqotyshl.edu

pofck_obo@qivogotqyihx.co.uk

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\searchplugins\

trovi-search.xml

Web Search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50}]

Chatvibes Browser Helper - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll [2011-10-27 225584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4E3A97D3-9F15-4067-D0F9-241CC9CC9541}]

BestShoppingTipsProgram

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-05-02 462752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531}]

Chatvibes Browser Helper Verifier - C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll [2011-10-27 141104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2012-01-17 3855520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826}]

Adblocker - C:\Program Files\Adblocker\qBPWcT9.dll [2014-06-19 423936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-05-02 171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}

{7397EFD0-F3A7-482A-AF7F-B3FB66C400CD} -

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-19 1008184]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2007-08-17 4702208]

"IAAnotif"=C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe [2007-10-09 178712]

"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-01 153136]

"Google Desktop Search"=C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-07-30 30192]

"toolbar_eula_launcher"=C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe [2007-02-09 16896]

"Browser companion helper"=C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe [2011-12-16 187696]

"Adobe Photo Downloader"=c:\program files\adobe\photoshop elements 5.0\apdproxy.exe [2006-09-14 61440]

"Skytel"=C:\Windows\Skytel.exe [2007-08-03 1826816]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2014-02-12 43848]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-05-26 152392]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2014-03-11 951576]

"fst_be_44"= []

"t4pc_en_6"= []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-04-11 1233920]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-01-06 39408]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-19 125952]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=c:\program files\common files\nero\lib\nmbgmonitor.exe [2007-10-15 202024]

"EPSON Stylus DX8400 Series"=C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE [2007-04-12 182272]

"iCloudServices"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-10-31 59720]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2014-05-08 21444224]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-19 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"VIDC.XVID"=xvidvfw.dll

"msacm.ac3acm"=ac3acm.acm

"VIDC.wmv3"=wmv9vcm.dll

"VIDC.FFDS"=ff_vfw.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-06-26 20:06:00 ----D---- C:\rsit

2014-06-26 20:06:00 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-06-26 15:46:55 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2014-06-26 14:41:29 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\WinRAR

2014-06-22 19:35:08 ----D---- C:\Program Files\WinRAR

2014-06-19 18:22:49 ----D---- C:\ProgramData\2308189059

2014-06-19 18:18:18 ----D---- C:\Program Files\Optimizer Pro

2014-06-19 18:16:12 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\OpenCandy

2014-06-19 18:11:37 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Media Player Classic

2014-06-19 17:35:37 ----D---- C:\ProgramData\WorldAppIt

2014-06-19 17:35:02 ----D---- C:\ProgramData\Adblocker

2014-06-19 17:35:02 ----D---- C:\Program Files\Adblocker

2014-06-19 17:34:52 ----D---- C:\ProgramData\savvee on

2014-06-19 17:34:52 ----D---- C:\Program Files\savvee on

2014-06-19 17:34:44 ----D---- C:\ProgramData\7e8bc45dba3d4128

2014-06-19 17:34:24 ----D---- C:\ProgramData\InstallMate

2014-06-19 06:06:48 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\KingTranslate

2014-06-19 06:06:11 ----D---- C:\Program Files\KingTranslate

2014-06-19 06:01:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\{af16abf4-eac1-49b4-93fc-58f6ca799135}Gt.sys

2014-06-18 21:42:23 ----D---- C:\Program Files\predm

2014-06-18 21:42:21 ----D---- C:\Program Files\ToggleMark

2014-06-18 21:18:18 ----N---- C:\Windows\system32\spmsg.dll

2014-06-18 21:18:15 ----HDC---- C:\Windows\$NtUninstallKB2845142_WM64$

2014-06-18 21:12:03 ----D---- C:\Program Files\LPT

2014-06-18 21:09:34 ----D---- C:\Program Files\globalUpdate

2014-06-18 20:29:25 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2014-06-17 19:43:34 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2014-06-17 13:21:05 ----A---- C:\Windows\system32\xvidvfw.dll

2014-06-17 13:21:05 ----A---- C:\Windows\system32\xvidcore.dll

2014-06-17 13:21:05 ----A---- C:\Windows\system32\wmv9vcm.dll

2014-06-17 13:21:04 ----A---- C:\Windows\system32\qt-dx331.dll

2014-06-17 13:21:04 ----A---- C:\Windows\system32\ff_vfw.dll

2014-06-17 13:21:03 ----D---- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack

2014-06-17 13:21:03 ----A---- C:\Windows\system32\msvcp71.dll

2014-06-16 20:52:42 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\PC Utility Kit

2014-06-16 20:52:28 ----D---- C:\ProgramData\PC Utility Kit

2014-06-16 19:58:14 ----D---- C:\ProgramData\WindowsProtectManger

2014-06-16 19:58:14 ----D---- C:\ProgramData\IePluginServices

2014-06-16 19:58:12 ----D---- C:\Program Files\SupTab

2014-06-16 19:57:50 ----A---- C:\Windows\system32\roboot.exe

2014-06-16 19:57:42 ----D---- C:\Program Files\PCDApp

2014-06-15 12:44:01 ----D---- C:\Program Files\GreenTree Applications

2014-06-14 14:46:27 ----A---- C:\AVScanner.ini

2014-06-11 07:29:16 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2014-06-11 07:29:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-06-11 07:29:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2014-06-11 07:29:10 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-06-11 07:29:10 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-06-11 07:29:08 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-06-11 07:29:08 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2014-06-11 07:29:08 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2014-06-11 07:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-06-11 07:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2014-06-11 07:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2014-06-11 07:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-06-11 07:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-06-11 07:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-06-11 07:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-06-11 07:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-06-11 07:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-06-11 07:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2014-06-11 07:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-06-11 07:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-06-11 07:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-06-11 07:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-06-11 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-06-11 07:29:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-06-10 16:43:31 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\27946

