Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Dag Joekie,

welkom op PCH!

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier is het logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:34:38, on 18/01/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\ccSvcHst.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVBg.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\brs.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\KVB\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Simpele Zoekhulp©

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\Any Video To DVD DB Toolbar\tbhelper.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Expat Shield Class - {3706EE7C-3CAD-445D-8A43-03EBC3B75908} - C:\Program Files\Expat Shield\HssIE\ExpatIE.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2291.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Any Video To DVD DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Any Video To DVD DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Any Video To DVD DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2291.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2291.0\npwinext.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVBg] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVBg.exe /FORPCEE3

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\MediaShow4" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow\4.1"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\3.0"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Mirror Tray icon] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\YouCamTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HP Photosmart 5510 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1AB02FWM05NR:NW" -scfn "HP Photosmart 5510 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Save the YouTube video as MP3 - C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Free YouTube to MP3 Converter Studio\Free YouTube to MP3 Converter Studio.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Unibet - {8DB5DE22-B2FA-4BB3-ABD2-3167CD1AAD76} - C:\Microgaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O9 - Extra button: bwinCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Users\KVB\Desktop\bwin Download Casino.lnk (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: bwinCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Users\KVB\Desktop\bwin Download Casino.lnk (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 12272 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Klik met de rechter muisknop op de icoon van Hijackthis en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\Any Video To DVD DB Toolbar\tbhelper.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O2 - BHO: Expat Shield Class - {3706EE7C-3CAD-445D-8A43-03EBC3B75908} - C:\Program Files\Expat Shield\HssIE\ExpatIE.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Any Video To DVD DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Any Video To DVD DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Any Video To DVD DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Rechtsklikken op mvps.bat en kiezen voor ”uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Druk op een toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Bij de installatie van MBAM wordt er gevraagd of je de "evaluatieversie" wil gebruiken...

Op deze vraag dien je te antwoorden met "afwijzen".

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.01.18.06

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

KVB :: LAPTOP [administrator]

18/01/2013 15:09:09

mbam-log-2013-01-18 (15-09-09).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 217655

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:26:45, on 18/01/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVBg.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\brs.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Simpele Zoekhulp©

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2291.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2291.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2291.0\npwinext.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVBg] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVBg.exe /FORPCEE3

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\MediaShow4" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow\4.1"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\3.0"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Mirror Tray icon] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\YouCamTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HP Photosmart 5510 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1AB02FWM05NR:NW" -scfn "HP Photosmart 5510 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - Startup: Dropbox.lnk = AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Save the YouTube video as MP3 - C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Free YouTube to MP3 Converter Studio\Free YouTube to MP3 Converter Studio.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Unibet - {8DB5DE22-B2FA-4BB3-ABD2-3167CD1AAD76} - C:\Microgaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O9 - Extra button: bwinCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Users\KVB\Desktop\bwin Download Casino.lnk (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: bwinCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Users\KVB\Desktop\bwin Download Casino.lnk (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.4.0.9\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 11135 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heel goed.

Volgende stap.

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v2.106 - Verslag gemaakt op 18/01/2013 om 15:41:58

# Geactualiseerd op 17/01/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (32 bits)

# Gebruiker : KVB - LAPTOP

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\KVB\Downloads\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\searchplugins\Askcom.xml

File Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\searchplugins\search.xml

Map Verwijdert : C:\Program Files\Conduit

Map Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\Extensions\afurladvisor@anchorfree.com

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Ask

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Local\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Local\Ilivid Player

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\LocalLow\PriceGong

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\LocalLow\Toolbar4

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\ConduitCommon

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\CT2504091

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\CT2865317

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\extensions\{75656794-AB59-4712-BFBC-5D816D56F3BC}

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\extensions\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}

Map Verwijdert : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\extensions\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\APN PIP

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Smart Suggestor

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{96BD48DD-741B-41AE-AC4A-AFF96BA00F7E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\SMTTB2009

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Somoto Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{57CADC46-58FF-4105-B733-5A9F3FC9783C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F34B17E-FF0D-4FAB-97C4-9713FEE79052}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D565B35E-B787-40FA-95E3-E3562F8FC1A0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SMTTB2009.IEToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SMTTB2009.IEToolbar.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SMTTB2009.SMTTB2009

