Ga naar inhoud

Malware bytes


Aanbevolen berichten

Ik heb problemen met mijn Malware bytes .

Als ik wil scannen , dan komt er een error scherm , ( zie bijlage )

Ik heb geprobeerd om Malware bytes te verwijderen , ( configuratie scherm > onderdelen ), maar dat wil niet .

Want ik dacht , ik verwijder het en installeer gewoon weer opnieuw .

Maar zoals gezegd het gaat niet .

Ook heb ik een systeem herstel gedaan , en ook dat werkt niet .post-13661-1417705813,8187_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 65
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

I

Ik heb geprobeerd om Malware bytes te verwijderen , ( configuratie scherm > onderdelen ), maar dat wil niet .

Wat loopt er dan juist fout?

Je mag ook onderstaande uitvoeren.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Bekijk ook de instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Bernardus at 2014-06-21 16:14:26

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 344 GB (74%) free of 463 GB

Total RAM: 4063 MB (56% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:14:29, on 21-6-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17126)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\TVAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\pdfPro5Hook.exe

C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Bernardus.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PlusIEEventHelper Class - {551A852F-39A6-44A7-9C13-AFBEC9185A9D} - C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\Bin\PlusIEContextMenu.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: MP3 Rocket Downloader - {c5e9c0b3-8b18-4b1b-ad67-c1a063ab2b34} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HPCam_Menu] "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam" UpdateWithCreateOnce "Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePRCShortCut] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Recovery" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerRecover"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort12reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\PaperPort\12\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [PDFHook] C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\pdfpro5hook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDF5 Registry Controller] C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\RegistryController.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter4] C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [brStsMon00] C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Bernardus\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://82.176.121.75:8080/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrYNSvc - Brother Industries, Ltd. - C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PDFProFiltSrvPP - Nuance Communications, Inc. - C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\PDFProFiltSrvPP.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13333 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

C:\Windows\system32\Hpservice.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

atieclxx

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 3253232

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-189210628594877577712888194261142875339-367331618-1673949351934537677470942661

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\PDFProFiltSrvPP.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe" -scheduler

WLIDSvcM.exe 1720

"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

taskeng.exe {0E336665-CCBA-4307-9415-FEF94B5587BF}

"c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe"

"c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

"c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\TVAgent.exe"

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\pptd40nt.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\pdfPro5Hook.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

-BootProc

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hp\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

-BootProc

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpCaslNotification.exe" "<hpNotification><Toast><ID>23121</ID><Title>HP Wireless Assistant</Title><Text>WLAN: Aan</Text><IconPath>C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\images\wireless_on.ico</IconPath><Path>C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe</Path><Parameters>SHOWSTATUS</Parameters></Toast></hpNotification>"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

taskeng.exe {CE48BB06-5890-478C-992C-4A2C859653F0}

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:6316 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_13_0_0_214_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:6316 CREDAT:3216681 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:6316 CREDAT:4003179 /prefetch:2

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe40_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe40 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 512 516 524 65536 520

"C:\Users\Bernardus\Contacts\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1615721754-973694573-1832378917-1000Core.job - C:\Users\Bernardus\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1615721754-973694573-1832378917-1000UA.job - C:\Users\Bernardus\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\HPCeeScheduleForBernardus.job - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe HPCeeScheduleForBernardus (null)

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-10-22 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2012-09-23 72336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{551A852F-39A6-44A7-9C13-AFBEC9185A9D}]

PlusIEEventHelper Class - C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\Bin\PlusIEContextMenu.dll [2009-02-06 249856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-04-14 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c5e9c0b3-8b18-4b1b-ad67-c1a063ab2b34}]

MP3 Rocket Downloader - C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-05 444752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-04-14 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-10-22 517688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2010-05-27 2096424]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2010-03-23 487424]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2014-03-11 1271072]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"=C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2009-06-17 2363392]

"Google Update"=C:\Users\Bernardus\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-13 116648]