2014-06-10 16:26:46 ----D---- C:\Program Files\DVDFab 9

2014-06-06 13:55:29 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\DVDVideoSoft

2014-05-31 10:04:41 ----D---- C:\Program Files\iPod

2014-05-31 10:04:39 ----D---- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2014-05-31 10:04:39 ----D---- C:\Program Files\iTunes

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-06-26 20:06:38 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-06-26 20:06:00 ----D---- C:\Program Files

2014-06-26 19:28:17 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Skype

2014-06-26 15:40:11 ----D---- C:\Windows\tracing

2014-06-26 15:37:47 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-06-26 14:55:07 ----D---- C:\Windows

2014-06-26 14:36:39 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-06-26 11:46:15 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-06-21 13:16:18 ----D---- C:\Windows\inf

2014-06-20 15:10:58 ----D---- C:\Windows\System32

2014-06-20 15:10:58 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-06-20 14:40:10 ----D---- C:\Windows\Debug

2014-06-20 13:48:27 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2014-06-20 12:56:36 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-06-20 12:55:28 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-06-20 12:47:46 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-06-20 12:47:46 ----SD---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Microsoft

2014-06-20 12:44:13 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2014-06-20 12:43:48 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-06-20 12:38:53 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-06-20 12:38:50 ----D---- C:\Program Files\RegClean Pro

2014-06-20 12:38:48 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Systweak

2014-06-20 12:38:20 ----D---- C:\ProgramData

2014-06-20 12:32:14 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-06-19 17:34:43 ----D---- C:\Program Files\Google

2014-06-19 17:34:42 ----RD---- C:\Users

2014-06-19 13:14:48 ----D---- C:\Program Files\DealPlyLive

2014-06-19 13:07:02 ----A---- C:\Windows\win.ini

2014-06-19 06:01:31 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-06-18 21:40:34 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Uniblue

2014-06-18 21:40:29 ----D---- C:\Program Files\Uniblue

2014-06-18 21:18:20 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-06-17 19:36:51 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-06-17 19:36:51 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2014-06-17 19:34:10 ----HD---- C:\$AVG

2014-06-16 19:55:21 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\U3

2014-06-15 15:11:19 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Nero

2014-06-15 15:11:10 ----D---- C:\Program Files\Nero

2014-06-15 15:10:08 ----D---- C:\ProgramData\Nero

2014-06-15 14:58:56 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Nero

2014-06-13 08:24:24 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2014-06-13 08:23:37 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2014-06-11 08:08:14 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2014-06-11 08:08:12 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-06-11 08:06:11 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-06-11 07:38:55 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-06-11 07:37:29 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-06-11 07:34:10 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2014-06-10 15:52:49 ----D---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Vso

2014-06-10 15:52:48 ----A---- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\inst.exe

2014-05-31 10:04:41 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2007-10-09 306200]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2014-01-25 231960]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2007-12-25 20640]

R1 {af16abf4-eac1-49b4-93fc-58f6ca799135}Gt;{af16abf4-eac1-49b4-93fc-58f6ca799135}Gt; C:\Windows\system32\drivers\{af16abf4-eac1-49b4-93fc-58f6ca799135}Gt.sys [2014-06-09 55232]

R1 ElRawDisk;ElRawDisk; \??\C:\Windows\system32\drivers\ElRawDsk.sys [2012-12-07 26248]

R2 {49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796}; \??\C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\000.fcl [2007-10-11 41456]

R2 {95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B}; \??\C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\000.fcl [2007-10-09 41456]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2014-03-11 104264]

R3 3xHybrid;Philips SAA713x PCI Card; C:\Windows\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2007-08-22 1242976]

R3 e1express;Intel® PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1e6032.sys [2007-06-19 229248]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2007-08-22 1950552]

R3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-19 5504]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2013-02-10 8944416]

R3 rt2870;Ralink 802.11n USB Wireless LAN Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rt2870.sys [2013-02-06 1690784]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 66560]

R3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 155136]

R3 X10Hid;X10 Hid Device; C:\Windows\System32\Drivers\x10hid.sys [2006-11-17 13976]

R3 XUIF;X10 USB Wireless Transceiver; C:\Windows\System32\Drivers\x10ufx2.sys [2006-11-30 27416]

S1 MpKsldcd4bcf8;MpKsldcd4bcf8; \??\c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{79178087-2F3D-4E7D-AE5F-99BB54B20CC8}\MpKsldcd4bcf8.sys []

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-19 5632]

S3 FETNDIS;VIA Rhine-Family Fast Ethernet Adapter Driver-service; C:\Windows\system32\DRIVERS\fetnd5.sys [2006-11-02 45568]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 39272]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 IntelDH;IntelDH Driver; C:\Windows\System32\Drivers\IntelDH.sys [2007-10-24 5632]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-19 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-19 5888]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-19 6016]

S3 netr28u;RT2870 USB Wireless LAN Card Driver for Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2007-09-21 554496]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\Windows\System32\Drivers\pcouffin.sys [2012-06-19 47360]

S3 R300;R300; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2006-11-02 2028032]

S3 TSHWMDTCP;TSHWMDTCP; \??\C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\TSHWMDTCP.sys []

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 35328]

S3 vmcam325av;Vimicro USB2.0 PC Camera(VC0323); C:\Windows\System32\Drivers\vmcam323av.sys []

S3 vvftav323;vvftav323; C:\Windows\system32\drivers\vvftav323.sys []

S3 WinUSB;Android USB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2009-07-14 34944]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor5.0;Adobe Active File Monitor V5; C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2006-09-14 102400]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-02-12 43336]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 390504]