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SMTTB2009.SMTTB2009.3

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SMTTB2009

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SMTTB2009.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45A6-AD0B-CA289F3C5D7E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\305B09CE8C53A214DB58887F62F25536

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\PIP

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Software

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16457

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v18.0 (nl)

File : C:\Users\KVB\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u8sabyr5.default\prefs.js

Verwijdert : user_pref("CT2504091..clientLogIsEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091..clientLogServiceUrl", "hxxp://clientlog.users.conduit.com/ClientDiagnostics.as[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091..uninstallLogServiceUrl", "hxxp://uninstall.users.conduit.com/Uninstall.asmx/Re[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ALLOW_SHOWING_HIDDEN_TOOLBAR", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.AboutPrivacyUrl", "hxxp://www.conduit.com/privacy/Default.aspx");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.BrowserCompStateIsOpen_129707804829376918", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.BrowserCompStateIsOpen_129990558296257215", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.CTID", "CT2504091");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.CurrentServerDate", "18-1-2013");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.DSInstall", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.DialogsAlignMode", "LTR");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.DialogsGetterLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 17:50:50 GMT+0100 (Romance (stand[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.DownloadReferralCookieData", "");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.EMailNotifierPollDate", "Sun Oct 23 2011 14:31:03 GMT+0200 (Romance (zomertijd)[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FeedLastCount129079840422964131", 0);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FeedPollDate128891351169457140", "Sun Oct 23 2011 19:31:05 GMT+0200 (Romance (z[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FeedPollDate129079840422964131", "Sun Oct 23 2011 14:31:04 GMT+0200 (Romance (z[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FeedTTL128891351169457140", 40);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FirstServerDate", "23-10-2011");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FirstTime", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FirstTimeFF3", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.FixPageNotFoundErrors", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.GroupingServerCheckInterval", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.GroupingServiceUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.HPInstall", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.HasUserGlobalKeys", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.Initialize", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.InitializeCommonPrefs", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.InstallationAndCookieDataSentCount", 3);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.InstallationType", "ConduitIntegration");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.InstalledDate", "Sun Oct 23 2011 14:31:03 GMT+0200 (Romance (zomertijd))");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.IsGrouping", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.IsInitSetupIni", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.IsMulticommunity", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.IsOpenThankYouPage", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.IsOpenUninstallPage", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LanguagePackLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:34 GMT+0100 (Romance (standa[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LanguagePackReloadIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LanguagePackServiceUrl", "hxxp://translation.users.conduit.com/Translation.ashx[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.12.2.3", "Mon Jun 04 2012 16:00:21 GMT+0200 (Romance (zomertijd))")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.13.0.6", "Mon Jul 16 2012 13:29:39 GMT+0200 (Romance (zomertijd))")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.14.1.0", "Tue Aug 21 2012 17:00:04 GMT+0200 (Romance (zomertijd))")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.15.1.0", "Wed Nov 28 2012 17:56:27 GMT+0100 (Romance (standaardtijd[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.16.0.100", "Fri Jan 18 2013 11:41:24 GMT+0100 (Romance (standaardti[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.16.0.3", "Sun Dec 30 2012 18:38:35 GMT+0100 (Romance (standaardtijd[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LastLogin_3.7.0.6", "Sun Oct 23 2011 14:31:04 GMT+0200 (Romance (zomertijd))");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.LatestVersion", "3.16.0.100");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.Locale", "en-us");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.MCDetectTooltipHeight", "83");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.MCDetectTooltipUrl", "hxxp://@EB_INSTALL_LINK@/rank/tooltip/?version=1");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.MCDetectTooltipWidth", "295");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.MyStuffEnabledAtInstallation", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.OriginalFirstVersion", "3.7.0.6");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchCaption", "Web Search");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchFromAddressBarIsInit", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT250[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchInNewTabEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchInNewTabIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchInNewTabLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:33 GMT+0100 (Romance (stan[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchInNewTabServiceUrl", "hxxp://newtab.conduit-hosting.com/newtab/?ctid=EB_T[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SearchInNewTabUsageUrl", "hxxp://usage.hosting.toolbar.conduit-services.com/usa[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SendProtectorDataViaLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ServiceMapLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:33 GMT+0100 (Romance (standaar[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SettingsLastCheckTime", "Fri Jan 18 2013 11:41:23 GMT+0100 (Romance (standaardt[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.SettingsLastUpdate", "1358494025");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.TBHomePageUrl", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2504091&SearchSource=13");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ThirdPartyComponentsInterval", 504);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ThirdPartyComponentsLastCheck", "Sun Oct 23 2011 14:31:02 GMT+0200 (Romance (zo[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ThirdPartyComponentsLastUpdate", "1312887586");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ToolbarShrinkedFromSetup", false);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.TrusteLinkUrl", "hxxp://trust.conduit.com/CT2504091");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.TrustedApiDomains", "conduit.com,conduit-hosting.com,conduit-services.com,clien[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.UserID", "UN22425013844539828");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.ValidationData_Toolbar", 