"ISUSPM"=C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe [2009-05-05 222496]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-08-27 248208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_TRAY]

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HPADVISOR]

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe [2009-07-15 1668664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-01-20 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QlbCtrl.exe]

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe [2010-02-25 323640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SmartMenu]

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe [2009-07-21 610872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-08-27 248208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

C:\PROGRA~2\Hp\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe [2009-09-20 270336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-07-02 98304]

"HPCam_Menu"=c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-02-25 218408]

"UpdatePRCShortCut"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-19 222504]

"NWEReboot"= []

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2014-01-20 43848]

"IndexSearch"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\IndexSearch.exe [2010-03-09 46368]

"PaperPort PTD"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\pptd40nt.exe [2010-03-09 29984]

"PPort12reminder"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\Ereg\Ereg.exe [2010-02-09 328992]

"PDFHook"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\pdfpro5hook.exe [2010-03-05 636192]

"PDF5 Registry Controller"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\RegistryController.exe [2010-03-05 62752]

"ControlCenter4"=C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [2011-04-20 139264]

"BrStsMon00"=C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [2010-06-10 2621440]

"WirelessAssistant"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe [2010-05-20 500792]

"hpqSRMon"=C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2008-12-08 54576]

""= []

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"DivXMediaServer"=C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe []

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-01-20 152392]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"WallpaperStyle"=2

"DisableLockWorkstation"=0

"DisableTaskMgr"=0

"DisableChangePassword"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"HideFastUserSwitching"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-06-20 21:12:27 ----D---- C:\Users\Bernardus\AppData\Roaming\ParetoLogic

2014-06-20 21:12:27 ----D---- C:\Users\Bernardus\AppData\Roaming\DriverCure

2014-06-20 21:12:16 ----D---- C:\ProgramData\ParetoLogic

2014-06-16 21:08:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware

2014-06-11 07:56:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-06-11 07:56:43 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-06-11 07:56:43 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-06-11 07:56:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll

2014-06-11 07:56:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-06-11 07:56:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-06-11 07:56:42 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2014-06-11 07:56:42 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-06-11 07:56:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-06-11 07:56:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-06-11 07:56:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usp10.dll

2014-06-11 07:56:40 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2014-06-11 07:56:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-06-11 07:56:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-06-11 07:56:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-06-11 07:56:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-06-11 07:56:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-06-11 07:56:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-06-11 07:56:31 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-06-11 07:56:31 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-06-11 07:56:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-06-11 07:56:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-06-11 07:56:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-06-11 07:56:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-06-11 07:56:27 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-06-11 07:56:27 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-06-11 07:56:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-06-11 07:56:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-06-11 07:56:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-06-11 07:56:26 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-06-11 07:56:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-06-11 07:56:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-06-11 07:56:25 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-06-11 07:56:25 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-06-11 07:56:24 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-06-11 07:56:24 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-06-11 07:56:23 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-06-11 07:56:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-06-11 07:56:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-06-11 07:56:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-06-11 07:56:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-06-11 07:56:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-06-11 07:56:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-06-11 07:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-06-11 07:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-06-11 07:56:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-06-11 07:56:19 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-06-11 07:56:19 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-06-11 07:56:18 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-06-11 07:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-06-11 07:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-06-11 07:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-06-11 07:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-06-11 07:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-06-11 07:56:16 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-06-11 07:56:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-06-11 07:56:15 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-06-11 07:56:15 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-06-11 07:56:14 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-06-11 07:56:14 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-06-11 07:55:47 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-06-11 07:55:46 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-06-21 16:14:28 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-06-21 16:14:14 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-06-21 14:27:14 ----D---- C:\Users\Bernardus\AppData\Roaming\Media Player Classic

2014-06-21 09:09:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-06-21 09:09:02 ----HD---- C:\Config.Msi

2014-06-21 09:03:14 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-06-21 08:50:48 ----A---- C:\ProgramData\HPWALog.txt