R2 ComputerUpdater Service;ComputerUpdater Service; C:\Program Files\Computer Updater\ComputerUp-daterService.exe [2010-03-05 87424]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 IAANTMON;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe [2007-10-09 358936]

R2 IePluginServices;IePlugin Services; C:\ProgramData\IePluginServices\PluginService.exe [2014-05-08 704112]

R2 LPTSystemUpdater;LPT System Updater Service; C:\Program Files\LPT\srpts.exe [2014-06-10 34336]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [2006-10-26 335872]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2014-03-11 22216]

R2 Nero BackItUp Scheduler 3;Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-09-20 853288]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-02-10 634144]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe [2007-01-09 272024]

R2 Suite Service;Suite Service; C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe [2012-11-12 1270376]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R2 x10nets;X10 Device Network Service; C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe [2001-11-12 20480]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-05-26 553288]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2014-03-11 279776]

R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2007-10-15 382248]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-21 194032]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-02-10 1266464]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-10-23 172192]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-06-13 262320]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335; C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-07-30 30192]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-06-06 119408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-09-11 770168]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 46688]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50};c
 C:\Program Files\BrowserCompanion;fs
 {4E3A97D3-9F15-4067-D0F9-241CC9CC9541};c
 {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531};c
 {BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826};c
 C:\Program Files\Adblocker;fs
 {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829};c
 {7397EFD0-F3A7-482A-AF7F-B3FB66C400CD};c
 {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113};c
 Browser companion helper;s
 {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE};c
 {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6};c
 {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1};c
 C:\Windows\tasks\Dealply.job;f
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Dealply;fs
 C:\Windows\tasks\ParetoLogic Registration3.job;f
 C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job;f
 C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3.job;f
 C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic;fs
 C:\Windows\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce.job;f
 c:\program files\common files\pc utility kit;fs
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\extensions\[email="m7-ok@djlidaqotyshl.edu"]m7-ok@djlidaqotyshl.edu[/email];fs
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\extensions\[email="pofck_obo@qivogotqyihx.co.uk"]pofck_obo@qivogotqyihx.co.uk[/email];fs
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\searchplugins\trovi-search.xml;f
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\searchplugins\Web Search.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4E3A97D3-9F15-4067-D0F9-241CC9CC9541}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826}];r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 "Browser companion helper"=-;r
 "fst_be_44"=-;r
 "t4pc_en_6"=-;r
 C:\ProgramData\2308189059;fs
C:\Program Files\Optimizer Pro;fs
C:\Users\Rita\AppData\Roaming\OpenCandy;fs
 C:\ProgramData\WorldAppIt;fs
C:\ProgramData\Adblocker;fs
C:\Program Files\Adblocker;fs
C:\ProgramData\savvee on;fs
C:\Program Files\savvee on;fs
C:\ProgramData\7e8bc45dba3d4128;fs
C:\ProgramData\InstallMate;fs
 C:\Program Files\predm;fs
C:\Program Files\ToggleMark;fs
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\PC Utility Kit;fs
C:\ProgramData\PC Utility Kit;fs
C:\ProgramData\WindowsProtectManger;fs
C:\ProgramData\IePluginServices;fs
C:\Program Files\SupTab;fs
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\27946;fs
C:\Program Files\DVDFab 9;fs
C:\Users\Rita\AppData\Roaming\DVDVideoSoft;fs
 C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1;fs
 C:\Program Files\RegClean Pro;fs
C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Systweak;fs
 C:\Program Files\DealPlyLive;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 22-06-2014

Tool run by Rita on vr 27/06/2014 at 12:07:49,52.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Rita\Downloads\zoek.exe [scan all users] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

27/06/2014 12:09:25 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\ComputerUpdater Service deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ComputerUpdater Service deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\ComputerUpdater Service deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\ComputerUpdater Service deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\IePluginServices deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\IePluginServices deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Profiles\u885219

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20142706_1220_.backup

ProfilePath: C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181

user.js not found

---- Lines snapdo removed from prefs.js ----

user_pref("browser.startup.homepage", "http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8

user_pref("keyword.URL", "http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiW

---- Lines Web Search removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Web Search");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Web Search");

---- Lines extensions.SDID removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.SDID.epoch", "1403937061");

user_pref("extensions.SDID.url", "http://jpiservice.info/sync2/?q=hfZ9ofq7B75MCyVUojs4rTwMg708BNmGWj8cmihGheDUojw9rdgFpjw8rHnHrchIC7n0rjnEqTs6rdgHrdwH

---- Lines extensions.WwA8VOIKu removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.WwA8VOIKu.epoch", "1403937061");

user_pref("extensions.WwA8VOIKu.url", "http://toolkitcard.in/sync2/?q=hfZ9ofV9CShEAen0rTUGrihTB6lKDzt4oktxtNtVh7n0rjnEqTw4rjkHqdn5tMFHhd9Fqda7rTCEqTrE

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20142706_1220_.backup

ProfilePath: C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\u885219

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20142706_1220_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command]

@="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\PROGRA~2\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} deleted

C:\PROGRA~2\{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F} deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} deleted

C:\PROGRA~2\Adblocker deleted

C:\Program Files\Adblocker deleted

C:\Program Files\GUM28E3.tmp deleted

C:\Program Files\ToggleMark deleted

C:\Program Files\Conduit deleted

C:\Program Files\Computer Updater deleted

C:\Program Files\Common Files\ParetoLogic deleted

C:\Program Files\Bandoo deleted

C:\Program Files\Registry Mechanic deleted

C:\Program Files\RegClean Pro deleted

C:\Program Files\DealPlyLive deleted

C:\Program Files\Optimizer Pro deleted

C:\Program Files\Yontoo deleted

C:\Program Files\WinZip Registry Optimizer deleted

C:\Program Files\PCDApp deleted

C:\Program Files\SupTab deleted

C:\Program Files\GreenTree Applications deleted

C:\Program Files\globalUpdate deleted

C:\Program Files\predm deleted

C:\Program Files\Common Files\Spigot deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Search.lnk deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Uniblue deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Smiley.ico deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\dm.ini deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\ParetoLogic deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\DriverCure deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Babylon deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\DealPly deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Systweak deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Systweak(102) deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\OpenCandy deleted