1);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.alertChannelId", "897164");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e+x305", "247E27413334363379453A3D2A722C797A7E7A3128333B474[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e,x305", "247E28412F3F3E3779453A3D2A722C797B787D3128333C474[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e-x305", "247E2936303C363679453A3D2A722C797A207B3128333D462[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e.:2z527", "2423");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e.x305", "247E2A4137374434337A463B3E2B732D7A7D7C213229343F5[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e/x305", "247E2B413536327844393C29712B787C7B773027323E4C434[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e06cg5el8:", "6E6D6C6A7374716F7173");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e06cg5el;8i:k", "247E2D2F226A74737270797A77757779242F4B4947[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e0x305", "247E2C403A407743383B28702A777C757D2F26313E4129554[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e1x305", "247E2D41313D403279453A3D2A722C7A77797E31283341473[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e2x305", "247E2E3542313D3D393A7B473C3F2C742E79207D322934435[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e3x305", "247E2F413F3B36333F47463F7D493E412E76307E222421352[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e4x305", "247E302C407642373A276F29777B74762E2530413E4F494A5[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e5x305", "247E3136422B7743383B28702A79757A772F2631434B3D495[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e6x305", "247E322C3E32323238453E7C483D402D752F7E7B2424342B3[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e7x305", "247E333D2C3F3E3F79453A3D2A722C7B7A797A31283347513[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e8x305", "247E343D3F3B35373B3F367C47472C742E7E7823322934495[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e9x305", "247E35332C3F327844393C29712B7B757979302732484C4F4[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e:x305", "247E36333B38327844393C29712B7B76797A3027324948554[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e;x305", "247E373F333F3738422F7B473C3F2C742E7E7A7A22332A354[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e<x305", "247E38343030442F463644377D493E412E7630217D2426352[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e=x305", "247E3933363F41413739357C483D402D752F207E2022342B3[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e>x305", "247E3A41363F323238387B473C3F2C742E7E20217C332A355[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e?x305", "247E3B2D2F2F334134403A3A7D494C2D752F2023207E342B3[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7e@x305", "247E3C40422B7743383B28702A7B767E782F26314E52543D2[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7eax305", "247E3D3D37387743383B28702A7B7A757E2F26314F4F544A5[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7ebe3g=;d9n9=d", "372C2D326975762E3A3C7B3A39434A494841434B26[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7ebx305", "247E3E393141303D33454036327E4A3F422F77317B7D23352[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7ecx305", "247E3F3D303043312E7A463B3E2B732D7B207E31283353515[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7edx305", "247E4035422A363879453A3D2A722C7D202F26315247543C4[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b+7etx305", "247E6E2F2E3B323342357B44392B732D7A7B7B7C322934235[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b-0?3g>d", "3D6E3F706C4240747A47437249207D784D7725515224232A24[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b-0?3g@6:5;", "");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b-3=3eccja=f>", "247E333D2C452F4135276F292A212C393D44307832332[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b/>01=9a6k6<im;krie@pdawm", "6A696B7273747576");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b3=>@44i48?", "372C2D326975763342363341484777213F3E484F4E4D464[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b5ba==9cjag", "6E3F6C693F4044767A72797A78777C774A21787E4E");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b6b11g4c56b>f;p;anr@p", "6E6D6C6A7374716F7077737677");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b9643g3/9e", "6A");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b;45>:bi9i7ie", "2B2E2C3D");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b<:222h64<", "393F352F3E");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b<:222h64<l8daj", "6D7070707673747974782A7973727A77757B7D");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b=+03eh8h8j?:", "4443");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b?+e2a52d8", "372C2D326975762E3A3C7B3A39434A494841434B26514649[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9b?b0d:8aj62<h", "6D");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage./9ba@0<0bi6a7gn:6@l?", "6E6B");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cb", "30");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cb_experience_000", "39");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cb_firstuse0100", "31");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cb_user_id_000", "43423436353436393030333537335F46697265666F78")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cbcountry_001", "4245");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cbfirsttime", "467269204E6F7620333020323031322031393A33383A30302[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.cbopenmamsettings", "30");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_aoi", "31333139333733303638");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_ccid", "416E7477657270");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_cid", "4245");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_ip", "37382E32302E3232372E313633");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_lcut", "31333139333733303638");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_pid", "31303231");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_rid", "3031");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.for_zoneid", "3130313537");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.backendstorage.url_history0001", "687474703A2F2F7777772E686C6E2E62652F686C6E2F6[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.generalConfigFromLogin", "{\"ApiMaxAlerts\":\"12\",\"SocialDomains\":\"social.c[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.globalFirstTimeInfoLastCheckTime", "Sun Oct 23 2011 22:31:04 GMT+0200 (Romance [...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.homepageProtectorEnableByLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.initDone", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.isAppTrackingManagerOn", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.myStuffEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.myStuffPublihserMinWidth", 400);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.myStuffSearchUrl", "hxxp://Apps.conduit.com/search?q=SEARCH_TERM&SearchSourceOr[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.myStuffServiceIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.myStuffServiceUrl", "hxxp://mystuff.conduit-services.com/MyStuffService.ashx?Co[...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.revertSettingsEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.searchProtectorDialogDelayInSec", 10);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.searchProtectorEnableByLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2504091.testingCtid", "");