2014-06-21 08:49:22 ----HD---- C:\ProgramData

2014-06-21 08:48:51 ----D---- C:\Windows\inf

2014-06-20 23:04:15 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-06-20 21:54:39 ----D---- C:\Windows

2014-06-20 21:53:57 ----D---- C:\Windows\Minidump

2014-06-20 21:53:57 ----D---- C:\Windows\debug

2014-06-20 21:47:35 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Windows\System32

2014-06-20 21:33:16 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-06-20 21:33:08 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2014-06-20 21:31:59 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-06-20 21:31:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-06-20 21:31:49 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed

2014-06-20 21:31:49 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-06-20 21:31:49 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2014-06-20 21:31:49 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2014-06-20 21:31:48 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2014-06-20 21:31:25 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-06-20 21:31:25 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2014-06-20 21:31:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2014-06-20 21:30:48 ----D---- C:\Windows\registration

2014-06-20 21:29:55 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2014-06-20 21:29:45 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2014-06-20 21:29:40 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-06-20 21:28:41 ----SD---- C:\Users\Bernardus\AppData\Roaming\Microsoft

2014-06-20 21:26:27 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2014-06-20 21:26:27 ----D---- C:\ProgramData\Google

2014-06-20 21:26:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2014-06-20 21:26:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-06-20 12:51:55 ----D---- C:\Users\Bernardus\AppData\Roaming\Malwarebytes

2014-06-20 09:11:57 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-06-18 08:42:17 ----D---- C:\Program Files\Google

2014-06-14 21:36:36 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-06-11 08:15:44 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 hpdskflt;HP Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\hpdskflt.sys [2009-07-08 30008]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2014-01-25 268512]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2014-03-11 133928]

R3 Accelerometer;HP Accelerometer; C:\Windows\system32\DRIVERS\Accelerometer.sys [2009-07-08 41272]

R3 AtiHdmiService;ATI Service for HD Audio Codec; C:\Windows\system32\drivers\AtiHdmi.sys [2009-06-29 116752]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-07-02 6036480]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2009-08-25 2769400]

R3 enecir;ENE CIR Receiver; C:\Windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-29 70656]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HpqKbFiltr;HpqKbFilter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\HpqKbFiltr.sys [2009-04-29 18432]

R3 JMCR;JMCR; C:\Windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-21 140712]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-07-14 233472]

R3 STHDA;IDT High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2010-03-23 505344]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2010-05-27 320560]

S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 145920]

S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys [2010-11-20 19968]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 43008]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-21 65432]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe [2009-03-02 89600]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-02 203264]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-01-07 43336]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 hpsrv;HP Service; C:\Windows\system32\Hpservice.exe [2009-07-08 30520]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2009-06-17 73728]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [2006-10-26 335872]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2014-03-11 23808]

R2 PDFProFiltSrvPP;PDFProFiltSrvPP; C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\PDFProFiltSrvPP.exe [2010-03-09 144672]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-01-21 247152]

R2 STacSV;Audio Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe [2010-03-23 247808]

R2 TeamViewer7;TeamViewer 7; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-08-31 2754984]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-08-27 93072]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [2011-03-28 799800]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-01-20 641352]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2014-03-11 347872]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-01 135664]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-05-15 257712]

S3 BrYNSvc;BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [2010-01-25 245760]

S3 Com4QLBEx;Com4QLBEx; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2010-02-25 227896]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe [2009-05-22 250616]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-01 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-04-14 194032]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-05-30 111616]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-06-22 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast g.b.lancel

Ik weet niet of dit kan , maar ik wil even tussendoor reageren via de laptop van mijn vrouw . ( van Bernard dus )

Ik heb het niet voor elkaar gekregen om het als administrator uit te voeren , Is dat een probleem ?

Verder draait mijn laptop nu voor de scan , en vraag mij af hoe lang dit duurt ?