C:\PROGRA~2\ezsid.dat deleted

C:\PROGRA~2\Avg_Update_0414b deleted

C:\PROGRA~2\IePluginServices deleted

C:\PROGRA~2\AVG Security Toolbar deleted

C:\PROGRA~2\DealPlyLive deleted

C:\PROGRA~2\ParetoLogic deleted

C:\PROGRA~2\Uniblue\DriverScanner deleted

C:\PROGRA~2\Uniblue deleted

C:\PROGRA~2\InstallMate deleted

C:\PROGRA~2\WindowsProtectManger deleted

C:\PROGRA~2\Tarma Installer deleted

C:\Users\Rita\AppData\Local\APN deleted

C:\Users\Rita\AppData\Local\globalUpdate deleted

C:\Users\Rita\AppData\Local\IAC deleted

C:\Users\Rita\AppData\Local\DealPlyLive deleted

C:\Users\Rita\AppData\Local\PackageAware deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Computer Updater deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk deleted

C:\Windows\Tasks\Dealply.job deleted

C:\Windows\System32\Tasks\DealPly deleted

C:\Users\Rita\Downloads\rcpsetupapnnew_apnnew2_1367036_be.exe deleted

C:\Users\Rita\Downloads\avg_free_stb_all_2013_3392_cnet.exe deleted

C:\Users\Rita\Downloads\avg_free_stb_all_2014_4335_cnet.exe deleted

C:\Users\Rita\Downloads\WiseConvert (1).exe deleted

C:\Users\Rita\Searches deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\AVG Security Toolbar deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\searchqutb deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\IAC deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\Delta deleted

C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\Conduit deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Application Updater deleted

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Registration3.job deleted

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job deleted

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3.job deleted

C:\END deleted

C:\Windows\system32\roboot.exe deleted

C:\Windows\system32\RegistryHelperLM.ocx deleted

C:\Windows\system32\DiskCleanerLM.ocx deleted

C:\Windows\system32\SafeAppRichList.ocx deleted

C:\Windows\system32\CUUpdateComponent.ocx deleted

C:\Windows\system32\ComputerUpdaterLM.ocx deleted

C:\Users\Rita\Documents\Optimizer Pro deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\searchplugins\trovi-search.xml deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\searchplugins\Web Search.xml deleted

C:\Windows\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE} deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\extensions\m7-ok@djlidaqotyshl.edu deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\extensions\pofck_obo@qivogotqyihx.co.uk deleted

"C:\PROGRA~2\7e8bc45dba3d4128\{4820778D-AB0D-6D18-C316-52A6A0E1D507}.20140619173503" deleted

"C:\PROGRA~2\7e8bc45dba3d4128\{993EA8F6-6E55-7E4E-39DE-5796E3226DB9}.20140619173444" deleted

"C:\PROGRA~2\7e8bc45dba3d4128\{993EA8F6-6E55-7E4E-39DE-5796E3226DB9}.20140619173454" deleted

"C:\PROGRA~2\7e8bc45dba3d4128\{993EA8F6-6E55-7E4E-39DE-5796E3226DB9}.20140619184033" deleted

"C:\PROGRA~2\7e8bc45dba3d4128\{AD11DADE-C597-45D9-D8C5-1D2EB0B89613}.20140619173511" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion\sqlite3.dll" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion\sqlite3.dll" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\7e8bc45dba3d4128" deleted

"C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Vso" deleted

"C:\Users\Rita\AppData\Roaming\iolo" deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion" not deleted

"C:\Program Files\BrowserCompanion" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp ====

2014-06-20 18:12:11 E717F6CE3A7429BFA6D7F3CF66737A4B 15968 --s---r- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\{8FCAA687-24CF-4D3D-AFD6-6CED54298471}\Setup.exe

2014-06-20 18:12:11 B8AA29E45CD392C90C828595C9CE0624 179200 --s---r- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\{8FCAA687-24CF-4D3D-AFD6-6CED54298471}\_Setup.dll

2014-06-20 18:12:11 AF7CE801C8471C5CD19B366333C153C4 275552 --s---r- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\TsuD9E27F37.dll

2014-06-20 18:12:11 A845E2B8AC4A41A44FB41CAE8CCD23A7 93696 --s---r- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\{8FCAA687-24CF-4D3D-AFD6-6CED54298471}\Custom.dll

2014-06-19 17:42:59 45922155C9628E11441AA869C6287BB7 10372136 ----a-w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\OnlineBackup.exe

2014-06-19 16:18:12 66008A549F7BFC0D6AEC311DF2AB1282 6595072 ----a-w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\optprosetup.exe

2014-06-19 15:35:56 57E626878D667E65127D1725279B0965 12384 ----atw- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\{E6BCD5AB-17E9-4741-A5AA-5FCB3D5FF75D}\x86\regsvr32.exe

2014-06-19 15:35:56 157FE300857E06020BCB38A04D5B3B75 12896 ----atw- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\{E6BCD5AB-17E9-4741-A5AA-5FCB3D5FF75D}\x64\regsvr32.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

2014-06-19 10:14:39 53A8AE7A38234668C4179F91130F1A4C 17184 ----a-w- C:\Windows\System32\XMLOperations.xml

2014-06-18 19:18:18 1CD930F3C01BFB77A3A138A56A668A96 16760 ------w- C:\Windows\System32\spmsg.dll