Verwijdert : user_pref("CT2504091.toolbarAppMetaDataLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:34 GMT+0100 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.toolbarContextMenuLastCheckTime", "Sun Oct 23 2011 14:31:05 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2504091.usagesFlag", 2);

Verwijdert : user_pref("CT2865317..clientLogIsEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317..clientLogServiceUrl", "hxxp://clientlog.users.conduit.com/ClientDiagnostics.as[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317..uninstallLogServiceUrl", "hxxp://uninstall.users.conduit.com/Uninstall.asmx/Re[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ALLOW_SHOWING_HIDDEN_TOOLBAR", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.AboutPrivacyUrl", "hxxp://www.conduit.com/privacy/Default.aspx");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.CTID", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.CurrentServerDate", "18-1-2013");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DSInstall", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DialogsAlignMode", "LTR");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DialogsGetterLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 17:50:50 GMT+0100 (Romance (stand[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DownloadReferralCookieData", "");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.EMailNotifierPollDate", "Wed Jun 06 2012 08:09:24 GMT+0200 (Romance (zomertijd)[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedLastCount5397019970362056034", 371);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156812186649977", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813040823546", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813130095866", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813224203613", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813230837251", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813454291735", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813729834876", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813860870021", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156814264681793", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156814863075366", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156815257761081", "Wed Jun 06 2012 07:00:50 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156813040823546", 15);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156813130095866", 10);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156813454291735", 5);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156814264681793", 5);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstServerDate", "5-6-2012");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstTime", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstTimeFF3", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FixPageNotFoundErrors", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.GroupingServerCheckInterval", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.GroupingServiceUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HPInstall", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HasUserGlobalKeys", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HomePageProtectorEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HomepageBeforeUnload", "hxxp://www.google.be");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.Initialize", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InitializeCommonPrefs", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstallationAndCookieDataSentCount", 3);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstallationId", "fftF151.tmp.exe");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstallationType", "XPE");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstalledDate", "Mon Jun 04 2012 23:02:00 GMT+0200 (Romance (zomertijd))");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsAlertDBUpdated", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsGrouping", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsInitSetupIni", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsMulticommunity", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsOpenThankYouPage", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsOpenUninstallPage", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LanguagePackLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:34 GMT+0100 (Romance (standa[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LanguagePackReloadIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LanguagePackServiceUrl", "hxxp://translation.users.conduit.com/Translation.ashx[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.12.0.8", "Tue Jun 05 2012 20:03:33 GMT+0200 (Romance (zomertijd))")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.13.0.6", "Tue Jul 17 2012 21:35:44 GMT+0200 (Romance (zomertijd))")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.14.1.0", "Mon Aug 27 2012 20:59:19 GMT+0200 (Romance (zomertijd))")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.15.1.0", "Wed Nov 28 2012 17:56:22 GMT+0100 (Romance (standaardtijd[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.16.0.3", "Fri Jan 18 2013 11:41:23 GMT+0100 (Romance (standaardtijd[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LatestVersion", "3.16.0.3");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.Locale", "nl");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MCDetectTooltipHeight", "83");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MCDetectTooltipUrl", "hxxp://@EB_INSTALL_LINK@/rank/tooltip/?version=1");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MCDetectTooltipWidth", "295");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MyStuffEnabledAtInstallation", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.OriginalFirstVersion", "3.12.0.8");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchCaption", "uTorrentBar_NL Customized Web Search");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchEngineBeforeUnload", "Google");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchFromAddressBarIsInit", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT286[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:32 GMT+0100 (Romance (stan[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabServiceUrl", "hxxp://newtab.conduit-hosting.com/newtab/?ctid=EB_T[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchProtectorEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchProtectorToolbarDisabled", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SendProtectorDataViaLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ServiceMapLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:33 GMT+0100 (Romance (standaar[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SettingsLastCheckTime", "Fri Jan 18 2013 11:41:22 GMT+0100 (Romance (standaardt[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SettingsLastUpdate", "1358496297");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.TBHomePageUrl", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2865317&SearchSource=13");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ThirdPartyComponentsInterval", 504);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ThirdPartyComponentsLastCheck", "Mon Jun 04 2012 23:02:00 GMT+0200 (Romance (zo[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ThirdPartyComponentsLastUpdate", "1331805997");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ToolbarShrinkedFromSetup", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.TrusteLinkUrl", "hxxp://trust.conduit.com/CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.TrustedApiDomains", "conduit.com,conduit-hosting.com,conduit-services.com,clien[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.UserID", "UN31572921414180344");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ValidationData_Toolbar", 