En hoe weet ik als de scan voor het log klaar is ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

En deze poging is helemaal gelukt ! Nu de volgende stap:

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.213 - Rapport aangemaakt 26/06/2014 op 20:36:12

# Laatste Update 23/06/2014 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruikersnaam : Bernardus - BERNARDUS-PC

# Gestart vanuit : C:\Users\Bernardus\Contacts\Downloads\adwcleaner_3.213.exe

# Optie : Verwijderen

***** [ Services ] *****

***** [ Bestanden / Mappen ] *****

Map Verwijderd : C:\ProgramData\ParetoLogic

***** [ Snelkoppelingen ] *****

***** [ Register ] *****

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\iLivid.torrent

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\startnow_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\startnow_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C007DADD-132A-624C-088E-59EE6CF0711F}

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17126

-\\ Mozilla Firefox v

[ Bestand : C:\Users\Bernardus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rdot3j7h.default\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v

[ Bestand : C:\Users\Bernardus\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Verwijderd [search Provider] : hxxp://nl.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913935

Verwijderd [search Provider] : hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_hxxp/sredir?sredir=1172&query={searchTerms}&invocationType=tb50hpcnnbie7-nl-nl

Verwijderd [search Provider] : hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=49&CUI=UN19887184673802182&ctid=CT3288691&UM=2

Verwijderd [search Provider] : hxxp://search.softonic.com/MON00086/tb_v1?q={searchTerms}&SearchSource=49&cc=

Verwijderd [search Provider] : hxxp://search.sweetim.com/search.asp?src=6&q={searchTerms}&barid={4DA5354C-C8E4-11E1-B16C-00269E5FE3DA}

Verwijderd [search Provider] : hxxp://www.searchya.com/?q={searchTerms}&s=1&a=foxtab&chnl=ft-181&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutD0C0E0E0EyCzy0E0AyB0BtB0DtCyD0EtN0D0Tzu0CtBtCzytN1L2XzutBtFtCtFtCtFtAtCtB&cr=1043034742

Verwijderd [search Provider] : hxxp://klit.startnow.com/s/?q={searchTerms}&src=defsearch&provider=&provider_name=yahoo&provider_code=&partner_id=693&product_id=741&affiliate_id=&channel=&toolbar_id=200&toolbar_version=2.4.0&install_country=NL&install_date=20130107&user_guid=6BCE9ABC5DBF4362828F215F5BBB8348&machine_id=b4960194204c68da74607d7b20c52f6a&browser=CR&os=win&os_version=6.1-x64-SP1

Verwijderd [search Provider] : hxxp://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd1103aw&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutD0C0E0E0EyCzy0E0AyB0BtB0DtCyD0EtN0D0Tzu0SyCzzzztN1L2XzutBtFtBtFtCtAtFtCtAtAzztN1L1CzutCtD1B1P1R&cr=323612336&ir=

Verwijderd [Extension] : pkmpcdbgnfjfeelcpebpkflcmbkclfho

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [3515 octets] - [24/01/2014 20:37:58]

AdwCleaner[R1].txt - [1022 octets] - [01/02/2014 16:58:36]

AdwCleaner[R2].txt - [3277 octets] - [26/06/2014 20:33:39]

AdwCleaner[s0].txt - [3553 octets] - [24/01/2014 20:38:44]

AdwCleaner[s1].txt - [1084 octets] - [01/02/2014 17:00:07]

AdwCleaner[s2].txt - [3233 octets] - [26/06/2014 20:36:12]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s2].txt - [3293 octets] ##########

- - - Updated - - -

Misschien is het voor jullie belangrijk om te weten ,

Ik heb 21 mei 2014 bericht gehad van Ziggo, dat de snelheid verhoogd zou worden van 60 naar 90 Mbps .

Nu heb ik zojuist een Ziggo speedtest gedaan , en het resultaat was :

Download snelheid ; 21.58 Mbps

Up load snelheid : 8.65 Mbps

Dit is dus na Adw cleaner .

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.