2014-06-17 11:21:05 7EAAF74C0148BBBB03965B9222005BA1 118784 ----a-w- C:\Windows\System32\ac3acm.acm

2014-06-17 11:21:05 4550F0B0220F0F29913A0379363F67DF 765952 ----a-w- C:\Windows\System32\xvidcore.dll

2014-06-17 11:21:05 2D7C5E257A7CB8D748FA4F70E840D516 1696256 ----a-w- C:\Windows\System32\wmv9vcm.dll

2014-06-17 11:21:05 00084DD7A6EB6D0C1DFD15C6E03997B5 180224 ----a-w- C:\Windows\System32\xvidvfw.dll

2014-06-17 11:21:04 B0D61070B7CF6B74A333E3016B46705D 5120 ----a-w- C:\Windows\System32\ff_vfw.dll

2014-06-17 11:21:04 AB90E3453839235FD759A854203B948E 547 ----a-w- C:\Windows\System32\ff_vfw.dll.manifest

2014-06-17 11:21:04 02CE4DF5C0ED4024775F8C908B271638 3596288 ----a-w- C:\Windows\System32\qt-dx331.dll

2014-06-17 11:21:03 561FA2ABB31DFA8FAB762145F81667C2 499712 ----a-w- C:\Windows\System32\msvcp71.dll

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2014-06-19 04:01:30 9725EF371A6E832360E110DCCC75778B 55232 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\{af16abf4-eac1-49b4-93fc-58f6ca799135}Gt.sys

2014-06-11 05:29:15 A4196D394207369E1431E8681B373312 915392 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2014-06-11 05:29:14 95389980F70FC4990A4395A0B8BBE1D6 31232 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2014-06-16 18:52:32 7B0BCACAF0D516517DBFFE88CCB87E0A 420 ----a-w- C:\Windows\Tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce.job

2014-06-16 18:52:32 626BE16B2A2011A8AC0BA5A6CB079EC7 2896 ----a-w- C:\Windows\system32\Tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2014-06-26 18:06:00 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2014-06-26 13:46:55 -------- d-----w- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2014-06-22 17:35:08 -------- d-----w- C:\Program Files\WinRAR

2014-06-19 15:34:52 -------- d-----w- C:\Program Files\savvee on

2014-06-19 04:06:11 -------- d-----w- C:\Program Files\KingTranslate

2014-06-18 19:12:03 -------- d-----w- C:\Program Files\LPT

2014-06-17 11:21:03 -------- d-----w- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack

2014-06-10 14:26:46 -------- d-----w- C:\Program Files\DVDFab 9

2014-05-31 08:04:41 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2014-05-31 08:04:39 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

======= C: =====

2014-06-14 12:46:27 A6799D0F42122C0D1E28655C10DB2707 30 ----a-w- C:\AVScanner.ini

====== C:\Users\Rita\AppData\Roaming ======

2014-06-26 12:41:29 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\WinRAR

2014-06-22 17:35:16 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR

2014-06-19 16:11:37 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Media Player Classic

2014-06-19 15:34:52 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Locallow\{75D03C7E-ECC0-B6DE-C7FE-53037C9D0AE2}

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Torch

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Chromatic Browser

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Torch

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Chromatic Browser

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\Administrator\AppData\Local\Torch

2014-06-19 15:34:43 -------- d-----w- C:\Users\Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Comodo

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Google

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Comodo

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Administrator\AppData\Local\Comodo

2014-06-19 04:06:48 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\KingTranslate

2014-06-18 19:18:37 F020B16BFECCB1E3FDC61796E5EF2F3B 410380 ----a-w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\WPFFontCache_v0400-S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001-12288.dat

2014-06-18 19:11:51 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Local\com

2014-06-16 18:52:42 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\PC Utility Kit

2014-06-14 19:22:27 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Adobe

2014-06-10 14:43:31 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\27946

2014-06-06 11:55:29 -------- d-----w- C:\Users\Rita\AppData\Roaming\DVDVideoSoft

====== C:\Users\Rita ======

2014-06-26 18:05:21 8685FAF50C04F9A9C2F56FF64B0B7ACB 1107968 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\RSIT.exe

2014-06-26 12:42:40 BA40A3A0D88D3DF31E74D4BA7ED5E387 868376 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\mssstool32(1).exe

2014-06-26 12:36:19 BA40A3A0D88D3DF31E74D4BA7ED5E387 868376 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\mssstool32.exe

2014-06-22 17:35:16 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR

2014-06-22 17:34:43 9F723F2B405424867475568208B4C893 2139696 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\wrar501nl.exe

2014-06-19 18:15:45 A24E0C5F3198EB9C203FC371BA2528BC 326264 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\Download(1).exe

2014-06-19 17:52:58 46E00BE59F9B1E627F8CFF2E6F34D538 284192 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\Firefox Setup Stub 30.0 (1).exe

2014-06-19 17:37:57 46E00BE59F9B1E627F8CFF2E6F34D538 284192 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\Firefox Setup Stub 30.0.exe

2014-06-19 17:25:50 FADA8DFD4EBD4DD5A0FE8B2CE8F876D5 104499448 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\msert (1).exe

2014-06-19 16:22:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\2308189059

2014-06-19 15:35:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\WorldAppIt

2014-06-19 15:34:52 -------- d-----w- C:\ProgramData\savvee on

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData

2014-06-19 15:34:42 -------- d-----w- C:\Users\Administrator\AppData

2014-06-18 19:09:25 02C1EE40968BAA67C3A785CDA9807125 262 --sha-r- C:\ProgramData\ntuser.pol

2014-06-17 17:42:30 A5BEFFA0AF16E48CDD5CDE6B74A796FB 11267408 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\mseinstall(2).exe