2);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.WeatherNetwork", "");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.WeatherPollDate", "Wed Jun 06 2012 08:01:26 GMT+0200 (Romance (zomertijd))");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.WeatherUnit", "C");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.alertChannelId", "1257316");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.autoDisableScopes", -1);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb", "30");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb_experience_000", "3132");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb_firstuse0100", "31");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb_user_id_000", "43423539313539383839393636325F46697265666F78")[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbcountry_000", "4245");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbcountry_001", "4245");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbfirsttime", "4D6F6E204A756E20303420323031322032333A30323A30332[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbopenmamsettings", "30");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.pairingkey", "34363841353734343237304145383836364634313245334244[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.scriptsource", "687474703A2F2F3132372E302E302E313A31303030302F67[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.url_history0001", "687474703A2F2F7777772E636F72656E646F6E2E6E6C2[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.uttorrents", "7B226275696C64223A32373332372C226C6162656C223A5B5D[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.generalConfigFromLogin", "{\"ApiMaxAlerts\":\"12\",\"SocialDomains\":\"social.c[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.globalFirstTimeInfoLastCheckTime", "Mon Jun 04 2012 23:02:00 GMT+0200 (Romance [...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.homepageProtectorEnableByLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.initDone", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.isAppTrackingManagerOn", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffPublihserMinWidth", 400);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffSearchUrl", "hxxp://Apps.conduit.com/search?q=SEARCH_TERM&SearchSourceOr[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffServiceIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffServiceUrl", "hxxp://mystuff.conduit-services.com/MyStuffService.ashx?Co[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.navigateToUrlOnSearch", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.revertSettingsEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.searchProtectorDialogDelayInSec", 10);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.searchProtectorEnableByLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.testingCtid", "");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.toolbarAppMetaDataLastCheckTime", "Thu Jan 17 2013 20:46:34 GMT+0100 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.toolbarContextMenuLastCheckTime", "Mon Jun 04 2012 23:02:02 GMT+0200 (Romance ([...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.usagesFlag", 2);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://Settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2504091/CT2504091[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://Settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2865317/CT2865317[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://alerts.conduit-services.com/root/1257316/1252989/BE", "\"0\"[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://alerts.conduit-services.com/root/897164/892962/BE", "\"0\"")[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://appsmetadata.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2504091", [...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://appsmetadata.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2865317", [...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=GottenApps&lo[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=GottenApps&lo[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=OtherApps&loc[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=OtherApps&loc[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=SharedApps&lo[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=SharedApps&lo[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=Toolbar&local[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=Toolbar&local[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.alert.conduit-services.com/alert/dlg.pkg", "\[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.12[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.12[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.13[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.14[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.15[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.16[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.16[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.7.[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://servicemap.conduit-services.com/Toolbar/?ownerId=CT2504091",[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://servicemap.conduit-services.com/Toolbar/?ownerId=CT2865317",[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://settings.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2504091&octid=[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=EB_LOCALE",[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=en-us", "\"[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=nl", "\"429[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.LatestLibsPath", "file:///C:\\Users\\KVB\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Fir[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.LatestToolbarVersionInstalled", "3.13.0.6");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "hxxp://www.bigseekpro.com/search/toolbar[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList", "CT2504091,CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList2", "CT2504091,CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList4", "CT2504091,CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.globalUserId", "592bde29-e079-4138-9990-6e54a2dff7ab");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.isAlertUrlAddedToFeedItemTable", true);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.isClickActionAddedToFeedItemTable", true);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.keywordURLSelectedCTID", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertDialogsGetterLastCheckTime", "Mon Jun 04 2012 23:02:0[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertInfoInterval", 60);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertInfoLastCheckTime", "Mon Jun 04 2012 23:02:09 GMT+020[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.clientsServerUrl", "hxxp://alert.client.conduit.com");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.locale", "en");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginIntervalMin", 1440);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginLastCheckTime", "Wed Jun 06 2012 07:24:26 GMT+0200 (R[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginLastUpdateTime", "1313487611");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.messageShowTimeSec", 20);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.servicesServerUrl", "hxxp://alert.services.conduit.com");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.showTrayIcon", false);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.userCloseIntervalMin", 300);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.userId", "2c2234d6-04b5-40b0-bb15-86f2dfe36162");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.originalHomepage", "hxxp://www.google.be");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.originalSearchEngine", "chrome://browser-region/locale/region.properties[...]