2014-06-17 14:50:38 A9D4AD464ED3DDB051FB8ED87740B6B7 10837520 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\MPC-HC.1.7.5.195.x86.exe

2014-06-17 14:00:54 4DE1334140C4CA80FC1BB0E65C975DBA 801168 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\Setup(4).exe

2014-06-17 11:21:07 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack

2014-06-17 11:17:47 A85245FBD4BD814C1EC1D9330BA8D6B9 16771520 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\klcodec281f.exe

2014-06-16 18:52:28 -------- d-----w- C:\ProgramData\PC Utility Kit

2014-06-16 18:51:27 1FC1971D215C8338F863F886C1C72AB6 6210936 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\PC Utility Kit Installer.exe

2014-06-16 17:56:38 960BD732B4764A9096D54DBB11076ECB 511776 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\Windows%20Media%20Player%2011.exe

2014-06-16 11:00:06 983A62A7393398D3BCA5E3E6CC1F7D02 1245584 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\Setup(3).exe

2014-05-31 08:05:44 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2014-05-31 08:04:39 -------- d-----w- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

====== C: exe-files ==

2014-06-26 18:06:01 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Rita.exe

2014-06-26 18:05:21 8685FAF50C04F9A9C2F56FF64B0B7ACB 1107968 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\RSIT.exe

2014-06-26 13:46:56 E91A0DAA685E8AB41F8EC1039D996E43 109886 ----a-w- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\Uninstall.exe

2014-06-26 13:46:55 26EA1DAD601EE3ACAC301D66F07BA219 119408 ----a-w- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

2014-06-26 13:44:59 46E00BE59F9B1E627F8CFF2E6F34D538 284192 ----a-w- C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UANNMM7Z\Firefox Setup Stub 30.0.exe

2014-06-26 12:42:40 BA40A3A0D88D3DF31E74D4BA7ED5E387 868376 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\mssstool32(1).exe

2014-06-26 12:36:19 BA40A3A0D88D3DF31E74D4BA7ED5E387 868376 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\mssstool32.exe

2014-06-22 17:35:09 F99C56B59CE8C30F4B299812A77E1E58 490072 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\Rar.exe

2014-06-22 17:35:09 CEE4F0AC1087543056A07EE8C6F0D06A 136792 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\Uninstall.exe

2014-06-22 17:35:09 BAF91D94848FA72B9DB58CAAE044A5B2 1239640 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

2014-06-22 17:35:09 2CA040EDEA081336FBC95DBCE1A7C71F 306776 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\UnRAR.exe

2014-06-22 17:34:43 9F723F2B405424867475568208B4C893 2139696 ----a-w- C:\Users\Rita\Downloads\wrar501nl.exe

2014-06-20 18:12:11 E717F6CE3A7429BFA6D7F3CF66737A4B 15968 --s---r- C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\{8FCAA687-24CF-4D3D-AFD6-6CED54298471}\Setup.exe

=== C: other files ==

2014-06-27 08:29:48 803C1FE1AE7605C66F7B2C101E20EC11 120 ---ha-w- C:\Program Files\Common Files\X10\Common\x10prod.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\common files\nero\lib\nmbgmonitor.exe"

"EPSON Stylus DX8400 Series"="C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE /FU C:\Windows\TEMP\E_SEE83.tmp /EF HKCU"

"iCloudServices"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe"

"Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe /startup"

"toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe"

"Browser companion helper"="C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej"

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\adobe\photoshop elements 5.0\apdproxy.exe"

"Skytel"="Skytel.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"MSC"="c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"Windows Defender"="%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\common files\nero\lib\nmbgmonitor.exe"

"EPSON Stylus DX8400 Series"="C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE /FU C:\Windows\TEMP\E_SEE83.tmp /EF HKCU"

"iCloudServices"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"PlayMovie"="\"C:\\Program Files\\HomeCinema\\PlayMovie\\PMVService.exe\""

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"Google Updater"="\"C:\\Program Files\\Google\\Google Updater\\GoogleUpdater.exe\" -check_deprecation"

"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [13/06/2014 08:24]

C:\Windows\tasks\Google Software Updater.job --a------ C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [21/08/2012 21:10]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce.job --a------ C:\program files\common files\pc utility kit\uus3\Update3.exe []

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe-online actualiseringsprogramma" [C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Google Software Updater" [C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Google-online actualiseringsprogramma" [C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce" [c:\program files\common files\pc utility kit\uus3\Update3.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\User_Feed_Synchronization-{59764F5F-5693-4385-A689-B49B2588BBDC}" [C:\Windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{A89772D1-9FC2-4855-8263-ACFE4F21610B}" [C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\NCH Software\videopadShakeIcon" [C:\Program Files\NCH Software\VideoPad\videopad.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension" [03/09/2009 12:25]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181

738C29EAC995029E13333034C1402F56 - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_125.dll - Shockwave Flash

1E5E8C84DE796A01D1D46E3A660690F1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

F055C91A961601B8D50EF2976145AEE6 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

E37EAD09D28AE19D8A39B6A95F47513A - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1211151.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

B5371D2C9017EEE216B5361D600B3543 - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

01D93217A9EE48DD37072B671378CC9C - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.1.0.30716.0.dll - Silverlight Plug-In

01D93217A9EE48DD37072B671378CC9C - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

5174E3BE46B2CCCDAF9CEB5B622CEA9B - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1209149.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

5B92CB0A3EEE50F6B9AE036B4F9B0F0C - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

8F24103AB984847AA2939F58F19CCC98 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U21

ADC539F67D3198679F480974EE203678 - C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.210.11

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll - Google Updater

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

28986F0A2342A033345EF9E70D395E4F - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

DFCAB29E8FD38F95650CC1E203E8D318 - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej - C:\Program Files\BrowserCompanion\blabbers-ch.crx[]

gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje - No path found[]

hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\saebay_1.0.crx[]

icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\errorassistant_1.1.crx[]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[17/01/2012 12:45]

mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\coupons_2.3.crx[]

pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\saamazon_1.0.crx[]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje - No path found[]

Saove onn - Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Administrator\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Administrator\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Administrator\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Gast\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Gast\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Gast\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Gast\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Gast\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Gast\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Gast\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Gast\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Gast\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Browser Companion Helper - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

Google Search - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Saove onn - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Skype Click to Call - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

Gmail - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

Adblocker - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

Saove onn - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm

Asana Extension for Chrome - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk

Adblocker - UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pphegojllgjcnaeihehjphincngbldnk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\finlaojpejabjdnelgnpcbaomlfjinfm deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Comodo\Dragon\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\khnpeclbnipcdacdkhejifenadikeghk deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35YIGmHSDebhxtrlG5QDqL6rTx81KRfb9-m4sKpcWHnppBQLEgD0dAIRi4asZEcI"

"Search Page"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}"

"Search Bar"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}"

"Default_Search_URL"="http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1402941451&from=slbnew&uid=ST3500830AS_9QG5XYBSXXXX9QG5XYBS&q={searchTerms}"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Search_URL"="http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1402941451&from=slbnew&uid=ST3500830AS_9QG5XYBSXXXX9QG5XYBS&q={searchTerms}"

"Search Page"="http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1402941451&from=slbnew&uid=ST3500830AS_9QG5XYBSXXXX9QG5XYBS&q={searchTerms}"

"Search Bar"="http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

@="http://home.microsoft.com/access/autosearch.asp?p=%s"

"Default"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"SearchAssistant"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}"

"Default_Search_URL"="http://feed.snapdo.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbPAMW02fR3s5PAVMZpZbM61lWNTdgwQHuH_gBTMti9ujU-zgsyD7GICW6eUCVtlC-iWLOZg8cXFwGpd0eibiWHgx_UHbHMaJaMLLCZjqvx3iMOX35q3gyodEAFFnktnFkwAqcLWMzw6ozKxazU9a_5ik9fblRY7MJgi1UTnqNKoOas9&q={searchTerms}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Start Page"="http://www.google.com"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2182270979-176586014-2115481790-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BEF92E19-B3C1-244E-A785-8D4DF3495826} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\5d568c54-4006-4467-80d6-a05bf8e52410 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BrowserCompanion deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Computer Updater deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4820778D-AB0D-6D18-C316-52A6A0E1D507} deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1061 folders=323 89367513 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\ehmsdri.log" not found

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\ehRecvr.log" not found

"C:\Program Files\BrowserCompanion" not found

"C:\Program Files\BrowserCompanion" not found

==== EOF on vr 27/06/2014 at 12:33:10,06 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Helemaal correct heb je de opdracht niet uitgevoerd. Ook de aangeduide items in het invulvak moesten mee in de scan van zoek.exe. Omdat dit niet gebeurd is, zijn nog niet alle besmettingen opgeruimd, maar daar gaan we nu een extra rondje scannen voor uitvoeren:

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
 C:\Program Files\savvee on;fs
 C:\Users\Rita\AppData\Roaming\PC Utility Kit;fs
 C:\ProgramData\2308189059;fs
C:\ProgramData\WorldAppIt;fs
C:\ProgramData\savvee on;fs
 C:\Users\Rita\Downloads\PC Utility Kit Installer.exe;f
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 "Browser companion helper"=-;r
 C:\Windows\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce.job;f
 C:\Windows\system32\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce;fs
 c:\program files\common files\pc utility kit;fs
 CHRdefaults;
 autoclean;

 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 22-06-2014

Tool run by Rita on vr 27/06/2014 at 16:43:59,61.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Rita\Downloads\zoek.exe [scan all users] [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2014-06-27-103310.log 56004 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Browser companion helper"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

c:\program files\common files\pc utility kit not found

C:\Program Files\savvee on deleted

C:\Users\Rita\AppData\Roaming\PC Utility Kit deleted

C:\ProgramData\2308189059 deleted

C:\ProgramData\WorldAppIt deleted

C:\ProgramData\savvee on deleted

C:\Windows\system32\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce deleted

"C:\Users\Rita\Downloads\PC Utility Kit Installer.exe" deleted

"C:\Windows\tasks\PC Utility Kit Update3_triggeronce.job" deleted

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension" [03/09/2009 12:25]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181

738C29EAC995029E13333034C1402F56 - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_125.dll - Shockwave Flash

1E5E8C84DE796A01D1D46E3A660690F1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

F055C91A961601B8D50EF2976145AEE6 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

E37EAD09D28AE19D8A39B6A95F47513A - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1211151.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

B5371D2C9017EEE216B5361D600B3543 - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

01D93217A9EE48DD37072B671378CC9C - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.1.0.30716.0.dll - Silverlight Plug-In

01D93217A9EE48DD37072B671378CC9C - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

5174E3BE46B2CCCDAF9CEB5B622CEA9B - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1209149.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

5B92CB0A3EEE50F6B9AE036B4F9B0F0C - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

8F24103AB984847AA2939F58F19CCC98 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U21

ADC539F67D3198679F480974EE203678 - C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.210.11

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll - Google Updater

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

28986F0A2342A033345EF9E70D395E4F - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

DFCAB29E8FD38F95650CC1E203E8D318 - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[17/01/2012 12:45]

Skype Click to Call - Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1065 folders=331 95582487 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Rita\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Rita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\ehmsdri.log" not found

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\ehRecvr.log" not found

==== EOF on vr 27/06/2014 at 17:03:45,75 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.213 - Rapport aangemaakt 27/06/2014 op 19:34:10