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaultengine", "Ask.com");

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Ask.com");

Verwijdert : user_pref("browser.search.order.1", "Ask.com");

Verwijdert : user_pref("extensions.SmartSuggestor.aid", "20049");

Verwijdert : user_pref("extensions.SmartSuggestor.ppi", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.SmartSuggestor.uid", "eb896b439094deb897b2af3d14aa7efd");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.DNSErrUrl", "hxxp://start.facemoods.com/?a=fsy&f=5");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.aflt", "fsy");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.dfltSrch", false);

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.dnsErr", false);

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.firstRun", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.hmpg", false);

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.hmpgUrl", "hxxp://start.facemoods.com/?a=fsy");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.id", "c05f0ad50000000000001c4bd62a99c1");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.instlDay", "15293");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.mntz", "");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.newTab", false);

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.prtnrId", "facemoods.com");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.searchProviderAdded", false);

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.sid", "daddeac6dec34d50b4ccba6da0005682");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.tlbrSrchUrl", "hxxp://start.facemoods.com/?a=fsy&f=3");

Verwijdert : user_pref("extensions.facemoods.vrsn", "1.4.17.11");

Verwijdert : user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2865317&SearchSource=2&q=[...]

Verwijdert : user_pref("somoto.dnscatch", "hxxp://www.bigseekpro.com/search/toolbar/anyvideo2dvd/{1805F75C-ED1B-4[...]

Verwijdert : user_pref("somoto.homepage", "hxxp://www.bigseekpro.com/anyvideo2dvd/{1805F75C-ED1B-4B6E-BBB5-ABC96B[...]

-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]

File : C:\Users\KVB\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [42299 octets] - [18/01/2013 15:41:11]

AdwCleaner[s1].txt - [43008 octets] - [18/01/2013 15:41:58]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [43069 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.