# Laatste Update 23/06/2014 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruikersnaam : Rita - PC-VAN-RITA

# Gestart vanuit : C:\Users\Rita\Downloads\adwcleaner_3.213.exe

# Optie : Verwijderen

***** [ Services ] *****

Service Verwijderd : LPTSystemUpdater

***** [ Bestanden / Mappen ] *****

Map Verwijderd : C:\Program Files\LPT

Map Verwijderd : C:\Program Files\Uniblue

Map Verwijderd : C:\Program Files\Windows Searchqu Toolbar

Map Verwijderd : C:\Users\Administrator\AppData\Local\Chromatic Browser

Map Verwijderd : C:\Users\Administrator\AppData\Local\torch

Map Verwijderd : C:\Users\Gast\AppData\Local\Chromatic Browser

Map Verwijderd : C:\Users\Gast\AppData\Local\torch

Map Verwijderd : C:\Users\Rita\AppData\Local\Chromatic Browser

Map Verwijderd : C:\Users\Rita\AppData\Local\torch

Map Verwijderd : C:\Users\Rita\AppData\LocalLow\UtilityChest_49

Map Verwijderd : C:\Users\Rita\AppData\Roaming\SpeedMaxPc

Map Verwijderd : C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\Chromatic Browser

Map Verwijderd : C:\Users\UpdatusUser.PC-van-Rita\AppData\Local\torch

***** [ Snelkoppelingen ] *****

***** [ Register ] *****

[#] Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{9363A209-0EAF-4041-A29E-6304C926217A}

[#] Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{9363A209-0EAF-4041-A29E-6304C926217A}

[#] Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{63C46CD9-D57C-43B3-A712-8F626622B222}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BandooCore.EXE

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\tdataprotocol.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\updatebho.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\wit4ie.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.SettingsMngr

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.SettingsMngr.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.StatisticMngr

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.StatisticMngr.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\base64

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\chrome

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\prox

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\speedupmypc

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\tdataprotocol.CTData

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\tdataprotocol.CTData.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\updatebho.TimerBHO

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\updatebho.TimerBHO.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\wit4ie.WitBHO

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\wit4ie.WitBHO.2

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\dealplylive.exe

Sleutel Verwijderd : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\webcakeupdater

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\853dbd9e069ef15

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\S-996987125

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3196716

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1301A8A5-3DFB-4731-A162-B357D00C9644}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{20EDC024-43C5-423E-B7F5-FD93523E0D9F}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{373ED12D-B306-43AC-9485-A7C5133DC34C}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{418D86BE-7386-4F1A-83E0-53604ADBDA74}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415C-8A37-763AE183E7E4}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{ED6535E7-F778-48A5-A060-549D30024511}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00B11DA2-75ED-4364-ABA5-9A95B1F5E946}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6DDA37BA-0553-499A-AE0D-BEBA67204548}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{477F210A-2A86-4666-9C4B-1189634D2C84}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6F43FA77-C18F-4D0C-9C7E-958876FE2061}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{817923CB-4744-4216-B250-CF7EDA8F1767}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9F0C17EB-EF2C-4278-9136-2D547656BC03}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF948646-8BF4-450E-A059-CF8A4E0FE2BE}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E96B49B0-E11F-48FC-984A-EEC29A4F57E1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FF871E51-2655-4D06-AED5-745962A96B32}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{07CAC314-E962-4F78-89AB-DD002F2490EE}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{830B56CB-FD22-44AA-9887-7898F4F4158D}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8830DDF0-3042-404D-A62C-384A85E34833}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8F5F1CB6-EA9E-40AF-A5CA-C7FD63CC1971}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{955B782E-CDC8-4CEE-B6F6-AD7D541A8D8A}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A86782D8-7B41-452F-A217-1854F72DBA54}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AF6B0594-6008-4327-93E5-608AD710A6FA}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8F0B76E1-4E46-427B-B55B-B90593468AC6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{424624F4-C5DD-4E1D-BDD0-1E9C9B7799CC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7F000001-DB8E-F89C-2FEC-49BF726F8C12}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9C8A3CA5-889E-4554-BEEC-EC0876E4E96A}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F9189560-573A-4FDE-B055-AE7B0F4CF080}

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}]

Waarde Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}]

Waarde Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Blabbers

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Blabbers

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\BrowserCompanion

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\DealPlyLive

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\delta LTD

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\ParetoLogic

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\RegisteredApplicationsEx

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\SmartBar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\SpeedMaxPC

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\systweak

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\TutoTag

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Uniblue

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\WEDLMNGR

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\AVG Security Toolbar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\findlyrics

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\UtilityChest_49

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\{3A7D3E19-1B79-4E4E-BD96-5467DA2C4EF0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\{77D46E27-0E41-4478-87A6-AABE6FBCF252}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Bandoo

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\BrowserCompanion

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Computer Updater

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\ParetoLogic

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\SoftwareUpdater

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\SpeedMaxPC

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\SupDp

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\SupTab

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\systweak

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Tarma Installer

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Tutorials

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Uniblue

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\UtilityChest_49

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\webssearchesSoftware

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Wpm

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BC0BF363-63AB-4FF7-8EF1-AE0D7F711B24}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{4820778D-AB0D-6D18-C316-52A6A0E1D507}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\BrowserCompanion

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Computer Updater

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\MyPC Backup

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\3152E1F19977892449DC968802CE8964

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16555

-\\ Mozilla Firefox v30.0 (nl)

[ Bestand : C:\Users\Rita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lw9sm6ab.default-1403185096181\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [12645 octets] - [27/06/2014 19:33:03]

AdwCleaner[s0].txt - [12711 octets] - [27/06/2014 19:34:10]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [12772 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.